EUROPEJSKIE przepisy dotyczące ponownego wydawania raportów z badań

Jak ustalono w ostatnich latach, akredytowane laboratoria badawcze nie mogą ponownie wydawać raportów z badań, zmieniając informacje dotyczące nazwy produktu, nazwy klienta i numeru partii na żądanie klienta i z wyraźnym odniesieniem do wcześniej wydanego raportu z badań.

Tak ustaliły jednostki akredytujące państw europejskich. Przyjęte nowe środki mają na celu zwalczanie nieprawidłowych praktyk stosowanych przez niektórych producentów ze względów czysto ekonomicznych.

Korzystając z metod ponownego wydawania raportów z badań po zmianie nazwy produktu, część operatorów wprowadziła na rynek produkty niezgodne z badanym modelem, które nie mają własnego Deklaracja zgodności UE. W rzeczywistości w przypadku ponownego wydania poprzednie przepisy przewidywały, że nowy dokument musi być opatrzony innym kodem, aby można go było odróżnić od pierwotnego sprawozdania z badań.
W ten sposób producent zamierzający działać niezgodnie z prawem mógłby posiadać dwa różne raporty z badań (w cenie jednego) dla dwóch różnych produktów, ale poddawać testom jeden produkt.

Rozwiązanie tego typu zastosowano kilkukrotnie w przypadku sprzętu elektronicznego produkowanego na zamówienie, w którym konieczne było dokonanie zmian zgodnie z konkretnymi życzeniami klienta.

Laboratorium badawcze, zgodnie z procedurami badawczymi, sprawdza, czy próbka produkcyjna została wykonana zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwo, kompatybilność elektromagnetyczna I wykorzystanie widma.
Po wydaniu raportu z testów, który odnosi się wyłącznie do produktu danej marki i modelu, obowiązkiem producenta jest upewnienie się, że wszystkie wyprodukowane części są zgodne z modelem opisanym w Deklaracja zgodności UE.

Wręcz przeciwnie, późniejsze modyfikacje na etapie produkcji, takie jak wymiana komponentu lub dodanie funkcjonalności, mogą zagrozić zgodności produktu z obowiązującymi normami. Nie zapominając o przypadkach, w których w całkowicie nielegalny sposób i z oczywistym oszukańczym zamiarem dokonuje się ingerencji w produkty w celu usunięcia elementów zabezpieczających w celu zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej lub bezpieczeństwa.

Dlatego też, niezależnie od tego, czy chodzi o modyfikacje na małą czy na dużą skalę, unikanie testów poprzez wykorzystanie możliwości ponownego wydania raportów z testów jest nielegalną praktyką, która w sposób nieodpowiedzialny naraża użytkownika końcowego na ryzyko dla jego zdrowia i bezpieczeństwa.

Skontaktowanie się z zaufanym laboratorium w celu uzyskania znaku CE dla zmodyfikowanego produktu może wymagać ograniczonej liczby badań, a co za tym idzie, ograniczonego czasu i kosztów

Sicom Testing oferuje kompleksową obsługę certyfikat CE produktów.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.