Oznakowanie UKCA: jak postępować zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii

Opuszczając Unię Europejską, Wielka Brytania przyjęła nowe regulacje, które zastąpiły te zawarte w prawodawstwie wspólnotowym. Jedną z głównych zmian regulacyjnych było przejście od oznakowania UE CE – które jest wyraźnym wskaźnikiem zgodności produktów z europejskimi normami produktów – do nowo utworzonego brytyjskiego certyfikatu zgodności (UKCA). Znak UKCA ma duży wpływ na łańcuchy dostaw na całym świecie i dla każdej firmy prowadzącej handel z Wielką Brytanią istotne jest zrozumienie przepisów, procedur testowania i certyfikacji związanych z tym oznakowaniem.

Szereg zastosowań

Od 1 stycznia 2021 r. znak UKCA oficjalnie zastąpił znak CE w Wielkiej Brytanii. Jednakże znak CE będzie nadal akceptowany do 31 grudnia 2024 r.

Znak UKCA obejmuje wszystkie rynki Wielkiej Brytanii, w tym Szkocję, Walię, Anglię i Irlandię Północną.

Oznakowanie UKCA dotyczy następujących produktów:

 • Zabawki
 • Łodzie rekreacyjne i narty wodne
 • Proste zbiorniki ciśnieniowe
 • Wagi nieautomatyczne
 • Narzędzia pomiarowe
 • Windy
 • ATEX
 • Sprzęt radiowy
 • Urządzenia ciśnieniowe
 • Sprzęt ochrony osobistej
 • Urządzenia gazowe
 • Maszyneria
 • Sprzęt plenerowy
 • Produkty ekoprojektu
 • Aerosol
 • Sprzęt elektryczny niskiego napięcia

Stosując oznakowanie UKCA dla produktów, należy wziąć pod uwagę, że:

 • oznaczenie UKCA musi być umieszczone na produkcie przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
 • oznakowanie UKCA czyni Cię odpowiedzialnym za zgodność produktu z wymaganiami odpowiednich przepisów
 • Do wykazania zgodności z odpowiednimi przepisami Wielkiej Brytanii można używać wyłącznie oznaczenia UKCA

Jakie są różnice pomiędzy oznakowaniem CE i UKCA?

Proces weryfikacji zgodności i oznakowania UKCA jest bardzo podobny do procesu CE w Europie i wymaga wymagań technicznych oraz ocen zgodności zgodnie z przepisami odniesienia (BS - British Standards). Bardziej wyraźne różnice dotyczą niektórych kategorii produktów, dla których Wielka Brytania wprowadziła szczegółowe wytyczne i warunki. W szczególności kategorie, których to dotyczy, to:

 • Urządzenia medyczne
 • Materiały wybuchowe cywilne
 • Interoperacyjność kolei
 • Towary budowlane

Proces znakowania UKCA

Oto podstawowe kroki w celu uzyskania oznakowania UKCA dla produktu:

 • Określenie norm brytyjskich mających zastosowanie do produktu
 • Weryfikacja zgodności wyrobów poprzez badania i wykonanie innych czynności technicznych zapewniających zgodność z wymaganiami obowiązujących przepisów.
 • W przypadku dźwigów i niektórych innych kategorii produktów weryfikację zgodności musi przeprowadzić jednostka zatwierdzona w Wielkiej Brytanii.
 • Stworzenie dokumentacji technicznej zgodnej z wymaganiami narzuconymi przez przepisy UKCA
 • Oznaczenie produktu UKCA

Jeżeli produkt jest już wyposażony w dokumentację techniczną UE, niezbędne badania mogą zostać znacznie ograniczone.

Czy produkty CE i UKCA mogą być oznakowane jednocześnie?

Tak, możliwe jest umieszczenie oznaczeń CE i UKCA na tej samej etykiecie dla wszystkich produktów przeznaczonych zarówno dla Europy, jak i Wielkiej Brytanii. Przeprowadzenie procedur w tym samym czasie może prowadzić do oszczędności ekonomicznych w porównaniu do przeprowadzania ich osobno.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

8 komentarzy do “Marcatura UKCA: come procedere alla Conformità UK”

 1. Dzień dobry,
  Czy zgodnie z nową dyrektywą w sprawie zabawek i oceniając zabawkę zgodnie z UKCA można ją dalej testować w oparciu o normy EN71?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Normy serii EN 71 są zharmonizowane zgodnie z dyrektywą dotyczącą zabawek i dlatego obowiązują w celu wykazania zgodności z wymogami europejskimi, są również „normami wyznaczonymi” zgodnie z przepisami brytyjskimi i dlatego mogą być stosowane do celów oznakowania UKCA .
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 2. Dzień dobry,
  Chciałbym wiedzieć, jaki jest koszt uzyskania certyfikatu UKCA i ile czasu zajmuje uzyskanie tego certyfikatu?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Ceny i terminy zależą od produktu, który chcesz przetestować.
   W zależności od rodzaju produktu stosowane są różne „Przepisy UKCA”. Na przykład przepisy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej i przepisów niskonapięciowych mają zastosowanie do urządzeń elektrycznych i elektronicznych podłączonych do sieci energetycznej. Jeżeli posiadają one również funkcję radiową, podlegają rozporządzeniu radiowemu, które obejmuje również wymogi poprzednich rozporządzeń.
   Produkt musi zostać przetestowany zgodnie z odpowiednimi wyznaczonymi normami, aby wykazać zgodność z wymaganiami obowiązujących przepisów.
   Dokumentację produktu oraz protokoły przeprowadzonych badań należy zgromadzić w dokumentacji technicznej.
   Deklaracja zgodności produktu musi być sporządzona i podpisana przez producenta.
   Sicom Testing może przeprowadzić dla Państwa badania oraz przygotować dokumentację techniczną i deklarację zgodności.
   Orientacyjna cena może wynosić od 3000 do 4000 euro.
   W przypadku, gdy produkt posiada oznakowanie CE, istnieje możliwość uznania niektórych testów przeprowadzonych już w celu uzyskania oznakowania CE za ważne, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia kosztów.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Oznaczenie UKCA nie obowiązuje na rynku Unii Europejskiej, aby produkt mógł być wprowadzony do obrotu na jednolitym rynku Unii, produkt musi posiadać oznakowanie CE, produkt może posiadać oba oznaczenia, ale do obrotu wyłącznie na jednolitym rynku (a więc także we Włoszech) oznakowanie CE jest ważne.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 3. Chciałbym uzyskać informację na temat przejścia z oznakowania CE na oznakowanie UKCA, mając na uwadze, że produkt posiada już oznakowanie CE

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Aby umieścić znak UKCA na produkcie już oznaczonym znakiem CE, należy ocenić, którym „przepisom brytyjskim” podlega i jakie „wyznaczone normy” mają zastosowanie w Wielkiej Brytanii. Jeśli odpowiadają one europejskim normom zharmonizowanym, dokumentacja opakowanie należy przygotować techniką dla Wielkiej Brytanii i sporządzić „UK Deklarację Zgodności”, w którym to miejscu można umieścić oznakowanie UKCA.
   W przypadku braku pełnej zgodności pomiędzy „wyznaczonymi normami” Wielkiej Brytanii a zharmonizowanymi normami europejskimi, przed przygotowaniem pakietu dokumentacji technicznej dla danego produktu należy przeprowadzić ocenę techniczną oraz wszelkie dodatkowe badania i/lub analizy. Wielkiej Brytanii i sporządzenie „brytyjskiej deklaracji zgodności”.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.