Ocena maszyn: zastosuj zasadę trzech kroków, aby zapewnić im bezpieczeństwo

Dyrektywa 2006/42/WE ma podwójny cel: harmonizację wymagań BHP mających zastosowanie do maszyn, przy jednoczesnym zapewnieniu swobodnego ich przepływu na rynku UE.

Jak wiadomo,, maszyna musi być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby spełniała swoją funkcję bez narażania tych, którzy z tego korzystają. Zasadę tę należy uznać za obowiązującą zarówno wtedy, gdy jej stosowanie odbywa się w przewidzianych warunkach, ale także biorąc pod uwagę możliwe niewłaściwe zastosowania (Racjonalnie przewidywalny) samej maszyny. Celem środków przyjętych na etapie projektowania i produkcji musi być: wyeliminować wszelkie ryzyko w przewidywalnym okresie eksploatacji maszyny, w tym fazy transportu, montaż, demontaż, likwidacja i złomowanie.

Ocena bezpieczeństwa maszyn

Aby ocenić bezpieczeństwo maszyny, istnieje dobrze zdefiniowane podejście mające na celu określenie środków, które należy podjąć w celu zaradzenia wcześniej zidentyfikowanym i ocenionym zagrożeniom.. To podejście, często określany jako „Zasada trzech kroków„Identyfikuje hierarchiczną skalę środków, które należy przyjąć”, w kolejności priorytetu. Na szczycie tej hierarchii znajdujemy iskrobezpieczne środki projektowe,, śledzony przez misure tecniche di protezione, przybyć – na ostatniej pozycji priorytetowej – do informacje, które należy przekazać użytkownikom.

Ta kolejność priorytetów należy rozumieć jako „ukończenie” kroku, przed przejściem do następnego. Di conseguenza, producent będzie musiał wyczerpać wszystkie możliwe iskrobezpieczne środki projektowe przed zastosowaniem środków ochronnych. podobnie, będzie musiał wyczerpać możliwe środki ochronne, zanim będzie mógł polegać na ostrzeżeniach i instrukcjach dla użytkowników.

Pierwszy priorytet: iskrobezpieczne środki projektowe,

Pierwszy priorytet ma iskrobezpieczne środki projektowe, Ponieważ jestem, wyraźnie, skuteczniejsze niż środki ochronne lub ostrzeżenia. Niektóre przypadki z natury bezpiecznych środków projektowych to:, Na przykład, wymiana łatwopalnego płynu hydraulicznego na niepalny; o gwarancję samoistnej stabilności maszyny poprzez jej kształt i rozkład mas.

Za samoistnie bezpieczny środek konstrukcyjny uważa się również gwarancję, że dostępne części maszyny nie mają ostrych krawędzi ani szorstkich powierzchni oraz że istnieje odległość między ruchomymi i nieruchomymi częściami maszyny unikaj ryzyka zmiażdżenia.

Producent może:, W dodatku, zmniejszyć emisję hałasu, wibracje, promieniowanie lub substancje niebezpieczne u źródła; ograniczyć prędkość i moc ruchomych części lub prędkość translacji samej maszyny; zlokalizować niebezpieczne części maszyny w niedostępnych miejscach oraz punkty regulacji i konserwacji poza strefami niebezpiecznymi,.

We wszystkich przypadkach właśnie zilustrowanych, bezpieczeństwo dla użytkownika zapewniają cechy konstrukcyjne, a zatem planowanie, samej maszyny, że – tylko – zapewnić priorytetowy poziom startowy i niezbędne do zapewnienia ochrony użytkowników.

Drugi priorytet: misure di protezione tecnica

Gdy zagrożeń nie można wyeliminować lub złagodzić za pomocą iskrobezpiecznych środków projektowych, drugi priorytet jest przypisany do misure di protezione tecnica. Są to działania mające na celu uniknięcie narażenia ludzi na niebezpieczeństwa, których nie można było powstrzymać dzięki strategiom zastosowanym w poprzedniej fazie.

Niektóre przykłady technicznych środków ochrony to i remont, czy są stacjonarne czy mobilne, ten urządzenia zabezpieczające, l’izolacja części elektrycznych pod napięciem, zamknięcie źródeł hałasu i tłumienie drgań.

Producent będzie mógł zorganizować środki ograniczające lub ewakuacyjne dla substancji niebezpiecznych, ale także urządzenia rekompensujące brak bezpośredniej widoczności i udogodnień zabezpieczenie przed ryzykiem przewrócenia lub spadające przedmioty. Aby zapewnić zadowalające valutazione della sicurezza delle macchine, trzeba będzie wtedy dodać środki informacyjne, gdzie pomimo całej uwagi opisanej w dwóch pierwszych fazach nie jest możliwe zagwarantowanie pełnej ochrony użytkowników.

Trzeci priorytet: ostrzeżenia i informacje

W przypadku ryzyka szczątkowego, dlatego, informacja musi być przekazana osobom narażonym, w formie ostrzeżeń, sygnały i informacje o maszynie, oraz użytkownikom w instrukcjach. Zajmuje się, Na przykład, informacji lub ostrzeżeń na maszynie z symbole lub piktogramy, sygnały akustyczne lub świetlne, ostrzeżenia przed używaniem maszyn przez niektóre osoby, takie jak:, Na przykład, młodzi ludzie poniżej określonego wieku lub wzrostu.

Ostrzeżenia należące do tego zakresu priorytetów obejmują również te: związanych z montażem i instalacją w bezpieczeństwie maszyn, informacje o uzupełniających środkach ochronnych, które należy podjąć w miejscu pracy, określenie potrzeby wyposażenia operatorów w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej oraz zapewnienia ich stosowania.

Uwzględniane jest dostarczanie ostrzeżeń i instrukcji użytkowania integralna część projektu i budowy maszyny. Jednak ta skala priorytetów w valutazione della sicurezza delle macchine pokazuje, w jaki sposób ostrzeżenia i instrukcje nigdy nie powinny zastępować iskrobezpiecznych środków projektowych i technicznych środków ochronnych, jeśli są one możliwe;, zawsze biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy.

Ocena bezpieczeństwa maszyny, W zasadzie, nie jest koncepcją statyczną, ale ewoluuje wraz ze stanem techniki. I requisiti essenziali di bezpieczeństwo i ochrona zdrowia, dlatego, koniecznie brać pod uwagę stan techniki w momencie budowy oraz wymagania techniczne i ekonomiczne.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

Produkty bezpieczeństwa i elektryczności

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.