Znaczenie kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna jest ważnym tematem inżynierii i współczesnych społeczeństwach i jest ustawiony na coraz większe znaczenie wraz z postępem technologii komputerowej i elektroniki.

Jest to stosunkowo nowa koncepcja i jej urodzenia jest związana z szeroką skalę urządzeń elektronicznych oraz ich zastosowania w różnych typach środowisk.

Co to jest EMC?

Jest to dyscyplina, która zapewnia prawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w danym środowisku i w bliskiej odległości od innych urządzeń..
Przed masowej dystrybucji sprzętu elektronicznego, odbiorniki i nadajniki radiowe były do ​​pracy w środowiskach, w których przyszło potencjał zakłóceń tylko z naturalnych źródeł takich jak błyskawica, i prawie nic nie zostało zrobione, aby zminimalizować ich podatność na zakłócenia zewnętrzne lub w celu ograniczenia emisji.
Kiedy zaczęły pojawiać się coraz więcej sztucznych źródeł zakłóceń, To koncentruje się na aspektach kompatybilności elektromagnetycznej, zbadanie i przeanalizowanie awarii sprzętu, które często zawierały.

Ta dyscyplina już nabyte szczególne znaczenie w czasie II wojny światowej, gdy okręty wojskowe wyposażone w skomplikowanej aparatury elektronicznej i mocny, takich jak systemów łączności, radar i rakiety, umieszczone blisko siebie.

Przypadki nieprawidłowego działania sprzętu, wrażliwy zakłócenia elektromagnetyczne, One zintensyfikowane i naukowcy zastosowane do analizy i rozwiązania tych problemów.
Odkrycie przyczyn tych zjawisk doprowadziła do wskazania ostrzeżenia i praktyki w celu wyeliminowania problemów.

Na podstawie tych doświadczeń, we wszystkich krajach uprzemysłowionych, Przepisy zostały stworzone, mające na celu ograniczenie problemów spowodowanych przez zakłócenia między sprzętu elektrycznego i elektronicznego w użyciu.

W Stanach Zjednoczonych testy kompatybilności elektromagnetycznej są tak ważne, że są regulowane przez prawo federalne.

L”FCC (Federalna Komisja Komunikacji) Jest to podmiot, który zarządza zasady i regulacje dotyczące emisji elektromagnetycznej urządzeń sprzedawanych na terytorium USA, czy umyślne emiterów takich jak nadajniki radiowe, lub niezamierzone nadajniki jak inne urządzenia, które wykorzystuje wewnętrzne sygnały o częstotliwości radiowej, do ich obsługi.

W Europie nie ma jednolitego prawodawstwa w tej materii, Regulowane Dyrektywa 2014/30 / EU EMC.

Dyrektywa EMC 2014/30/UE

Celem regulacji jest zapewnienie, że środowisko jest dopuszczalny z punktu widzenia elektromagnetycznych i urządzenie działa poprawnie.
Aby to zapewnić, stwierdzono, że urządzenia, umieszczone na terytorium Wspólnoty, w celu spełnienia wymagań EMC udostępnione przez państwa członkowskie.

Zgodność z przepisami niniejszej dyrektywy jest zatem niezbędnym wymogiem, który musi posiadać sprzęt elektryczny i elektroniczny, aby mógł być swobodnie wprowadzany do obrotu na rynku europejskim..

Zobaczmy szczegółowo, co wskazuje dyrektywa:
Artykuł 1 To określa obiekt, cel, który to właśnie w celu zapewnienia, że ​​sprzęt wprowadzony do obrotu jest zgodny z odpowiedniego poziomu kompatybilności elektromagnetycznej.
Jakie są urządzenia, do którego standard??
Dyrektywa ma zastosowanie do każdej aparatury lub stałej instalacji, wskazany w artykułach 2 i 3:

  • Każdy wykończone urządzenie, O Połączenie urządzeń gotowych, udostępnione do obrotu jako Pojedyncza jednostka funkcjonalna, przeznaczone dla użytkownika końcowego i zdolne do wytwarzania zakłóceń elektromagnetycznych, lub których funkcjonowanie może być dotknięte takimi zakłóceniami;
  • Szczególne połączenie kilku typów urządzeń i ewentualnie innych urządzeniach, które są montowane, zainstalowane i przeznaczone do stosowania na stałe w określonym miejscu.

w celu dostosowania, urządzenie musi być zgodne z wymagania zasadnicze ustanowiona w dyrektywie w załączniku I do tej dyrektywy, w szczególności, muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, że:

  • Zaburzenia elektromagnetyczne produkt nie przekracza poziomu, powyżej którego urządzenia radiowe i telekomunikacyjne lub inne urządzenia nie działa normalnie;
  • Przedstawić przewidywalny poziom odporności na zakłócenia elektromagnetyczne na podstawie wykorzystania dla których są one przeznaczone, a które umożliwia normalne działanie bez niedopuszczalnego pogorszenia.

Każde urządzenie, które integruje aktywnych części elektronicznych, które mogą zaburzeń powodujących lub który może cierpieć zakłóceń podlega sprawdzeniu kompatybilności elektromagnetycznej.

Nawet te produkty, które tradycyjnie nie zawierają elementy elektryczne, ale wraz z rozwojem technologii rozwijają się i stają się coraz bardziej skomplikowane, być sprawdzone.
Wystarczy pomyśleć o tym, jak wiele urządzeń w naszym domu i życia pracy dzisiaj są napędzane przez silniki, systemy elektroniczne lub piloty.

Wszystkie produkty objęte powyższych kategorii podlegają certyfikat EMC

W każdym razie, a Test EMC na produkcie gwarantuje jego regularną funkcjonalność w czasie i projektuje go w coraz bardziej zaawansowaną technologicznie przyszłość.

Sicom Testing oferuje kompletną obsługę testy kompatybilności elektromagnetycznej produkty.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

Kontrola dostępu RFID zgodność Modem-Router Rocznica FCC">Znak FCC

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.