EN 300 328 i certyfikacja produktów bezprzewodowych: Zapewnienie zgodności i interoperacyjności

EN 300 328 to istotna norma techniczna dotycząca produktów bezprzewodowych, która ustanawia wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i widma radiowego dla sprzętu radiowego. Jego zastosowanie jest kluczowe dla zapewnienia prawidłowego działania urządzeń bezprzewodowych oraz zapobiegania zakłóceniom z innymi urządzeniami elektronicznymi znajdującymi się w tym samym środowisku. … Dowiedz się więcej

Testowanie zgodności produktów bezprzewodowych: zapewnienie bezpieczeństwa i interoperacyjności

Produkty obejmujące moduły radiowe, takie jak Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, urządzenia komórkowe i wiele innych, cieszą się coraz większą popularnością w naszym codziennym życiu. Aby jednak zapewnić bezpieczeństwo, niezawodność i interoperacyjność tych produktów, konieczne jest poddanie ich rygorystycznym testom zgodności. W tym artykule omówimy testy zgodności wymagane w przypadku produktów bezprzewodowych… Dowiedz się więcej

Wideo, audio i hobby. Inteligentna automatyka domowa i rozrywka

Możliwości zastosowań związanych z automatyką domową jest wiele i niezwykle zróżnicowanych; sięgają one od zapewnienia doskonałego poziomu bezpieczeństwa domów, poprzez ograniczenie ilości odpadów, dzięki inteligentnemu zarządzaniu instalacjami elektrycznymi, wodnymi i gazowymi. A pomiędzy regulacją przepływów i dostaw, systemami nadzoru i bezpieczeństwa - ... Dowiedz się więcej

Zarządzanie życiem domowym odbywa się w imię automatyki domowej

domotyka inteligentnego domu

Sektor automatyki domowej jest niezwykle zróżnicowany z punktu widzenia produktu. Obejmuje ona urządzenia powiązane ze światem rozrywki – w tym audio, wideo, gotowanie, hobby – poprzez świat poświęcony bezpieczeństwu domu (którego charakterystykę i rynek szczegółowo zbadaliśmy w tym artykule), aż do automatyki domowej, która dotyczy „bocznego” życia” domu. … Dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo domu dzięki automatyce domowej: możliwości i scenariusze

automatyka domowa-bezpieczeństwo

Wyraźnie rozwijający się sektor rynku, automatyka domowa, jest proponowana jako jeden z najlepiej prosperujących sektorów produkcyjnych dwuletniego okresu 2020-2021, zarówno na poziomie krajowym, jak i globalnym. Rynek włoski zamknął rok 2020 saldem na poziomie 505 milionów euro – przede wszystkim dzięki rozwiązaniom automatyki domowej zapewniającym bezpieczeństwo… Dowiedz się więcej

Kontrola dostępu i RFID: przegląd i przyszły rynek

kontrola dostępu rfid

Technologia RFID (identyfikacja radiowa) – dzięki utrzymującym się konkurencyjnym kosztom i rosnącej penetracji różnych sektorów – odnotowuje wysoki wzrost rynku, a trend ten wydaje się być dobrze potwierdzony także w kontekście przyszłych scenariuszy. Wśród zastosowań, które sprawiają, że ten rynek kwitnie, niewątpliwie pojawia się branża komercyjna –… Dowiedz się więcej

Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

zgodność

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE – z dnia 26 lutego 2014 r. – harmonizuje ustawodawstwa państw członkowskich w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej wyrobów, które mogą być wprowadzone do obrotu. Dyrektywa EMC jawi się jako tekst regulacyjny w kontekście norm bezpieczeństwa – nawiązując do norm technicznych IEC/ISO EN w… Dowiedz się więcej

Wdrażanie Deklaracji zgodności dostawcy (SDoC)

Router z modemem

Aby można było je importować i sprzedawać w Stanach Zjednoczonych, urządzenia wykorzystujące częstotliwość radiową muszą uzyskać zezwolenie zgodnie z procedurami ustanowionymi przez Federalną Komisję Łączności (FCC); procedury, które zostały zaktualizowane w listopadzie 2018 r. Kategorie urządzeń, które muszą być zgodne z normami określonymi w przepisach FCC (część 15B), są następujące: obwody… Dowiedz się więcej

Znaczenie kompatybilności elektromagnetycznej

Zgodność elektromagnetyczna

Kompatybilność elektromagnetyczna jest dziś ważną kwestią w inżynierii i społeczeństwie, a wraz z postępem technologii komputerowej i elektronicznej będzie zyskiwać coraz większe znaczenie. Jest to koncepcja stosunkowo nowa, a jej narodziny wiążą się z rozpowszechnieniem na dużą skalę sprzętu elektronicznego i jego wykorzystaniem w różnych… Dowiedz się więcej

Rynek amerykański i certyfikacja FCC

Znak FCC

Z 332 milionami nabywców i niemal stałym wzrostem zużycia sprzętu elektronicznego, elektrycznego i radiowego, rynek amerykański jest jednym z najbardziej dochodowych i najbezpieczniejszych dla producentów w branży. Produkty wprowadzane na rynek amerykański muszą spełniać wymagania techniczne określone przez lokalne przepisy. Regulamin i… Dowiedz się więcej