Piekarniki i ostrzeżenia o niebezpieczeństwie: zmiany regulacyjne

W przeszłości śledzenie było bardzo powszechne – na kuchenkach mikrofalowych lub innych rodzajach piekarników - ostrzeżenie na pokrywie, które wskazywało “Zagrożenie: gorąca powierzchnia”. Z biegiem lat tego typu ogłoszenia prawie zniknęły, w stosunku do ograniczenie zawarte w normie zharmonizowanej Komisji Europejskiej, która oznaczała aktualizację poprzednich ram regulacyjnych.

Ostrzeżenia o zagrożeniach i wyjątki od ograniczeń temperatury

Aby zmotywować ostrzeżenia o niebezpieczeństwie na pokrywkach piekarników był to właśnie dedykowany im standard. W EN 60335-2-9:2003 + O2:2006 + O1:2004 + O2:2006 + O12:2007 + O13:2010, W zasadzie, jest jeden zauważ, że wskazywałoby to na możliwe odchylenie od maksymalnych temperatur, ma zastosowanie w niektórych przypadkach i - rzeczywiście - z niezbędnym umieszczeniem napisu o gorącej powierzchni.

Patrząc w uwaga b tabeli Z101 (dodane z A13:2010) dowiadujemy się, że – jeśli normy temperaturowe nie mogą być spełnione ze względu na ograniczenia konstrukcyjne lub wymiarowe urządzenia – maksymalny wzrost temperatury może być dwukrotnością wartości w tabeli. W tym konkretnym studium przypadku, dlatego, na urządzeniu należy umieścić ostrzeżenie o gorącej powierzchni.

Podstawowym aspektem, który należy podkreślić, jest to, że ta znacząca zmiana granic temperatury byłaby dozwolona tylko w obecności rzeczywistego i obiektywnego ograniczenia konstruktywnego lub wymiarowego co uniemożliwiło przestrzeganie pierwotnych limitów.

Zdanie notatki, do której się odwołujemy, doskonale wyjaśnia l’wyjątkowość sprawy. Oto pełny tekst: “Kiedy, ze względu na konstrukcję lub ograniczenia wymiarowe urządzenia, wymagane wartości nie mogą być spełnione, maksymalny wzrost temperatury nie może być wyższy niż dwukrotność wskazanych wartości. W takich sprawach, ostrzeżenie umieszcza się na odpowiedniej powierzchni urządzenia“.

Ograniczenia Komisji Europejskiej

W wykaz norm zharmonizowanych opublikowany w Dzienniku Europejskim, gdzie ta poprawka jest wdrożona, znajdziesz sekcję, która wyklucza powyższą uwagę, przedefiniowanie standardów dla bezpieczeństwo produktu.

Cały tekst jest zgłaszany: “Zastosowanie następujących części normy EN 60335-2-9:2003, ostatnio zmienione przez A13:2010, nie daje domniemania zgodności do celów bezpieczeństwa określonych w pkt 1(c) załącznika I do dyrektywy 2014/35/UE, w połączeniu z punktem 2(b) tego załącznika:

  • przypis b tabeli Z101 w rozdziale 11,
  • części Sekcji 7.1 które odnoszą się do przypisu b tabeli Z101,
  • części sekcji 11.Z10x, które odnoszą się do otworów wentylacyjnych.”

Przedmiotowe ograniczenie zostało wyprodukowane w 2017 i tak jest od zawsze, dlatego, że Uwaga b tabeli Z101 nie może być wykorzystana przez zwiększenie limitów temperatury, nawet nie zgłaszanie ostrzeżenia o niebezpieczeństwie, o którym mowa w tabeli Z101.

Jak wiadomo, zharmonizowane normy są napisane na zlecenie Komisja Europejska i orzeczenie tego ostatniego ma pierwszeństwo.

dzisiaj, w praktyce laboratoryjnej i in analiza bezpieczeństwa produktu że prowadzimy jak zwykle, zdarza nam się badać produkty, które - choć prawidłowo zgodne z obowiązującymi normami - nosić ostrzeżenie o niebezpieczeństwie!, chociaż nie jest to konieczne.

To nie są produkty zaległości, ale o przypadkach, które skłaniają do refleksji nad ostrzeżeniami między producentem a konsumentem. Ostrzeżenie o “Zagrożenie. gorąca powierzchnia” To jest, wyraźnie, ćwiczenia nie zabronione, ale naprawdę niewskazany ponieważ niepotrzebne powiadomienia odwracają uwagę od ważnych, na którym słusznie byłoby skupić uwagę.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

Produkty bezpieczeństwa i elektryczności

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.