Zharmonizowane normy i dyrektywami europejskimi dla oznakowania CE

Jakie są zharmonizowane przepisy techniczne?

Normy zharmonizowane normy, w którym opisano, jak sprawdzić wymagania ustanowione w dyrektywach w dziedzinie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.

Kto Normy zharmonizowane są opracowywane?

Zharmonizowane normy techniczne zostały opracowane przez europejskie organy normalizacyjne: CENELEC w odniesieniu do produktów o / komora elektrycznych i elektronicznych, ZNAJDŹ produktów w telekomunikacji, CEN dla produktów z innych sektorów.

Co to jest określona w normach zharmonizowanych?

Normy zharmonizowane określają przydatność określonej metody weryfikacji, aby domniemywać zgodność produktu z dyrektywą.
Standardy te są nazywane „zharmonizowane”, gdy ich odniesienia zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (SOWY) w odniesieniu do dyrektywy.

Pełne zastosowanie norm zharmonizowanych pozwala producentowi na wprowadzenie produktu na rynek bez uprzednio poddając techniczną dokumentację konstrukcyjną notyfikowanej.
Pozwala to na, niezależnie, ten Certyfikat CE produktów i opracowanie Deklaracja zgodności UE.
Producent, który jest odpowiednio wyposażony może wykonywać testy we własnych laboratoriach lub zwrócą się do skierowania laboratorium.

Pomiary i obliczeniaDyrektywy WE mają charakter obowiązkowy?

tak, Dyrektywy są obowiązkowe. Producent (jeśli produkt jest wytwarzany w EOG – Europejski Obszar Gospodarczy) lub importer (jeśli produkt jest wytwarzany poza EOG) jest zmuszona do sporządzenia dokumentacji technicznej oznaczania CE zawierający badania, jakim produkt został poddany.
Testy są specyficzne dla każdej kategorii produktu i dokumentacji technicznej należy wykazać na żądanie krajowych organów nadzorczych.

Standardy WE są dobrowolne?

termin “dobrowolny” wciąż jest zamieszanie.
Dyrektywy WE nie sprawiają, że obowiązkowe do przyjmowania norm zharmonizowanych, Jednak zawsze jest to konieczne w celu udowodnienia zgodności produktu z wymogami dyrektyw mającymi zastosowanie do produktu.
Można bowiem wybrać inne rozwiązania techniczne i proceduralne w celu zapewnienia zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w dyrektywach. Rozwiązania te zazwyczaj wymagają głębszej oceny technicznej i zaangażowania jednostki notyfikowanej. Chociaż największe wyzwanie, ten ostatni jest tylko możliwe w przypadku produktów, które ze względu na ich właściwości techniczne nie może być oceniana poprzez zastosowanie do całych norm zharmonizowanych.

Po skontaktowaniu się z jednostki notyfikowanej?

Interwencja notyfikowanej jest wymagane, gdy wszystkie obowiązujące normy zharmonizowane nie zostały zrealizowane w całości. Koszty w tym przypadku są szczególnie dlatego, że metody badań poza normą powinien być oceniany z góry, rozwijających się i rozwiniętych.

Jaka jest najszybsza droga do uzyskania znaku CE?

Najszybsza trasa, mniej kosztowne i bardziej tutelante dla producenta jest pełne przyjęcie wszystkich norm zharmonizowanych zastosowania do produktu, w rzeczywistości są to „receptury” opracowane i przetestowane na przestrzeni czasu w celu sprawdzenia zgodności produktu z wymaganiami dyrektyw.

Sicom Testing oferuje kompletną obsługę Certyfikat CE produkty.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

28 komentarze na temat "Normy zharmonizowane i dyrektywy europejskie dotyczące oznakowania CE”

  • Dzień dobry,
   tak, producent musi przygotować dokumentację techniczną dla produkowanych przez siebie maszyn, dokumentacja musi zawierać (Załącznik VII – część A):
   a)kompozytowy plik konstrukcyjny:

   —ogólny opis maszyny,

   —ogólny rysunek maszyny i schematy obwodów sterowania, a także powiązane opisy i wyjaśnienia niezbędne do zrozumienia działania maszyny,

   —szczegółowe i kompletne rysunki, ewentualnie wraz z notami obliczeniowymi, wyniki badań, Certyfikaty, itp., umożliwienie weryfikacji zgodności maszyny z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,

   —dokumentację oceny ryzyka w celu wykazania zastosowanej procedury, Zawarte:

   ten)wykaz zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa mających zastosowanie do maszyny,

   Ii)środki ochronne wdrożone w celu wyeliminowania zidentyfikowanych zagrożeń lub zmniejszenia ryzyka, oraz, Wiem o sprawie, wskazanie ryzyka rezydualnego związanego z maszyną,

   —zastosowane normy i inne specyfikacje techniczne, wskazujące zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa objęte tymi normami,

   — wszelkie sprawozdania techniczne zawierające wyniki badań przeprowadzonych przez samego producenta lub przez organ wybrany przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.,

   — kopię instrukcji maszyny,

   —w stosownych przypadkach, deklarację włączenia dołączonej maszyny nieukończonej i związaną z nią instrukcję montażu,

   —w stosownych przypadkach, kopię deklaracji zgodności WE maszyny lub innych produktów wbudowanych w maszynę,

   —kopia deklaracji zgodności WE;

   b)w przypadku produkcji seryjnej, przepisy wewnętrzne, które będą stosowane w celu utrzymania zgodności maszyn z przepisami niniejszej dyrektywy.

   Serdeczne pozdrowienia
   Sicom Test

   Odpowiedź
 1. Czytałem zawartość tej strony i faktycznie bardzo mi to pomogło, aby zrozumieć trochę więcej na ten temat. Dzięki za udostępniony materiał. Jestem nowy w tej branży i po raz pierwszy wykonuję tego typu pracę. Chciałbym wiedzieć, czy masz przykład lub format dokumentacji technicznej lub arkusza danych i oceny zgodności produktu, które mogę udostępnić, aby mógł służyć jako podstawa lub wsparcie, aby mnie poprowadzić. Dziękuję

  Odpowiedź
  • Dzień dobry
   Nie posiadamy przykładowego pliku, ponieważ wszystkie prace dla naszych klientów objęte są poufnością. Treść dossier jest wskazana w wytycznych (na rok 2014/53/UE – CZERWONY jest wskazany w załączniku 5).
   Sam skład jest dość prosty, ale wymagana jest wiedza specjalistyczna, aby zweryfikować adekwatność różnych dokumentów, z tego powodu wielu klientów woli powierzyć jego przygotowanie nam.
   Pozdrowienia Sicom Test

   Odpowiedź
 2. Maść, Jestem RSPP w firmie świadczącej usługi sprzątania w służbie zdrowia, biorąc pod uwagę delikatny moment, w którym żyjemy, stanąłem przed problemem czyszczenia i dezynfekcji sprzętu elektromedycznego, DEFIBRYLATORY, EKODOPLERA, KARDIOLINI, będący sprzętem w bezpośrednim kontakcie z pacjentem i emitujący napięcie elektryczne, biorąc pod uwagę ich delikatność, za warunki sanitarne nie odpowiadałby upoważniony personel

  Odpowiedź
  • Dzień dobry.
   Myślę, że powinieneś postępować zgodnie z instrukcjami czyszczenia zawartymi w instrukcjach obsługi tych narzędzi. Należy również zastosować środki ostrożności związane z używanymi chemikaliami. Ponadto należy przestrzegać ogólnych zasad czyszczenia sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także do ochrony materiałów, z których są wykonane.
   Pozdrowienia od Sicom Testing

   Odpowiedź
 3. Norma EN54.22 e’ zharmonizowana norma ?
  Jeśli tak się nie stanie, nadal mogę zainstalować produkty zgodne z poprzednią normą EN54.5?

  Odpowiedź
  • Dzień dobry,
   Norma EN 54-22 To nie jest norma zharmonizowana.
   Norma EN 54-5 jest powiązany z rozporządzeniem europejskim 305/2011 Produkty budowlane (CPR / CPD).
   Pozdrowienia dla Sicom Testing

   Odpowiedź
  • Dzień dobry,
   w procedurze deklaracji zgodności sporządzonej przez producenta dyrektywy wymagają zastosowania, w całości i skutecznie, norm zharmonizowanych wymienionych w Europejskim Dzienniku Urzędowym, które są odpowiednie dla produktu i obejmują wszystkie wymagania wskazane w samych dyrektywach.

   Stosowanie innych norm lub wersji innych niż wskazane w Europejskim Dzienniku Urzędowym nie daje domniemania zgodności z dyrektywami.

   Pozdrowienia od Sicom Testing

   Odpowiedź
 4. Dzień dobry
  Chciałem zadać pytanie, aby dowiedzieć się, czy mam rację. Chcę nosić oznakowanie niskiego napięcia maszynie przemysłowej CE. I zidentyfikować odpowiednie dyrektywy, która w tym przypadku byłoby maszyny, Kompatybilność elektromagnetyczna limity i napięcia. W celu zapewnienia zgodności z dyrektywą maszynową, Rozumiem, że muszę odwołać się do EN 60204-1 Mam już nabyte aenor ale za zgodność z kompatybilnością elektromagnetyczną, pojawiają się różne zasady, które miałyby zastosowanie w niniejszej dyrektywie i chciał wiedzieć, czy muszę uzyskać wszystkie te zasady w celu zapewnienia zgodności i jeśli mam rację, wszystko, co powiedziałem.
  Pozdrowienia.

  Odpowiedź
  • Drogi Ismael,

   Dla dyrektywa maszynowa musi przeprowadzić ocenę ryzyka zgodnie z normą EN / ISO 12100. Wszystkich zidentyfikowanych zagrożeń powinny być oceniane i gdzie można to zrobić przy użyciu zharmonizowanych norm, takich jak EN 60204-1.
   Dla Dyrektywa EMC musi przeprowadzić testy zgodnie z normami zharmonizowanymi na odporność i emisji testu, Promieniowane i przewodzone.
   Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) Nie stosuje się w przypadku stosowania dyrektywy maszynowej, jednak jego wymagania są wywoływane bezpośrednio przez dyrektywy maszynowej.

   Dobra praca przez Sicom Testing

   Odpowiedź
 5. Dzień dobry,
  Norma EN 16012/2015 Jest to europejski standard, ale nie jest to norma zharmonizowana, ponieważ nie pojawia się na liście norm zharmonizowanych. Co robi?

  Odpowiedź
  • Standardowa svilupato jest stworzenie wspólnego zrozumienia pewnych aspektów produktu. Na przykład aspektach wymiarowych, aspekty aspektów jakości lub bezpieczeństwa.
   Normy te mogą być wykorzystane w celu dostosowania do sprzedaży lub zadeklarować typ lub jakość produktu do klienta.
   Niektóre normy oceniane są w stanie wykazać zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektywy europejskiej, w tych przypadkach są ujęte w wykazie norm zharmonizowanych, że dyrektywa.
   Do tej pory, norma EN 16012 To nie jest norma zharmonizowana, więc nie może być stosowany samodzielnie do wykazania zgodności wyrobu z wymaganiami dyrektywy.
   dobra robota
   Sicom Testowanie

   Odpowiedź
 6. Witam,

  mam rację z assunption że nowe lub zmienione standardy mogą być liczone jako zharmonizowane, opublikowane przez jednego państwa członkowskiego UE ?
  Czy istnieje wiarygodne oświadczenie o tym, które mogą być przywołane ?

  Odpowiedź
  • Dzień dobry,
   norma zharmonizowana może być uznane za takie, gdy opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.
   szczerze
   Pracownicy Testowanie Sicom

   Odpowiedź
   • Witam,

    Zgodzić się.
    Ale myślę, że jest to możliwe do przyjęcia nowego lub zmienionego standardu raz opublikowanego przez krajową organizację standardowe w jednym państwie członkowskim UE, nawet jeśli średnia lub jego wersja nie jest jeszcze wymieniony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej? Będąc wcześnie adapter spełniać wymóg projektowanie produktów zgodnie z najnowszymi osiągnięciami technicznymi (najnowocześniejszy). Lub, teoretycznie, Mogę dostać problemy gdybym listy standardów jeszcze nie wymienione w Dz.U. ? Zasadniczo jestem wolny jak do wykazania zgodności. Muszę być w stanie wyjaśnić moje podejście. State-of-the-art podejście jest dobrym argumentem, Nie jest to ?

    Odpowiedź
    • Dzień dobry,
     w tym przypadku, ogólnie, Musimy zaangażować jednostkę notyfikowaną Certyfikacji Wyrobów.
     szczerze
     Pracownicy Testowanie Sicom

     Odpowiedź
  • Witam Sergio.
   Zaangażowanie jednostki notyfikowanej jest rzeczywiście obowiązkowa w przypadkach przewidzianych w dyrektywach. Jednakże w przypadku produktów, które wykraczają poza przypadkami wyraźnie wskazanymi, interwencja jednostki notyfikowanej jest konieczne, jeśli nie zostały w pełni zastosowane normy zharmonizowane.
   szczerze
   Pracownicy Sicom testowanie

   Odpowiedź
 7. mam specjalny produkt (gniazdko wtyczki). Ale nie ma zharmonizowane lub lokalnym standardem dla tego. Napięcie produkt 220-240 V. Gdybym po prostu zastosować załącznik I do dyrektywy LVD, Jest to wystarczające dla znaku CE?

  Odpowiedź
  • Dzień dobry Serkan,
   wtyczki i gniazda do użytku domowego, są wyłączone z zakresu stosowania dyrektywy LVD, jak opisano w załączniku II. Jednakże, jeśli produkt jest przeznaczony do użytku przemysłowego i / lub zasilane w jakiś sposób, Powinien on być badane w celu sprawdzenia jego zgodności z obowiązującymi wymaganiami. Po więcej informacji, napisz do nas na info@sicomtesting.com
   Serdeczne pozdrowienia
   pracownicy Sicom

   Odpowiedź
 8. Dzień dobry,

  Chciałem zadać pytanie o aktualizację norm zharmonizowanych. W szczególności dyrektywy maszynowej. Jak mogę sprawdzić ewentualną aktualizację wykazu? Do tej pory powinien zastosować opublikowany w Gazette dnia 09/03/18. Jak mogę sprawdzić, czy nie uruchomić aktualizacje tego wykazu?

  Odpowiedź
 9. Dzień dobry,

  raz zidentyfikowane dyrektywę (lub dyrektywy) mające zastosowanie do produktu, co można powiązać z normami zharmonizowanymi odnoszącymi się do dyrektywy?

  Odpowiedź
  • Dzień dobry Alessandro,
   dzięki za skontaktowanie się z nami.
   Zharmonizowane normy dotyczące dyrektyw publikowane są w wykazie w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Wykazy są dostępne w Internecie na stronie internetowej Komisji.
   Testy Sicom mogą pomóc określić zasady mające zastosowanie do produktu i wykonać testy. Aby otrzymać ofertę można pisać tutaj https://www.sicomtesting.com/richiesta-di-preventivo/.
   szczerze
   pracownicy Sicom

   Odpowiedź

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.