Wartość testów wstępnych w procesie produkcji i marketingu

Potrzeba sprawdź jakość i bezpieczeństwo sprzedawanych produktów, i ich składniki, poprzez badania laboratoryjne jest koniecznością – i obowiązkiem – dobrze prezentującym się na różnych poziomach procesu marketingowego. Czy są to firmy wysoce ustrukturyzowane działające na rynku globalnym, lub małych i średnich przedsiębiorstw nastawionych wyłącznie na handel krajowy, korzystamy z usług wstępne testowanie produktów, aby zapobiegać i identyfikować wszelkie krytyczne problemy, zaoszczędzić ekonomicznie i usprawnić procesy produkcyjne production.

WSTĘPNE TESTOWANIE Jako częściowe testowanie

W zakresie certyfikacji produktów, termin „testowanie wstępne” wskazuje na przeprowadzony test przed ostatecznymi testami. Jest to niezwykle ważna faza, która pozwala z góry wiedzieć, czy istnieją konkretne niezgodności. Bardzo często testowanie wstępne ma formę testu częściowego, w którym wykonywane są tylko niektóre z testów przewidzianych dla testu końcowego final. Trend ten jest motywowany zainteresowaniem redukcja czasu i kosztów, ale także z potrzeby skupienia się tylko na aspektach produktu uważanych za krytyczne. często, W dodatku, wstępne testowanie obejmuje prototypy, które zostaną następnie zintegrowane i ukończone; prototypy, które jednak wymagają ewaluacji pod pewnymi względami..

ZALETY PRETESTOWANIA

Rozwiązanie problemów u źródła pozwala znacznie obniżyć koszty związane ze zmianami i dodatkami do produktu. Wzrost tych kosztów, jak widać, jest wykładniczy w czasie; pomyśl na przykład o wszystkim’wpływ ekonomiczny o konieczności wymiany podzespołu w różnych momentach procesu produkcyjnego. Z pewnością zamiennik wykonany podczas projektowania będzie miał mniejszą wagę niż zmiana dokonana po zakupie do produkcji, lub po montażu, po dystrybucji, wyprzedaż.

Oprócz aspektu ekonomicznego, wielką zaletą związaną z testowaniem wstępnym jest szybki dostęp do rynków, z gwarancją terminowej dystrybucji produktów. Dobrze się prezentuje, W dodatku, są zalety związane z potrzebą chronić wizerunek firmy,, zmniejszenie ryzyka i odpowiedzialności dzięki sprecyzowanym i bezpiecznym procesom, uniknięcie wycofania produktów z rynku lub jakichkolwiek sporów prawnych.

Aby skorzystać z usług wstępnego testowania, W dodatku, jest całość proces projektowania i produkcji. Oczywiste jest, że zapewnienie testów pośrednich pozwoli na uproszczenie procesów projektowania i produkcji, liniowy, łatwo zmieniane i udoskonalane.

W szczególności wstępne testowanie jest przydatne, gdy firma przyjmuje nowe technologie i rozwiązania, być może w innowacyjnych lub dotychczas niezbadanych dziedzinach. Jest mniej przydatny w przypadku produktów skonsolidowanych, dla których firma pozyskała już rozwiązania pozwalające osiągnąć zgodność.

CZAS NA PRZETESTOWANIE

Jak wspomniano, bardzo przydatne jest prowadzenie działań wstępne testowanie produktu na wczesnym etapie, ponieważ jeśli wykryta zostanie niezgodność, jej naprawa będzie tańsza. W niektórych przypadkach, ale, wstępne testowanie jest również stosowane na gotowych produktach. To ustawienie jest przydatne, jeśli już skonsolidowany produkt przechodzi nową certyfikację lub jeśli uważa się, że mogą wystąpić szczególne problemy, powiązane z indywidualnymi aspektami.

W takich przypadkach odbywa się to poprzez wykonanie podzbiorów testów, oceniając ich wynik, przed przystąpieniem - jeśli wstępne testy nie ujawniły problemów - do testów w całości. Podział kampanii testowej na dwie oddzielne sesje – aczkolwiek wiąże się z pewnymi dodatkowymi kosztami – skutkuje: znaczne oszczędności czasu i kosztów, gdzie wstępne testy wykażą, że są zmiany do wdrożenia.

Gdy wstępne testowanie odbywa się na gotowy produkt, Na pewno, niektóre testy mogą zostać uznane za ważne do egzaminu końcowego ., bez potrzeby ich powtarzania. inaczej, w przypadku, gdy testujesz a prototyp pośredni, będziesz musiał powtórzyć wszystkie niezbędne testy.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.