sprzęt elektryczny i nowa Dyrektywa niskonapięciowa

sprzęt elektryczny i nowa Dyrektywa niskonapięciowa

Parlament Europejski i Rada Europejska wydały nową Low Voltage Directive (LVD) Dyrektywa 2014/35 / UE dotyczące dostępnych na rynku Materiał niskiego napięcia elektrycznego.
W szczególności, dyrektywa skierowana jest do urządzeń elektrycznych prądu przemiennego i prądu stałego o napięciu znamionowym odpowiednio pomiędzy 50 mi 1000 A między V 75 mi 1500 V.

Włochy wdrożyła standard i opublikowano je w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 29 marzec 2014 jako Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35 / UE.
Reguła jest przeznaczona do zachowania zdrowia ludzi, zabezpieczyć uszkodzenie mienia i wykluczyć incydentów dla zwierząt.

Wśród zmian wprowadzonych, należą role, wymagania i specyfikacje producentów odpowiedzialnych, importerzy, dystrybutorów i upoważnionych przedstawicieli immettano rynek wspólnotowy nowy lub używany produkt, nawet jeśli jest importowany z kraju trzeciego.

Dyrektywa daje precyzyjne wytyczne dla każdego przedmiotu:

  • Il Producent musi ocenić zgodność wyrobu uruchamiając weryfikacja bezpieczeństwa elektrycznego i uzyskiwania certyfikat CE.
  • L”importer musi zapewnić, że procedury zatwierdzania zgodności materiału zostały przeprowadzone, Należy sprawdzić obecność oznakowanie CE i upewnić się, że dokumentacja techniczna produktu jest dostępna dla właściwych organów krajowych.

w skrócie, il dystrybutor i L’importer Należy upewnić się, że producent dokonał powrotem Testy bezpieczeństwa elektrycznego, że wyrób jest zaopatrzony w deklarację zgodności WE i posiadają znak CE zgodnie z Parlamentu Europejskiego.

Sicom Testing Oferuje kompleksowe usługi dla Testy bezpieczeństwa elektrycznego produkty.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisać do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

Dom rodzinny Bezpieczeństwo Światła uliczne LED Bezprzewodowa ładowarka Ludzki EMT ekspozycji SAR Measurement System

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.