fbpx
Przepisy FCC: aktualizacje proceduralne dla sprzętu elektronicznego i radiowego

Przepisy FCC: aktualizacje proceduralne dla sprzętu elektronicznego i radiowego

Kodeks Przepisów Federalnych – Kodeks Przepisów Federalnych Stanów Zjednoczonych który zawiera, wśród innych aspektów, przepisy dotyczące sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego – w ostatnim czasie przeszły gruntowne aktualizacje. To sprawia, że jest to przydatne, jeśli nie jest to konieczne, dokonać przeglądu niektórych szczegółów zastosowania samych norm. Najwyraźniej Kodeks Federalny jest bardzo wyartykułowany, w związku z tym poniżej przedstawiono ogólną analizę obowiązującą dla większości urządzeń., jednak każdy przypadek musi być oceniany indywidualnie..

TYTUŁ 47 Kodeksu Przepisów Federalnych

Cofanie się o krok, Jak wiadomo,, ten Federalna Komisja Łączności (FCC) wyznacza standardy dla różnych typów sprzętu elektronicznego, w tym urządzenia o częstotliwości radiowej, końcowe urządzenia telekomunikacyjne i urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne. Regulamin zawarty jest w sekcjach Tytuł 47 wyżej wymienionego kodeksu przepisów federalnych.

Poszczególne części tej sekcji Kodeksu są analizowane., które definiują ważne rozróżnienie między rodzajami produktów. Odnosi się do niezamierzonych grzejników i grzejników celowych, umieszczenie w pierwszej kategorii wszystkich produktów, które nie emitują celowo częstotliwości radiowych – takich jak urządzenia elektroniczne i komputerowe bez nadajników radiowych – i pozostawienie w drugiej kategorii tych, które celowo emitują częstotliwości radiowe, takie jak nadajniki radiowe.

W Część 15 tytułu Odwołanie, dopuszczalna ilość zakłóceń elektromagnetycznych emitowanych przez zamierzone emitery jest regulowana, Radia, które nadawane bez konieczności udzielenia licencji, i niezamierzone emitery, urządzenia elektryczne, które zawierają w sobie układ cyfrowy i który działa przy wyższej częstotliwości w 9kHz. Specyficznie, Część 15 B określa normy dla niezamierzonych grzejników i 15 C dla grzejników celowych.

Certyfikacja i deklaracja zgodności

W odniesieniu do typu produktu i wyposażenia, dla których wnioskuje się o homologację, ten zgodność z wymogami FCC wykazano, postępując zgodnie z dwiema różnymi procedurami.

Deklaracja zgodności dostawców (Sdoc •) które można przeprowadzić przez producenta za pomocą wyposażone laboratorium do wykonania niezbędnych testów. SDoC ma zastosowanie do wielu produktów, takich jak produkty elektroniczne i komputerowe bez nadajników radiowych oraz produkty, które integrują jeden lub więcej modułów radiowych już certyfikowanych przez FCC i które nie wymagają wykonywania testów SAR, którego jest pogłębiony w następnym akapicie.

Certyfikacja polega na wykonaniu testów w Laboratorium akredytowane przez FCC oraz zaangażowanie jednostki certyfikującej Jednostka Certyfikująca telekomunikacja. Ten TCB zajmuje się również wgrywaniem dokumentacji na stronę FCC (w tym sprawozdania z badań).

Procedura ta wymaga, aby firma odpowiedzialna za produkt uzyskała od FCC identyfikator o nazwie Grant Code. Ten identyfikator jest wymagany tylko raz i będzie pierwszymi znakami wszystkich numerów identyfikacyjnych FCC, które zostaną przypisane do różnych produktów tej firmy.

Ponadto powołanie Agent FCC w USA, odpowiedzialny za reprezentowanie producenta lub importera we wszystkich kontaktach z FCC dotyczących certyfikacji i autoryzacji ich sprzętu. Pracownik musi mieć Z siedzibą w USA oraz być upoważnionym do otrzymywania informacji prawnych i innych oficjalnych dokumentów w imieniu producenta lub importera.

Potrzeba testowania SAR

Ten testy SAR są wymagane i niezbędne w przypadku produktów, które zapewniają ich stosowanie z częścią promienną (antena) chyba że 20 cm od ciała. Wyjątkiem są produkty spełniające jedną z następujących cech:

  • transmitowana moc radiowa, pośredniczone w czasie, suma wszystkich nadajników mniejsza niż 1 Mw (dotyczy również wyrobów wszczepionych);
  • moc każdego nadajnika, pośredniczone w czasie, mniej niż 1 mW i odległość między odpowiednimi częściami promieniowania większa niż 2 Centymetr;
  • dla wielu nadajników, które nie działają jednocześnie i które indywidualnie spełniają jedną z powyższych zasad;

Istnieć, W dodatku, inne warunki wykluczenia zależne od mocy i częstotliwości nadajników, które wymagają szczegółowych obliczeń, bardzo specyficzne do pogłębienia tutaj.

We wszystkich innych przypadkach, z wyjątkiem wymienionych powyżej, postępuj zgodnie z Procedura certyfikacji z, zgodnie z opisem, zaangażowanie akredytowanego przez FCC laboratorium i jednostki certyfikującej TCB.

Aby bezpiecznie i szybko wprowadzić swoje produkty na rynek amerykański, przedsiębiorstwa mają obowiązek poświadczania, że produkty wprowadzane do obrotu spełniają wymagania techniczne określone w przepisach..

Sicom Testing oferuje swoim klientom Pełna obsługa Oznakowanie FCC we wszystkich powyższych przypadkach, Zawarte rejestracja spółki w FCC (Ogony grantobiorcy) I Funkcja odpowiedzialnego przedstawiciela. Podobne usługi są również oferowane dla Kanady zgodnie ze szczegółowymi przepisami.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

Kontrola dostępu RFID zgodność Modem-Router Kompatybilność elektromagnetyczna Rocznica

Jeden komentarz na temat "Przepisy FCC: aktualizacje proceduralne dla sprzętu elektronicznego i radiowego”

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.