Oznakowanie UKCA: jak postępować z brytyjską deklaracją zgodności

Oznakowanie UKCA: jak postępować z brytyjską deklaracją zgodności

Od 1 Styczeń 2023, ten okres przejściowy ponieważ oznakowanie UKCA dobiegnie końca, upewnienie się, że towary wprowadzane na rynek Wielkiej Brytanii (Anglia, Walia i Szkocja) muszą koniecznie nosić oznaczenie UKCA. To oznaczenie (Oceniono zgodność w Wielkiej Brytanii) złoży zeznanie, że towary są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi brytyjskimi wymogami prawnymi oraz że procedury oceny zgodności zostały zakończone prawidłowo.

Oznakowanie UKCA

Znak UKCA zostanie umieszczony na wielu towarach, na których wcześniej używano znaku CE. Niezbędne wyjaśnienie dotyczące rynku irlandzkiego: dla 'Irlandia Północna Oznakowanie CE pozostaje stabilne, a zharmonizowane towary opatrzone jedynie znakiem UKCA nie zostaną dopuszczone na ten rynek. Z drugiej strony, przy imporcie produktów z Irlandii Północnej do Wielkiej Brytanii zawsze wymagany będzie znak UKCA.

Jeżeli jest to obowiązkowe dla produktów ze znakiem CE ocena zgodności strony trzeciej, byłoby to również wymagane w przypadku produktów marki UKCA. Aby produkt mógł być oznaczony znakiem UKCA, ocena zgodności musi zostać przeprowadzona przez uznaną w Wielkiej Brytanii jednostkę oceniającą zgodność. dzisiaj, na poziomie technicznym i proceduralnym, wymagania, procesy i standardy oceny,, używany do uzyskać oznaczenie UKCA, są zgodne i podobne do tych wymaganych do uzyskania oznakowania CE.

Znak CE i znak UKCA: te same procedury

Wielka Brytania przyjęła dyrektywy i rozporządzenia UE, a zatem te same procedury oceny zgodności. Nowy system weryfikacji zapewnia:, rzeczywiście, ten ten sam rodzaj dokumentacji technicznej, te same standardy testowania produktów i wymagania prawne, w porównaniu do systemu związanego z oznakowaniem CE.

Na poziomie procesu niezbędnego do uzyskania oznakowania UKCA, Przede wszystkim identyfikowane są dyrektywy i rozporządzenia obowiązujące w UE i Wielkiej Brytanii, które mają wpływ na dany produkt, a następnie przejdź do ocena ryzyka podłączony do tego. Po zidentyfikowaniu Jednostki Notyfikowanej w UE i Jednostki Zatwierdzonej w Wielkiej Brytanii (Jeśli to konieczne), a także zharmonizowane normy dla UE i wyznaczone normy „dla Wielkiej Brytanii, jeśli przejdziesz do przekierowania dokumentacja techniczna. Po sporządzeniu deklaracji zgodności UE i brytyjskiej deklaracji zgodności można zagwarantować zgodność produkcji, w ten sposób umieszczając oznaczenie UKCA.

Deklaracja zgodności UKCA

Odnośnie Deklaracji Zgodności – jak ilustruje oficjalna strona rządu brytyjskiego - to „musi być sporządzone dla większości produktów prawnie oznaczonych UKCA” i „musi być oddzielone od deklaracji zgodności UE” tego samego produktu.

Treść i format deklaracji brytyjskiej to podobne do tych z deklaracji UE, ale – wśród aspektów je różnicujących – należy wskazać przepisy Wielkiej Brytanii, odpowiednie instrumenty ustawowe i wyznaczone normy zamiast norm zharmonizowanych,. Jeśli strona trzecia interweniowała w proces zgodności, Ponadto, należy wskazać jednostkę zatwierdzoną w Wielkiej Brytanii oraz odniesienia do wydanego świadectwa zgodności.

Jeśli potrzebujesz, dlatego, że sprzedaż w Wielkiej Brytanii przyjmie – definitywnie – formy’eksport i dlatego producent, importer i dystrybutor będą mieli kilka szczególne obowiązki. Pierwsze dwie cyfry, w szczególności, będzie miał zwyczajowy obowiązek sprawdzenia, czy procedury oceny zgodności były prawidłowe oraz czy towary posiadają etykiety i znaki zgodności. Będą musieli być ubezpieczeni, na końcu, że została sporządzona dokumentacja techniczna,, przechowywanie kopii deklaracji zgodności przez zwykły okres 10 wiek.

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO MIESIĘCZNEGO NEWSLETTERA

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

smart-domotyka bezpieczeństwo-automatyka domowa

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.