Normy zharmonizowane dostępne dla dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych (CZERWONY)

Normy zharmonizowane dostępne dla dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych (CZERWONY)

Już pięć zharmonizowane normy zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJEU) dla domniemania zgodności wyrobów z dyrektywą Europejską sprzęt radiowy (RED 2014/53/EU).

Niektóre z pozostałych norm związanych z dyrektywą wychodzącej (R&TTE 1999/5 / WE) zostały poddane procesowi modyfikacji należy dostosować do nowej dyrektywy, a zatem są jeszcze opublikowane lub wymienione w Dz.U. Chociaż oczekuje się wiele norm zharmonizowanych do migracji w ramach nowej dyrektywy z małą modyfikacją. Wszystkie te zmienione standardy zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym przed 13 czerwiec 2017, kiedy RED dochodzi do końca swojego okresu przejściowego.

krótkofalówka

W okresie przejściowym, producenci nie są pewni, jak postępować w perspektywie krótkoterminowej. Poświadczania mocy starej dyrektywy z korzyścią osiągając od razu na rynek i na niekorzyść dodatkowych kosztów ponownie poświadczenia produkt w ramach nowej dyrektywy później. Alternatywnie producent może czekać na publikację jednolitego standardowego dopasowanie do jego produktu, Może oszczędność kosztów certyfikacji, ale powstrzymując swój produkt z dotarciem rynek prosta.

Sicom monitoruje dzień po dniu ewolucję normalizacji, aby wspierać swoich klientów w całej certyfikacji swoich produktów, wybierając najlepszą opcję w ich interesie.

Sicom Testing Oferuje kompleksową obsługę również w dziedzinie testy radiowe każdego urządzenia.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisać do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

Krótkofalówka Internet przedmiotów Europa-RED dyrektywa Krata dla anten 5sol Antena

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.