Producent, importer, dystrybutor: rola i obowiązki w zakresie oznakowania CE

Tam certyfikat CE jest niezbędnym elementem marketingu niektórych typów produktów na rynku europejskim.
Znak CE gwarantuje konsumentowi zgodność samego produktu ze wszystkimi przepisami Wspólnoty Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Jak podkreślono w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr. 768/2008/WE, oznakowanie CE „jest widoczną konsekwencją całego procesu obejmującego szeroko rozumianą ocenę zgodności”.
Proces ten, regulowany przez Decyzja nr 768/2008/WE, nakłada szereg szczegółowych obowiązków na różne zaangażowane podmioty gospodarcze.

Aby dotrzeć do sedna zadań poszczególnych podmiotów gospodarczych, zidentyfikowano następujące liczby: producent, upoważniony przedstawiciel, importer I dystrybutor; czyli podmioty biorące udział w produkcji, wprowadzaniu i dystrybucji produktu na rynku.

Na poziomie ogólnym certyfikacja produktów CE należy uwzględnić w obowiązkach producenta, ale istnieją różne implikacje, które bezpośrednio dotyczą danych importera i dystrybutora.

Producent i jego obowiązki

Jest to osoba fizyczna lub prawna, która fizycznie wytwarza produkt lub zleca jego zaprojektowanie i produkcję, promując go poprzez umieszczenie własnej marki lub nazwy.

Liczba ta ma obowiązek sporządzić lub zlecić jej sporządzenie właściwemu laboratorium, as Sicom Testing, procedura oceny zgodności produktu, sprawdzając, czy jest ona zgodna z wymaganiami dyrektyw Wspólnoty Europejskiej.
Będzie on odpowiedzialny za sporządzenie lub zlecienie sporządzenia projektu Deklaracja zgodności UE, przygotowując A dokumentacja techniczna dotycząca oznakowania CE zawierające dokumenty poświadczające pełną zgodność obiektu z obowiązującymi dyrektywami.

Niniejsza dokumentacja techniczna musi zostać sporządzona przed wprowadzeniem przedmiotu do obrotu i przechowywana przez 10 lat.

Jest to obowiązek producenta umieścić znak CE, które muszą być widoczne, czytelne i nieusuwalne, a także podjęcie działań korygujących w przypadku stwierdzenia, że wprowadzony do obrotu wyrób nie jest zgodny z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej.

Autoryzowany przedstawiciel producenta

Jak wyjaśniono w decyzji nr. 768/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady producent może wyznaczyć, w drodze pisemnego pełnomocnictwa, upoważnionego przedstawiciela.

Osoba ta odpowiedzialna jest za utrzymywanie relacji z właściwymi organami krajowymi, reprezentując producenta w procesie przechowywania i udostępniania deklaracji zgodności UE oraz dokumentacji technicznej, a także niezwłocznie je eksponuje na uzasadnione żądanie.

Autoryzowany przedstawiciel jest odpowiedzialny za współpracę z właściwymi organami krajowymi we wszystkich działaniach mających na celu rozwiązanie problemu ryzyko braku zgodności produktów objętych jego mandatem reprezentacyjnym.

urządzenia-oznaczające ce

Postać importera i jego obowiązki

Wspólnota Europejska ustaliła, że importerem jest osoba fizyczna lub prawna, która wprowadza na rynek wspólnotowy produkt pochodzący z państwa trzeciego.

Importer musi sprawdzić, czy importowany przez niego produkt:
• posiada Certyfikat Zgodności CE;
• posiada widoczny, czytelny i nieusuwalny znak CE;
• posiada dokumentację identyfikowalności;
• spełnia określone ostrzeżenia.
Jeżeli importer ma powody sądzić, że produkt nie jest zgodny, nie może wprowadzać go do obrotu, dopóki nie zostanie spełniony.

Importer musi zapewnić, że w okresie, w którym ponosi on odpowiedzialność za produkt, nie został on zmodyfikowany w sposób, który mógłby zagrozić jego przestrzeganiu.
Importer podlega obowiązek zidentyfikować, podając swoje dane – imię i nazwisko, adres, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy – na przedmiocie lub gdy nie jest to możliwe, w dokumencie towarzyszącym lub na samym opakowaniu produktu.

Wreszcie, podobnie jak w przypadku producenta, importer ma obowiązek prowadzenia dokumentacji technicznej przez okres 10 lat od wprowadzenia produktu do obrotu oraz informowanie producenta i organów nadzorczych w przypadku pojawienia się czynników ryzyka potencjalnie szkodliwych dla zgodności produktu.

Dystrybutor i jego obowiązki

Jest to osoba fizyczna lub prawna – inna niż producent i importer – która dystrybuuje produkt na rynku.
Do jego obowiązków można zaliczyć zapewnienie, podobnie jak w przypadku importera, m.in zgodność produktów z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej, pod względem obecności znaku CE, oznaczeń dotyczących identyfikowalności i ostrzeżeń, gwarantujących znajomość dokumentacji technicznej podłączony do produktu.
Dystrybutor ma także obowiązek zagwarantować, że w okresie, w którym produkt pozostaje pod jego odpowiedzialnością, nie będzie on narażony na ryzyko, które mogłoby zagrozić jego zgodności.
Wreszcie dystrybutor musi wiedzieć rozpoznawać produkty niezgodne i że zgłaszanie niespójności działa.

Istotnym przypadkiem, który warto podkreślić, jest ten, który dotyczy importera lub dystrybutora wprowadzającego produkt na rynek poprzez umieszczenie swojej nazwy lub znaku towarowego. W rzeczywistości w tym przypadku podmioty, o których mowa, są uznawane przez ustawodawstwo za tożsame z producentem i muszą spełniać wszystkie obowiązki związane z ich rolą.

Sicom Testing oferuje kompleksową obsługę certyfikat CE produktów.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

182 komentarze do “Fabbricante, importatore, distributore: i ruoli e gli obblighi per la marcatura CE”

 1. Dzień dobry
  Kupiliśmy używaną maszynę z oznaczeniem CE, ale sprzedawca zgubił instrukcję. Producent (niemiecki) i dystrybutor (polski) są nadal obecni na rynku i mogą udostępnić instrukcję. Czy istnieje przepis, który pozwala żądać instrukcji od producenta lub dystrybutora?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Tak, zgodnie z rozporządzeniem maszynowym 2023/1230 producent ma obowiązek bezpłatnie udostępnić instrukcję obsługi w formie papierowej w ciągu miesiąca, na żądanie osoby kupującej maszynę; ponadto, jeśli instrukcje są dostępne w formacie cyfrowym, muszą być dostępne online przez cały przewidywany cykl życia maszyny.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 2. Pytanie: Produkt zagraniczny jest sprzedawany przez sprzedawcę detalicznego w Niemczech za pośrednictwem dostawcy Internetu (np. Amazon/Ebay) klientom końcowym w Niemczech. Kto jest odpowiedzialny za udostępnienie instrukcji obsługi i w jakim języku?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Producent jest odpowiedzialny za dostarczenie instrukcji, a instrukcje muszą być dostarczone w języku zrozumiałym dla użytkownika końcowego (język urzędowy kraju, w którym produkt jest sprzedawany), importer i dystrybutor mają obowiązek sprawdzić, czy to wymaganie zostały spełnione przed importem lub odsprzedażą produktu.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 3. Dzień dobry,

  Montuję części komputerowe posiadające certyfikat CE w komputerze, aby sprzedać go jako cały komputer. Ponieważ producent certyfikował już każdą część (zasilacz, płytę główną itp.), potrzebuję certyfikatu CE na komputerze, w przeciwnym razie mogę legalnie sprzedać komputer w sprzedaży detalicznej. Dziękuję.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Zgodność z obowiązującymi dyrektywami musi zostać zweryfikowana na gotowym produkcie, aby mógł on zostać wprowadzony do obrotu na rynku europejskim.
   W zależności od rodzaju produktu stosowane są różne dyrektywy. Na przykład dyrektywy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej i dyrektywy niskonapięciowej mają zastosowanie do urządzeń elektrycznych i elektronicznych podłączonych do sieci energetycznej. Jeżeli posiadają one także funkcję radiową, podlegają dyrektywie radiowej, która zawiera także wymagania poprzednich dyrektyw.
   Produkt należy przetestować zgodnie z odpowiednimi normami zharmonizowanymi, aby wykazać zgodność z wymaganiami odpowiednich dyrektyw.
   Dokumentację produktu oraz protokoły przeprowadzonych badań należy zgromadzić w dokumentacji technicznej.
   Deklaracja zgodności produktu musi być sporządzona i podpisana przez producenta.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
   • Dziękuję za odpowiedź.

    Jeśli więc dobrze rozumiem, nawet jeśli każdy element systemu, który buduję, posiada certyfikat CE, czy system nadal wymaga testowania?
    Kto i gdzie przeprowadza badania?

    Odpowiedz
    • Dzień dobry,
     Tak, należy przetestować kompletny system, Sicom Testing może przeprowadzić dla Ciebie testy zgodności zgodnie z dyrektywami radiowymi, EMC i LVD oraz przygotować dokumentację techniczną i deklarację zgodności.
     Z wyrazami szacunku
     Test Sicom

     Odpowiedz
 4. Witam, czy importując produkt dostosowany do naszych potrzeb (ekran ścienny LED) wymagana jest certyfikacja zgodności?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Tak, wyświetlacze podlegają oznakowaniu CE wraz ze wszystkimi obowiązkami z niego wynikającymi, nawet jeśli produkt jest personalizowany.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 5. Dzień dobry
  Producent z kraju spoza EWG dostarcza mi spersonalizowany produkt z moją marką.

  1) Czy udostępniając go na rynku UE, jestem jednocześnie producentem i importerem?

  2) Jeżeli udostępniam produkt także na rynku pozaunijnym, jaka jest moja rola, czy staję się jednocześnie producentem, importerem i dystrybutorem?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   1) Wprowadzając na rynek UE produkt pod własną marką jesteś uważany za Producenta i podlegasz wszelkim obowiązkom ciążącym na Producentach.
   2) Rola odgrywana na rynkach poza UE zależy od konkretnych przepisów prawnych kraju, w którym produkt jest sprzedawany.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 6. Dzień dobry
  Założę firmę w Europie, która będzie importować wyroby medyczne klasy IIb. Jestem producentem za granicą i posiadam już certyfikat CE ISO itp. co muszę zrobić aby rozpocząć działalność ze statusem producenta europejskiego
  Dziękuję.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Jeżeli firma w Europie będzie jedynie importować urządzenia to podlega jedynie obowiązkom importerów, do najważniejszych należą:
   – Sprawdź, czy producent wywiązał się z obowiązków w zakresie oznakowania CE.
   – Zapewnić integralność wyrobów znajdujących się w posiadaniu importera
   – Prowadź rejestr reklamacji
   – Wycofać produkty z rynku w przypadku stwierdzenia niezgodności.
   Wszelkie obowiązki importerów wyrobów medycznych wskazane są w art. 13 ROZPORZĄDZENIA (UE) 2017/745.
   W przypadku przedsiębiorstwa produkcyjnego, jeżeli ma ono siedzibę w państwie niebędącym członkiem jednolitego rynku europejskiego, należy wskazać jedynego przedstawiciela (upoważnionego przedstawiciela).
   Obowiązki i odpowiedzialność agenta oraz sposób wyznaczenia są wskazane w art. 11 ROZPORZĄDZENIA (UE) 2017/745.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 7. dzień dobry, pytam: czy produkty importowane (jakiegokolwiek rodzaju) z Chin do Włoch muszą mieć wszystkie oznaczenia w języku włoskim? Dziękuję.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Tak, zgodnie z dyrektywami europejskimi instrukcje dołączone do produktu muszą być sporządzone w języku zrozumiałym dla użytkowników w kraju, w którym produkt jest sprzedawany.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 8. Dzień dobry,
  Chiński producent ma wyznaczonego upoważnionego przedstawiciela w UE innego niż importer; Kto powinien znaleźć się na etykiecie produktu? importer czy upoważniony przedstawiciel? Tysiące dzięki

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Jedynie producent i importer mają obowiązek umieścić swoje odniesienia na produkcie (etykiecie).
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 9. Dzień dobry. Jesteśmy sklepem zajmującym się sprzedażą artykułów gospodarstwa domowego. Importujemy z krajów Unii Europejskiej, jako importerzy chcemy stosować własne etykiety. Co powinna zawierać ta etykieta?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Według dyrektyw europejskich importer to osoba mająca siedzibę na terenie Unii, która wprowadza na rynek produkty z krajów pozaeuropejskich.Jeśli importujesz z krajów UE, nie jesteś importerem i nie musisz oznaczać produktów jako importerzy.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 10. Dzień dobry,
  W moim przypadku kupiłem produkty od dostawcy zabawek, aby sprzedawać je na rynku internetowym, ale sprzedawca zwrócił się do mnie z prośbą od osoby odpowiedzialnej w UE o certyfikat zgodności z oznakowaniem CE dla każdej zakupionej przeze mnie marki. Nie jestem pewien, czy dostawca może mi udostępnić te informacje, muszę skontaktować się z producentem, co mam zrobić, trochę się gubię, bo jest kilka różnych marek, mimo że kupuję je od tego samego dostawcy. Jeśli możesz mi pomóc z tym pytaniem, będę bardzo wdzięczny. Dziękuję za Twój czas.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Europejska Deklaracja Zgodności jest sporządzana i podpisana przez producenta przed wprowadzeniem produktu na rynek, można zwrócić się do producenta w celu uzyskania kopii.
   Twój dostawca również może posiadać kopię, ponieważ choć nie ma takiego wymogu prawnego, producenci często dostarczają kopię dystrybutorom.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 11. Czy jeżeli producent ma siedzibę na terenie Unii Europejskiej, a towar pochodzi z fabryki w Chinach, czy można odstąpić od obowiązku podawania nazwy i adresu importera? Oczywiście na produktach zb etykiety kartonowe. i indywidualne, wskazany jest producent.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Można odstąpić od wskazania importera, jeżeli dotyczy to producenta, gdyż za producenta uważany jest każdy, kto wprowadza do obrotu produkty pod własną marką.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 12. Dzień dobry,
  czy przed odprawą celną do UE należy podać adres importera? czy dopiero w momencie wprowadzenia na rynek? Dziękuję

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Zgodnie z dyrektywami europejskimi importer musi spełnić swoje obowiązki przed wprowadzeniem produktu na rynek.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 13. Dzień dobry
  Jeśli wytwarzam produkt, płacę należność licencyjną i dostarczam go importerowi w porcie, a importer z kolei dostarcza go innej marce, która dystrybuuje go w Wielkiej Brytanii w swoich sklepach pod swoją marką.
  Co musi znaleźć się na etykiecie?
  Wyprodukowany przez… (pierwsza firma produkcyjna)
  Importowany przez drugą firmę (importera)
  Dystrybucja przez stronę trzecią (dystrybutor w Wielkiej Brytanii)

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Zgodnie zarówno z dyrektywami europejskimi, jak i przepisami brytyjskimi: importer lub dystrybutor jest uważany za producenta i podlega obowiązkom producenta, gdy wprowadza sprzęt elektryczny do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub modyfikuje sprzęt elektryczny już wprowadzony na rynek.
   Zatem firma dystrybuująca produkt pod własną marką będzie uważana za producenta, będzie odpowiedzialna za sprzedawane przez siebie produkty i ich zgodność; na etykiecie pojawi się jedynie nazwa firmy dystrybucyjnej, która jednak musi być podana jako producent.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 14. Dzień dobry,
  Mam wątpliwości. Kiedy mówimy o dystrybutorze, który stawia na własną markę, co mamy na myśli? Podam przykład: logo dystrybutora jest umieszczone na ŚOI oznaczonym przez producenta (i zawierającym odpowiednie informacje) (ale nie na etykiecie). Czy producent pozostaje tym, który go wyprodukował, czy też staje się tym, który umieścił logo na zewnętrznej stronie produktu?
  Dziękuję

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Zgodnie z dyrektywami „Importer lub dystrybutor jest uważany za producenta do celów niniejszego rozporządzenia i podlega obowiązkom producenta, o których mowa w art. 8, gdy wprowadza ŚOI do obrotu pod własną nazwą lub znak handlowy lub modyfikuje ŚOI już wprowadzone do obrotu w sposób mogący zagrozić zgodności z niniejszym rozporządzeniem.”
   Logo jest znakiem handlowym, zatem jeżeli dystrybutor umieści swoje logo na produkcie, może ono podlegać obowiązkom producenta.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   W przypadku każdego produktu instrukcja musi zawierać instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania, prawidłowej instalacji i zagrożeń, jakie stwarza produkt; Dalsze informacje, które muszą zostać zawarte w instrukcji, zależą od konkretnego produktu i są wskazane w mających dla niego zastosowanie normach.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 15. CZEŚĆ
  Jeśli oznaczę (logo) mój produkt, który uzyskał już znak CE we Włoszech
  Jestem producentem czy importerem?

  Dziękuję
  Angela

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Jeżeli znak CE jest umieszczony na produkcie, jest on ważny we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Za producenta uważa się każdego, kto wprowadza urządzenie do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 16. Witam, dzień dobry
  Po opatentowaniu automatu chciałem zrozumieć, czy mamy firmę zajmującą się handlem, a nie produkcją. moglibyśmy umieścić oznakowanie na naszych maszynach, mimo że nie jesteśmy producentami

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Za producenta uważa się „osobę fizyczną lub prawną, która wytwarza materiał elektryczny lub która zleciła jego zaprojektowanie lub wytworzenie i sprzedaje taki materiał pod własną nazwą lub znakiem towarowym”.
   Za oznakowanie CE odpowiada producent
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 17. Dzień dobry, kupuję na normalną fakturę, jako dystrybutor hurtowy, na terenie Wspólnoty Europejskiej, we Włoszech i za granicą, części zamienne do telefonów, w tym przypadku wyświetlaczy i baterii. Oprócz napisu na opakowaniu „made in China” nie ma odniesienie do importera lub europejskiego dystrybutora. ale w przypadku akcesoriów tak. Jak powinienem się zachować? czy musimy integrować się z etykietą? czy to w porządku? Wiem, że wokół właściwych władz (gdf) proszę o obecność woj. na konwekcji.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Zgodnie z europejskimi dyrektywami dotyczącymi produktów należy podać referencje producenta i importera, ponieważ jako dystrybutorzy masz obowiązek sprawdzić, czy te informacje są obecne.
   Jako dystrybutorzy masz również obowiązek:
   -sprawdź, czy znajduje się oznakowanie CE (jeśli jest wymagane)
   -istnieje niezbędna dokumentacja oraz instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów
   -zapewnić, że w czasie, w którym odpowiedzialność za sprzęt leży po ich stronie, warunki przechowywania lub transportu nie zagrażają jego zgodności.
   -nie wprowadzaj na rynek sprzętu, który Twoim zdaniem jest niezgodny z przepisami i informuj władze, jeśli sprzęt ten stwarza ryzyko
   -dostarcza dokumentację sprzętu na uzasadniony wniosek właściwego organu krajowego.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Zgodnie z dyrektywami importerzy muszą podać swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres pocztowy, pod którym można się z nimi skontaktować.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 18. Cześć dzień dobry,
  Muszę sprowadzić z Chin kilka urządzeń elektronicznych, które posiadają certyfikaty CE producenta, ale dostarczane są mi przez dystrybutora tego producenta. Czy na etykietach tych wyrobów muszę podawać nazwę producenta lub nazwę dystrybutora, który mi je dostarcza? (moja umowa jest zawarta tylko z chińskim dystrybutorem), będę odsprzedawał te produkty w Hiszpanii.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Na produkcie lub opakowaniu musi być umieszczona nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres pocztowy producenta (który wystawił europejską deklarację zgodności) i importera (w tym przypadku Twoje dane).
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.