producent, importer, dystrybutor: role i obowiązki do oznakowania CE

producent, importer, dystrybutor: role i obowiązki do oznakowania CE

La certyfikat CE jest niezbędnym elementem wprowadzania do obrotu niektórych rodzajów produktów na rynku europejskim.
Znak CE gwarantuje konsumentom zgodność wyrobu ze wszystkimi przepisami Wspólnoty Europejskiej, w zakresie ochrony zdrowia, Bezpieczeństwo i ochrona środowiska.

Jak podkreślono w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady n. 768/2008/EC, oznakowanie CE „To jest widoczną konsekwencją całego procesu obejmującego ocenę zgodności w szerokim znaczeniu”.
Ten proces, regulowane Decyzja nr 768/2008 / WE, Przedstawiono szereg szczegółowych wymagań dotyczących podmiotów gospodarczych zaangażowanych.

Aby dostać się do serca zadań różnych podmiotów gospodarczych, Poniższe dane zostały zidentyfikowane: Producent, upoważniony przedstawiciel, importer mi dystrybutor; lub osób zaangażowanych w produkcję, wejścia i dystrybucji produktu na rynku.

Na poziomie ogólnym, Certyfikat CE produktów należy zaliczyć do obowiązków producenta, ale istnieje kilka skutków związanych z pierwszej ręki figury importera i dystrybutora.

Producent i jego obowiązki

Jest to osoba, fizyczna lub prawna, która wytwarza produkt lub materialnie i zleciła zaprojektowanie i produkcję, krótko sprzedał go pod własną nazwą lub znakiem towarowym.

Liczba ta ma obowiązek opracowania, lub w celu wytworzenia właściwego laboratorium, chodź Sicom Testing, la procedura oceny zgodności produktu, upewniając się, że jest ona zgodna z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej.
Będzie on sporządzić, lub przygotowanie, la Deklaracja zgodności WE, przygotowuje Dokumentacja techniczna dla oznakowania CE zawierający dokumenty poświadczające pełną zgodność przedmiotu z obowiązującymi przepisami.

Dokumentacja techniczna musi być przygotowany przed wprowadzeniem do obrotu przedmiotu i przechowywane przez 10 wiek.

mi’ zobowiązanie producenta umieszcza znak CE, które powinny być widoczne, czytelny i trwały,, oraz rozwój działań naprawczych, gdy zauważył, że produkt wprowadzony do obrotu nie jest zgodny z dyrektywami Wspólnot Europejskich.

Upoważniony przedstawiciel producenta

Jak wyjaśniono w decyzji nie. 768/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Producent może wyznaczyć, przez pisemne pełnomocnictwo, autoryzowany przedstawiciel.

Jest odpowiedzialny za utrzymywanie kontaktów z właściwymi organami krajowymi, reprezentujący producenta w ustawie, aby zachować, i udostępniają, Deklaracja zgodności WE oraz dokumentacji technicznej, wystawiając je niezwłocznie po otrzymaniu uzasadnionego wniosku.

Autoryzowany Przedstawiciel odpowiedzialny jest współpracować z władzami krajowymi w tych wszystkich działaniach, które wykraczają do rozwiązania ryzyko braku zgodności Produkty zawarte w jego mandatu reprezentacji.

oznakowanie ce-sprzęt AGD

Postać importera i jego obowiązki

Wspólnota Europejska ustaliła, że ​​importer jest osobą, fizyczna lub prawna, który wchodzi na rynek UE produkt z kraju trzeciego.

Importer musi upewnić się, że produkt przez niego przywożony:
• wyposażona jest Certyfikat Zgodności;
• oznaczeniem CE widoczny, czytelny i trwały,;
• posiadać dokumentację identyfikowalności;
• spełnia żadnych konkretnych ostrzeżeń.
Kiedy importer ma powody, by uważać, że wyrób nie spełnia nie należy umieszczać go na rynek, o ile nie zostały spełnione.

Importer musi upewnić się, że, w okresie czasu, który jest na własną odpowiedzialność, nie zostaną zmienione tak, że może zagrozić jego zgodność z.
Importer podlega obowiązek ustalania, przynosząc swoje dane - imię, adres, zarejestrowaną nazwę handlową lub znak towarowy - obiekt lub, Jeżeli nie jest to możliwe, w towarzyszących dokumentach lub opakowaniu produktu.

Wreszcie, Podobnie jak w przypadku producenta, importer ma obowiązek przechowywania dokumentacji technicznej za 10 lat po wprowadzenie produktu na rynek i o tym producenta oraz organy nadzoru w przypadku, gdy są potencjalnie naruszających czynniki ryzyka zgodności produktu.

Dystrybutor & zobowiązań

Jest to osoba fizyczna lub prawna - różni się od producenta lub importera - rozprowadzenie produktu na rynku.
Wśród swoich obowiązków w celu zapewnienia możemy liczyć, jak w przypadku importera, z zgodność produktu z dyrektywami Unii Europejskiej, jak oznakowaniem CE, Wskazania dotyczące możliwości śledzenia i ostrzeżenia, zapewnienie Znajomość dokumentacji technicznej podłączony do urządzenia.
Dystrybutor jest zobowiązany do zapewnienia, że, w czasie, w którym produkt jest na jego odpowiedzialność, To nie będzie narażony na zagrożenia, które mogą zagrozić zgodności.
mi’ Wreszcie dystrybutor musi wiedzieć produkty niezgodne i że podejmuje działania w celu raportu niezgodności.

Ważne sprawy, Należy podkreślić, jest to, że dotyczące importera lub dystrybutora, który jest do obrotu produktu pod własną nazwą lub znakiem towarowym. W tym ewentualność, w rzeczywistości, osoby te są uważane przez prawo jak i producent musi spełnić wszystkie obowiązki związane z jego postacią.

Sicom Testing Oferuje on pełną obsługę certyfikat CE produkty.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisać do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

Wycofanie produktu z rynku Efektywności energetycznej ekologiczny projekt obrabiarki Internet przedmiotów Brexi

28 przemyślenia na temat „producent, importer, dystrybutor: role i obowiązki do oznakowania CE”

 1. Dzień dobry,
  jeśli chiński produkt został już zaimportowany przez inną firmę europejską (na przykład niemiecki) Mogę go kupić z tej samej chińskiej fabryki i zaimportować z Chin i dystrybuować we Włoszech?
  dzięki
  Giuseppe

  • Dzień dobry.
   Nie, jeśli nie certyfikujesz produktu.
   Każda firma odpowiada za to, co ważne i co wprowadza na rynek. W takim przypadku będziesz musiał certyfikować produkt i upewnić się, że każda sztuka, która wprowadza go do obrotu, jest również zgodna poprzez kontrolę próbek otrzymanych partii.
   Druga firma importująca musi zrobić to samo dla importowanych przez siebie sztuk.
   Pozdrowienia z Sicom Testing

  • Dzień dobry,
   producent jest zobowiązany do wprowadzania do obrotu wyłącznie bezpiecznych produktów, po przeprowadzeniu odpowiednich ocen w celu sprawdzenia, czy produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw europejskich. Producent musi również sporządzić dokumentację techniczną dotyczącą produkcji i umieścić znak CE na sprzedawanym produkcie.
   Dystrybutorowi nie wolno dostarczać produktów, o których wie lub powinien był wiedzieć o zagrożeniu na podstawie posiadanych informacji. Aby to zrobić, dystrybutor jest zobowiązany do zapewnienia zgodności produktów, sprawdzić obecność znaku CE i dokumentacji technicznej; Dystrybutor powinien również być w stanie rozpoznać wszelkie niezgodności i przekazać informacje producentowi i właściwym organom nadzorczym.
   Pozdrowienia z Sicom Testing

 2. Dzień dobry, sprzedawca musi mieć przy sobie całą dokumentację techniczną lub wystarczy, że producent wyda deklarację WE? Następnie my sprzedawcy detaliczni sporządzamy naszą deklarację na podstawie tej deklaracji WE, którą dołączamy do produktu w fazie sprzedaży…

  • Dzień dobry,
   sprzedawca (dystrybutor) nie jest wymagane posiadanie dokumentacji technicznej, musi jednak ustalić zgodność produktów, które zamierza wprowadzać na rynek, i zweryfikować obecność znaku CE.
   W przypadku gdy sprzedawca wprowadza produkt do obrotu pod własną nazwą i marką, podlega tym samym obowiązkom co producent, w związku z tym jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji technicznej i sporządzenia europejskiej deklaracji zgodności we własnym imieniu.
   Pozdrowienia z Sicom Testing

    • Dzień dobry,
     może zapoznać się z dyrektywami europejskimi dotyczącymi wprowadzania produktów na rynek, wśród nich na przykład:
     – Dyrektywa 2014/35 / UE(LVD) “dotycząca harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku w określonych granicach napięcia”
     – Dyrektywa 2014/30 / UE (EMC) “w sprawie harmonizacji Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej”
     – Dyrektywa 2014/53 / UE (CZERWONY) “dotyczące harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w zakresie udostępniania na rynku urządzeń radiowych”
     Jednak zasady są podobne także w przypadku innych dyrektyw.
     Pozdrowienia z Sicom Testing

 3. Un produttore non stabilito nell’UE è obbligato a nominare un rappresentante autorizzato? Il semplice fatto che l’importatore sia nel mercato causerà che sarà responsabile e fungerà da rappresentante?

  • Dzień dobry,
   importer i upoważniony przedstawiciel to dwie różne liczby.

   Upoważniony przedstawiciel pełni swoją funkcję z woli firmy produkcyjnej mającej siedzibę poza UE.

   Importer działa z własnej woli, kupuje produkt poza UE i importuje go, jest odpowiedzialny za wprowadzenie produktu na rynek europejski i utrzymuje stosunki handlowe z producentem. Dlatego musi zagwarantować certyfikację CE produktu w przypadkach, w których ma to zastosowanie, i że wszystkie podłączone elementy w obiegu są zgodne, na przykład poprzez wyrywkowe kontrole partii. Nie zostaje przedstawicielem firmy pozaeuropejskiej.

   Pozdrowienia z Sicom Testing

 4. Dzień dobry,
  Dystrybutor ma inne obowiązki?
  Będziemy dostarczać nasze produkty dystrybutorom w Wielkiej Brytanii, którzy będą dystrybuować nasze produkty w 10 Kraje UE. (Niemcy, Francja, itd.) Ale nie możemy być pewni, czy są za to odpowiedzialni. W każdym kraju UE istnieją przepisy krajowe dotyczące obowiązków dystrybutorów?

  • Dzień dobry,
   dystrybutor jest zobowiązany do sprawdzenia, czy wyrób nosi oznakowanie CE, towarzyszy mu niezbędna dokumentacja oraz instrukcje i informacje dla konsumenta, przed wprowadzeniem go na rynek. Jeśli dystrybutor uważa, że ​​produkt jest niezgodny lub stwarza zagrożenie, jest zobowiązany do poinformowania producenta lub importera.
   Dystrybutor jest zobowiązany do zapewnienia, że, podczas gdy produkt jest na jego odpowiedzialność, nie ma zagrożeń, które mogłyby zagrozić zgodności produktu.
   Na szczeblu krajowym istnieją przepisy dotyczące obowiązków dystrybutora, ale często są to transpozycje dyrektyw europejskich.
   Pozdrowienia z Sicom Testing

 5. Dzień dobry,

  Pracuję dla firmy zajmującej się dystrybucją sprzętu medycznego do szpitali. Do tej pory rozumiałem, że importer jest pierwszą firmą, która kupuje określony produkt (wyprodukowano poza UE), aby następnie rozpowszechniać go w UE.
  Więc pomyślałem: dla każdego produktu 1 importer i inne firmy zajmujące się dystrybucją tego samego produktu są dystrybutorami.

  Teraz słyszę od kolegi z innej firmy, że każda firma, która zajmuje się dystrybucją produktów (wyprodukowano poza UE), w Europie, jest automatycznie importerem. Oznacza to, że dla 1 pojedynczy produkt wyprodukowany poza UE, może być wielu importerów.

  Co jest poprawne?

  Z góry dzięki za odpowiedź,

  Nathalie Massa.

  • Dzień dobry,

   jeśli kupujesz produkt od firmy europejskiej, która go importowała, wówczas jest on dystrybutorem.

   Jeśli kupujesz produkt poza Wspólnotą Europejską, jesteś importerem, nawet jeśli ktoś inny wcześniej importował ten sam produkt (ale nie te same kawałki).

   “Pierwsza firma, która kupiła produkt” należy go rozumieć w sensie łańcucha dostaw, a nie w sensie chronologicznym.

   Innymi słowy, każdy egzemplarz, który trafia na rynek europejski, musi przejść przez osobę odpowiedzialną za wprowadzenie go na rynek.

   Pozdrowienia z Sicom Testing

 6. Dzień dobry, Kupuję produkt z Indii (bez certyfikatu CE). W chwili, gdy otrzymam certyfikat CE i wydam “Oświadczenie o włączeniu”, moja postać pozostaje dystrybutorem (Sprzedaję) lub moja rola pośrednio przejmuje rolę Producenta (producent)? Zasadniczo chciałbym zrozumieć, czy zmienia się rola importera, które sprzedaje bezpośrednio, kiedy certyfikuję produkt CE, a zwłaszcza jeśli przyjmuję rolę PRODUCENTA. Produkt jest produkowany w Indiach lub we Włoszech, ponieważ posiada certyfikat CE? dzięki

  • Dzień dobry.

   Importer, który wprowadza produkt na rynek europejski, ponosi wyłączną odpowiedzialność za ten produkt za wszystkie aspekty formalne i odpowiedzialność wobec osób trzecich. Nie zostaje producentem, ale ma takie same obowiązki jak producent z siedzibą we Wspólnocie Europejskiej.

   Dystrybutor kupuje i sprzedaje w społeczności europejskiej i jest współodpowiedzialny za wszystkie weryfikowalne aspekty bez badań technicznych, następnie etykiety, znakowania, Instrukcje, dokumentacja, zgodna prezentacja, itd..

   Pozdrowienia z Sicom Testing

 7. Dzień dobry,
  przygotowujemy się do wprowadzenia na rynek europejski produktu przeznaczonego do uprawiania sportu, nie zawiera produktów elektrycznych ani innych elementów podlegających szczególnym przepisom. Pomimo wielu badań, Nie widzę, co mnie zmusza do umieszczenia (i dlatego uzasadnić) oznakowanie CE (brak dyrektyw maszynowych, itd. …).
  Masz opinię na temat sytuacji?
  pozdrowienia

  • Dzień dobry.
   Ten rodzaj produktu podlega dyrektywie GSPD 2001/95 / WE odnoszącej się do ogólnego bezpieczeństwa produktów, w szczególności ma zastosowanie norma EN 957-1 specyficzne dla sprzętu sportowego.
   Pozdrowienia z Sicom Testing

 8. Dzień dobry.
  Mam małe pytanie’ podobny do poprzedniego.
  Tworzymy firmę zajmującą się sprzedażą artykułów sportowych ( nie zawiera urządzeń elektrycznych, ani ubrania, w kontakcie z żywnością)
  Produkcja odbędzie się EXTRA EU na naszą rekomendację, na naszych wskazaniach, jak również opakowanie. Produkt dotrze do Włoch gotowy do sprzedaży.

  Z tego, co rozumiem z rozporządzenia 765/2008 będziemy producentami.
  Jakie mamy obowiązki jako producenci?

  • Dzień dobry.
   Istnieje zharmonizowana norma dla tego typu produktu w ramach dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów GPSD 2001/95 / WE. Norma to EN 957-1.

   Obowiązki producenta można podsumować w następujący sposób:

   – Zidentyfikuj dyrektywy mające zastosowanie do produktu (dyrektywy te wskazują wymagania, których należy przestrzegać).
   – Określić zharmonizowane normy mające zastosowanie do produktu i odpowiednie do wykazania zgodności z wymaganiami dyrektyw.
   – W pełni zastosuj zharmonizowane normy, przeprowadzając wszystkie testy, weryfikacje, ocena, wymagane obliczenia itp. (można to zrobić wewnętrznie lub w zaufanym laboratorium).
   – Zbierz w dossier (produkcja dokumentacji technicznej) dokumentację produktu i wyniki wszystkich przeprowadzonych testów. Dokumentacja ta powinna zostać udostępniona inspektorom rynku ds 10 wiek.
   – Upewnij się, że wszystkie wyprodukowane części są zgodne z przetestowaną na początku, a zatem są zgodne z wymogami odpowiednich dyrektyw europejskich.
   – Należy wziąć pod uwagę aktualizacje norm zharmonizowanych i innych norm technicznych zastosowanych do produktu.

   Dyrektywa GPSD nie przewiduje umieszczania znaku CE, ani obecność europejskiej deklaracji zgodności produktu.

   Jeśli produkt podlega dyrektywie maszynowej, procedura jest bardziej złożona.

   Mogą istnieć inne obowiązki dotyczące praw konsumentów, pomoc w zakresie produktu, usuwanie odpadów, itd..

   Pozdrowienia z Sicom Testing

 9. Dzień dobry, po zażądaniu certyfikatu CE od producenta, w jaki sposób mogę upewnić się, że produkt naprawdę nadaje się do sprzedaży w UE ? również, w przypadku, gdy produkt oglądany przez dystrybutora, ale certyfikowany przez producenta spoza UE, nie jest zgodny, odpowiedzialność spoczywa na producencie lub dystrybutorze?
  dzięki.

  • Dzień dobry,
   jako klient lub sprzedawca, wystarczy, że obecna jest deklaracja zgodności.

   Dokumenty uzupełniające znajdują się w dokumentacji technicznej produkcji, o którą mogą się ubiegać organy kontroli rynku.

   Jeśli charakter relacji z producentem (lub w inny sposób odpowiedzialny za wprowadzenie produktu do obrotu) rodzi potrzebę pogłębienia tych aspektów, jedynym sposobem jest zażądanie dokumentacji technicznej dotyczącej produkcji, które można dać lub odmówić. mi’ kwestia stosunków między podmiotami prywatnymi.

   Jeżeli wprowadzony do obrotu produkt nie jest zgodny, odpowiedzialność spoczywa na zainteresowanym przedsiębiorstwie, identyfikowane według indywidualnych przypadków.

   Pozdrowienia z Sicom Testing

 10. Dzień dobry, importując przekaźnik z certyfikatem UL z Chin, ale bez deklaracji UE lub znaku CE i konieczność umieszczenia go w urządzeniu zmontowanym we Włoszech, ale które będzie dystrybuowane tylko w USA, konieczne jest zapewnienie certyfikacji europejskiej?
  Z poważaniem

  • Dzień dobry.
   W takim przypadku oznakowanie CE nie jest wymagane, produkt musi być dopuszczony do obrotu na rynku, dla którego jest przeznaczony.
   Pozdrowienia z Sicom Testing

 11. Dzień dobry. Producent dostarcza mi spersonalizowany produkt z moją marką. Jestem dystrybutorem tego produktu. Mam całą dokumentację techniczną (certyfikacja, Sprawozdanie z badań) producenta. W tym przypadku wchodzę w rolę producenta lub dystrybutora? Mogę dostosować dokumentację techniczną poprzez umieszczenie mojego logo ?
  dzięki

  • Dzień dobry.
   W przypadku, gdy dystrybutor wprowadza do obrotu produkt poprzez umieszczenie swojej nazwy lub znaku towarowego, ustawodawstwo uważa, że ​​dany podmiot jest tym samym, co producent i musi spełniać wszystkie obowiązki związane z jego rolą. W związku z tym dokumentacja techniczna musi być sporządzona dla danej osoby.
   Pozdrowienia z Sicom Testing

 12. Ciao.
  Ho acquistato la merce dall’importatore, non è contrassegnata, non esiste un tipo e un modello di dispositivo
  L’acquirente ha presentato reclamo e restituito la merce per impossibilità di identificarsi con la documentazione tecnica.
  L’importatore può rifiutarsi di riprendere la merce?
  Sono solo un broker.

  • Dzień dobry,
   Każdy, kto sprzedaje towary, które nie mają niezbędnych oznaczeń, jest niesprawny, czy to importer, dystrybutor lub sprzedawca detaliczny. Produkt należy uregulować lub wycofać z rynku. Podział kosztów i odszkodowań między te strony musi zostać omówiony przez prawników stron.
   Pozdrowienia z Sicom Testing

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.