Wycofanie produktów z rynku i sankcje: naruszenie oznakowania CE

Jak wiadomo, certyfikat CE jest niezbędnym elementem marketingu niektórych typów produktów na rynku europejskim. Definiuje się ją poprzez stosowanie norm i dyrektyw, które poświadczają zgodność produktu ze wszystkimi przepisami Wspólnoty Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Uzyskanie – i utrzymanie – certyfikatu CE wiąże się z wieloma problemami konkretne obowiązki dla różnych podmioty gospodarcze zaangażowany. Spełnienie tych obowiązków – a co za tym idzie zgodność oznakowania – oceniane jest przez Państwa członkowskie za pośrednictwem jednostek notyfikowanych, zdolnych do przeprowadzenia procesu sprawdzenia stałości zgodności produktu z przepisami.

W przypadku wykrycia niezgodności (i gdy dany podmiot gospodarczy nie podejmie zdecydowanych działań w celu usunięcia samej niezgodności), przed produktem i podmiotami zaangażowanymi w jego marketing otwierają się różne scenariusze. Jednym z nich jest wycofanie produktów z rynku.

Faktycznie, w przypadku braku zgodności z certyfikatem CE, właściwe władze podejmują odpowiednie środki w celu ograniczenia lub zakazania wprowadzenia produktu do obrotu lub zapewnienia jego wycofania z rynku, na koszt osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie sprzętu na rynek.

Sankcje: produkty budowlane

Oprócz przyjęcia środków ograniczających, takich jak zakaz przemieszczania się i wycofywania, istnieją sankcje finansowe i opiekuńcze, dobrze określone – w przypadku wyrobów budowlanych – przez Dekret Ustawodawczy nr 106/2017. Przedstawione sankcje można podzielić na:

 • pieniężne sankcje karne (z karami minimalnymi i maksymalnymi);
 • sankcje karne opiekuńcze (z możliwością aresztowania);
 • łączne sankcje karne (z zabezpieczeniem aresztu i grzywny);
 • administracyjne sankcje pieniężne.

Konkretnie, producent naruszające ogólne zasady i przepisy dotyczące stosowania oznakowania CE – oraz zasady i warunki przewidziane w art. 9 Rozporządzenia (UE) nr. 305/2011 – podlega karze administracyjnej grzywny w wysokości od 4 000 euro do 24 000 euro; ten sam czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności do 6 miesięcy oraz karą grzywny w wysokości od 10 000 euro do 50 000 euro, jeżeli przedmiotowe wyroby są przeznaczone do celów konstrukcyjnych lub przeciwpożarowych.

Produkty oczekujące na kontrolęSankcje: kompatybilność elektromagnetyczna

W celu uregulowania innych kwestii w porównaniu do Dekretu Ustawodawczego nr 106/2017 znajdujemy art. 15. z Dekret legislacyjny z 6 listopada 2007 r., n. 194 w celu wdrożenia dyrektywy 2004/108/WE. W artykule zdefiniowano sankcje dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej sprzętu, urządzeń i systemów, podkreślając, że:

• Każdy, kto wprowadza do obrotu sprzęt niespełniający wymogów ochronnych, podlega sankcji administracyjnej w postaci zapłaty określonej kwoty od 4 000 euro do 24 000 euro. Tym samym sankcjom podlega każdy, kto dokonuje modyfikacji w sprzęcie posiadającym wymagane oznakowanie CE, skutkującą niezgodnością z wymaganiami ochronnymi.

• Każdy, kto wprowadza do obrotu, wprowadza do obrotu, dystrybuuje w jakiejkolwiek formie lub instaluje sprzęt, który choć jest zgodny z wymogami ochronnymi, nie posiada wymaganego oznakowania CE i dokumentacji technicznej, podlega sankcji administracyjnej w postaci zapłaty kwoty od 2 000 euro do 12 000 euro.

Ponadto sankcje dotyczą także każdego, kto umieszcza znaki, które można pomylić z oznakowaniem CE (lub ograniczają ich widoczność i czytelność): w tym przypadku kara administracyjna wynosi od 1000 euro do 6000 euro.

Podobnie, kto promuje reklamę sprzętu niezgodnego z przepisami dekretu ustawodawczego, podlega karze administracyjnej w wysokości od 2500 euro do 15 000 euro.

Wnioski

Analiza tych dwóch rozporządzeń – i skupienie się na ich aspekcie sankcyjnym – ma na celu zachęcenie do refleksji nad koniecznością stosowania norm i dyrektyw w pełne przestrzeganie prawa. Błędna interpretacja przepisów – w celu niepoddawania sprzętu wszystkim odpowiednim kontrolom zgodności – powoduje podjęcie działań, które na poziomie ekonomicznym i produkcyjnym mają decydujący wpływ na wprowadzanie produktów na rynek.

Sicom Testing oferuje kompleksową obsługę Certyfikat CE produktów.

Sankcje: produkty budowlane

Oprócz przyjęcia środków ograniczających, takich jak zakaz przemieszczania się i wycofywania, istnieją sankcje finansowe i opiekuńcze, dobrze określone – w przypadku wyrobów budowlanych – przez Dekret Ustawodawczy nr 106/2017. Przedstawione sankcje można podzielić na:

 • pieniężne sankcje karne (z karami minimalnymi i maksymalnymi);
 • sankcje karne opiekuńcze (z możliwością aresztowania);
 • łączne sankcje karne (z zabezpieczeniem aresztu i grzywny);
 • administracyjne sankcje pieniężne.

Konkretnie, producent naruszające ogólne zasady i przepisy dotyczące stosowania oznakowania CE – oraz zasady i warunki przewidziane w art. 9 Rozporządzenia (UE) nr. 305/2011 – podlega karze administracyjnej grzywny w wysokości od 4 000 euro do 24 000 euro; ten sam czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności do 6 miesięcy oraz karą grzywny w wysokości od 10 000 euro do 50 000 euro, jeżeli przedmiotowe wyroby są przeznaczone do celów konstrukcyjnych lub przeciwpożarowych.

Produkty oczekujące na kontrolęSankcje: kompatybilność elektromagnetyczna

W celu uregulowania innych kwestii w porównaniu do Dekretu Ustawodawczego nr 106/2017 znajdujemy art. 15. z Dekret legislacyjny z 6 listopada 2007 r., n. 194 w celu wdrożenia dyrektywy 2004/108/WE. W artykule zdefiniowano sankcje dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej sprzętu, urządzeń i systemów, podkreślając, że:

• Każdy, kto wprowadza do obrotu sprzęt niespełniający wymogów ochronnych, podlega sankcji administracyjnej w postaci zapłaty określonej kwoty od 4 000 euro do 24 000 euro. Tym samym sankcjom podlega każdy, kto dokonuje modyfikacji w sprzęcie posiadającym wymagane oznakowanie CE, skutkującą niezgodnością z wymaganiami ochronnymi.

• Każdy, kto wprowadza do obrotu, wprowadza do obrotu, dystrybuuje w jakiejkolwiek formie lub instaluje sprzęt, który choć jest zgodny z wymogami ochronnymi, nie posiada wymaganego oznakowania CE i dokumentacji technicznej, podlega sankcji administracyjnej w postaci zapłaty kwoty od 2 000 euro do 12 000 euro.

Ponadto sankcje dotyczą także każdego, kto umieszcza znaki, które można pomylić z oznakowaniem CE (lub ograniczają ich widoczność i czytelność): w tym przypadku kara administracyjna wynosi od 1000 euro do 6000 euro.

Podobnie, kto promuje reklamę sprzętu niezgodnego z przepisami dekretu ustawodawczego, podlega karze administracyjnej w wysokości od 2500 euro do 15 000 euro.

Wnioski

Analiza tych dwóch rozporządzeń – i skupienie się na ich aspekcie sankcyjnym – ma na celu zachęcenie do refleksji nad koniecznością stosowania norm i dyrektyw w pełne przestrzeganie prawa. Błędna interpretacja przepisów – w celu niepoddawania sprzętu wszystkim odpowiednim kontrolom zgodności – powoduje podjęcie działań, które na poziomie ekonomicznym i produkcyjnym mają decydujący wpływ na wprowadzanie produktów na rynek.

Sicom Testing oferuje kompleksową obsługę Certyfikat CE produktów.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

18 komentarzy do “Ritiro dei prodotti dal mercato e sanzioni: la violazione della marcatura CE”

  • Dzień dobry,
   Zgodność produktów przeznaczonych do obrotu na rynku amerykańskim nie może być stosowana na rynku europejskim i odwrotnie. Jeśli zakupisz produkt w Stanach Zjednoczonych, może on zostać wprowadzony na rynek europejski tylko wtedy, gdy producent udowodnił zgodność produktu z przepisami europejskimi, sporządził europejską deklarację zgodności i umieścił na produkcie znak CE.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 1. Dzień dobry,

  Zastanawiałem się, czy byłbyś zainteresowany sprzedażą przedmiotu z Chin, czyli małej piłki/zabawki dla kota zasilanej energią elektryczną. Czy ten produkt wymaga certyfikatu? Nazwa produktu to Pet Gravity Ball. Dokładne informacje o produkcie można znaleźć w artykule.

  Byłem również zainteresowany sprzedażą samoczyszczącej szczotki dla kota. Myślę, że nie jest mi to potrzebne, ale wolę się upewnić.
  Dziękuję za odpowiedź, życzę wspaniałej kontynuacji dnia,

  Pozdrawiam, Kajzr

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Dyrektywy EMC i RoHS mają zastosowanie do kulki/zabawki dla kota (ponieważ jest ona zasilana energią elektryczną), dlatego produkt musi posiadać oznaczenie CE, ponadto jeśli produkt może być podłączony do sieci elektrycznej (na przykład w celu ładowania), jest to obowiązuje również dyrektywa LVD, ale jeśli jest zasilany akumulatorem o bardzo niskim napięciu nominalnym (np. 3 V), obowiązuje dyrektywa dotycząca ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSD).
   Jeśli chodzi o szczoteczkę, aby wprowadzić ją na rynek UE, należy wykazać, że jest to produkt bezpieczny w rozumieniu dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSD).
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 2. Wraz z zakupem otrzymałem certyfikat zgodności CE. Jednakże kod, do którego się odnosi (EN 12101-2:2003-09) został wycofany i prawdopodobnie zastąpiony przez EN 12101-2:2017. Czy powoduje to unieważnienie Certyfikatu Zgodności? A co w przypadku produktu, który „nie nadaje się do określonego celu”?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Mimo że norma EN 12101-2:2017 została opublikowana, norma EN 12101-2:2003 w dalszym ciągu jest wskazana na liście norm zharmonizowanych, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dotyczącej rozporządzenia 305/2011 dotyczącego wyrobów budowlanych co w związku z tym nadal gwarantuje domniemanie zgodności na mocy rozporządzenia, zgodność z wymaganiami rozporządzenia można zagwarantować, stosując wersję normy z 2003 roku. Domniemanie zgodności obowiązuje do czasu opublikowania nowej normy lub odpowiedniej zmiany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Urządzenia elektryczne średniego napięcia (większe niż 1000 Vac lub 1500 Vdc) nie podlegają żadnej europejskiej dyrektywie ani rozporządzeniu i nie wymagają oznakowania CE; wyjątek stanowią transformatory objęte rozporządzeniem 548/2014/UE (ekoprojekt) – w tym przypadku wymagane jest oznakowanie CE.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 3. Dzień dobry.

  Kupiłem od Amazon profesjonalne urządzenie do kawitacji i częstotliwości radiowej, które było wyposażone w plombę z tyłu urządzenia, która kazała mi założyć, że posiada certyfikat CE. Dzieje się tak, że sprzedawca nie przesłał żadnej karty danych technicznych urządzenia ani dokumentacji, która mogłaby potwierdzić prawdziwość certyfikatu CE.
  Czy będzie więc aktualne? Czy będę mogła mieć takie urządzenie w gabinecie kosmetycznym?

  Dziękuję!!

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Przedmiotowe wyrób należy uznać za wyrób medyczny (nawet jeśli służy do celów estetycznych), zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM (UE) 2017/745 wyrób medyczny z oznakowaniem CE musi być zarejestrowany w bazie wyrobów medycznych „EUDAMED” i posiadać kod UDI (wskazany w dokumentacji urządzenia), dzięki której możesz sprawdzić, czy urządzenie jest zarejestrowane.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 4. Do mojej minikoparki 1,6 TB zakupiłem wykaszarkę od francuskiego producenta, który potwierdził, że spełnia wymogi bezpieczeństwa. Urządzenie rozpadło się po kilku godzinach użytkowania. Dowiedziałem się, że nie posiada on certyfikatu CE, a instrukcja obsługi jest niekompletna. Na szczęście i tylko na szczęście kierowca nie został trafiony uchwytem ostrza, który stał się latającym spodkiem. Producent potwierdził mi, że certyfikacja CE nie jest obowiązkowa dla jego produktu. Ten produkt wydaje mi się bardzo niebezpieczny. Chcę, żeby ten producent odebrał swój samochód i ostrzegł swoich klientów.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Wykaszarka musi być zgodna z dyrektywą maszynową i w związku z tym musi posiadać znak CE (który można umieścić po sprawdzeniu zgodności z przepisami), jeżeli nie spełnia wymagań, nie może zostać wprowadzony do obrotu.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 5. Dzień dobry
  Chciałem zadać ci pytanie. Aby produkt mógł być sprzedawany w UE, musi on posiadać widoczne oznakowanie CE na produkcie.
  W przypadku telefonów komórkowych na razie kupujemy je ze znakiem CE i certyfikatem cyfrowym w oprogramowaniu telefonu.
  Czy to oznakowanie CE jest obowiązkowe we wszystkich krajach, w których jest sprzedawany?
  Czy kupując telefony komórkowe z innych krajów odpowiadamy za to, aby posiadały one oznaczenie CE i czy konieczne jest także posiadanie przez nie deklaracji zgodności?
  Czy w przypadku urządzeń mobilnych wystarczy, że mają one same certyfikaty w oprogramowaniu telefonu?
  Czy w Hiszpanii telefon musi mieć znak CE z tyłu telefonu? Jak powinien być certyfikowany telefon komórkowy?
  I wreszcie, jakie przepisy/przepisy mają zastosowanie do sprzętu mobilnego, który ma być certyfikowany?
  Dziękuję za uwagę

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   -Oznakowanie CE musi być umieszczone w sposób widoczny, czytelny i trwały na urządzeniu radiowym lub na odpowiedniej tabliczce, chyba że nie jest to możliwe lub konieczne ze względu na charakter urządzenia radiowego. Oznakowanie CE musi być umieszczone na opakowaniu w sposób widoczny i czytelny.
   -Oznakowanie CE jest obowiązkowe we wszystkich krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   -Wszystkie urządzenia radiowe wprowadzane do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego muszą posiadać zarówno oznakowanie CE, jak i deklarację zgodności.
   -Hiszpania jest częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego, więc wszystkie urządzenia radiowe sprzedawane w Hiszpanii muszą posiadać znak CE
   -Wymagania dotyczące certyfikacji urządzenia radiowego są określone w dyrektywie w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE.
   Z wyrazami szacunku

   Odpowiedz
 6. CZEŚĆ,
  Zastanawiam się nad zrobieniem wieszaka na rowery montowanego na ścianie. Rozumiem, że oznakowanie CE lub samocertyfikacja nie byłyby konieczne. Mam nadzieję przestrzegać dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Czy coś jeszcze byłoby obowiązkowe? Jakieś rady, które warto wziąć pod uwagę?

  Dziękuję bardzo i Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Rozumiemy, że w przypadku tego produktu wystarczy zastosować dyrektywę dotyczącą ogólnego bezpieczeństwa produktów.
   Pozdrowienia od Sicom Testing

   Odpowiedz
 7. Pozdrowienia,
  Chciałbym sprowadzić z Chin mały przenośny sterylizator z lampami UV-C LED.
  Chiński dostawca zapewnił mi certyfikaty CE+Rohs, jednak ponieważ jest to produkt „bardzo niskiego napięcia”, nie mogę zrozumieć, czy certyfikacja CE jest konieczna, czy nie. Ponadto, jeśli otrzymane certyfikaty są wystarczające do umieszczenia znaku CE na produkcie.
  Możesz mi pomóc?
  Tysiące dzięki
  Beccalossi Luca

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Produkt musi być certyfikowany na rynek europejski, a ogólna dyrektywa dotycząca bezpieczeństwa produktów GPSD 2001/95/EC prawdopodobnie będzie miała zastosowanie w aspektach bezpieczeństwa. Jeśli zawiera części elektroniczne, produkt podlega również dyrektywie o kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE i w tym przypadku musi być umieszczony znak CE. Dyrektywa RohS ma zastosowanie również do tego typu sprzętu.
   Testowanie Sicom może zapewnić kompletną usługę dla tego typu produktu, która zaczyna się od oceny dokumentacji udostępnionej przez dostawcę i określenia najbardziej ekonomicznej ścieżki wprowadzenia produktu na rynek zgodnie z przepisami, posiadając jednocześnie całą zdolność do przenoszenia wszelkie wymagane testy.
   Pozdrowienia od Sicom Testing

   Odpowiedz

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.