Sprzęt radiowy: badania i procedury prawidłowego wprowadzenia do obrotu

Producenci sprzętu radiowego, którzy chcą sprzedawać 500 milionom konsumentów w UE, muszą przeprowadzić ocenę zgodności, której celem jestumieszczenie znaku CE. Obowiązek, który szczególnie dotyczy producentów, domniemanie zgodności uzyskuje się poprzez spełnienie wszystkich testy wymagane przez różne normy zharmonizowane podłączony do produktu.

Dyrektywa 2014/53/UE

Celem jest uregulowanie wprowadzania sprzętu radiowego na rynek europejski dyrektywa 2014/53/UE. Tak zwany „CZERWONY” (Dyrektywa w sprawie sprzętu radiowego) dotyczy wszystkich produktów i sprzętu, które celowo przesyłają lub odbierają fale radiowe do celów komunikacyjnych lub lokalizacji, w zakresie częstotliwości nieco powyżej zera do 3000 GHz.

Artykuły dyrektywy określają podstawowe wymagania związane z urządzeniem radiowym oraz ogólną charakterystykę dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Podobnie jak w przypadku innych dyrektyw wspólnotowych, dyrektywie RED towarzyszy normy zharmonizowane dotyczące szczegółowych wymagań technicznych, a spełnienie tych wymagań zakłada przestrzeganie podstawowych zasad dyrektywy.

Testowanie sprzętu radiowego

Jak wiadomo, sprzęt radiowy oprócz wymogów kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa musi także gwarantować prawidłowe wykorzystanie widma radiowego, unikając zakłóceń w łączności naziemnej i satelitarnej.

W związku z tym obowiązkiem określa się, że urządzenie radiowe nadaje w ramach europejskich standardów odniesienia oraz zgodnie z planami poszczególnych państw członkowskich w zakresie ograniczeń częstotliwości, mocy i czasów nadawania.

W zależności od przypadku i jego specyfiki można przeprowadzić różnego rodzaju badania uzyskać certyfikat sprzętu radiowego. Dzielą się one na główne stosowane standardy, w tym GSM, GPRS, GPS, UMTS, LTE, DECT, SRD, RFID, Bluetooth, Wi-Fi.

Wchodząc w szczegóły, badania – przeprowadzane przez kompetentne laboratorium jakim jest Sicom Testing – mogą dotyczyć kontroli wymaganych przepisami prawa, kontrole wydajności, miara jakości usług. Możliwe jest kontynuowanie kontroli interoperacyjność z sieciami telekomunikacyjnymi, do testowanie beta systemów, aby po dogłębnej analizie produktu zakończyć opracowywanie projektu plik techniczny.

Dokumentacja techniczna zawiera między innymi analizę ryzyka, instrukcję instalacji, użytkowania i konserwacji, deklarację zgodności, etykietę CE, projekty związane z produktem (rysunki, obliczenia, schematy itp.), dostawców i procedury kontroli produkcji.

Obowiązki operatorów

Na poziomie ogólnym obowiązki dotyczące certyfikacja sprzętu radiowego są połączone z rysunkiem producenta. Ale nie tylko: importer i dystrybutor są również zaangażowani na wielu poziomach.

The producent ma obowiązek zapewnić, że sprzęt został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z zasadniczymi wymaganiami; w celu przygotowania dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenia lub zlecenia wykonania procedura oceny zgodności. Do podstawowych zadań producenta należy sporządzenie lub sporządzenie deklaracji zgodności UE, umieścić oznakowanie CE i przechowywać dokumentację dotyczącą produktu.

L'importerze swojej strony musi do weryfikacji czy producent przeprowadził odpowiednią procedurę oceny zgodności; przygotował dokumentację techniczną, czy na urządzeniu znajduje się oznakowanie CE i czy do urządzenia dołączone są wymagane dokumenty. Importer musi także zachować plik Deklaracja zgodności UE oraz zapewnia udostępnienie tym organom dokumentacji technicznej.

The dystrybutor musi do weryfikacji że urządzenie, które ma być wprowadzone do obrotu, posiada oznakowanie CE i że jest do niego dołączone niezbędną dokumentację jak również instrukcje oraz że producent i importer wypełnili swoje obowiązki; zapewnienie, jeśli za urządzenie odpowiada, warunków przechowywania i transportu nie zagrażają przestrzeganiu przepisów produktu do zasadniczych wymagań.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

urządzenia typu man-down rfid Technologia RFID przenośny_komputer Testowanie elektroniczne Walkie talkie

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.