Ozonizatory do odkażania środowiska: technologie i osobliwości

Sanityzacja i dezynfekcja środowisk publicznych, prywatny i środki transportu należą do najbardziej poszukiwanych metod powstrzymywania’pogotowie sanitarne pochodzące z rozprzestrzeniania się COVID-19. Scenariusz najczęściej stosowanych technologii upatruje prymatu tych opartych na ozonowaniu, jonizacja, fotokataliza, filtrowanie, które jest niezbędne do ograniczenia przenoszenia wirusa w skuteczny i trwały sposób.

OZON I SANITYZACJA ŚRODOWISKA

Jak wiadomo, ozon jest gazem hiperoksydującym, zdolnym do skutecznej eliminacji mikroorganizmów, takich jak bakterie, wirus, formy, zarodnik, grzyby, akari, zwłaszcza gdy jest używany do nasycania ciasnych przestrzeni. Jest to gaz, którego nie można przechowywać ani transportować ze względu na wysoką reaktywność, ale jest generowany in situ z powietrza, tlen lub wodę.

Najpopularniejsza metoda produkcji ozonu – i który ma więcej zalet – jestefekt korony. Ten proces wymaga strumienia suchego powietrza - lub, prościej, tlenu – przechodzi przez wyładowanie elektryczne wysokiego napięcia, które rozbija stabilną cząsteczkę tlenu, powodując proces tworzenia się ozonu. Kolejny proces produkcyjny - choć mniej korzystny niż poprzedni – przewiduje lampy ultrafioletowe z pasmem emisji skoncentrowanym 185 Nm. Ograniczenia tego systemu to większe zużycie energii, niższa produktywność ozonu e, W końcu, krótka żywotność lamp, z elementami związanymi z powstałym zanieczyszczeniem. Trzeci możliwy proces, na końcu, to ten, który ma na celu produkcję ozonu do wykorzystania w roztworze wodnym, który zaczyna się odelektroliza wody. Po wyprodukowaniu, zgodnie z najwygodniejszym procesem, ozon jest środkiem bakteriobójczym o szerokim spektrum działania, dzięki zdolności do atakowania i niszczenia błony komórkowej, wytwarzając się podczas lizy.

Pod względem higiena środowiska, użycie ozonu rozwija się w następstwie kursy leczenia precyzyjny, składa się z różnych faz, jak podano w “Raport ISS COVID-19 nr.. 56/2020” wyprodukowane przez ISS i INAIL. Etapy wyznaczające cykl leczenia rozpoczynają się od fazy kondycjonowania, w którym ozon zaczyna być dostarczany do pomieszczenia, które ma być poddane obróbce, nasycając środowisko stężeniem odpowiednim dla celu odniesienia. W ten sposób następuje faktyczna faza działania ozonu, który, z zamkniętymi drzwiami i oknami na niezbędny czas, gwarantuje działanie odkażające. Cykl kończy się fazą usuwania resztkowego ozonu; faza o dużym znaczeniu dla bezpieczeństwa osób przebywających w miejscu, w którym znajduje się rower. Gdy generator jest wyłączony, stężenie ozonu stopniowo spada z powodu samoistnej przemiany ozonu w tlen.

ZALETY STOSOWANIA OZONU

Zastosowanie ozonu, a zatem ozonizatorów, ma wiele zalet. Na pierwszym miejscu, gazowy charakter tego systemu dezynfekcji umożliwia dotarcie nawet do najbardziej skomplikowanych powierzchni i najmniej dostępnych punktów otoczenia. Na poparcie tego wysokiego stopnia skuteczności, koszty każdego cyklu sterylizacji są bardzo niskie – nie ma potrzeby posiadania określonej siły roboczej, ani rutynowej konserwacji – a czas działania jest niezwykle krótki.

Nie można o tym zapomnieć, W dodatku, że w procesie produkcji nie jest konieczne stosowanie żadnego produktu chemicznego, ale tylko powietrza i elektryczności. Przeprowadzone we właściwy sposób, proces zabijania wirusa, bakteria, pleśnie i drożdże z ozonem nie wytwarzają pozostałości organicznych ani nieorganicznych: Ozon, uzyskane za pomocą technologicznych i odpowiednich systemów, po zakończeniu cyklu zamienia się z powrotem w tlen bez pozostawiania śladów, w przeciwieństwie do innych produktów chemicznych. W tych warunkach, tę technologię zmniejsza emisje szkodliwych substancji dla środowiska, prezentując się jako system, który łączy w sobie efektywność, ekonomia i dbałość o środowisko.

OZONIZERY I BEZPIECZEŃSTWO, MIĘDZY PROCEDURAMI A TECHNOLOGIAMI

Dostępne na rynku ozonizatory można podzielić ze względu na Tryb pracy i do zdolność produkcyjna, co zależy od zastosowania - mniej lub bardziej profesjonalne – do których są przeznaczone. Te o większej zdolności produkcyjnej są przeznaczone do dużych środowisk i umożliwiają przyjęcie niestandardowych protokołów; charakteryzują się również technologiami chłodzenia ogniw, aby ograniczyć produkcję ciepła. Różnie, ozonizatory o mniejszej zdolności produkcyjnej - odpowiednie do małych pomieszczeń – są wyposażone w predefiniowane programy, których nie można modyfikować i zwykle są wzbogacane przez urządzenie do konwersji ozonu na końcu dostawy.

Zmienna o podstawowym znaczeniu, ten prekursor ozonu w procesie produkcyjnym może tak być - i tak się dzieje w większości przypadków – powietrze otoczenia lub czysty tlen > 95% pochodzące z butli lub przenośnych koncentratorów. Zgodnie z definicją ISS, jest to luka, która wyznacza możliwą produkcję szkodliwych substancji lub, wręcz przeciwnie, brak toksycznych odpadów.

Chociaż użycie tlenu obecnego w otaczającym powietrzu jest proste i ekonomiczne, może prowadzić do produkcji szkodliwych substancji, głównie produkty azotowe, w zależności od rodzaju ogniwa ozonowego i jego trybów pracy. „Zastosowanie generatorów z zamkniętymi komórkami, zamiast generatorów, które wykorzystują wyładowania koronowe powierzchniowej płyty, oferuje podstawowe zalety jakości i trwałości – czytamy w raporcie COVID-19 n. 56/2020 – a powietrze, które zasila komórkę, musi zostać oczyszczone i odwodnione. Czy to jest to konieczne, W zasadzie, że generatory są wyposażone w specjalny system filtracji źródła powietrza otoczenia w celu zatrzymania ewentualnych obecnych zanieczyszczeń i uniknięcia lub ograniczenia powstawania ubocznych produktów reakcji szkodliwych dla organizmu ludzkiego. ".

Z wykorzystaniem ogniwa ozonowego zasilanego wg czysty tlen > 95% tak ty masz, zamiast, pewność nie generowania wtórnych zanieczyszczeń, ale także możliwość osiągnięcia wyższych plonów i stężeń ozonu w dostarczanym przepływie, chociaż jest to bardziej złożony i droższy sprzęt. Zarówno w jednym, jak iw drugim przypadku, instrukcja obsługi dostarczona przez producenta musi podkreślać ryzyko związane z produkcją szkodliwych substancji lub wytwarzaniem ciepła / pożarów, a także strategie prewencyjne.

Oczywiście sprzęt, jako urządzenia elektryczne, muszą również przejść testy bezpieczeństwa elektrycznego;, wykonywane zgodnie ze zharmonizowaną normą dyrektywy LVD 2014/35 / UE, jak również dowody kompatybilność elektromagnetyczna.

OZON I ASPEKT REGULACYJNY

Już zatwierdzone w 2001 przez amerykańską FDA (Administracja Jedzenia i Leków) jako bezpieczne i skuteczny w przetwórstwie żywności, ozon został wprowadzony do Europy w r 2003 do dezynfekcji i sterylizacji w czasiebutelkowanie wody. Zdefiniowano wówczas możliwość oddzielenia składników naturalnych wód mineralnych od wód źródlanych poprzez „uzdatnianie powietrza wzbogaconego ozonem”, jak podano w dyrektywie 80/ 777/Zmodyfikowano EWG. We Włoszech, zamiast, Ministerstwo Zdrowia uznało – z protokołem z 31 Lipiec 1996 nr 24482 – wykorzystanie ozonu do uzdatniania powietrza i wody, jako naturalna obrona dla sterylizacja środowisk zanieczyszczone bakteriami, wirus, zarodnik, pleśnie i roztocza.

Dla Certyfikat CE produktów wszystkie testy wskazane w odpowiednich normach zharmonizowanych dla weryfikacja bezpieczeństwa elektrycznego i kompatybilność elektromagnetyczna. Producent lub importer może je wykonać samodzielnie, jeżeli posiadają niezbędne narzędzia i umiejętności, lub powierzyć je wyspecjalizowanym laboratoriom zewnętrznym.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

narażenie_człowieka deszcz-phone Analiza schemat połączeń Dom rodzinny Bezpieczeństwo SAR Measurement System

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.