Kontrola dostępu i RFID: przegląd i przyszły rynek

Technologia RFID (Identyfikacja częstotliwości radiowej) – dzięki utrzymywaniu się konkurencyjnych kosztów i rosnącej penetracji w różnych sektorach – jest świadkiem a wzrost rynku wysoki, co wydaje się potwierdzać także w kontekście przyszłych scenariuszy.

Do zastosowań zapewniających rozkwit tego rynku niewątpliwie należy przemysł komercyjny – który w 2016 roku miał największy udział w całym rynku RFID w podziale na sektory – oraz dziedzina kontroli dostępu, rozumiana jako konieczność, obecnie coraz silniejsza i bardziej powszechna, dla firmy, urzędy, finanse, służba zdrowia, transport, szkoły, w celu monitorowania pozycji powiązanych z nimi osób.

O ile technologia RFID pozwala branży komercyjnej identyfikować i śledzić przedmioty, usprawniając w ten sposób zarządzanie nimi i stymulując inwestycje w połączone z nimi systemy, to w sektorze kontroli dostępu identyfikacja radiowa jest z pewnością najczęściej stosowanym rozwiązaniem ze względu na swoją prostotę i skuteczność.

Skuteczne sterowanie, prosta technologia

Jak już wspomniano, niskie koszty i łatwość obsługi to z pewnością jedne z kluczy do tej technologii, która – bazując na propagacji fal elektromagnetycznych – pozwala na bezpieczne i skuteczne badanie ludzi i obiektów.

System niezbędny do przeprowadzenia kontroli dostępu składa się z otworu – lub wspornika – na którym można umieścić czytelnik, z transpondery który przechowuje identyfikator użytkownika, a kontroler z którym powiązane są czytniki RFID zdolne do odbierania i weryfikowania informacji. Wysoce elastyczna technologia, która osiągnęła czołową pozycję wśród zasobów IoT w najbardziej zróżnicowanych kontekstach kontroli dostępu.

Zalety kontroli dostępu opartej na technologii RFID

Przyjmując za aksjomat fakt, że w kontekście kontroli dostępu aspekty związane z bezpieczeństwem mają fundamentalne znaczenie, możemy zacząć od stwierdzenia, że urządzenie RFID jest w praktyce niemożliwe do sklonowaniaw porównaniu do zwykłej karty z paskiem magnetycznym. Jest także bardziej precyzyjny i niezawodny w sterowaniu, dzięki możliwościom czytanie bez celu co – oprócz przyspieszenia procesów – ogranicza ewentualne błędy spowodowane np. zbyt szybkim przesuwaniem papieru lub jego niszczeniem.

Do podstawowych aspektów omawianej technologii zalicza się możliwość odczytu wielu tagów jednocześnie bez tworzenia zakładek; możliwość działania a bardzo niskie częstotliwości, bez zagrożenia dla zdrowia osób narażonych na jego działanie; Elastyczność „strukturalna” z możliwymi możliwościami dostosowywanie komponentów i ciągłą aktualizację informacji w synergii z narzędziami programowymi.

kontrola dostępu rfid

Ramy regulacyjne dot certyfikat CE tych produktów ma strukturę obejmującą wiele pasm i metod użycia, ale jest dobrze zdefiniowana. Są przeprowadzane kontrole bezpieczeństwa, badania kompatybilności elektromagnetycznej i testy radiowe. W obszarze bezpieczeństwa oceniane są także aspekty narażenia człowieka na pola elektromagnetyczne, wymagane obecnie w przypadku całego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Przyszłościowe perspektywy rynku RFID

Według raportu Markets and Markets „Rynek RFID – Globalna Prognoza do 2023 roku”, oczekuje się, że rynek RFID zostanie poddany ocenie 31,42 mld dolarów do 2023 r, co potwierdza roczny wzrost o 7,7% w latach 2017–2023.

Rozwój tego rynku, według różnych badań sektorowych, napędzany jest rosnącą instalacją RFID w branżach w celu poprawy produktywności; z jego szerszego zastosowania w dziedzinach bezpieczeństwo I kontrola dostępu; poprzez szerokie zastosowanie technologii RFID w sektorze detalicznym i wreszcie rozwój ekosystemu RFID poprzez fuzje i współpracę podmiotów korporacyjnych.

Ponadto oczekuje się, że rynek RFID m.in tagi pasywne – wszystkie tagi, które nie posiadają własnego źródła energii, ale czerpią ją z pola elektromagnetycznego generowanego przez czytnik – będą rosły w latach 2017-2023 w szybszym tempie niż tagi aktywne, ze względu na takie czynniki jak mały rozmiar, niski koszt i dłuższa żywotność.

Rynek kontroli dostępu do roku 2025

Jak podkreślono w raporcie Valuates „Globalny rynek kontroli dostępu – prognozy do 2025 roku", rynek kontroli dostępu oczekuje się, że światowy wzrost gospodarczy wzrośnie z 4291,15 mln USD w 2018 r. do 7091,56 mln USD do końca 2025 r., przy złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) wynoszącej 7,44%.

Na globalnym rynku kontroli dostępu pojawi się trend automatyzacji bezprzewodowej, większa integracja produktów z chmurą, a cytując raport, jednym z najważniejszych wydarzeń na rynku będzie „uwierzytelnianie oparte na identyfikatorach RFID dla rozwijającego się przemysłu”, wobec którego główni gracze rynkowi już podejmują wysiłki, aby zaproponować innowacyjne strategie.

Na zakończenie projektowania nowego urządzenia, a przed wprowadzeniem go na rynek należy sprawdzić zgodność z obowiązującymi dyrektywami europejskimi Certyfikat CE produktów. Przeprowadzone zostaną m.in. zaplanowane badania zgodność elektromagnetyczna które niektórzy nazywają imieniem Certyfikat EMC nawet jeśli nie jest oddzielony od pozostałych części procesu oznakowanie CE.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

zgodność Router z modemem Zgodność elektromagnetyczna FCC">Znak FCC

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.