Oznaczenie UKCA: jak postępować zgodnie z przepisami w Wielkiej Brytanii

Opuszczenie Unii Europejskiej, Zjednoczone Królestwo przyjęło nowe przepisy w celu zastąpienia przepisów prawa wspólnotowego. Jedną z głównych zmian regulacyjnych było odejście od unijnego oznakowania CE – co jest wyraźnym wskaźnikiem, że produkty spełniają europejskie normy produktowe – do nowo utworzonej brytyjskiej jednostki ds. oceny zgodności (UKCA). Marka UKCA ma duży wpływ na łańcuchy dostaw na całym świecie i jest niezbędna dla każdej firmy handlującej z Wielką Brytanią, znać przepisy oraz procedury badań i certyfikacji związane z tym oznaczeniem.

Zakres

Od 1 stycznia 2021, znak UKCA oficjalnie zastąpił znak CE w Wielkiej Brytanii. Jednakże, znak CE będzie nadal akceptowany do godz 31 Grudzień 2024.

Znak UKCA obejmuje wszystkie rynki Wielkiej Brytanii, w tym Szkocję, Walia, Anglia i Irlandia Północna.

Oznaczenie UKCA dotyczy następujących produktów:

 • Zabawki
 • Łodzie rekreacyjne i skutery wodne
 • Proste zbiorniki ciśnieniowe
 • Wagi nieautomatyczne
 • Sprzęt pomiarowy
 • Windy
 • ATEX
 • Sprzęt radiowy
 • urządzenia ciśnieniowe
 • Sprzęt ochrony osobistej
 • Urządzenia gazowe
 • Maszyna
 • Sprzęt zewnętrzny
 • Produkty ekoprojektowe
 • Aerozol
 • Urządzenia elektryczne niskiego napięcia

Podczas używania oznakowania UKCA dla produktów, należy to rozważyć :

 • oznaczenie UKCA musi być umieszczone na produkcie przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela.
 • oznaczenie UKCA nakłada na nich odpowiedzialność za zgodność produktu z wymaganiami właściwych przepisów prawnych
 • tylko oznaczenie UKCA może być używane do wykazania zgodności z odpowiednimi przepisami brytyjskimi

Jakie są różnice między znakiem CE a UKCA?

Proces weryfikacji zgodności i oznakowania UKCA jest bardzo podobny do CE w Europie i wymaga spełnienia wymagań technicznych oraz oceny zgodności zgodnie z odpowiednimi przepisami (B – Normy brytyjskie). Bardziej wyraźne różnice dotyczą niektórych kategorii produktów, dla których Zjednoczone Królestwo wprowadziło szczegółowe wytyczne i warunki. Dotyczy to w szczególności kategorii:

 • placówek medycznych
 • Cywilne materiały wybuchowe
 • Interoperacyjność kolei
 • Towary budowlane

Proces znakowania UKCA

Są to podstawowe kroki w celu uzyskania oznaczenia UKCA produktu:

 • Określenie norm brytyjskich mających zastosowanie do produktu
 • Weryfikacja zgodności wyrobów poprzez badania i wykonanie innych czynności technicznych w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami obowiązujących przepisów.
 • Do wind i niektórych innych kategorii produktów, weryfikacja zgodności musi być przeprowadzona przez a “Organ zatwierdzony w Wielkiej Brytanii”.
 • Stworzenie dokumentacji technicznej zgodnej z wymogami przepisów UKCA
 • Oznaczenie UKCA produktu

W przypadku, gdy produkt ma już dokumentację techniczną UE, konieczne testy mogą być również znacznie ograniczone.

Produkty mogą być jednocześnie oznakowane CE i UKCA?

tak, możliwe jest umieszczenie na tej samej etykiecie zarówno oznaczeń CE, jak i UKCA dla wszystkich produktów przeznaczonych zarówno do Europy, jak i Wielkiej Brytanii. Równoczesne wykonywanie praktyk może prowadzić do oszczędności kosztów w porównaniu z wykonywaniem ich oddzielnie.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

4 komentarze do "Oznakowanie UKCA: jak postępować zgodnie z przepisami w Wielkiej Brytanii”

  • Dzień dobry,
   Oznaczenie UKCA nie jest ważne na rynku Unii Europejskiej, aby produkt mógł być wprowadzany do obrotu na jednolitym rynku Unii, musi posiadać oznakowanie CE, Produkt może mieć oba oznaczenia, ale do celów wprowadzania do obrotu na jednolitym rynku (Podobnie we Włoszech) ważne jest tylko oznakowanie CE.
   Serdeczne pozdrowienia
   Sicom Test

   Odpowiedź
  • Dzień dobry,
   Aby umieścić znak UKCA, do produktu już oznakowanego znakiem CE, Konieczna jest ocena, w ramach której “Przepisy brytyjskie” Upadki i jakie są “Wyznaczone normy” Zjednoczonego Królestwa, czy odpowiadają one europejskim normom zharmonizowanym, dokumentacja techniczna dotycząca Zjednoczonego Królestwa musi być przygotowana, oraz “Deklaracja zgodności w Wielkiej Brytanii”, w tym momencie można umieścić oznakowanie UKCA.
   W przypadku, gdy nie ma pełnej zgodności między “Wyznaczone normy” Wielkiej Brytanii i europejskich norm zharmonizowanych, przed przygotowaniem dokumentacji technicznej dla Zjednoczonego Królestwa i sporządzeniem dokumentacji technicznej dla Zjednoczonego Królestwa i sporządzeniem “Deklaracja zgodności w Wielkiej Brytanii”.
   Serdeczne pozdrowienia
   Sicom Test

   Odpowiedź

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.