Systemy oświetleniowe: przepisy, oznakowanie CE i projektowanie przyjazne środowisku

Proces prowadzący do certyfikacji komponentów oświetleniowych jest dobrze przerywany szczegółowymi normami i dyrektywami. Mówimy na przykład o dyrektywie kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, dyrektywie niskonapięciowej 2014/35/UE, ale także rozporządzeniu (UE) 2019/2020 i dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE Rada. Kompatybilność elektromagnetyczna systemów oświetleniowych Dyrektywa… Dowiedz się więcej

Taśmy LED w meblach: charakterystyka, ewolucja, zalety

W ostatnim czasie projektowanie i planowanie wnętrz – czy to rozwiązań mieszkaniowych, biur prywatnych czy publicznych – zostało wzbogacone o różnorodne rozwiązania oświetleniowe. Spośród nich wszystkich diody LED wydają się najlepszą opcją umożliwiającą pogodzenie trwałości, oszczędności energii i ochrony środowiska; w uproszczeniu zarządzania intensywnością światła… Dowiedz się więcej

Rozporządzenie europejskie 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych

Zmotoryzowane łóżko

Nowe Rozporządzenie (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, które weszło w życie 25 maja 2017 r. i uchyla poprzednią dyrektywę 93/42/EWG, wprowadza szereg zmian w ramach regulacyjnych regulujących wprowadzanie wyrobów medycznych na rynek europejski . Są to istotne zmiany, które polegają na poszerzeniu definicji produktu, lepszej identyfikowalności wyrobów, skuteczniejszej kontroli… Dowiedz się więcej

Umowa o współpracy pomiędzy Sicom Testing a CATAS

Łączyć

Nawiązanie współpracy pomiędzy różnymi laboratoriami nie zawsze jest łatwe, a co dopiero natychmiastowe. Często bowiem konkurencja zwycięża, czyniąc jakąkolwiek współpracę niemal niemożliwą. Jednak przy okazji niedawnego seminarium specjalizacyjnego na temat zelektryfikowanych produktów meblowych Sicom Testing i CATAS pokazały, że współpraca jest możliwa. W rzeczywistości oba laboratoria podpisały… Dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo produktu meblowego: analiza ryzyka

Zmotoryzowany fotel

W siedzibie Catas w San Giovanni al Natisone odbyła się konferencja pt. Bezpieczeństwo produktów meblowych: analiza ryzyka, temat przekrojowy, który dotyczy całego sektora meblarskiego i jego głównych operatorów. Przewodniczyła dr Andrea Giavon, dyrektor Catas, która okazała się wyraźnym mówcą... Dowiedz się więcej