Zautomatyzowane kuchnie przyszłości: innowacja i technologia dla inteligentnego domu

Ewolucja technologiczna rewolucjonizuje każdy aspekt naszego codziennego życia, a kuchnie nie są wyjątkiem. Zautomatyzowane kuchnie przyszłości obiecują odmienić przygotowywanie posiłków, czyniąc je bardziej wydajnym, bezpiecznym i przyjemnym. W tym artykule omówione zostaną nowe technologie w zautomatyzowanych kuchniach, ich wpływ na życie codzienne oraz wyzwania inżynieryjne, które towarzyszą… Dowiedz się więcej

Projektowanie elektroniczne, prototypowanie i certyfikacja produktów we Włoszech: zintegrowane podejście

Projektowanie elektroniczne to stale rozwijająca się branża, która wymaga wysokiego poziomu wiedzy technicznej i innowacyjności. We Włoszech sektor ten charakteryzuje się połączeniem wiodących na rynku przedsiębiorstw i wysoce wyspecjalizowanych MŚP. W artykule zostaną omówione fazy projektowania elektronicznego, prototypowania i certyfikacji produktów, podkreślając specyfikę i… Dowiedz się więcej

Certyfikacja CE dla systemów kontroli dostępu: wymagania i procedury

Certyfikat CE jest podstawowym wymogiem wprowadzenia systemów kontroli dostępu na rynek europejski. Certyfikat ten poświadcza, że produkty są zgodne z normami i dyrektywami wspólnotowymi dotyczącymi bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej i ograniczeń w zakresie substancji niebezpiecznych. W tym artykule omówimy wymagania i procedury potrzebne do uzyskania… Dowiedz się więcej

Certyfikacja systemów automatyki opartych na mikrokontrolerach: znaczenie testowania i procesu certyfikacji

Systemy automatyki oparte na mikrokontrolerach są coraz bardziej rozpowszechnione w różnych sektorach przemysłu, oferując znaczne korzyści w zakresie wydajności i kontroli. Jednakże istotne jest poddanie tych systemów dokładnym i kompleksowym testom, aby upewnić się, że spełniają one wymagane standardy jakości i bezpieczeństwa. W tym artykule omówimy testy do wykonania… Dowiedz się więcej

Oznakowanie CE mierników i czujników do uprawiania sportu zawodowego

Gwałtowny rozwój technologii związanych z czujnikami sportowymi otwiera nowe granice w badaniach nad profesjonalną aktywnością sportową. Z tego typu urządzenia można uzyskać wiele korzyści takich jak zwiększenie efektywności gestu sportowego, możliwość pomiaru wyników, możliwość przewidywania problemów i kontuzji oraz w ogóle szybkie wydobycie ważnych informacji... Dowiedz się więcej

Rolety z napędem silnikowym: oznakowanie CE, standardy i bezpieczeństwo

Sektor automatyki domowej, który dotyczy „życiowych” aspektów nowoczesnych domów, jest niezwykle zróżnicowany z punktu widzenia produktu. Są to urządzenia mające na celu uczynienie zarządzania niektórymi podstawowymi aspektami domu związanymi z klimatem, wentylacją, oświetleniem i znacznie bardziej inteligentnym. Coraz bardziej rozpowszechnione w kontekście automatyki domowej, rolety z napędem silnikowym są doskonałym… Dowiedz się więcej

Zaawansowane technologicznie hydromasaże i sauny: oznakowanie CE promujące je na rynku

Sauny domowe i wanny z hydromasażem to jedne z najpopularniejszych produktów wyposażenia wnętrz dedykowanych dobremu samopoczuciu, dziś znacznie bardziej dostępne dla różnych kategorii użytkowników niż w przeszłości. Niezależnie od tego, czy są to mniej więcej tradycyjne sauny i wanny z hydromasażem, ich działanie z biegiem czasu zmieniło się stosunkowo niewiele. Zostały one jednak wdrożone… Dowiedz się więcej

Piece i kotły: Oznakowanie CE i wprowadzanie do obrotu

Aby piece i bojlery mogły być wprowadzane do obrotu w sposób zgodny z prawem i bezpieczny, muszą uzyskać oznakowanie CE, które gwarantuje konsumentowi zgodność samego produktu ze wszystkimi przepisami Wspólnoty Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Oznakowanie CE pieców i kotłów jest zatem procedurą obowiązkową, która... Dowiedz się więcej

Smartwatch pomiędzy oznakowaniem CE, przepisami i rosnącym rynkiem

Ewolucja klasycznego zegarka naręcznego z perspektywy Internetu rzeczy. Smartwatch stał się jednym z najbardziej udanych produktów w kategorii „technologia noszenia”. Wśród kluczowych funkcji motywujących gwałtowny wzrost popytu na te urządzenia znajduje się możliwość natychmiastowego monitorowania połączeń, wiadomości i e-maili; możliwość … Dowiedz się więcej

Głośniki Bluetooth: oznakowanie CE dla głośników

Niezwykle popularne urządzenia w dziedzinie domowej rozrywki, głośniki Bluetooth potrafią połączyć dobry stopień praktyczności z jakością odtwarzania dźwięku zgodną z oczekiwaniami związanymi z produktem. Ich wyraźny sukces na rynku wynika z praktyczności wymiany danych cyfrowych na krótkich dystansach przy zużyciu... Dowiedz się więcej

Oczyszczacze powietrza i środki dezynfekujące nie są urządzeniami medycznymi

Jak podkreślono w europejskim dokumencie „Podręcznik dotyczący granic i klasyfikacji we wspólnotowych ramach regulacyjnych wyrobów medycznych”, oczyszczacze powietrza i środki odkażające nie mogą posiadać oznakowania CE jako wyroby medyczne, ponieważ nie są za takie uznawane. Na szczeblu krajowym koncepcja ta została podjęta i doprecyzowana w Okólniku Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca... Dowiedz się więcej

Dyrektywa RoHS: analiza chemiczna materiałów w celu uzyskania certyfikatu

dyrektywa Rohsa

W zakresie ograniczeń stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (EEE) dyrektywa 2011/65/UE – zwana także RoHS II – zastąpiła dyrektywę 2002/95/WE. Zdefiniowany za pomocą akronimu „Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych” dyrektywa RoHS ma na celu połączenie ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczącego ograniczeń stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie... Dowiedz się więcej

Oznakowanie UKCA: jak postępować zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii

Oznakowanie-UKCA

Opuszczając Unię Europejską, Wielka Brytania przyjęła nowe regulacje, które zastąpiły te zawarte w prawodawstwie wspólnotowym. Jedną z głównych zmian regulacyjnych było przejście od oznakowania CE UE – które jest wyraźnym wskaźnikiem zgodności produktów z europejskimi normami produktowymi – do nowo utworzonego brytyjskiego oznakowania zgodności (UKCA). … Dowiedz się więcej

Wartość testów wstępnych w procesie produkcyjnym i marketingowym

Konieczność sprawdzenia jakości i bezpieczeństwa wprowadzanych do obrotu produktów i ich komponentów poprzez badania laboratoryjne jest koniecznością – i obowiązkiem – bardzo obecnym na różnych poziomach procesu marketingowego. Niezależnie od tego, czy są to bardzo ustrukturyzowane firmy działające na rynku globalnym, czy też małe i średnie przedsiębiorstwa... Dowiedz się więcej

Wideo, audio i hobby. Inteligentna automatyka domowa i rozrywka

Możliwości zastosowań związanych z automatyką domową jest wiele i niezwykle zróżnicowanych; sięgają one od zapewnienia doskonałego poziomu bezpieczeństwa domów, poprzez ograniczenie ilości odpadów, dzięki inteligentnemu zarządzaniu instalacjami elektrycznymi, wodnymi i gazowymi. A pomiędzy regulacją przepływów i dostaw, systemami nadzoru i bezpieczeństwa - ... Dowiedz się więcej

Zarządzanie życiem domowym odbywa się w imię automatyki domowej

domotyka inteligentnego domu

Sektor automatyki domowej jest niezwykle zróżnicowany z punktu widzenia produktu. Obejmuje ona urządzenia powiązane ze światem rozrywki – w tym audio, wideo, gotowanie, hobby – poprzez świat poświęcony bezpieczeństwu domu (którego charakterystykę i rynek szczegółowo zbadaliśmy w tym artykule), aż do automatyki domowej, która dotyczy „bocznego” życia” domu. … Dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo domu dzięki automatyce domowej: możliwości i scenariusze

automatyka domowa-bezpieczeństwo

Wyraźnie rozwijający się sektor rynku, automatyka domowa, jest proponowana jako jeden z najlepiej prosperujących sektorów produkcyjnych dwuletniego okresu 2020-2021, zarówno na poziomie krajowym, jak i globalnym. Rynek włoski zamknął rok 2020 saldem na poziomie 505 milionów euro – przede wszystkim dzięki rozwiązaniom automatyki domowej zapewniającym bezpieczeństwo… Dowiedz się więcej

Etykietowanie energetyczne AG: cechy i zalety

oznakowanie UE

Od dwudziestu pięciu lat unijne oznakowanie energetyczne, będące cennym narzędziem dla konsumentów i firm, prezentuje się jako skuteczny i przejrzysty przewodnik przy zakupie i podziale na klasy produktów wysoce energooszczędnych. Właściwie od 1995 r. 85% europejskich konsumentów rozpoznaje go i używa w momencie zakupu. Jak wiadomo, system ten został dotychczas… Dowiedz się więcej

Sicom Testing, 17 lat wielu osiągnięć i nowych perspektyw

Zespół w biurze

Rocznica pełna satysfakcji, innowacji i rodzących się projektów to ta, w której Sicom Testing będzie głównym bohaterem w roku 2020, 17 lat po jego założeniu, które miało miejsce w 2003 roku w parku naukowym AREA w Trieście. Następnie firma rozpoczęła działalność jako laboratorium zajmujące się testowaniem telefonów komórkowych i sprzętu radiowego: specjalizacja ta stworzyła miejsce na propozycję… Dowiedz się więcej

Sanityzacja środowisk za pomocą lamp UVC: specyfika i zalety

dezynfekcja

Technologie odkażania środowiska należą do najbardziej przydatnych i poszukiwanych w fazie ponownego uruchomienia po pandemii. Są to technologie oparte na jonizacji, fotokatalizie, ozonowaniu, filtrowaniu, które stają się podstawowymi narzędziami ograniczania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusów i bakterii w budynkach użyteczności publicznej, domach, ale także szpitalach i transporcie. Między … Dowiedz się więcej

Ściemniacze do systemów LED: techniki i charakterystyka

Dzięki coraz większej uwadze poświęcanej środowisku, zanieczyszczeniom i oszczędzaniu energii, zastosowanie technologii LED – w rozwiązaniach mieszkaniowych, strukturach publicznych i prywatnych – jawi się jako rzeczywistość dominująca pod względem rozpowszechnienia i korzyści. Wśród kluczowych wartości, które czynią ten system skutecznym rozwiązaniem, znajdujemy długą żywotność –… Dowiedz się więcej

Wycofanie produktów z rynku i sankcje: naruszenie oznakowania CE

Wycofanie produktów z rynku

Jak wiadomo, certyfikacja CE jest nieodzownym elementem marketingu niektórych typów produktów na rynku europejskim. Definiuje się ją poprzez stosowanie norm i dyrektyw, które poświadczają zgodność produktu ze wszystkimi przepisami Wspólnoty Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Uzyskanie – i utrzymanie… Dowiedz się więcej

Dyrektywa w sprawie etykietowania energetycznego

Efektywności energetycznej

Europejska dyrektywa w sprawie etykietowania energetycznego (rozporządzenie (UE) 2017/1369) ustanawia ramy mające zastosowanie do produktów związanych z energią wprowadzanych do obrotu lub oddawanych do użytku. Obejmuje to etykietowanie takich produktów i zapewnianie jednolitych informacji dotyczących efektywności energetycznej, zużycia energii i innych zasobów przez produkty podczas użytkowania,… Dowiedz się więcej

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu (ErP)

Ekologiczny projekt

Europejska dyrektywa w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE (ErP) ustanawia ramy regulacyjne dotyczące wprowadzania sprzętu związanego z energią na rynek europejski. Zapewnia możliwość harmonizacji na poziomie wspólnotowym specyfikacji ekoprojektu wszystkich istotnych produktów związanych z energią. Dyrektywa przyczynia się także do zrównoważonego rozwoju poprzez zwiększenie efektywności energetycznej i poziomu… Dowiedz się więcej

Dyrektywa maszynowa (MD)

Narzędzie mechaniczne

Europejska Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE (MD) stanowi podstawę regulacyjną dla harmonizacji zasadniczych wymagań bezpieczeństwa dla maszyn na poziomie europejskim. Dyrektywa gwarantuje swobodny przepływ maszyn w ramach jednolitego rynku, a także właściwy poziom ochrony pracowników i obywateli Unii. Niniejsza dyrektywa stanowi część ram prawnych… Dowiedz się więcej

Technologia LED: zalety i zastosowania w oświetleniu

Technologie oświetleniowe LED (diody elektroluminescencyjne) w dalszym ciągu cieszą się szerokim rozpowszechnieniem na rynku krajowym i międzynarodowym, ponieważ stanowią przyjazną dla środowiska alternatywę dla tradycyjnych technologii oświetleniowych. To uznanie wartości – na poziomie ekologicznym, ekonomicznym i funkcjonalnym – pomiędzy producentami i konsumentami powoduje, że rynek oświetlenia LED znacząco rośnie, będąc… Dowiedz się więcej

Internet rzeczy i zgodność: certyfikacja CE urządzeń IoT

Internet przedmiotów

Zrodzony z połączenia czujników i komunikacji sieciowej urządzeń cyfrowych Internet rzeczy (IoT) w dalszym ciągu ugruntowuje swoją pozycję paradygmatu, który na nowo definiuje technologiczne i produktywne ekosystemy technologii informatycznych. Są to urządzenia elektroniczne podłączone do Internetu, których zasadniczym celem jest gromadzenie i przesyłanie informacji, automatyzowanie funkcji oraz umożliwianie lepszego monitorowania i kontroli. … Dowiedz się więcej

Rozporządzenie europejskie 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych

Zmotoryzowane łóżko

Nowe Rozporządzenie (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, które weszło w życie 25 maja 2017 r. i uchyla poprzednią dyrektywę 93/42/EWG, wprowadza szereg zmian w ramach regulacyjnych regulujących wprowadzanie wyrobów medycznych na rynek europejski . Są to istotne zmiany, które polegają na poszerzeniu definicji produktu, lepszej identyfikowalności wyrobów, skuteczniejszej kontroli… Dowiedz się więcej

Handel w Europie produktami z Wielkiej Brytanii

Brexitu

Komisja Europejska opublikowała dokument dotyczący konsekwencji Brexitu dla handlu w Europie produktami z Wielkiej Brytanii. Dokument dotyczy wszystkich produktów wprowadzanych do Wspólnoty Europejskiej, z wyłączeniem produktów spożywczych i rolnych, począwszy od 30 marca 2019 r., czyli dnia, w którym Wielka Brytania opuści Wspólnotę... Dowiedz się więcej

Zgodność urządzeń do noszenia

Zdatny do noszenia

W kontekście Internetu rzeczy jednym z szybko rozwijających się sektorów są urządzenia ubieralne. Są to wszystkie urządzenia elektroniczne, często wyposażone w technologie radiowe, które można nosić i które ogólnie wpływają na jakość życia. Rodzący się rynek urządzeń do noszenia obejmuje smartwatche, bransoletki fitness,… Dowiedz się więcej

Normy zharmonizowane i dyrektywy europejskie dotyczące oznakowania CE

CEN CENELEC ETSI

Czym są zharmonizowane standardy techniczne? Normy zharmonizowane to normy opisujące sposób weryfikacji wymagań stawianych przez dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Sformułowanie „norma zharmonizowana” jest synonimem „norma zharmonizowana”. Kto opracowuje normy zharmonizowane? Zharmonizowane standardy techniczne są opracowywane przez Organy… Dowiedz się więcej