Zharmonizowana norma EN 300 328

Ten reguła EN 300 328 dotyczące właściwego wykorzystania widma radiowego oraz reguluje wprowadzanie na rynek stacjonarnego i mobilnego urządzenia dedykowane do transmisji danych w paśmie 2,4 Ghz, takich jak urządzenia WiFi, Łączność Bluetooth, Zigbee •.

Określa ona wymagania, aby udowodnić, że sprzęt radiowy skutecznie wykorzystywać widmo radiowe oraz wspiera efektywne wykorzystanie widma, w celu uniknięcia zakłóceń. To także opisuje jakie są wymagania dostępu do widma w celu ułatwienia współużytkowania widma z innych urządzeń.

Zastosowanie standardu spełnia zasadnicze wymagania artykułu 3.2 Radio dyrektywy 2014/53 / UE i jest zharmonizowany w Dzienniku Urzędowym dyrektywy.

średnia EN 300 328 Jest ona definiowana przez ETSI (Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych) który jest organem odpowiedzialnym za określanie i wydawania norm w dziedzinie telekomunikacji w Europie.

Zakres zastosowania: Norma dotyczy urządzeń transmisji danych pracujące w paśmie ISM 2,4 GHz i wykorzystujące technikę modulacji szerokopasmowych; Specyficznie, sprzęt operacyjny:

• Przekładnia: Pasma częstotliwości 2 400 MHz do 2 483,5 Mhz

• Częstotliwość: Pasma częstotliwości 2 400 MHz do 2 483,5 Mhz

Wśród urządzeń z technologią bezprzewodową zastrzeżeniem EN 300 328 są:

 • E WiFi LAN (Sieć WLAN) (punkt dostępu, Hotspoty)
 • Urządzenia WLAN IEEE 802.11 b / g / n (punkt dostępu, Router, notatnik, smartfon, tablet)
 • urządzenia Bluetooth i Bluetooth LE (notatnik, smartfon, tablet, mysz, bezprzewodowe urządzenia audio, słuchawki)
 • apparecchiature WPAN IEEE 802.15.4 ™ Low-Rate Wireless Personal Area Networks (zdalne sterowanie, czujniki)
 • Zigbee • (przełączniki bezprzewodowych, liczniki energii elektrycznej, czujniki dymu i włamań, dla urządzeń automatyki)

bezprzewodowy

WYMAGANIA TECHNICZNE rządów

Standard wymaga funkcjonalnego podejścia do nowych technologii, które przyjmują zharmonizowane standardy, wchodząc w meritum zajmowanego pasma transmisji oraz z zespołem, ale także rozwiązania, takie jak adaptacji i modyfikacji cyklu roboczego, że jesteś zobowiązany do składania zeznań ze specyficznych testów.

RF power output

Moc wyjściowa RF (częstotliwości radiowej) Jest ona definiowana jako równoważna moc promieniowana izotropowo (E.I.R.P.) Urządzenie medialne przekładni burst.
Górna granica jest -10 Dbw (20 Dbm, 100 Mw).

Power spectral density

To jest gęstość widmowa równoważnika izotopowego promieniowane średniej mocy w przekładni burst.
Wartość ta jest ograniczona do 10 dBm na MHz.

Occupied bandwidth

Jest to zespół, który zawiera 99% od siły sygnału.
To musi w pełni należeć do zespołu 2,4 GHz 2,4835 Ghz.

Transmitter unwanted emissions in the out-of band domain

Niepożądanych emisji w transmisji w domenie emisji poza pasmem są wynikiem procesu modulacji (nie są emisjami niepożądanymi) gdy urządzenie znajduje się w trybie nadawczym, na częstotliwościach bezpośrednio poza pasmem koniecznym.

Transmitter of unwanted emissions in the spurious domain

Niepożądane emisje w pozornej transmisji domeny są emisje, które występują poza przydzielonym domenie band i out-band, gdy urządzenie jest w trybie nadawania.

Receiver spurious emissions

Niepożądane są emisjami w otrzymywaniu każdej wykrytej częstotliwości, gdy urządzenie znajduje się w trybie odbioru.

Receiver blocking

Jest ona miarą zdolności urządzenia do odbierania sygnału w kanale roboczym bez przekraczania zadanego rozkładu w obecności niepożądanych sygnałów (blocking signal) przy różnych częstotliwościach od tych w paśmie roboczym.
Kryterium minimalna wydajność jest mniejsza lub równa 10%.

Główną treść standardu

Dla poprawnego Testowanie urządzeń radiowych działający w zespole 2,4 Ghz, wymogi techniczne określone w normie są podzielone na dwa główne rodzaje urządzeń szerokopasmowych:

 • sprzęt FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
 • Urządzenia z modulacji szerokopasmowej z innym FHSS

W przypadku urządzeń, które wykorzystują technikę transmisji FHSS, średnia przewiduje dwie możliwości sprawdzenia ich zgodności z wymaganiami, z których jeden jest oparty na prawdopodobieństwie zatrudnienia dla każdej częstotliwości.

Dla frekwencji (Frequency Occupation) Odnosi się to do tego, ile razy, że każdy zespół jest zajęta w pewnym okresie czasu.

Norma opisuje także wymagania dotyczące emisji Out of Band (OOB) i określa zakres częstotliwości, który rozciąga się na podwójną szerokość pasma wykorzystywana, wokół częstotliwości pracy. Dla emisji ubocznych, średnia wymaga użycia wysokiej rozdzielczości punktów w czasie trwania cyklu, w celu uzyskania dokładnych danych.

ZDOLNOŚĆ DO ADAPTACJI

Produkty działające w paśmie 2,4 GHz są często podatne na zakłócenia generowane przez inne urządzenia, które wykorzystują to samo pasmo częstotliwości.

Norma EN 300 328 definiuje “zdolność do adaptacji” jako mechanizm za pomocą którego urządzenie może dostosować się do środowiska przez identyfikację innych transmisji obecny w paśmie.

Metody testowe opisano w normie tendencję do pojawiania się, gdy urządzenie dostosowuje się do otoczenia, identyfikacji innych transmisji występujących w zespole i dostosowanie częstotliwości roboczej i kanały wybrane przez wykluczenie innych przekazów.
Sprzęt adaptacyjne muszą zatem być w stanie wykryć zakłóceń i przerywania transmisji po wykryciu zakłóceń.

Pojawienie adaptacyjnych jest częścią wymagań dotyczących podziału widma.

ODBIORNIKI

Średnia definiuje różne kategorie odbiorników o wymagania w stosunku i / lub ograniczeń:

 • Kategoria Receiver 1: Adaptacyjne urządzenia o wyższej maksymalnej mocy RF 10 EIRP w dBm
 • Kategoria Receiver 2: Sprzęt adaptacyjny nie jest czynnikiem Medium Utilization (MU) większa niż 1% i mniejsze niż lub równe 10% lub sprzęt adaptacyjny o maksymalnej mocy RF 10 EIRP w dBm
 • Kategoria Receiver 3: Sprzęt adaptacyjny nie jest czynnikiem Medium Utilization (MU) maksymalny 1% o sprzęt adaptacyjny o maksymalnej mocy RF 0 EIRP w dBm

Kwestie objęte standardem są obszerne i bardzo szczegółowe i wymagają, oprócz wiedzy i przygotowania specyfikacji, Również pewne doświadczenie w tej dziedzinie. Powołując się na warsztatach ekspertów jako Sicom Testing upraszcza proces badań dla Certyfikacja urządzeń radiowych działających zgodnie z głównym standardowej telecomunicazion i znacznie zmniejsza czas kontroli i weryfikacji.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

man-down-devices Technologia RFID Technologia RFID Testy elektroniczne Krótkofalówka

3 uwagi na temat "Zharmonizowana norma EN 300 328”

 1. masz szansę, aby wykonać na test klient WIFI 3D ? w pełni akustyczną komorę o zakresie roboczym do 6GHz (Minimalna odległość pomiarowa 1M) wyposażony w 3D ruchomego systemu / skanowania (skręcić tabel lub podobny)

  Odpowiedź
  • Witam drodzy Lucia,
   możemy wykonać wymagane testy, a my skontaktujemy się z Tobą, aby prosić szczegóły na temat produktów, które mają być testowane.
   Codiali pozdrowienia
   Robert Porter
   Sicom Testowanie

   Odpowiedź

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.