Ewolucja Internetu rzeczy (IoT)

Koncepcja „Internetu rzeczy” (IoT) rozprzestrzeniła się wykładniczo w ciągu ostatniej dekady i obecnie stanowi istotną część życia codziennego. Internet rzeczy odnosi się do sieci wzajemnie połączonych urządzeń cyfrowych i elektronicznych, zdolnych do komunikowania się ze sobą oraz gromadzenia i przesyłania danych bez bezpośredniej interakcji z człowiekiem.
Połączenia te skutecznie ułatwiają i przyspieszają wymianę danych, wspierając szeroki zakres operacji i działań.

Obecnie na całym świecie jest ponad 16 miliardów podłączonych i działających urządzeń, co odpowiada 2 urządzeniom na każdą osobę, i oczekuje się, że w nadchodzących latach liczba ta będzie rosła, osiągając 41 miliardów do 2020 roku.
Najczęstszymi przykładami IoT są urządzenia „inteligentnego domu”, takie jak programowalne termostaty i zdalnie sterowany sprzęt, jednak sektor IoT znajduje zastosowanie niemal w każdym sektorze gospodarki, od handlu po przemysł, od opieki zdrowotnej po bezpieczeństwo publiczne.

Sektory zastosowań IoT

Zaawansowany potencjał technologii IoT znajduje miejsce w wielu sektorach, m.in.:

 • Osiedle mieszkaniowe: zakres ten obejmuje wszelkie urządzenia i systemy automatyki domowej oraz automatyki, na przykład do zdalnego sterowania sprzęt oświetleniowy, ogrzewania, sprzętu AGD, rozrywki i systemów nadzoru.
  Są również zrozumiani urządzenia do noszenia, takie jak inteligentne zegarki i okulary do wirtualnej rzeczywistości.
 • Opieka zdrowotna: wszystkie urządzenia służące zdrowiu i dobremu samopoczuciu należą do tej kategorii, od produktów do monitorowania aktywności fizycznej po technologie monitorujące i rejestrujące najważniejsze dane pacjentów.
 • Bezpieczeństwo publiczne i transport: Oprócz inteligentnych samochodów i dróg do zarządzania przepływem ruchu, w infrastrukturze miejskiej wdraża się technologie IoT w celu poprawy bezpieczeństwa i usług publicznych.
  Należą do nich np. elektroniczne systemy informujące w czasie rzeczywistym o godzinach przyjazdów i odjazdów komunikacji miejskiej, aplikacje na smartfony służące do płacenia za bilety parkingowe czy urządzenia wspierające władze w monitorowaniu działalności przestępczej.
 • Przemysłowy: W tym sektorze aplikacje IoT, zwane także machine-to-machine (M2M), są wdrażane w celu poprawy i zwiększenia wydajności produkcji, monitorowania maszyn i optymalizacji operacji magazynowych.
 • Energia i środowisko: Urządzenia IoT znajdują również zastosowanie w obszarze dystrybucji energii, monitorowania zużycia (np. inteligentne liczniki) i warunków środowiskowych.

To tylko niektóre z niezliczonych przykładów aktualnych zastosowań i potencjalnych korzyści technologii Internetu Rzeczy.
Internet przedmiotów

Wyzwania techniczne

Oprócz korzyści praktycznych, wykładniczy wzrost liczby urządzeń podłączonych do sieci wiąże się również z oceną z technicznego punktu widzenia.
W rzeczywistości produkty te zawierają technologie bezprzewodowe i komponenty elektroniczne, które stwarzają różne wyzwania z punktu widzenia projektu i zgodności regulacje rynkowe.

Tworzenie tych skomplikowanych systemów wiąże się przede wszystkim z wyborem protokołu komunikacji bezprzewodowej odpowiedniego do charakterystyki i przeznaczenia produktów. Do najpopularniejszych technologii komunikacyjnych stosowanych przez producentów IoT należą: WiFi, Bluetooth, Zigbee, GSM, UMTS, LTE, SRD.

Producenci muszą nie tylko poprawnie wdrożyć aplikacje bezprzewodowe w swoich produktach, ale także wziąć pod uwagę wszystkie aspekty zakłócenia elektromagnetyczne i bezpieczeństwo związane z urządzeniami integrującymi różne funkcje (analogowe, cyfrowe i radiowe). Może to być skomplikowane na etapie projektowania i debugowania, szczególnie w przypadku nieprawidłowego działania i trudności w zidentyfikowaniu źródła problemu.

Z prawnego punktu widzenia urządzenia IoT muszą: prawidłowego wykorzystania widma radiowego, nie może emitować zbyt wielu dźwięków i być zbyt wrażliwy na dźwięki emitowane przez inne urządzenia oraz musi zapewniać użytkownikowi bezpieczeństwo zarówno przed zagrożeniami elektrycznymi, jak i elektromagnetycznymi.

Sicom Testing wspiera firmy z sektora IoT, oferując pre-compliance i testowanie, badania kompatybilności elektromagnetycznej, certyfikacja sprzętu radiowego, kompleksowe usługi certyfikat CE i techniczne, a także poprodukcyjna i kontrola partii.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

urządzenia typu man-down rfid Technologia RFID przenośny_komputer Testowanie elektroniczne

1 komentarz do “L’evoluzione di Internet delle cose (IoT)”

 1. Internet Rzeczy przynosi ogromne korzyści, pomagając branżom w ułatwianiu procesów oraz zwiększaniu jakości i produktywności. Dziękujemy za ten pouczający artykuł.

  Odpowiedz

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.