Handel w Europie produktami z Wielkiej Brytanii

Tam Komisja Europejska opublikowała dokument dotyczący konsekwencji Brexitu dla handlu w Europie produktami z Wielkiej Brytanii.

Dokument dotyczy wszystkich produktów wprowadzanych do Wspólnoty Europejskiej, z wyłączeniem produktów spożywczych i rolnych, począwszy od 30 marca 2019 r., czyli dnia, w którym Wielka Brytania opuści Wspólnotę Europejską (o ile nie zostanie przedłużona).

Komisja podkreśliła, że od daty publikacji producenci i importerzy mający siedzibę w Wielkiej Brytanii nie będą już uważani za podmioty mające siedzibę we Wspólnocie Europejskiej.

W rezultacie podmiot gospodarczy mający siedzibę w dowolnym innym państwie członkowskim, który przed Brexitem był uważany za dystrybutora, automatycznie stanie się importerem i będzie podlegał prawu dotyczącemu produktów pochodzących z Państw Trzecich.

W praktyce będzie musiał dostosować się do obowiązków importerów, które różnią się od obowiązków dystrybutorów.

Jest więcej. Europejskie prawodawstwo dotyczące produktów nie będzie już uznawać upoważnionych przedstawicieli mających siedzibę w Wielkiej Brytanii. W związku z tym firmy spoza UE, które obecnie korzystają z usług upoważnionego przedstawiciela (lub agenta) w celu wprowadzenia swoich produktów na rynek europejski, będą musiały przenieść tę funkcję do innego kraju UE.

Znów, jak wynika z dokumentu, jednostki notyfikowane Zjednoczonego Królestwa nie będzie już nim na mocy prawa europejskiego i nie będzie już upoważnione do wyrażania swojej opinii w tej sprawie Certyfikat CE produktów na warunkach określonych w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym.

Europa i Wielka BrytaniaCo powinny zrobić osoby działające w branży?
Będą musieli mieć pewność, że jakikolwiek certyfikat oceny (badanie typu UE) pochodzi z A podmiot notyfikowany jednego z krajów członkowskich Wspólnoty.

Producent nadal będzie musiał na bieżąco aktualizować dokument Deklaracja zgodności UE swoich produktów i zapewnić, że osoba odpowiedzialna za wprowadzenie ich do obrotu zamieszkuje we Wspólnocie Europejskiej.

Również w ramach zmian po brexicie Europejska Agencja Leków i Europejski Urząd Nadzoru Bankowego również będą musiały do 30 marca 2019 r. opuścić swoje biura w Wielkiej Brytanii i przenieść się do jednego z krajów objętych Komisją.

Dotyczy Europejskiej Agencji Leków (EMA)20 listopada 2017 r. Rada Europejska wybrała Amsterdam na nową lokalizację.
Rząd włoski zwrócił się jednak o uchylenie tej decyzji, podkreślając, że taka decyzja nie zostanie wydana „gwarancja, że Agencja będzie operacyjna i w pełni funkcjonalna od dnia wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (30 marca 2019 r.), biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na odpowiednie powierzchnie i rozwiązania logistyczne dla biur, sal konferencyjnych, archiwów i odpowiednich standardy bezpieczeństwa infrastruktury”.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) zostanie przeniesiony do Paryża.
O decyzji zadecydowało losowanie po trzeciej turze głosowania. Dotarli do trzeciej rundy Paryż I Dublin.

Sicom Testing oferuje kompleksową obsługę Certyfikat CE produktów.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.