Norma EN 60529 dotyczy certyfikacji wyrobów do ochrony przed przedostawaniem się ciał stałych i płynnych

Norma EN 60529, znana również jako norma IP (Ingress Protection), to norma techniczna ustanawiająca wymagania dotyczące ochrony przed przedostawaniem się ciał stałych i płynnych do produktów elektrycznych i elektronicznych. Norma ta ma fundamentalne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń, szczególnie tych używanych w trudnych lub narażonych środowiskach… Dowiedz się więcej

Test bezpieczeństwa czytników linii papilarnych do kontroli dostępu: ochrona danych biometrycznych

Czytniki linii papilarnych stały się popularnym rozwiązaniem w systemach kontroli dostępu, oferującym bezpieczną i wygodną identyfikację. Jednakże bezpieczeństwo danych biometrycznych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ochrony tożsamości użytkownika. W tym artykule przyjrzymy się testowaniu bezpieczeństwa czytników linii papilarnych stosowanych w systemach kontroli dostępu,… Dowiedz się więcej

Produkty niepodlegające oznakowaniu CE: dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa i zgodności

bezpieczeństwo produktów elektrycznych

Oznakowanie CE jest obowiązkowym znakiem zgodności dla wielu produktów sprzedawanych i wprowadzanych na rynek w Unii Europejskiej (UE). Istnieją jednak produkty wyłączone z obowiązku posiadania oznakowania CE zgodnie z dyrektywami UE dotyczącymi produktów. W tym artykule zbadamy, które produkty nie podlegają oznakowaniu CE, jakie dyrektywy dotyczące produktów mają to zastosowanie… Dowiedz się więcej

Wadliwe produkty i kontrweryfikacja testów certyfikacyjnych

W życiu produktu, nawet po jego wprowadzeniu na rynek, mogą pojawić się problemy związane z obsługą, bardzo często gdy urządzenie trafi już w ręce użytkowników końcowych. Problemy związane z bezpieczeństwem i funkcjonalnością, które w związku z tym podważają autorytet firmy produkcyjnej (lub dystrybucyjnej), narażając na ryzyko jej relację zaufania z klientem. W przypadku … Dowiedz się więcej

Piekarniki i ostrzeżenia o niebezpieczeństwach: zmiany w przepisach

W przeszłości bardzo często spotykano – w przypadku kuchenek mikrofalowych i innych typów piekarników – ostrzeżenie na pokrywie informujące o „Niebezpieczeństwo: gorąca powierzchnia”. Z biegiem lat tego typu ostrzeżenia niemal zanikły, w związku z ograniczeniem zawartym w normie zharmonizowanej Komisji Europejskiej, która oznaczała aktualizację... Dowiedz się więcej

Ozonatory do sanitacji środowiska: technologie i cechy charakterystyczne

Sanitacja i dezynfekcja środowisk publicznych i prywatnych oraz środków transportu należą do najbardziej poszukiwanych metod zapobiegania zagrożeniom zdrowotnym wynikającym z rozprzestrzeniania się COVID-19. W scenariuszu najczęściej stosowanych technologii prym wiodą te oparte na ozonowaniu, jonizacji, fotokatalizie, filtrowaniu, które okazują się fundamentalne dla ograniczenia przenoszenia... Dowiedz się więcej

Zharmonizowana norma EN 50360

narażenie_człowieka

Norma EN 50360 określa wartości graniczne narażenia człowieka na pola elektromagnetyczne, których sprzęt radiowy używany w kontakcie z uchem musi przestrzegać podczas normalnej pracy. Celem normy jest wykazanie zgodności wyrobów z podstawowymi ograniczeniami i limitami narażenia dotyczącymi narażenia człowieka na pola elektromagnetyczne. Norma EN… Dowiedz się więcej

Zharmonizowana norma EN 60529

telefon deszczowy

Norma EN 60529 opisuje system klasyfikacji stopnia ochrony zapewnianej przez obudowy sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Stopień ochrony jest oznaczony kodem IP (Ingress Protection), który wyraża stopień ochrony obudów do sprzętu elektrycznego przed dostępem do niebezpiecznych części wewnątrz obudowy oraz przed... Dowiedz się więcej

Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

Analiza schematu elektrycznego

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE – z dnia 26 lutego 2014 r. i wdrożona we Włoszech Dekretem Legislacyjnym nr 86 z dnia 19 maja 2016 r. – harmonizuje ustawodawstwo Państw Członkowskich w odniesieniu do sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku w określonych granicach napięcia. Dyrektywa ma na celu zapewnienie, że… Dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo pracy obejmuje szereg działań mających na celu ochronę osób pracujących w sytuacjach ryzykownych oraz ochronę ich zdrowia przed wypadkami lub chorobami zawodowymi. Środowisko pracy może stwarzać różne zagrożenia ze względu na czynniki fizyczne, chemiczne, elektryczne lub narażenie na pola elektromagnetyczne. Chociaż większość źródeł… Dowiedz się więcej