Norma zharmonizowana EN 50121-3-2

Fuhrerstand

Norma EN 50121-3-2 dotyczy aspektów kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń instalowanych w pojazdach szynowych i tramwajowych. Określa wymagania, jakie muszą spełniać te produkty w zakresie emisyjności i odporności, z uwzględnieniem środowiska kolejowego oraz zakłóceń generowanych przez inne urządzenia znajdujące się na pokładzie. Norma EN 50121-3-2 została opracowana… Dowiedz się więcej