Dyrektywa Radiowa 2014/53/UE

Sicom Testing otrzymuje wiele zapytań dotyczących europejskiej dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych (RED) 2014/53/UE: tutaj znajduje się podsumowanie odpowiedzi na najczęstsze zapytania dotyczące stosowania dyrektywy RED.

Które urządzenia radiowe są objęte dyrektywą RED

Dyrektywa obejmuje każde urządzenie elektryczne lub elektroniczne, które celowo emituje i/lub odbiera fale radiowe w celu:

 • komunikować się (komunikacja radiowa);
 • określić pewne cechy obiektu, na przykład jego położenie i prędkość (detekcja radiowa).

W porównaniu z dyrektywą R&TTE 1999/5/WE, dyrektywa radiowa wprowadza pewne zmiany i obejmuje teraz także odbiorniki audio i telewizyjne.
Dyrektywa nie obejmuje telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonów przewodowych) i sprzętu radiowego używanego przez radioamatorów (chyba że są udostępnione na rynku).

Ponieważ stosowanie Dyrektywy RED staje się obowiązkowe

Od 13 czerwca 2017 r. stosowanie Dyrektywy RED jest obowiązkowe dla wszystkich urządzeń wskazanych powyżej, a poprzednia dyrektywa R&TTE 1999/5/EC utraciła swoją ważność.

Aplikacja WLAN
Ścieżka, którą należy podążać, aby spełnić wymagania Dyrektywy Radiowej

Najprostszym podejściem jest zastosowanie norm zharmonizowanych wskazanych przez Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, które dają „domniemanie zgodności”. Istnieją zharmonizowane normy dla wszystkich głównych stosowanych technologii radiowych, w związku z czym większość produktów radiowych może być certyfikowana przy zastosowaniu zharmonizowanych norm. Certyfikat typu UE wydany przez jednostkę notyfikowaną nie jest zatem konieczny.

Dalsze badania wymagane przez dyrektywę radiową

Niektóre produkty mogą wymagać dalszych testów, jednakże różnią się one w zależności od przypadku i mogą dotyczyć aspektów dobrego wykorzystania widma radiowego przez nadajniki, a w szczególności odporności na pola elektromagnetyczne.
We wszystkich przypadkach urządzenia radiowe muszą również spełniać wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa, a producenci mogą stosować zharmonizowane normy dyrektyw EMC 2014/30/UE i LVD 2014/35/UE.

Kto jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności produktu

Zgodnie z Dyrektywą RED za produkt na rynku europejskim odpowiedzialny jest przede wszystkim producent lub importer, jednak w przypadku handlu sprzętem radiowym niezgodnym z dyrektywą odpowiedzialność ponoszą również inne podmioty gospodarcze w łańcuchu dystrybucji.
Dyrektywa RED zawiera listę obowiązków producentów w celu wprowadzenia swoich produktów na rynek. Muszą zapewnić, że ich produkt zostanie wyprodukowany w taki sposób, aby spełniał zasadnicze wymagania ustanowione dyrektywą, przeprowadzając procedurę oceny zgodności technicznej, przygotowując i przechowując dokumentację techniczną i deklarację zgodności UE oraz zapewniając zgodność wszystkie elementy wyprodukowane i wprowadzone na rynek.
Podmioty gospodarcze mają obowiązek zagwarantować zgodność produktów poprzez zapewnienie, że producent przeprowadził odpowiednią procedurę oceny zgodności, że produkt posiada wymagane oznakowanie (np. oznakowanie CE) oraz że dołączona jest do niego odpowiednia dokumentacja, w tym instrukcje i środki bezpieczeństwa informacje w języku łatwo zrozumiałym dla użytkownika końcowego.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Przejście na nową dyrektywę radiową wiąże się z kilkoma zmianami w wymaganiach dotyczących testowania i oceny sprzętu i może powodować niepewność co do dalszego postępowania w procesie certyfikacji.

Dzięki swojemu ogromnemu doświadczeniu w certyfikacja sprzętu radiowego i jego ciągła aktualizacja, Sicom Testing może pomóc podmiotom gospodarczym w zrozumieniu wymogów zgodności ich sprzętu radiowego, zapewniając wytyczne i usługi konsultacyjne oraz zadbać o całą certyfikację produktów, od testowania po przygotowanie dokumentacji technicznej.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

urządzenia typu man-down rfid Technologia RFID przenośny_komputer Testowanie elektroniczne

4 komentarze do “La Direttiva Radio 2014/53/UE”

 1. Dzień dobry, chciałbym się dowiedzieć, czy smartwatch musi mieć fizycznie wydrukowany numer seryjny, czy też nosić go w pudełku i w menu oprogramowania, aby był zgodny z przepisami europejskimi.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry
   Zgodnie z dyrektywami produkt musi posiadać numer partii, numer seryjny lub inny element pozwalający na jego identyfikację, a jeżeli wielkość lub charakter sprzętu elektrycznego na to nie pozwala, wymagane informacje umieszczone na opakowaniu lub w dokumencie dołączonym do materiału elektrycznego.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 2. Dzień dobry, chciałbym się dowiedzieć, czy pilot uruchamiający i zatrzymujący agregat prądotwórczy o mocy około 2kW powinien podlegać dyrektywie RED?
  Dziękuję za odpowiedź

  Odpowiedz
  • Dziękuję Gaetano, że do nas napisał,
   jeśli pilot wykorzystuje fale radiowe, to z pewnością CZERWONY dotyczy zarówno urządzenia wysyłającego polecenia, jak i tego, które je odbiera. W przeciwnym razie CZERWONY nie ma zastosowania do pilotów na podczerwień lub przewodowych.
   Dobra robota i pozdrawiam
   Sicom Testing

   Odpowiedz

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.