fbpx
producent, importer, dystrybutor: role i obowiązki do oznakowania CE

producent, importer, dystrybutor: role i obowiązki do oznakowania CE

La certyfikat CE jest niezbędnym elementem wprowadzania do obrotu niektórych rodzajów produktów na rynku europejskim.
Znak CE gwarantuje konsumentom zgodność wyrobu ze wszystkimi przepisami Wspólnoty Europejskiej, w zakresie ochrony zdrowia, Bezpieczeństwo i ochrona środowiska.

Jak podkreślono w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady n. 768/2008/EC, oznakowanie CE „To jest widoczną konsekwencją całego procesu obejmującego ocenę zgodności w szerokim znaczeniu”.
Ten proces, regulowane Decyzja nr 768/2008 / WE, Przedstawiono szereg szczegółowych wymagań dotyczących podmiotów gospodarczych zaangażowanych.

Aby dostać się do serca zadań różnych podmiotów gospodarczych, Poniższe dane zostały zidentyfikowane: Producent, upoważniony przedstawiciel, importer mi dystrybutor; lub osób zaangażowanych w produkcję, wejścia i dystrybucji produktu na rynku.

Na poziomie ogólnym, Certyfikat CE produktów należy zaliczyć do obowiązków producenta, ale istnieje kilka skutków związanych z pierwszej ręki figury importera i dystrybutora.

Producent i jego obowiązki

Jest to osoba, fizyczna lub prawna, która wytwarza produkt lub materialnie i zleciła zaprojektowanie i produkcję, krótko sprzedał go pod własną nazwą lub znakiem towarowym.

Liczba ta ma obowiązek opracowania, lub w celu wytworzenia właściwego laboratorium, chodź Sicom Testing, la procedura oceny zgodności produktu, upewniając się, że jest ona zgodna z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej.
Będzie on sporządzić, lub przygotowanie, la Deklaracja zgodności UE, przygotowuje Dokumentacja techniczna dla oznakowania CE zawierający dokumenty poświadczające pełną zgodność przedmiotu z obowiązującymi przepisami.

Dokumentacja techniczna musi być przygotowany przed wprowadzeniem do obrotu przedmiotu i przechowywane przez 10 wiek.

mi’ zobowiązanie producenta umieszcza znak CE, które powinny być widoczne, czytelny i trwały,, oraz rozwój działań naprawczych, gdy zauważył, że produkt wprowadzony do obrotu nie jest zgodny z dyrektywami Wspólnot Europejskich.

Upoważniony przedstawiciel producenta

Jak wyjaśniono w decyzji nie. 768/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Producent może wyznaczyć, przez pisemne pełnomocnictwo, autoryzowany przedstawiciel.

Jest odpowiedzialny za utrzymywanie kontaktów z właściwymi organami krajowymi, reprezentujący producenta w ustawie, aby zachować, i udostępniają, deklarację zgodności UE i dokumentację techniczną, wystawiając je niezwłocznie po otrzymaniu uzasadnionego wniosku.

Autoryzowany Przedstawiciel odpowiedzialny jest współpracować z władzami krajowymi w tych wszystkich działaniach, które wykraczają do rozwiązania ryzyko braku zgodności Produkty zawarte w jego mandatu reprezentacji.

oznakowanie ce-sprzęt AGD

Postać importera i jego obowiązki

Wspólnota Europejska ustaliła, że ​​importer jest osobą, fizyczna lub prawna, który wchodzi na rynek UE produkt z kraju trzeciego.

Importer musi upewnić się, że produkt przez niego przywożony:
• wyposażona jest Certyfikat Zgodności;
• oznaczeniem CE widoczny, czytelny i trwały,;
• posiadać dokumentację identyfikowalności;
• spełnia żadnych konkretnych ostrzeżeń.
Kiedy importer ma powody, by uważać, że wyrób nie spełnia nie należy umieszczać go na rynek, o ile nie zostały spełnione.

Importer musi upewnić się, że, w okresie czasu, który jest na własną odpowiedzialność, nie zostaną zmienione tak, że może zagrozić jego zgodność z.
Importer podlega obowiązek ustalania, przynosząc swoje dane - imię, adres, zarejestrowaną nazwę handlową lub znak towarowy - obiekt lub, Jeżeli nie jest to możliwe, w towarzyszących dokumentach lub opakowaniu produktu.

Wreszcie, Podobnie jak w przypadku producenta, importer ma obowiązek przechowywania dokumentacji technicznej za 10 lat po wprowadzenie produktu na rynek i o tym producenta oraz organy nadzoru w przypadku, gdy są potencjalnie naruszających czynniki ryzyka zgodności produktu.

Dystrybutor & zobowiązań

Jest to osoba fizyczna lub prawna - różni się od producenta lub importera - rozprowadzenie produktu na rynku.
Wśród swoich obowiązków w celu zapewnienia możemy liczyć, jak w przypadku importera, z zgodność produktu z dyrektywami Unii Europejskiej, jak oznakowaniem CE, Wskazania dotyczące możliwości śledzenia i ostrzeżenia, zapewnienie Znajomość dokumentacji technicznej podłączony do urządzenia.
Dystrybutor jest zobowiązany do zapewnienia, że, w czasie, w którym produkt jest na jego odpowiedzialność, To nie będzie narażony na zagrożenia, które mogą zagrozić zgodności.
mi’ Wreszcie dystrybutor musi wiedzieć produkty niezgodne i że podejmuje działania w celu raportu niezgodności.

Ważne sprawy, Należy podkreślić, jest to, że dotyczące importera lub dystrybutora, który jest do obrotu produktu pod własną nazwą lub znakiem towarowym. W tym ewentualność, w rzeczywistości, osoby te są uważane przez prawo jak i producent musi spełnić wszystkie obowiązki związane z jego postacią.

Sicom Testing Oferuje on pełną obsługę certyfikat CE produkty.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisać do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

bezpieczeństwo-automatyka domowa Oznakowanie UE dezynfekcja Wycofanie produktu z rynku Efektywności energetycznej

52 przemyślenia na temat „producent, importer, dystrybutor: role i obowiązki do oznakowania CE”

 1. Dzień dobry,
  jeśli chiński produkt został już zaimportowany przez inną firmę europejską (na przykład niemiecki) Mogę go kupić z tej samej chińskiej fabryki i zaimportować z Chin i dystrybuować we Włoszech?
  dzięki
  Giuseppe

  • Dzień dobry.
   Nie, jeśli nie certyfikujesz produktu.
   Każda firma odpowiada za to, co ważne i co wprowadza na rynek. W takim przypadku będziesz musiał certyfikować produkt i upewnić się, że każda sztuka, która wprowadza go do obrotu, jest również zgodna poprzez kontrolę próbek otrzymanych partii.
   Druga firma importująca musi zrobić to samo dla importowanych przez siebie sztuk.
   Pozdrowienia z Sicom Testing

  • Dzień dobry,
   producent jest zobowiązany do wprowadzania do obrotu wyłącznie bezpiecznych produktów, po przeprowadzeniu odpowiednich ocen w celu sprawdzenia, czy produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw europejskich. Producent musi również sporządzić dokumentację techniczną dotyczącą produkcji i umieścić znak CE na sprzedawanym produkcie.
   Dystrybutorowi nie wolno dostarczać produktów, o których wie lub powinien był wiedzieć o zagrożeniu na podstawie posiadanych informacji. Aby to zrobić, dystrybutor jest zobowiązany do zapewnienia zgodności produktów, sprawdzić obecność znaku CE i dokumentacji technicznej; Dystrybutor powinien również być w stanie rozpoznać wszelkie niezgodności i przekazać informacje producentowi i właściwym organom nadzorczym.
   Pozdrowienia z Sicom Testing

 2. Dzień dobry, sprzedawca musi mieć przy sobie całą dokumentację techniczną lub wystarczy, że producent wyda deklarację WE? Następnie my sprzedawcy detaliczni sporządzamy naszą deklarację na podstawie tej deklaracji WE, którą dołączamy do produktu w fazie sprzedaży…

  • Dzień dobry,
   sprzedawca (dystrybutor) nie jest wymagane posiadanie dokumentacji technicznej, musi jednak ustalić zgodność produktów, które zamierza wprowadzać na rynek, i zweryfikować obecność znaku CE.
   W przypadku gdy sprzedawca wprowadza produkt do obrotu pod własną nazwą i marką, podlega tym samym obowiązkom co producent, w związku z tym jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji technicznej i sporządzenia europejskiej deklaracji zgodności we własnym imieniu.
   Pozdrowienia z Sicom Testing

    • Dzień dobry,
     może zapoznać się z dyrektywami europejskimi dotyczącymi wprowadzania produktów na rynek, wśród nich na przykład:
     – Dyrektywa 2014/35 / UE(LVD) “dotycząca harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku w określonych granicach napięcia”
     – Dyrektywa 2014/30 / UE (EMC) “w sprawie harmonizacji Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej”
     – Dyrektywa 2014/53 / UE (CZERWONY) “dotyczące harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w zakresie udostępniania na rynku urządzeń radiowych”
     Jednak zasady są podobne także w przypadku innych dyrektyw.
     Pozdrowienia z Sicom Testing

    • Dzień dobry
     Importuję produkt z Niemiec. Stworzyłem nową etykietę do tłumaczenia na język francuski pod nową nazwą handlową. Muszę na tej etykiecie umieścić nazwę producenta lub po prostu stwierdzić, że jestem dystrybutorem?

     szczerze

     • Dzień dobry.
      W przypadku gdy produkt jest wprowadzany do obrotu pod nazwą handlową inną niż nazwa producenta, dystrybutor przyjmuje na siebie obowiązki producenta, dlatego nazwa dystrybutora musi być umieszczona na etykiecie.
      Pozdrowienia z Sicom Testing

 3. Un produttore non stabilito nell’UE è obbligato a nominare un rappresentante autorizzato? Il semplice fatto che l’importatore sia nel mercato causerà che sarà responsabile e fungerà da rappresentante?

  • Dzień dobry,
   importer i upoważniony przedstawiciel to dwie różne liczby.

   Upoważniony przedstawiciel pełni swoją funkcję z woli firmy produkcyjnej mającej siedzibę poza UE.

   Importer działa z własnej woli, kupuje produkt poza UE i importuje go, jest odpowiedzialny za wprowadzenie produktu na rynek europejski i utrzymuje stosunki handlowe z producentem. Dlatego musi zagwarantować certyfikację CE produktu w przypadkach, w których ma to zastosowanie, i że wszystkie podłączone elementy w obiegu są zgodne, na przykład poprzez wyrywkowe kontrole partii. Nie zostaje przedstawicielem firmy pozaeuropejskiej.

   Pozdrowienia z Sicom Testing

  • Ho importato il prodotto come rappresentante autorizzato. Purtroppo ha un cattivo marchio CE-cinese su di esso e il prodotto proviene dal Pakistan. In qualità di rappresentante autorizzato, posso mettere un marchio CE conforme alla direttiva UE sul prodotto? Tutti i documenti come CE e dichiarazioni sono corretti

   • Dzień dobry.
    Zgodnie z dyrektywami, za “upoważniony przedstawiciel” oznacza osobę wyznaczoną przez producenta na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Upoważniony przedstawiciel nie ma takich samych obowiązków jak producent lub importer, ale wykonuje zadania określone w pisemnym zleceniu producenta. W przypadku niezgodności stwierdzonych na produkcie, upoważniony przedstawiciel może powiadomić producenta i organy nadzorcze.
    Importer, zamiast, który uważa lub ma powody, by uważać, że wprowadzony do obrotu materiał elektryczny jest niezgodny, niezwłocznie podejmuje środki naprawcze niezbędne do zapewnienia zgodności takiego materiału elektrycznego.
    Pozdrowienia z Sicom Testing

 4. Dzień dobry,
  Dystrybutor ma inne obowiązki?
  Będziemy dostarczać nasze produkty dystrybutorom w Wielkiej Brytanii, którzy będą dystrybuować nasze produkty w 10 Kraje UE. (Niemcy, Francja, itd.) Ale nie możemy być pewni, czy są za to odpowiedzialni. W każdym kraju UE istnieją przepisy krajowe dotyczące obowiązków dystrybutorów?

  • Dzień dobry,
   dystrybutor jest zobowiązany do sprawdzenia, czy wyrób nosi oznakowanie CE, towarzyszy mu niezbędna dokumentacja oraz instrukcje i informacje dla konsumenta, przed wprowadzeniem go na rynek. Jeśli dystrybutor uważa, że ​​produkt jest niezgodny lub stwarza zagrożenie, jest zobowiązany do poinformowania producenta lub importera.
   Dystrybutor jest zobowiązany do zapewnienia, że, podczas gdy produkt jest na jego odpowiedzialność, nie ma zagrożeń, które mogłyby zagrozić zgodności produktu.
   Na szczeblu krajowym istnieją przepisy dotyczące obowiązków dystrybutora, ale często są to transpozycje dyrektyw europejskich.
   Pozdrowienia z Sicom Testing

 5. Dzień dobry,

  Pracuję dla firmy zajmującej się dystrybucją sprzętu medycznego do szpitali. Do tej pory rozumiałem, że importer jest pierwszą firmą, która kupuje określony produkt (wyprodukowano poza UE), aby następnie rozpowszechniać go w UE.
  Więc pomyślałem: dla każdego produktu 1 importer i inne firmy zajmujące się dystrybucją tego samego produktu są dystrybutorami.

  Teraz słyszę od kolegi z innej firmy, że każda firma, która zajmuje się dystrybucją produktów (wyprodukowano poza UE), w Europie, jest automatycznie importerem. Oznacza to, że dla 1 pojedynczy produkt wyprodukowany poza UE, może być wielu importerów.

  Co jest poprawne?

  Z góry dzięki za odpowiedź,

  Nathalie Massa.

  • Dzień dobry,

   jeśli kupujesz produkt od firmy europejskiej, która go importowała, wówczas jest on dystrybutorem.

   Jeśli kupujesz produkt poza Wspólnotą Europejską, jesteś importerem, nawet jeśli ktoś inny wcześniej importował ten sam produkt (ale nie te same kawałki).

   “Pierwsza firma, która kupiła produkt” należy go rozumieć w sensie łańcucha dostaw, a nie w sensie chronologicznym.

   Innymi słowy, każdy egzemplarz, który trafia na rynek europejski, musi przejść przez osobę odpowiedzialną za wprowadzenie go na rynek.

   Pozdrowienia z Sicom Testing

 6. Dzień dobry, Kupuję produkt z Indii (bez certyfikatu CE). W chwili, gdy otrzymam certyfikat CE i wydam “Oświadczenie o włączeniu”, moja postać pozostaje dystrybutorem (Sprzedaję) lub moja rola pośrednio przejmuje rolę Producenta (producent)? Zasadniczo chciałbym zrozumieć, czy zmienia się rola importera, które sprzedaje bezpośrednio, kiedy certyfikuję produkt CE, a zwłaszcza jeśli przyjmuję rolę PRODUCENTA. Produkt jest produkowany w Indiach lub we Włoszech, ponieważ posiada certyfikat CE? dzięki

  • Dzień dobry.

   Importer, który wprowadza produkt na rynek europejski, ponosi wyłączną odpowiedzialność za ten produkt za wszystkie aspekty formalne i odpowiedzialność wobec osób trzecich. Nie zostaje producentem, ale ma takie same obowiązki jak producent z siedzibą we Wspólnocie Europejskiej.

   Dystrybutor kupuje i sprzedaje w społeczności europejskiej i jest współodpowiedzialny za wszystkie weryfikowalne aspekty bez badań technicznych, następnie etykiety, znakowania, Instrukcje, dokumentacja, zgodna prezentacja, itd..

   Pozdrowienia z Sicom Testing

 7. Dzień dobry,
  przygotowujemy się do wprowadzenia na rynek europejski produktu przeznaczonego do uprawiania sportu, nie zawiera produktów elektrycznych ani innych elementów podlegających szczególnym przepisom. Pomimo wielu badań, Nie widzę, co mnie zmusza do umieszczenia (i dlatego uzasadnić) oznakowanie CE (brak dyrektyw maszynowych, itd. …).
  Masz opinię na temat sytuacji?
  pozdrowienia

  • Dzień dobry.
   Ten rodzaj produktu podlega dyrektywie GSPD 2001/95 / WE odnoszącej się do ogólnego bezpieczeństwa produktów, w szczególności ma zastosowanie norma EN 957-1 specyficzne dla sprzętu sportowego.
   Pozdrowienia z Sicom Testing

 8. Dzień dobry.
  Mam małe pytanie’ podobny do poprzedniego.
  Tworzymy firmę zajmującą się sprzedażą artykułów sportowych ( nie zawiera urządzeń elektrycznych, ani ubrania, w kontakcie z żywnością)
  Produkcja odbędzie się EXTRA EU na naszą rekomendację, na naszych wskazaniach, jak również opakowanie. Produkt dotrze do Włoch gotowy do sprzedaży.

  Z tego, co rozumiem z rozporządzenia 765/2008 będziemy producentami.
  Jakie mamy obowiązki jako producenci?

  • Dzień dobry.
   Istnieje zharmonizowana norma dla tego typu produktu w ramach dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów GPSD 2001/95 / WE. Norma to EN 957-1.

   Obowiązki producenta można podsumować w następujący sposób:

   – Zidentyfikuj dyrektywy mające zastosowanie do produktu (dyrektywy te wskazują wymagania, których należy przestrzegać).
   – Określić zharmonizowane normy mające zastosowanie do produktu i odpowiednie do wykazania zgodności z wymaganiami dyrektyw.
   – W pełni zastosuj zharmonizowane normy, przeprowadzając wszystkie testy, weryfikacje, ocena, wymagane obliczenia itp. (można to zrobić wewnętrznie lub w zaufanym laboratorium).
   – Zbierz w dossier (produkcja dokumentacji technicznej) dokumentację produktu i wyniki wszystkich przeprowadzonych testów. Dokumentacja ta powinna zostać udostępniona inspektorom rynku ds 10 wiek.
   – Upewnij się, że wszystkie wyprodukowane części są zgodne z przetestowaną na początku, a zatem są zgodne z wymogami odpowiednich dyrektyw europejskich.
   – Należy wziąć pod uwagę aktualizacje norm zharmonizowanych i innych norm technicznych zastosowanych do produktu.

   Dyrektywa GPSD nie przewiduje umieszczania znaku CE, ani obecność europejskiej deklaracji zgodności produktu.

   Jeśli produkt podlega dyrektywie maszynowej, procedura jest bardziej złożona.

   Mogą istnieć inne obowiązki dotyczące praw konsumentów, pomoc w zakresie produktu, usuwanie odpadów, itd..

   Pozdrowienia z Sicom Testing

 9. Dzień dobry, po zażądaniu certyfikatu CE od producenta, w jaki sposób mogę upewnić się, że produkt naprawdę nadaje się do sprzedaży w UE ? również, w przypadku, gdy produkt oglądany przez dystrybutora, ale certyfikowany przez producenta spoza UE, nie jest zgodny, odpowiedzialność spoczywa na producencie lub dystrybutorze?
  dzięki.

  • Dzień dobry,
   jako klient lub sprzedawca, wystarczy, że obecna jest deklaracja zgodności.

   Dokumenty uzupełniające znajdują się w dokumentacji technicznej produkcji, o którą mogą się ubiegać organy kontroli rynku.

   Jeśli charakter relacji z producentem (lub w inny sposób odpowiedzialny za wprowadzenie produktu do obrotu) rodzi potrzebę pogłębienia tych aspektów, jedynym sposobem jest zażądanie dokumentacji technicznej dotyczącej produkcji, które można dać lub odmówić. mi’ kwestia stosunków między podmiotami prywatnymi.

   Jeżeli wprowadzony do obrotu produkt nie jest zgodny, odpowiedzialność spoczywa na zainteresowanym przedsiębiorstwie, identyfikowane według indywidualnych przypadków.

   Pozdrowienia z Sicom Testing

 10. Dzień dobry, importując przekaźnik z certyfikatem UL z Chin, ale bez deklaracji UE lub znaku CE i konieczność umieszczenia go w urządzeniu zmontowanym we Włoszech, ale które będzie dystrybuowane tylko w USA, konieczne jest zapewnienie certyfikacji europejskiej?
  Z poważaniem

  • Dzień dobry.
   W takim przypadku oznakowanie CE nie jest wymagane, produkt musi być dopuszczony do obrotu na rynku, dla którego jest przeznaczony.
   Pozdrowienia z Sicom Testing

 11. Dzień dobry. Producent dostarcza mi spersonalizowany produkt z moją marką. Jestem dystrybutorem tego produktu. Mam całą dokumentację techniczną (certyfikacja, Sprawozdanie z badań) producenta. W tym przypadku wchodzę w rolę producenta lub dystrybutora? Mogę dostosować dokumentację techniczną poprzez umieszczenie mojego logo ?
  dzięki

  • Dzień dobry.
   W przypadku, gdy dystrybutor wprowadza do obrotu produkt poprzez umieszczenie swojej nazwy lub znaku towarowego, ustawodawstwo uważa, że ​​dany podmiot jest tym samym, co producent i musi spełniać wszystkie obowiązki związane z jego rolą. W związku z tym dokumentacja techniczna musi być sporządzona dla danej osoby.
   Pozdrowienia z Sicom Testing

 12. Ciao.
  Ho acquistato la merce dall’importatore, non è contrassegnata, non esiste un tipo e un modello di dispositivo
  L’acquirente ha presentato reclamo e restituito la merce per impossibilità di identificarsi con la documentazione tecnica.
  L’importatore può rifiutarsi di riprendere la merce?
  Sono solo un broker.

  • Dzień dobry,
   Każdy, kto sprzedaje towary, które nie mają niezbędnych oznaczeń, jest niesprawny, czy to importer, dystrybutor lub sprzedawca detaliczny. Produkt należy uregulować lub wycofać z rynku. Podział kosztów i odszkodowań między te strony musi zostać omówiony przez prawników stron.
   Pozdrowienia z Sicom Testing

 13. pozdrowienia.
  Mam pytanie dotyczące definicji importera i dystrybutora.
  na przykład, mamy firmę produkcyjną (Sztuka. Firma A) znajduje się poza UE. Ta firma ma klienta (firma B) z siedzibą w UE. Firma B kupi przedmioty, produkowane przez firmę A, a następnie będą sprzedawać je na rynku UE. następnie, uznamy firmę B za importera w ramach MDR?

 14. pozdrowienia,
  Mam pytanie dotyczące obowiązku importera wynikającego z art 8, sekcja 6, dyrektywa 2014/35 / UE.
  Moje pytanie brzmi: jak obowiązek importera wynikający z wyżej wymienionej dyrektywy ma zastosowanie w czasie (ocenić ryzyko, przetestuj i zbadaj)? Jaka jest treść tego zobowiązania? Jego celem jest jedynie zapewnienie zgodności produktu z normami zharmonizowanymi UE?

  Sprzęt elektryczny został wyprodukowany zgodnie z prawodawstwem UE i posiada deklarację zgodności. Wszystko jest w porządku, do czasu uszkodzenia sprzętu podczas zdarzenia ubezpieczeniowego. Według oceny producenta i importera, urządzenie stanowi teraz zagrożenie dla zdrowia, ponieważ została zagrożona przez wodę. szkód nie da się zmierzyć, że tak powiem. Potencjalne ryzyko zakłada stopień narażenia na działanie wody, ponadto jest to specjalnie skalibrowane urządzenie, więc każda ekspozycja może potencjalnie zrujnować pracę, którą ma wykonywać.
  jednak, według firmy ubezpieczeniowej, “wydaje się, że działa normalnie”. Firma ubezpieczeniowa naciska teraz na importera, aby przedstawił obiektywne pomiary ryzyka, nie tylko oceny, wszystko w celu wykonania zobowiązań wynikających z tej dyrektywy.
  Po tym, to zdarzenie powoduje, że urządzenie jest niezgodne? Jest to czynnik ryzyka, który może spowodować uszkodzenie zgodności produktu?

  Dziękuję za Twój czas

  znak

  • Dzień dobry.
   Importer jest zobowiązany do zapewnienia zgodności produktu na rynku tak długo, jak produkt jest na rynku.
   Jeżeli importer uważa lub ma powody, by uważać, że produkt nie spełnia wymagań odpowiednich dyrektyw, nie wprowadza na rynek materiału elektrycznego, dopóki nie uzyska on zgodności. również, gdy produkt stwarza zagrożenie, importer informuje producenta i organy nadzoru rynku.
   W konkretnym przypadku, jeśli producent i importer uważają, że uszkodzony produkt stanowi zagrożenie, niezwłocznie podjąć środki naprawcze niezbędne do zapewnienia zgodności takiego materiału elektrycznego, wycofać lub przywołać, odpowiednio.
   Za ocenę ryzyka i wszelkie szkody w zakresie zgodności produktu odpowiada producent, ponieważ jest osobą, która najlepiej zna swój produkt i wie, jak technicznie ocenić związane z nim ryzyko.
   Pozdrowienia z Sicom Testing

 15. Dzień dobry,

  Jeśli ten sam artykuł, wyprodukowano w Chinach, jest importowany i dystrybuowany przez kilka różnych podmiotów prawnych na terytorium europejskim, możliwe i dozwolone jest umieszczanie nazw różnych importerów na produkcie / opakowaniu, aby mieć jedno opakowanie dla wszystkich krajów europejskich?

  Przykład:
  IMPORTOWANY PRZEZ ROSSI ITALY SPA
  IMPORTOWANY PRZEZ ROSSI FRANCE SA
  IMPORTOWANY PRZEZ ROSSI GERMNAY AG

  Dziekuję za odpowiedź

  • Dzień dobry.
   Ważne jest, aby każdy importer miał dowody zgodności produktu zebrane we własnej dokumentacji technicznej dotyczącej produkcji (schematy, lista komponentów, raporty z testów i wszystko inne wymagane).
   Pozdrowienia z Sicom Testing

 16. Dzień dobry,
  Chciałem wyjaśnić import produktu objętego certyfikatem zgodności WE z kraju spoza EWG.

  W konkretnym przypadku, jesteśmy dystrybutorami dostawcy z USA, który nie ma serwerów oznaczonych znakiem CE.
  Kontrola celna, zauważył tę nieobecność, blokowanie uwolnienia materiału.

  Wydaje mi się, że czytałem to w tych przypadkach, importer jest odpowiedzialny za dostarczenie tego certyfikatu, ale jeśli towary nie zostaną zwolnione, w jaki sposób można je zabrać do akredytowanego laboratorium w celu przetestowania i wydania certyfikacji ?

  Wreszcie, jeśli ten produkt zostanie następnie sprzedany osobie mieszkającej w kraju nienależącym do EWG lub klientowi, który następnie zintegruje go i odsprzeda po kolei, Oznakowanie CE jest zawsze wymagane?

  • Dzień dobry.
   Rozumiemy, że istnieją praktyki dotyczące odprawy celnej próbek, których celem jest ich przetestowanie oraz że istnieją praktyki dotyczące tranzytu produktu przez obszar celny, który nie jest ostatecznym miejscem przeznaczenia. Informacje te należy zażądać od Agencji Celnej. Być może będziesz musiał zatrudnić “celnik” lub firmę importowo-eksportową do wykonania formalności.
   Pozdrowienia z Sicom Testing

 17. Drogi,
  długo wahaliśmy się z warunkami definicji, dystrybutor-nabywca towarów-importer-dostawca na rynek …
  1) Ok, jest dla nas jasne, że jeśli kupujemy towary z krajów spoza UE, jesteśmy importerem?
  2) Jeśli kupujemy towary z krajów członkowskich UE, wtedy jesteśmy kupującym towary?
  3) Ale co, jeśli kupujemy towar od przedstawiciela podróżującego służbowo z Chorwacji, a firma, którą reprezentuje, pochodzi z kraju UE, a nasza faktura pochodzi z tego kraju UE, wtedy jesteśmy kupującym towary? A jeśli ten pasażer reprezentuje firmę, która nie jest członkiem UE, a faktura pochodzi do nas z tej samej firmy, to my jesteśmy importerem?
  4) Co się stanie, jeśli kupimy ten sam towar od firmy w Chorwacji, a ta firma jest nabywcą towarów, otrzymujemy fakturę od firmy z Chorwacji, kim jesteśmy w takim przypadku? Dystrybutorzy? A kim jesteśmy, jeśli ta firma jest importerem? Wciąż dystrybutor?
  Z góry wdzięczny.
  Z szacunkiem

  • Dzień dobry.
   1) tak, Importer to osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę w Unii Europejskiej, wprowadzająca do obrotu w Unii produkty z krajów trzecich.
   2) Jeśli produkty kupujesz w Unii, udostępnij je na rynku, to w tym przypadku jesteście dystrybutorami.
   3) Jeśli firma, od której kupujesz, znajduje się w Unii Europejskiej, wtedy stajecie się dystrybutorami. Jeśli firma znajduje się poza Unią, wtedy stajesz się importerem.
   4) Jeśli udostępniasz produkty na rynku, w obu przypadkach jesteście dystrybutorami.
   Pozdrowienia z Sicom Testing

 18. Dzień dobry,

  W przypadku, gdy producentem jest firma japońska (ogólnie), z siedzibą w UE (Spółka zależna), ten ostatni ma kategorię importera lub jedynego upoważnionego przedstawiciela?
  Podanie importera byłoby obowiązkowe lub wystarczyłoby, aby spółka zależna w UE spełniła wymagania upoważnionego przedstawiciela?

  Z góry bardzo dziękuję,
  pozdrowienia

  • Dzień dobry.
   Upoważniony przedstawiciel to osoba wyznaczona przez producenta na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. W tym przypadku oddział z siedzibą w Europie jest konfigurowany jako importer, jeśli wprowadza produkt na rynek.
   Upoważniony przedstawiciel wypełnia zadania określone przez producenta w jego pełnomocnictwie, natomiast importer to osoba, która wprowadza produkt do obrotu. Są to dwie różne postacie z określonymi zadaniami i obowiązkami.
   Pozdrowienia z Sicom Testing

 19. Maść, pytanie: jeśli producent znajduje się poza UE i musi wprowadzić na rynek UE, oznaczy maszynę znakiem CE, a także wyda deklarację zgodności UE; w tym ostatnim dokumencie należy wskazać dane importera? W której dokumentacji technicznej należy wskazać dane importera?
  Dziękuję za wyjaśnienie!

  • Dzień dobry.
   Deklaracja zgodności UE musi zostać sporządzona przez importera produktu z kraju trzeciego.
   Ogólnie importer umieszcza swoją nazwę na produkcie, Twoja zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy i adres pocztowy, pod którym można się z Tobą skontaktować lub, gdzie nie jest to możliwe, na opakowaniu lub w dokumencie dołączonym do produktu.
   Pozdrowienia z Sicom Testing

   • Dzień dobry, Dziękuję za odpowiedź. Jednak w twoim przypadku rozważasz, że produkt nie jest już oznaczony znakiem CE i dlatego wszystko spadnie na importera . Ale jeśli produkt jest już oznaczony znakiem CE (a producent nie znajduje się w UE) gdzie należy wskazać importera?
    Dzięki jeszcze raz

    • Dzień dobry
     Importerzy umieszczają swoje nazwy na materiale, ich zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy i adres pocztowy, pod którym można się z nimi skontaktować lub, jeżeli nie jest to możliwe na opakowaniu lub w dokumencie dołączonym do materiału. Informacje kontaktowe są podane w języku łatwo zrozumiałym dla użytkownika końcowego i organów nadzoru rynku.
     Są to informacje uzupełniające dane producenta.
     Pozostaje obowiązkiem importera, przez dziesięć lat od daty wprowadzenia materiału do obrotu, przechowywanie deklaracji zgodności UE dla organów nadzoru rynku, upewnij się również, że, na życzenie, Dokumentacja techniczna zostanie udostępniona do tych organów, i na uzasadniony wniosek właściwego organu krajowego, dostarczyć tym ostatnim wszelkie informacje i dokumentację, w formie papierowej lub elektronicznej, konieczne do wykazania zgodności materiału (produkcja dokumentacji technicznej), w języku łatwo zrozumiałym dla tego organu.
     Obowiązkiem importera pozostaje zapewnienie, że towary są rzeczywiście zgodne z prawodawstwem europejskim.
     pozdrowienia
     Sicomtest

 20. Dzień dobry
  Importujemy produkt ze Stanów Zjednoczonych, a producent wystawił na produkt deklarację zgodności CE.
  Jako importerzy mamy inne zobowiązania?
  garzie

  • Dzień dobry
   Wskaż swoje imię i nazwisko na materiale, Twoja zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy i adres pocztowy, pod którym można się z Tobą skontaktować lub, jeżeli nie jest to możliwe na opakowaniu lub w dokumencie dołączonym do materiału. Informacje kontaktowe muszą być podane w języku łatwo zrozumiałym dla użytkownika końcowego i organów nadzoru rynku.
   Przechowywać do dyspozycji właściwych władz, przez dziesięć lat od daty wprowadzenia materiału do obrotu, deklarację zgodności UE, dokumentacja techniczna i dokumentacja, w formie drukowanej
   lub elektroniczne, konieczne do wykazania zgodności materiału (produkcja dokumentacji technicznej). Upewnij się, że towary są rzeczywiście zgodne z prawodawstwem europejskim.
   pozdrowienia
   Sicom Test

 21. dzień dobry, Jestem producentem urządzeń mechanicznych i chcę skontaktować się z dystrybutorem w celu sprzedaży na całym świecie: Jako producent lub eksporter / dystrybutor posiadam kompetencje w zakresie tłumaczenia podręczników na język? Muszę odnieść się do tych praw?
  Z góry dziękuję

  • W przypadku Unii Europejskiej dyrektywy nakładają tę odpowiedzialność na producenta; przed udostępnieniem materiału na rynku dystrybutorzy muszą sprawdzić, czy posiada on oznakowanie CE,
   towarzyszy mu wymagana dokumentacja, a także instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów i innych użytkowników końcowych w państwie członkowskim, w którym materiał
   muszą zostać udostępnione na rynku.

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.