Głośniki Bluetooth: oznakowanie CE dla głośników

Niezwykle popularne urządzenia w dziedzinie domowej rozrywki, głośniki Bluetooth potrafią połączyć dobry stopień praktyczności z jakością odtwarzania dźwięku zgodną z oczekiwaniami związanymi z produktem.

Ich wyraźny sukces na rynku wynika z wygody wymiany danych cyfrowych na niewielkie odległości wyjątkowo niskie zużycie baterii w porównaniu z innymi technologiami. Głośniki z technologią Bluetooth – ładowane za pośrednictwem komputera lub samochodu, które można teraz łączyć z różnymi wirtualnymi asystentami inteligentnego domu – prezentują się na rynku jako skuteczny wybór audio, łącząc w sobie moc, cenę, lekkość i praktyczność.

Jak działają głośniki Bluetooth

Głośniki Bluetooth, a dokładnie głośniki, odbierają sygnał z urządzenia, do którego są podłączone fale radiowe – sam system Bluetooth – wzmacniając go w stosunku do mocy, jaką mogą rozwinąć.

Głośniki Bluetooth zazwyczaj obsługują analogowe wejście audio i różne komponenty Hi-Fi według uznania modelu. Bluetooth działa Pasmo ISM 2,45 GHz (2400-2483,5 Mhz), cecha charakteryzująca ją jako technologię o zmniejszonych zakłóceniach, stabilną i idealną do przesyłania sygnałów krótkiego zasięgu.

Technologia Wi-Figłówny konkurent w wyborze audio, pozwala na transport większej ilości danych i na dużych przestrzeniach, ale wymaga obecność sieci lokalnej aby połączyć wszystkie urządzenia, których to dotyczy.

Głośniki Bluetooth i oznakowanie CE

Podobnie jak każdy sprzęt elektryczny i elektroniczny, głośniki Bluetooth – ale także słuchawki i słuchawki douszne wykorzystujące tę samą technologię – muszą posiadać oznakowanie CE i spełniają standardy określone w różnych dyrektywach.

Jak wiadomo, oznakowanie CE gwarantuje konsumentowi zgodność produktu się do wszystkich przepisów Wspólnoty Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. L'uzyskanie znaku CE w przypadku głośników Bluetooth – co obejmuje przede wszystkim osobę producenta, ale na różnych poziomach dane autoryzowanego przedstawiciela, importera i dystrybutora – dzieli się na różne fazy.

Zaczynamy od identyfikacji wymagań niezbędnych do spełnienia dyrektyw Wspólnoty Europejskiej, by następnie przystąpić do ich weryfikacji. Zastosowanie zharmonizowane normy w sposób kompletny jest to najprostsza i najtańsza ścieżka oceny zgodności wyrobów, a po zakończeniu fazy weryfikacji przygotowywana jest dokumentacja techniczna.

The plik techniczny prezentuje się jako zbieracz wszelkiej dokumentacji niezbędnej do identyfikacji produktu, w tym przypadku głośników Bluetooth, oraz poświadczenia jego zgodności z wymaganiami obowiązujących dyrektyw. Po zakończeniu tej fazy znak CE jest umieszczony w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny. Na zakończenie procesu następuje sporządzenie projektu Deklaracja zgodności UE co wskazuje na zgodność produktu ze wszystkimi wymaganiami prawnymi.

Jakie obowiązki dla PRODUCENTA, IMPORTERA i DYSTRYBUTORA

Jak już wspomniano, postać producent jest to jednostka najbardziej zaangażowana na poziomie operacyjnym i biurokratycznym w proces oceny, weryfikacji i kontroli zgodności produktu. On się tym zajmie sporządzić Deklarację Zgodności UE, przygotowanie dokumentacji technicznej i przechowywanie całej dokumentacji przez 10 lat. Jest to obowiązek producenta umieścić znak CE, ale także rozwój działania korygujące aby zapewnić zgodność produktu z dyrektywami europejskimi przez cały okres jego użytkowania.

Importer musi sprawdzić, czy importowany przez niego produkt jest wyposażony Certyfikat zgodności CE; posiada dokumentację umożliwiającą identyfikowalność i musi dopilnować, aby w okresie, w którym produkt jest za niego odpowiedzialny, nie został zmodyfikowany w sposób, który mógłby zagrozić jego zgodności, informując o tym producenta i organy nadzoru, jeżeli tak się stanie.

The dystrybutorma również obowiązek dopilnować tego zgodność produktów trwa przez długi czas oraz że nie nastąpiły żadne zmiany, dokładając wszelkich starań, aby zgłosić wszelkie niespójności.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.