Narażenie człowieka na pola elektromagnetyczne i SAR: testy, rozwój i regulacje

Dzięki coraz większemu rozpowszechnieniu sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz nowym technologiom telekomunikacyjnym, problematyka narażenia człowieka na zanieczyszczenia elektromagnetyczne nabrała większego znaczenia. Wyraźnie mówimy o emisjach zamierzonych – takich jak te generowane przez systemy telekomunikacyjne o częstotliwości radiowej lub mikrofalowe – ale także o tym, co jest wytwarzane przez tak zwane emitery mimowolne… Dowiedz się więcej

Ozonatory do sanitacji środowiska: technologie i cechy charakterystyczne

Sanitacja i dezynfekcja środowisk publicznych i prywatnych oraz środków transportu należą do najbardziej poszukiwanych metod zapobiegania zagrożeniom zdrowotnym wynikającym z rozprzestrzeniania się COVID-19. W scenariuszu najczęściej stosowanych technologii prym wiodą te oparte na ozonowaniu, jonizacji, fotokatalizie, filtrowaniu, które okazują się fundamentalne dla ograniczenia przenoszenia... Dowiedz się więcej

Zharmonizowana norma EN 50360

narażenie_człowieka

Norma EN 50360 określa wartości graniczne narażenia człowieka na pola elektromagnetyczne, których sprzęt radiowy używany w kontakcie z uchem musi przestrzegać podczas normalnej pracy. Celem normy jest wykazanie zgodności wyrobów z podstawowymi ograniczeniami i limitami narażenia dotyczącymi narażenia człowieka na pola elektromagnetyczne. Norma EN… Dowiedz się więcej

Zharmonizowana norma EN 60529

telefon deszczowy

Norma EN 60529 opisuje system klasyfikacji stopnia ochrony zapewnianej przez obudowy sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Stopień ochrony jest oznaczony kodem IP (Ingress Protection), który wyraża stopień ochrony obudów do sprzętu elektrycznego przed dostępem do niebezpiecznych części wewnątrz obudowy oraz przed... Dowiedz się więcej

Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

Analiza schematu elektrycznego

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE – z dnia 26 lutego 2014 r. i wdrożona we Włoszech Dekretem Legislacyjnym nr 86 z dnia 19 maja 2016 r. – harmonizuje ustawodawstwo Państw Członkowskich w odniesieniu do sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku w określonych granicach napięcia. Dyrektywa ma na celu zapewnienie, że… Dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo pracy obejmuje szereg działań mających na celu ochronę osób pracujących w sytuacjach ryzykownych oraz ochronę ich zdrowia przed wypadkami lub chorobami zawodowymi. Środowisko pracy może stwarzać różne zagrożenia ze względu na czynniki fizyczne, chemiczne, elektryczne lub narażenie na pola elektromagnetyczne. Chociaż większość źródeł… Dowiedz się więcej