Norma zharmonizowana EN 300 328

Tam norma EN 300 328 dotyczy dobrego wykorzystania widma radiowego i reguluje wprowadzanie do obrotu sprzętu stacjonarnego i mobilnego przeznaczonego do transmisji danych w paśmie 2,4 GHz, takiego jak urządzenia WiFi, Bluetooth i Zigbee.

Określa wymagania mające na celu wykazanie, że urządzenie radiowe efektywnie wykorzystuje widmo radiowe i wspiera efektywne wykorzystanie widma radiowego w celu uniknięcia szkodliwych zakłóceń. Opisuje także, jakie są wymagania dotyczące dostępu do widma, aby ułatwić współdzielenie widma z innymi urządzeniami.

Zastosowanie normy spełnia zasadnicze wymagania art. 3.2 dyrektywy radiowej 2014/53/UE i zostało zharmonizowane w Dzienniku Urzędowym tej dyrektywy.

Standard EN 300 328 jest zdefiniowany przez ETSI (Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych) będący organem odpowiedzialnym za definiowanie i wydawanie standardów w dziedzinie telekomunikacji w Europie.

Zakres: Norma dotyczy urządzeń do transmisji danych pracujących w paśmie ISM 2,4 GHz i wykorzystujących techniki modulacji szerokopasmowej; w szczególności sprzęt, który działa:

• Transmisja: Pasma częstotliwości od 2400 MHz do 2483,5 MHz

• Częstotliwość: Pasma częstotliwości od 2 400 MHz do 2 483,5 MHz

Wśród urządzeń wyposażonych w technologię bezprzewodową podlegającą normie EN 300 328 znajdują się:

 • Wi-Fi i bezprzewodowa sieć LAN (WLAN) (punkty dostępowe, hotspoty)
 • Sprzęt WLAN IEEE 802.11 b/g/n (punkty dostępowe, routery, notebooki, smartfony, tablety)
 • Sprzęt Bluetooth i Bluetooth LE (notebooki, smartfony, tablety, myszy, bezprzewodowe urządzenia audio, słuchawki)
 • Sprzęt WPAN IEEE 802.15.4™ Bezprzewodowe sieci osobiste o niskiej przepustowości (piloty zdalnego sterowania, czujniki)
 • Zigbee (przełączniki bezprzewodowe, liczniki prądu, czujniki dymu i włamania, urządzenia automatyki domowej)

bezprzewodowy

WYMAGANIA TECHNICZNE NORMY

Norma wymaga funkcjonalnego podejścia do nowych technologii, które przyjmują ją jako zharmonizowany punkt odniesienia, uwzględniając zalety zajętego pasma i transmisji pozapasmowej, ale także wymaganych koncepcji takich jak adaptacja i modyfikacja cyklu pracy należy podkreślić specjalnymi testami.

Moc wyjściowa RF

Moc wyjściowa RF (częstotliwość radiowa) jest definiowana jako średnia równoważna izotropowa moc wypromieniowana (eirp) sprzętu podczas transmisji pękać.
Maksymalny dozwolony limit wynosi -10 dBW (20 dBm, 100 mW).

Gęstość widmowa mocy

Jest to średnia równoważna gęstość widmowa mocy wypromieniowanych izotopów podczas transmisji pękać.
Wartość jest ograniczona do 10 dBm na MHz.

Zajęte pasmo

Jest to pasmo zawierające siłę sygnału 99%.
Musi mieścić się całkowicie w paśmie od 2,4 GHz do 2,4835 GHz.

Niepożądane emisje nadajnika w domenie pozapasmowej

Niepożądane emisje transmisyjne w domenie pozapasmowej to emisje powstałe w wyniku procesu modulacji (z wyłączeniem emisji niepożądanych), gdy urządzenie znajduje się w trybie nadawania, na częstotliwościach znajdujących się bezpośrednio poza wymaganym pasmem.

Nadajnik niepożądanych emisji w domenie ubocznej

Niepożądane emisje transmisji w domenie ubocznej to emisje, które występują poza przydzielonym pasmem i domeną pozapasmową, gdy sprzęt znajduje się w trybie nadawania.

Odbiornik niepożądanych emisji

Pozorne emisje odbiorcze to emisje o dowolnej częstotliwości wykryte, gdy urządzenie znajduje się w trybie odbioru.

Blokada odbiornika

Jest to miara zdolności urządzenia do odbierania sygnału w swoim kanale operacyjnym bez przekraczania zadanej degradacji w obecności niepożądanych sygnałów (sygnał blokujący) na częstotliwościach innych niż pasmo robocze.
Minimalne kryterium wydajności jest mniejsze lub równe 10%.

Główna treść normy

Dla prawidłowego testowanie sprzętu radiowego pracujących w paśmie 2,4 GHz, wymagania techniczne wskazane w normie podzielono na dwa główne typy sprzętu szerokopasmowego:

 • sprzęt FHSS (widmo rozproszone ze przeskakiwaniem częstotliwości)
 • sprzęt z modulacją szerokopasmową inną niż FHSS

Dla urządzeń wykorzystujących technikę transmisji FHSSnorma przewiduje dwie możliwości weryfikacji spełnienia wymagań, z czego jedna opiera się na prawdopodobieństwie zatrudnienia dla każdej częstotliwości.

Według zajętości częstotliwości (Zawód częstotliwości) oznacza, ile razy każde pasmo jest zajęte w danym okresie.

Norma opisuje również wymagania dotyczące emisji Poza pasmem (OOB) i określa zakres częstotliwości, który rozciąga się na dwukrotność używanego pasma, wokół częstotliwości roboczej. W przypadku emisji niepożądanych norma wymaga użycia podczas przemiatania punktów o wysokiej rozdzielczości w celu uzyskania dokładnych danych.

ZDOLNOŚĆ DO ADAPTACJI

Produkty działające w paśmie 2,4 GHz są często podatne na zakłócenia ze strony innych urządzeń korzystających z tego samego pasma częstotliwości.

Norma EN 300 328 definiuje „zdolność do adaptacji” jako mechanizm, dzięki któremu sprzęt może dostosować się do otoczenia poprzez identyfikację innych transmisji w paśmie.

Metody badań opisane w normie mają na celu sprawdzenie, w jaki sposób urządzenie dostosowuje się do otoczenia, identyfikację pozostałych transmisji występujących w paśmie oraz dostosowanie jego częstotliwości i wybranych kanałów pracy poprzez wykluczenie innych transmisji.
Dlatego sprzęt adaptacyjny musi być w stanie wykryć zakłócenia i zatrzymać transmisję w przypadku wykrycia zakłóceń.

Aspekt adaptacyjny stanowi część wymogów dotyczących współdzielenia widma.

ODBIORCY

Norma definiuje różne kategorie odbiorników z powiązanymi wymaganiami i/lub ograniczeniami:

 • Kategoria odbiornika 1: Sprzęt adaptacyjny o maksymalnej mocy RF większej niż 10 dBm EIRP
 • Kategoria odbiornika 2: sprzęt nieadaptacyjny o współczynniku Średnie wykorzystanie (MU) większa niż 1% i mniejsza lub równa 10% lub sprzęt adaptacyjny o maksymalnej mocy RF wynoszącej 10 dBm EIRP
 • Kategoria odbiornika 3: sprzęt nieadaptacyjny o współczynniku Średnie wykorzystanie (MU) maksymalnie 1% lub sprzęt adaptacyjny o maksymalnej mocy RF 0 dBm EIRP

Aspekty objęte normą są szerokie i szczególnie szczegółowe i wymagają, oprócz konkretnej wiedzy i przygotowania, także pewnego doświadczenia w tej dziedzinie. Poleganie na specjalistycznym laboratorium, takim jak Sicom Testing, upraszcza proces testowania certyfikacja sprzętu radiowego działa zgodnie z głównymi standardami telekomunikacyjnymi i znacznie skraca czas weryfikacji i kontroli.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

urządzenia typu man-down rfid Technologia RFID Testowanie elektroniczne Walkie talkie

3 komentarze do “La norma armonizzata EN 300 328”

 1. Czy mają Państwo możliwość przeprowadzenia testów 3D WIFI dla jednego z naszych klientów? w komorze całkowicie bezechowej o zakresie pracy do 6 GHz (minimalna odległość pomiaru 1 m) wyposażonej w system przesuwania/skanowania 3D (stoły obrotowe lub podobne)

  Odpowiedz
  • Dzień dobry Łucja, kochana,
   możemy przeprowadzić wymagane testy i wkrótce skontaktujemy się z Tobą, aby zapytać o szczegóły dotyczące testowanych produktów.
   Z wyrazami szacunku
   Roberto Passini
   Sicom Testing

   Odpowiedz

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.