Piekarniki i ostrzeżenia o niebezpieczeństwach: zmiany w przepisach

W przeszłości bardzo często spotykano – w przypadku kuchenek mikrofalowych i innych typów piekarników – ostrzeżenie na pokrywie informujące o „Niebezpieczeństwo: gorąca powierzchnia”. Z biegiem lat ten rodzaj ostrzeżenia prawie zniknął w stosunku do jednego ograniczenie zawarte w normie zharmonizowanej Komisji Europejskiej, co oznaczało aktualizację poprzednich ram regulacyjnych.

Ostrzeżenia o niebezpieczeństwach i wyjątki od limitów temperatur

Aby ich zmotywować ostrzeżenia o niebezpieczeństwie na pokrywkach piekarników była to właśnie dedykowana im norma. W EN 60335-2-9:2003 + A2:2006 + A1:2004 + A2:2006 + A12:2007 + A13:2010 faktycznie istnieje należy pamiętać, że oznaczałoby to możliwy wyjątek od temperatur maksymalnych, mający zastosowanie w niektórych przypadkach i – dokładnie – z niezbędnym umieszczeniem ostrzeżenia o gorącej powierzchni.

Badanie uwaga b tabeli Z101 (dodano wraz z A13:2010) dowiadujemy się, że – jeśli nie można dotrzymać norm temperaturowych ze względu na konstrukcję lub ograniczenia wymiarowe urządzenia – maksymalny wzrost temperatury może być dwukrotnie większy od wartości podanych w tabeli. Dlatego w tym konkretnym przypadku na urządzeniu należy włączyć ostrzeżenie o gorącej powierzchni.

Podstawowym aspektem, który należy podkreślić, jest to, że ta znacząca zmiana limitów temperatur byłaby dozwolona tylko w przypadku istnienia rzeczywistych i obiektywnych ograniczeń konstrukcyjnych lub wymiarowych które uniemożliwiały przestrzeganie pierwotnych limitów.

Zdanie z notatki, o której mowa, doskonale wyjaśniawyjątkowy charakter sprawy. Oto pełny tekst: „Jeżeli ze względu na konstrukcję lub ograniczenia wymiarowe urządzenia nie można osiągnąć wymaganych wartości, maksymalny wzrost temperatury nie powinien być większy niż dwukrotność wartości wskazanych. W takich przypadkach na odpowiedniej powierzchni urządzenia należy umieścić ostrzeżenie“.

Ograniczenie Komisji Europejskiej

w lista norm zharmonizowanych opublikowana w Dzienniku Europejskim, w przypadku gdy nowelizacja ta zostanie wdrożona, znajduje się ustęp wyłączający wskazaną powyżej uwagę, redefiniującą standardy dot bezpieczeństwo produktu.

Pełny tekst publikujemy poniżej: „Zastosowanie następujących części normy EN 60335-2-9:2003, ostatnio zmienionej przez A13:2010, nie stanowi domniemania zgodności do celów bezpieczeństwa określonych w pkt 1 lit. c) załącznika I do dyrektywy 2014/35/UE w związku z pkt 2 lit. b) tego załącznika:

  • przypis b Tabeli Z101 w Rozdziale 11,
  • części Sekcji 7.1, które odnoszą się do przypisu b Tabeli Z101,
  • części rozdziału 11.Z10x, które odnoszą się do otworów wentylacyjnych.”

Przedmiotowe ograniczenie powstało w 2017 r. i dlatego obowiązuje do dziś nie ma możliwości wykorzystania uwagi b Tablicy Z101 poprzez zwiększenie limitów temperatur, nie zgłaszając nawet ostrzeżenia o niebezpieczeństwie, o którym mowa w tabeli Z101.

Jak wiadomo, normy zharmonizowane są pisane w imieniu Komisja Europejska I orzeczenie tego ostatniego ma pierwszeństwo.

Do tej pory w praktyce laboratoryjnej i w analiza bezpieczeństwa produktu które zwykle przeprowadzamy, zdarza się nam badać produkty, które – choć prawidłowo zgodne z obowiązującymi normami – nieść ostrzeżenie o niebezpieczeństwie, chociaż nie jest to konieczne.

Nie są to produkty z zaległości, ale studia przypadków, które stymulują do refleksji nad ostrzeżeniami pomiędzy producentem a konsumentem. Ostrzeżenie „Niebezpieczeństwo. gorąca powierzchnia” jest oczywiście praktyką nie jest zabronione, ale naprawdę niewskazany gdyż niepotrzebne alerty odwracają uwagę od ważnych, na których wypadałoby skupić uwagę.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

bezpieczeństwo produktów elektrycznych

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.