Norma zharmonizowana EN 300 328

przenośny_komputer

Norma EN 300 328 dotyczy dobrego wykorzystania widma radiowego i reguluje wprowadzanie do obrotu sprzętu stacjonarnego i mobilnego przeznaczonego do transmisji danych w paśmie 2,4 GHz, takiego jak urządzenia WiFi, Bluetooth i Zigbee. Określa wymagania mające na celu wykazanie, że sprzęt radiowy efektywnie wykorzystuje widmo radiowe i wspiera efektywne wykorzystanie… Dowiedz się więcej

Dyrektywa w sprawie sprzętu radiowego (RED)

Testowanie elektroniczne

Europejska dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE (RED) ustanawia ramy regulacyjne dotyczące wprowadzania urządzeń radiowych na rynek europejski. Celem tej dyrektywy jest zapewnienie jednolitego rynku sprzętu radiowego poprzez ustanowienie zasadniczych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, kompatybilności elektromagnetycznej oraz efektywnego wykorzystania widma radiowego. Dyrektywa 2014/53/UE… Dowiedz się więcej

Ewolucja Internetu rzeczy (IoT)

Internet przedmiotów

Koncepcja „Internetu rzeczy” (IoT) rozprzestrzeniła się wykładniczo w ciągu ostatniej dekady i obecnie stanowi istotną część życia codziennego. Internet rzeczy odnosi się do sieci wzajemnie połączonych urządzeń cyfrowych i elektronicznych, zdolnych do komunikowania się ze sobą oraz gromadzenia i przesyłania danych bez bezpośredniej interakcji z człowiekiem. Połączenia te skutecznie ułatwiają i przyspieszają… Dowiedz się więcej

Dyrektywa Radiowa 2014/53/UE

Dyrektywa 2014/53/UE

Sicom Testing otrzymuje wiele zapytań dotyczących europejskiej dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych (RED) 2014/53/UE: tutaj znajduje się podsumowanie odpowiedzi na najczęstsze zapytania dotyczące stosowania dyrektywy RED. Jaki sprzęt radiowy obejmuje dyrektywa RED Dyrektywa obejmuje każde urządzenie elektryczne lub elektroniczne, które celowo emituje i/lub odbiera fale radiowe w celu: komunikowania się… Dowiedz się więcej

Dziesięć punktów z europejskiej dyrektywy w sprawie sprzętu radiowego

Antena

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. W dniu 22.05.2014 r. w Dzienniku Urzędowym opublikowano Dyrektywę 2014/53/UE wydaną przez Parlament Europejski i Radę, a dotyczącą urządzeń radiowych transmitujących, emitujących lub odbierających celowo wykorzystujących fale radiowe do celów łączności radiowej lub radiolokacji i którzy systematycznie korzystają z … Dowiedz się więcej