Rolety z napędem silnikowym: oznakowanie CE, standardy i bezpieczeństwo

Sektor automatyka domowa, która dotyczy „życiowych” aspektów domów modern jest niezwykle zróżnicowany z punktu widzenia produktu. Są to urządzenia mające na celu uczynienie zarządzania niektórymi podstawowymi aspektami domu związanymi z klimatem, wentylacją, oświetleniem i znacznie bardziej inteligentnym. Coraz bardziej rozpowszechnione w kontekście automatyki domowej, tzw zmotoryzowane rolety są doskonałym rozwiązaniem pod względem praktyczności, wydajności i zarządzania światłem naturalnym i temperaturą w domu.

ROLETY Z NAPĘDEM: RODZAJE I CECHY

Rolety z napędem elektrycznym charakteryzują się systemem, w którym podnoszenie i opuszczanie nie odbywa się poprzez ręczne działanie na klasycznym pasku, lecz poprzez sterowanie elektryczne generowane za pomocą przycisku, pilota lub za pośrednictwem smartfona. Ten specyficzny typ rolety posiada rurowy drążek podnoszący, podobnie jak tradycyjna roleta, ale tak naprawdę wewnątrz znajduje się silnik elektryczny co ożywia ruch dwukierunkowy, podczas gdy lina i jej zwijacz są nieobecne.

Oprawy te - różniące się między sobą materiałami, kształtami, mocą silnika, zasilaniem, systemem aktywacji - charakteryzują się szeregiem zalet, do których zalicza się m.in.brak wysiłku fizycznego do podnoszenia i opuszczania rolety, co jest kluczowym elementem w przypadku szczególnie delikatnych użytkowników. Ponadto eliminuje się taśmę podnoszącą i rolkę nawijającą korzyści konserwacyjne (nie będzie konieczne dokonywanie okresowych wymian) i ograniczyć ryzyko spowodowane ich uszkodzeniem. Co więcej, delikatniejszy ruch żaluzji wiąże się z: żywotność produktu jest zwykle dłuższa, na które nie mają wpływu nagłe zamknięcia i otwarcia.

Tam scentralizowane zarządzanie roletamizwłaszcza po podłączeniu do smartfona lub inteligentnego głośnika, pozwala na zdalne korzystanie z nich, zwiększając możliwości korzystania przez użytkowników. Programowalność, większe bezpieczeństwo, ale także lepsze zarządzanie klimatem domu i dlatego oszczędności w konsumpcji. W rzeczywistości rolety, zasłony i żaluzje z napędem można zaprogramować tak, aby zamykały się o określonych porach i utrzymywały w domu odpowiednią temperaturę, zapewniając doskonałą regulację pomieszczeń.

Rolety z napędem, normy i oznakowanie CE

Obrót roletami z napędem na rynku UE, podobnie jak każdy inny produkt elektryczny, radiowy i elektroniczny, podlegastosowanie dyrektyw potwierdzających zgodność urządzeń określonym standardom, gwarantując zdrowie konsumentów i ochronę środowiska.

Elementy budynku oraz napędzane silnikiem/elektrycznie elementy wyposażenia – w tym omawiane okiennice – muszą, wśród podstawowych aspektów, spełniać wymogi ustanowione przez Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE i od Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE. Dyrektywa 2006/42/WE określa cechy wymagane do wprowadzenia na rynek w całej Unii Europejskiej, bez żadnych ograniczeń, produkty maszynowe zdefiniowany jako „zespół wyposażony lub przeznaczony do wyposażenia w układ napędowy inny niż bezpośrednia siła ludzka lub zwierzęca, składający się z części lub komponentów, z których co najmniej jeden jest ruchomy, trwale ze sobą połączonych dla ściśle określonego zastosowania”.

Dyrektywa EMC 2014/30/UE dotyczy jednak każdego urządzenia zdolnego do generowania zakłócenia elektromagnetycznelub którego działanie może zostać zakłócone przez takie zakłócenia, określając poziomy i standardy umożliwiające normalne działanie produktu, bez niedopuszczalnego pogorszenia jego samego i znajdujących się w jego pobliżu urządzeń.

Bardziej ogólnie,uzyskanie znaku CE na roletach z napędem silnikowym i podobne – jako „widoczna konsekwencja całego procesu obejmującego szeroko pojętą ocenę zgodności” – nakłada szereg konkretnych obowiązków na zainteresowane podmioty gospodarcze, tj. producenta, importera i dystrybutora.

W trakcie ocena zgodności rolet z napędem silnikowym i podobnych urządzeń – znajdujemy podstawowe kroki, takie jak sporządzenie Deklaracji Zgodności UE i wdrożenie dokumentacji technicznej do oznakowania CE. Ta ostatnia pełni funkcję wykazania poprzez dokumentację zgodności produktu z obowiązującymi dyrektywami i zainteresowane podmioty gospodarcze mają obowiązek ją przechowywać przez dziesięć lat. Jak wiadomo, znak CE wymaga, aby uczestnicy procesu produkcji i marketingu byli sprawdzani i umieszczani w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny.

Wreszcie, w przypadku wykrycia usterek lub problemów w produkcie, konieczne będzie, aby osoby związane z jego marketingiem i produkcją wdrożyły wszystkie niezbędne działania naprawcze, co jest ważnym elementem wykazującym, że działały prawidłowo podczas kontroli przeprowadzanych przez właściwe władze.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.