Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

Dyrektywa 2014/35 / UE Parlamentu Europejskiego i Rady – przestarzały 26 Luty 2014 i wdrażane we Włoszech przez dekretu 86 19 Maj 2016 – harmonizuje państw członkowskich w odniesieniu do sprzętu elektrycznego przeznaczonego do stosowania w określonych granicach napięcia. Dyrektywa ma na celu zapewnienie, że sprzęt elektryczny zaangażowany zapewnić właściwą ochronę przed zagrożeniami elektrycznymi różnego rodzaju. Odnosząc się do norm technicznych IEC / EN ISO – na podstawie których producenci urządzeń elektrycznych muszą przestrzegać - dyrektywa wyraźnie przewiduje zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, definiowanie parametrów dla których urządzenia są bezpieczne pod względem jego przeznaczeniem.

Niniejsza dyrektywa stanowi część ram prawnych dla swobodnego przemieszczania się i wprowadzania do obrotu produktów we Wspólnocie Europejskiej. Jej ostatecznym celem jest, aby uniknąć zagrożeń związanych z produktem lub do zjawiska, broniąc w ten sposób wspólny interes obywateli i firm europejskich.

Angielska nazwa tej dyrektywy: Dyrektywa niskonapięciowa;

Jej skrót jest: LVD;

Jego kod jest: 2014/35/UE;

Poprzednie wytyczne na ten temat, Dzisiaj nie ma już w obowiązującym: 2006/95/WE, 73/23/EWG.

E „warto wiedzieć odniesienia do dyrektyw, ponieważ często są w dokumentacji produktów lub komponentów, ale również w europejskich przepisów ustawowych i wykonawczych, jeżeli nie został niedawno zaktualizowany.

Zakres zastosowania: Dyrektywa 2014/35/UE (LVD) To chodzi o materiał elektryczną prądu przemiennego i prądu stałego o napięciu znamionowym odpowiednio pomiędzy 50 i 1000 A między V 75 i 1500 V.

Zasadnicze wymagania: Produkty ucierpiały, z zakresu dyrektywy, do wprowadzenia na rynek europejski, Muszą być zgodne z zasadniczymi wymaganiami określonymi w załączniku 1 dyrektywy. W ogóle zasadnicze wymagania dyrektywy dotyczące wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób, zwierząt domowych i towarów, przy jednoczesnym zapewnieniu funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Główną treść dyrektywy

 • warunki
 • Zakres zastosowania
 • definicje
 • Zasadnicze wymagania
 • Obowiązki producenta
 • Zobowiązania innych podmiotów gospodarczych
 • Swobodny przepływ
 • Domniemanie zgodności z normami zharmonizowanymi i
 • Ocena zgodności
 • notyfikowane
 • Ce

analiza obwodówwarunki

Są one przeznaczone jako „czerwony” z powodów, które doprowadziły do ​​napisania tej dyrektywy.

Zakres zastosowania

Zakres określa kategorie produktów lub zjawisk objętych dyrektywą. Często ogólne kryterium jest wyrażone towarzyszy wyraźne wykazów produktów / zjawisk, które podlegają dyrektywie i produktu / zjawisk, które są wyłączone z zakresu dyrektywy w celu wyjaśnienia konkretnych sytuacji.

definicje

W sekcji „Definicje” oznacza w tym wszystkich tych szczególnych objaśnień kluczowych pojęć w dyrektywie, przydatna w pełni zrozumieć zakres.

Zasadnicze wymagania

Zasadnicze wymogi są wymagania, które produkt musi spełniać, aby zostać wprowadzone na rynek. Często zasadnicze wymagania są umieszczone w załączniku I do dyrektywy.

Obowiązki producenta

Producent (lub jego upoważnionego przedstawiciela we Wspólnocie Europejskiej) jest główną osobą odpowiedzialną za wprowadzenie produktu na rynek. Ten rozdział opisuje wymagania i procedury, które muszą przestrzegać, odnoszący się do załączników do dyrektywy o wyjaśnienia i bardziej szczegółowymi przepisami.

Zobowiązania innych podmiotów gospodarczych

Dystrybutorzy i sprzedawcy detaliczni są również odpowiedzialne i odpowiedzialności, jeżeli oni handlować przedmiotów, które nie są zgodne z dyrektywami europejskimi. Muszą sprawdzić, czy producent nie uruchomić testy bezpieczeństwa elektrycznego, że produkt posiada deklarację zgodności UE i posiada znak CE.

Każdy importer musi zapewnić, że procedury weryfikacji zgodności wyrobu zostały przeprowadzone, musi zweryfikować obecność oznakowania CE i upewnić się, że dokumentacja techniczna produktu jest dostępna dla właściwych organów krajowych.

Swobodny przepływ

Państwa członkowskie muszą zakładać, że produkty opatrzone oznakowaniem CE są zgodne ze wszystkimi postanowieniami odpowiednich dyrektyw przewidujących umieszczenie CE. Nie mogą zatem być zabronione, ograniczać ani utrudniać wprowadzania do obrotu i oddawania do użytku na ich terytorium produktów opatrzonych oznakowaniem CE, chyba przepisów dotyczących oznakowania CE nie zostały zastosowane niewłaściwie.

Domniemanie zgodności z normami zharmonizowanymi i

W dyrektywach naszym interesie jest to związane z listy norm zharmonizowanych, które jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Zharmonizowane normy znacznie ułatwi weryfikację zgodności wyrobu z wymaganiami dyrektywy. W tych standardów jest to opisane w szczegółach jak testy lub inne rodzaje oceny niezbędne do kontroli bezpieczeństwa elektrycznych muszą być wykonywane.

Jeśli produkt jest dostępny normy zharmonizowane na pokrycie wszystkich wymogów dyrektywy - jeśli standardy te są stosowane kompleksowo, a produkt przechodzi wszystkie testy przewidziane przez tych samych zasad – wówczas można przyjąć, że produkt jest zgodny z wymaganiami dyrektywy. W przypadku braku norm zharmonizowanych odpowiedniej do ścieżki produktu to jest bardziej skomplikowane i kosztowne.

Wyposażanie odpowiedniego laboratorium do przeprowadzania badań wymaganych przez zharmonizowane Standardów rzeczy jest dość uciążliwe. Z tego powodu producenci często opierają się na zewnętrznych laboratoriów badawczych do badania bezpieczeństwa elektrycznego.

notyfikowane

W Europie jest to ciało, które może dokonać oceny zgodności przez działającą w charakterze strony trzeciej, czy też jeden wykonany przez producenta i jego zaufanych laboratoriów jest poprawna. W większości przypadków jednak, stosowanie notyfikowanej nie jest warunkiem ani nie wymagane.

Ce

Produkty są zgodne ze wszystkimi postanowieniami odpowiednich dyrektyw przewidujących oznakowania CE muszą je przekazać. Takie oznakowanie, zwłaszcza, wskazanie, że produkty te są zgodne z zasadniczymi wymaganiami wszystkimi obowiązującymi dyrektywami i że zostały one poddane procedurze oceny zgodności przewidzianej w dyrektywach. Państwa członkowskie są również zobowiązane do podjęcia niezbędnych środków w celu ochrony oznakowania CE.

Sicom Testowanie z dużym doświadczeniem oferuje szeroki wachlarz usług dla testy bezpieczeństwa elektrycznego;.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

narażenie_człowieka deszcz-phone Dom rodzinny Bezpieczeństwo SAR Measurement System

45 komentarze na temat "Dyrektywy niskonapięciowej" (LVD)”

 1. Jakie dyrektywy powinienem spełnić w przypadku balkonowego panelu fotowoltaicznego 39V i 10.8A DC….z mikroinwerterem 350W przy 230Volt AC podłączonym do sieci domowej równolegle z Dystrybutorem (na kranie)? O ostatecznej mocy można by mówić z 1 panel o mocy 350 W, podczas gdy z n°2 równolegle 700 W w AC.

  Odpowiedź
  • Dzień dobry,
   Poszczególne moduły muszą być zgodne z wymogami dyrektyw:
   -Niskie napięcie
   -Kompatybilność elektromagnetyczna
   -RoHS
   Serdeczne pozdrowienia
   Sicom Test

   Odpowiedź
   • Ale zgromadzeni “panel + falownik + kwadrat z zabezpieczeniami + wtyczka” nie powinien posiadać pojedynczego oznakowania CE jako zestawu, posiadając już poszczególne komponenty?

    Odpowiedź
    • Dzień dobry,
     Jeśli assamblato “panel + falownik + kwadrat z zabezpieczeniami + wtyczka” jest sprzedawany użytkownikowi końcowemu jako pojedynczy produkt, Tak, musi mieć jedno oznakowanie, Obowiązujące dyrektywy są takie same;.
     Serdeczne pozdrowienia
     Sicom Test

     Odpowiedź

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.