fbpx
Dyrektywa niskiego napięcia (LVD)

Dyrektywa niskiego napięcia (LVD)

Dyrektywa 2014/35 / UE Parlamentu Europejskiego i Rady – przestarzały 26 luty 2014 i wdrażane we Włoszech przez dekretu 86 19 maj 2016 – harmonizuje państw członkowskich w odniesieniu do sprzętu elektrycznego przeznaczonego do stosowania w określonych granicach napięcia. Dyrektywa ma na celu zapewnienie, że sprzęt elektryczny zaangażowany zapewnić właściwą ochronę przed zagrożeniami elektrycznymi różnego rodzaju. Odnosząc się do norm technicznych IEC / EN ISO – na podstawie których producenci urządzeń elektrycznych muszą przestrzegać - dyrektywa wyraźnie przewiduje zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, definiowanie parametrów dla których urządzenia są bezpieczne pod względem jego przeznaczeniem.

Niniejsza dyrektywa stanowi część ram prawnych dla swobodnego przemieszczania się i wprowadzania do obrotu produktów we Wspólnocie Europejskiej. Jej ostatecznym celem jest, aby uniknąć zagrożeń związanych z produktem lub do zjawiska, broniąc w ten sposób wspólny interes obywateli i firm europejskich.

Angielska nazwa tej dyrektywy: Dyrektywa niskonapięciowa;

Jej skrót jest: LVD;

Jego kod jest: 2014/35/Stany Zjednoczone;

Poprzednie wytyczne na ten temat, Dzisiaj nie ma już w obowiązującym: 2006/95/EC, 73/23/CEE.

E „warto wiedzieć odniesienia do dyrektyw, ponieważ często są w dokumentacji produktów lub komponentów, ale również w europejskich przepisów ustawowych i wykonawczych, jeżeli nie został niedawno zaktualizowany.

zakres: Dyrektywa 2014/35 / UE (LVD) To chodzi o materiał elektryczną prądu przemiennego i prądu stałego o napięciu znamionowym odpowiednio pomiędzy 50 mi 1000 A między V 75 mi 1500 V.

zasadnicze wymagania: Produkty ucierpiały, z zakresu dyrektywy, do wprowadzenia na rynek europejski, Muszą być zgodne z zasadniczymi wymaganiami określonymi w załączniku 1 dyrektywa. W ogóle zasadnicze wymagania dyrektywy dotyczące wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób, zwierząt domowych i towarów, przy jednoczesnym zapewnieniu funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Główną treść dyrektywy

 • warunki
 • zakres
 • definicje
 • zasadnicze wymagania
 • Obowiązki producenta
 • Zobowiązania innych podmiotów gospodarczych
 • Swobodny przepływ
 • Domniemanie zgodności z normami zharmonizowanymi i
 • oceny zgodności
 • notyfikowane
 • oznakowanie CE

analiza obwodówwarunki

Są one przeznaczone jako „czerwony” z powodów, które doprowadziły do ​​napisania tej dyrektywy.

zakres

Zakres określa kategorie produktów lub zjawisk objętych dyrektywą. Często ogólne kryterium jest wyrażone towarzyszy wyraźne wykazów produktów / zjawisk, które podlegają dyrektywie i produktu / zjawisk, które są wyłączone z zakresu dyrektywy w celu wyjaśnienia konkretnych sytuacji.

definicje

W sekcji „Definicje” oznacza w tym wszystkich tych szczególnych objaśnień kluczowych pojęć w dyrektywie, przydatna w pełni zrozumieć zakres.

zasadnicze wymagania

Zasadnicze wymogi są wymagania, które produkt musi spełniać, aby zostać wprowadzone na rynek. Często zasadnicze wymagania są umieszczone w załączniku I do dyrektywy.

Obowiązki producenta

producent (lub jego upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej) jest główną osobą odpowiedzialną za wprowadzenie produktu na rynek. Ten rozdział opisuje wymagania i procedury, które muszą przestrzegać, odnoszący się do załączników do dyrektywy o wyjaśnienia i bardziej szczegółowymi przepisami.

Zobowiązania innych podmiotów gospodarczych

Dystrybutorzy i sprzedawcy detaliczni są również odpowiedzialne i odpowiedzialności, jeżeli oni handlować przedmiotów, które nie są zgodne z dyrektywami europejskimi. Muszą sprawdzić, czy producent nie uruchomić testy bezpieczeństwa elektrycznego, że produkt posiada deklarację zgodności UE i posiada znak CE.

Każdy importer musi zapewnić, że procedury weryfikacji zgodności wyrobu zostały przeprowadzone, Należy sprawdzić, czy oznakowanie CE i zapewnić, by dokumentacja techniczna produktu jest dostępna dla właściwych organów krajowych.

Swobodny przepływ

Państwa członkowskie muszą zakładać, że produkty opatrzone oznakowaniem CE są zgodne ze wszystkimi postanowieniami odpowiednich dyrektyw przewidujących umieszczenie CE. Nie mogą zatem być zabronione, ograniczać ani utrudniać wprowadzania do obrotu i oddawania do użytku na ich terytorium produktów opatrzonych oznakowaniem CE, chyba przepisów dotyczących oznakowania CE nie zostały zastosowane niewłaściwie.

Domniemanie zgodności z normami zharmonizowanymi i

W dyrektywach naszym interesie jest to związane z listy norm zharmonizowanych, które jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Zharmonizowane normy znacznie ułatwi weryfikację zgodności wyrobu z wymaganiami dyrektywy. W tych standardów jest to opisane w szczegółach jak testy lub inne rodzaje oceny niezbędne do kontroli bezpieczeństwa elektrycznych muszą być wykonywane.

Jeśli produkt jest dostępny normy zharmonizowane na pokrycie wszystkich wymogów dyrektywy - jeśli standardy te są stosowane kompleksowo, a produkt przechodzi wszystkie testy przewidziane przez tych samych zasad – wówczas można przyjąć, że produkt jest zgodny z wymaganiami dyrektywy. W przypadku braku norm zharmonizowanych odpowiedniej do ścieżki produktu to jest bardziej skomplikowane i kosztowne.

Wyposażanie odpowiedniego laboratorium do przeprowadzania badań wymaganych przez zharmonizowane Standardów rzeczy jest dość uciążliwe. Z tego powodu producenci często opierają się na zewnętrznych laboratoriów badawczych do badania bezpieczeństwa elektrycznego.

notyfikowane

W Europie jest to ciało, które może dokonać oceny zgodności przez działającą w charakterze strony trzeciej, czy też jeden wykonany przez producenta i jego zaufanych laboratoriów jest poprawna. W większości przypadków jednak, stosowanie notyfikowanej nie jest warunkiem ani nie wymagane.

oznakowanie CE

Produkty są zgodne ze wszystkimi postanowieniami odpowiednich dyrektyw przewidujących oznakowania CE muszą je przekazać. Takie oznakowanie, szczególnie, wskazanie, że produkty te są zgodne z zasadniczymi wymaganiami wszystkimi obowiązującymi dyrektywami i że zostały one poddane procedurze oceny zgodności przewidzianej w dyrektywach. Państwa członkowskie są również zobowiązane do podjęcia niezbędnych środków w celu ochrony oznakowania CE.

Sicom Testowanie z dużym doświadczeniem oferuje szeroki wachlarz usług dla Testy bezpieczeństwa elektrycznego.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisać do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

human_exposure deszcz-phone Dom rodzinny Bezpieczeństwo SAR Measurement System

14 przemyślenia na temat „Dyrektywa niskiego napięcia (LVD)”

 1. Chciałbym wiedzieć, że dyrektywa niskiego napięcia powinny być zgodne z rowerze stacjonarnym z domu, który nie korzysta z sieci zasilającej, lecz używa prądu elektrycznego generowanego przez ten sam generator pedałowania

  • Jeśli napięcia generowane w rowerze stacjonarnym są niższe 50 Volt nie ma zastosowania dyrektywy niskiego napięcia. W przypadku braku innych przepisów bezpieczeństwa mających zastosowanie do tego produktu należy stosować dyrektywę w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (2001/95/EC).

   Pozdrowienia z Sicom Testing

  • Dzień dobry.
   Urządzenia elektroniczne zasilane bateryjnie podlegają dyrektywie kompatybilności elektromagnetycznej i dlatego podlegają oznaczeniu CE.
   Dowolna ładowarka podłączona do urządzenia, a także sprzęt ze zintegrowanym zasilaniem, które mieszczą się w zakresie napięcia określonym w dyrektywie, wchodzą w zakres dyrektywy niskonapięciowej.
   Pozdrowienia z Sicom Testing

 2. Maść , za kosmetyk do aspiracji zaskórników , napięcie wejściowe con 5 V. – napięcie akumulatora 3,7 V e moc wejściowa 0,8 W. , potrzebuje certyfikatów CE ? , dzięki

  • Dzień dobry,
   tak, produkt wymaga certyfikatu CE,, w szczególności, działając bezpośrednio na organizm ludzki, zastosowanie ma dyrektywa w sprawie wyrobów medycznych.
   Pozdrowienia Sicom Test

 3. dzień dobry,
  Chciałbym Cię zapytać o, urządzenie elektroniczne wyprodukowane w Chinach i sprzedawane w Europie o następujących cechach (bateria 150 mAh, moc nominalna 5 W., napięcie akumulatora 3,7V, napięcie wejściowe DC 5V/1A) jest zgodny z dyrektywą EMC (ze względnym oznakowaniem CE), RoSH i WEEE prawo?
  Odnośnie dyrektywy LVD, obiekt ma moc niższą niż 75 V w DC, a zatem nie w tym samym, jest poprawne?
  Bycie gorszym, musi być zgodny z innymi dyrektywami ? dzięki

  • Dzień dobry,
   Oprócz dyrektyw, o których wspomniałeś, musisz sprawdzić, czy produkt jest bezpieczny, nie podlegające LVD, dyrektywa dotyczy produktu “Ogólne bezpieczeństwo produktu”.
   również, jeśli produkt zawiera moduły radiowe, obowiązują normy LVD, nawet jeśli napięcie zasilania jest mniejsze niż 75V.
   Z poważaniem
   Sicom Test

 4. Dzień dobry,
  Chciałbym wiedzieć, czy transformator mocy olejowej 250kVA / 420V / 220V jest oznaczony znakiem CE. Zgodnie z moją wiedzą, Transformatory mocy SN/nn nie podlegają.
  dzięki

  • Dzień dobry,
   Dyrektywa niskonapięciowa nie dotyczy transformatorów SN/nn, ale podlegają innym przepisom, których należy przestrzegać must, wśród nich dyrektywa 2009/125/WE w sprawie ekoprojektowania, co wymaga umieszczania na produktach znaku CE.
   Z poważaniem
   Sicom Test

  • Dzień dobry,
   Nie, nie podlega dyrektywie niskonapięciowej, jak wg załącznika 2 tego samego są wyłączone z zakresu dyrektywy “Specjalistyczny sprzęt elektryczny, do użytku na statkach, samoloty lub koleje, przestrzegać przepisów bezpieczeństwa opracowanych przez organizacje międzynarodowe, w których uczestniczą Państwa Członkowskie”. Jednak musi być zgodny z dyrektywą dotyczącą wyposażenia używanego na łodziach.
   Z poważaniem
   Sicom Test

 5. Un dispositivo costituito da alcuni accelerometri, tensometri che sono alimentati con tensione continua esterna (max. 10 V DC) richiede il marchio CE? Il dispositivo non ha batterie interne.

  • Dzień dobry,
   i, urządzenie tego typu wymaga znaku CE, ponieważ podlega dyrektywie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).
   Z poważaniem
   Sicom Test

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.