Safety Gate: system szybkiego ostrzegania o produktach nieżywnościowych

Safety Gate (dawniej Rapid Alert System, RAPEX) to wspólnotowy system wymiany informacji dot niebezpieczne produkty nieżywnościowe.

Safety Gate umożliwia szybką wymianę informacji pomiędzy państwami członkowskimi UE a Komisją Europejską na temat niebezpiecznych produktów nieżywnościowych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów. System pozwala na bycie informacją rozprzestrzeniła się bardzo szybko wśród władz krajowych, odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktów w krajach jednolitego rynku.

Organy krajowe mają obowiązek wysyłać ostrzeżenia do Safety Gate, gdy identyfikują produkty ryzykowne. Co więcej, firmy mogą korzystać z tzw Brama biznesowa szybkiego i skutecznego ostrzeżenia organów krajowych o wprowadzeniu do obrotu produktu, który może okazać się niebezpieczny. Każdy raport zawiera informację o rodzaju produktu, opis samego zagrożenia oraz środki przyjęte przez przedsiębiorcę lub zarządzone przez Urząd.

Każdy raport jest zatem przekazywany władzom innych krajów, które podejmują własne środki w przypadku obecności niebezpiecznego produktu na odpowiednich rynkach krajowych. Dzięki Safety Gate możliwe jest podjęcie odpowiednich działań w związku ze zgłoszeniami, m.in wycofanie produktów z rynku.

Brama bezpieczeństwa: zakres i specyfikacje

System Safety Gate dotyczy dobra konsumpcyjne jak np. zabawki, sprzęt elektryczny, pojazdy mechaniczne, produkty kosmetyczne oraz różne kategorie produktów przeznaczonych do użytku profesjonalnego. System nie obejmuje środków farmaceutycznych, sprzętu i materiałów medycznych oraz artykułów spożywczych.

Co roku do systemu Safety Gate zgłaszane są tysiące niebezpiecznych produktów. Komisja Europejska publikuje cotygodniowe raporty na najnowszych raportach, dostępnych dla firm i konsumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej, w całości lub przefiltrowanych według określonych kategorii produktów lub konkretnych krajów.

Konsumenci i firmy mogą korzystać z cotygodniowych raportów i funkcji wyszukiwania, aby przeglądać zagrożenia związane z różnymi grupami produktów. System może być również używany do sprawdzić obecność produktów niebezpiecznych w magazynach i magazynach firmy; korzystny element szybkiego działania, gdyż wycofanie się z rynku jest procesem bardzo kosztownym.

Biorąc pod uwagę rosnące rozpowszechnienie zakupów dokonywanych w Internecie, Komisja również je promowała narzędzie do elektronicznego nadzoru zwany "Roboty sieciowe”, który pomaga organom krajowym wykrywać internetowe oferty niebezpiecznych produktów zgłaszane w ramach Safety Gate. Narzędzie to automatycznie identyfikuje i wyświetla listę każdej z tych ofert, umożliwiając organom śledzenie dostawcy i nakazanie faktycznego wycofania produktów.

Zgłoszono urządzenia elektryczne i elektroniczne Brama bezpieczeństwa

Wśród głównych wyników ujawnionych w najnowszym raporty roczne z Brama bezpieczeństwa znajdujemy liczba raportówponad dwa tysiące, przy czym ogólne wykorzystanie sieci w krajach uczestniczących stale rośnie.

Jeśli chodzi o kategorie w którym zidentyfikowano największą liczbę raportów, makroobszar „urządzenia i urządzenia elektryczne” jest bardzo obecny, po bokach kategorii „zabawki” i – ostatnio – przez tę, która dotyczy „pojazdy silnikowe“.

Jeśli chodzi o pojazdy silnikowe, zgłaszane ryzyko dotyczy głównie pojazdów Problemy techniczne, ponieważ zabawki skupiają się na obecności niebezpieczne chemikalia i baterie pigułkowe. Najczęstsze zagrożenia związane z urządzeniami elektrycznymi dotyczą jednak odsłonięte części pod napięciem i problemy z przegrzaniem.

Bramka bezpieczeństwa: środki zapobiegające zgłaszaniu produktów

Dla producentów, importerów i dystrybutorów przeprowadzać i monitorować testy i procedury certyfikacyjne poprawny jest sposób, aby zagwarantować bezpieczeństwo produktów elektrycznych. Zapobiega to zgłaszaniu produktów do Safety Gate i potencjalnemu wycofaniu ich z rynku.

Jak wiadomo, testy bezpieczeństwa produktów elektrycznych – i uzyskanie oznakowania CE – gwarantują swoje zgodność z wymogami bezpieczeństwa dotyczące problemów elektrycznych, mechanicznych, chemicznych i termicznych.

W szczególności testy bezpieczeństwa elektrycznego – przenieść do przodu w a kompetentne laboratorium, takie jak Sicom Testing – ocenić i zweryfikować cwłaściwości konstrukcyjne, niezawodność zabezpieczeń, izolację, odporność na różnego rodzaju naprężenia, biorąc pod uwagę wszystkie pomiary elektryczne związane z indywidualnym przypadkiem.

Potrzeba zweryfikować jakość i bezpieczeństwo produktów elektrycznych i ich komponenty przechodzą pełne badania w celu certyfikacji wyrobów na zgodność z Dyrektywami Europejskimi, w Testy wydajności na produktach, przechodząc przez dowód zgodność elektromagnetyczna i dla wstępne testowanie produktów, aby zidentyfikować wszelkie krytyczne problemy, aby zaoszczędzić pod względem ekonomicznym i produkcyjnym.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

bezpieczeństwo produktów elektrycznych

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.