Dobre praktyki dotyczące certyfikatów FCC i ISED

Federalna Komisja Łączności (FCC) Stanów Zjednoczonych reguluje wszystkie produkty zawierające nadajniki radiowe – takie jak urządzenia telekomunikacyjne, satelitarne i kablowe – gwarantując prawidłowe stosowanie ustawy o komunikacji radiowej.Jednak na rynku kanadyjskim te same produkty podlegają regulacjom przez Innowacje, Naukę i Rozwój Gospodarczy (ISED).

Kluczową funkcją tych dwóch organów jest określenie minimalnych wymagań zapewniających, że sprzęt elektroniczny nie wytwarza ryzykowne emisje radiowe dla zdrowia ludzkiego i telekomunikacji.

Procedura ta wymaga, aby firma odpowiedzialna za produkt uzyskała certyfikat od FCC identyfikator zwany Kodem Odbiorcy. Identyfikator ten jest wymagany tylko raz i będzie stanowić pierwsze znaki wszystkich kodów identyfikacyjnych FCC, które zostaną przypisane do różnych produktów tej firmy.

Ponadto proszona jest o nominację agent FCC w USA, odpowiedzialny za reprezentowanie producenta lub importera we wszelkich kontaktach z FCC dotyczących certyfikacji i autoryzacji ich sprzętu. Agent musi mieć z siedzibą w Stanach Zjednoczonych oraz być upoważnionym do otrzymywania powiadomień prawnych i innych oficjalnych dokumentów w imieniu producenta lub importera.

Certyfikaty FCC i ISED: produkty, których to dotyczy

Ramy regulacyjne, o których mowa powyżej, dotyczą pasma od 9 kHz do 3000 GHz i obejmują trzy rodzaje urządzeń. Porozmawiajmy o celowe emitery (które, jak sama nazwa wskazuje, celowo transmitują częstotliwości radiowe), of niezamierzone emitery (w którym energia elektromagnetyczna jest generowana, ale nie promieniowana) oraz przypadkowe emitery które jako efekt uboczny ich funkcjonowania generują zaburzenia.

Wprowadzenie tego typu urządzeń na rynek USA i Kanady wymaga spełnienia określonych wymagań prawnych, a także sporządzenia właściwej dokumentacji technicznej.

Aby usprawnić i ułatwić etapy oceny zgodności i certyfikacji produktu, przydatne jest podkreślenie niektórych kluczowych aspektów w fazie rozwoju. Poniżej znajduje się szereg rozważań i „dobrych praktyk” pozwalających skutecznie projektować, zapewniając większą liniowość w procesach certyfikacji.

Projekt uwzględniający Regulamin

Idealny projekt produktu – oprócz uwzględnienia wymagań technicznych, kosztów itd. – nie powinien ignorować uwzględnienie rynków docelowych oraz ustawodawstwo, które będzie stosowane do tego produktu.

Dlatego wskazane jest na etapie rozwoju znaleźć wszystkie informacje na temat przepisów i legislacji i najlepiej zaplanować badania wstępne (testy wstępne) w kompetentnym laboratorium. Aby projekt był efektywny, na tym etapie należy przygotować dokumentację; dlatego zdecydowanie zaleca się skontaktowanie z laboratorium posiadającym odpowiednią wiedzę specjalistyczną w zakresie certyfikatów FCC/ISED.

Rozważ perspektywy na przyszłość

Na etapie projektowania kluczowym podejściem jest podejście odnoszące się do koncepcja elastyczności. Zwycięskim podejściem jest zapewnienie łatwej modyfikacji urządzenia w celu dostosowania go do nowych warunków przyszłego rynku. Z tej perspektywy właściwe będzie dokonywanie wyborów bezpieczne i elastyczne technologie i identyfikować komponenty dobrze pozycjonowanych i niezawodnych marek, aby zagwarantować długotrwałą solidność.

Wybierz odpowiedni moduł radiowy

Przed wyposażeniem się w moduł radiowy warto sprawdzić, czy wykorzystywane pasma, czyli sam moduł radiowy, są zgodne kompatybilny z rynkami, na których chcesz sprzedawać urządzenie. W świetle uzyskać certyfikat FCC lub ISEDjednym z aspektów, który należy ocenić, jest wybór między modułem radiowym, który posiada już certyfikat, a modułem radiowym, który wymaga certyfikacji od podstaw.

W pierwszym przypadku tak naprawdę będziesz mógł skorzystać z a prostsza ścieżka certyfikacji produktu, zmniejszając koszty, chociaż nadal warto będzie podjąć obowiązek oceny zgodności modułu radiowego w ramach ostatecznego zastosowania. Jeśli jednak moduł radiowy wymaga certyfikacji, konieczne będzie jej przeprowadzenie seria testów co wydłuży cały proces, będzie droższy i bardziej złożony. Tam, gdzie to możliwe, dobrą strategią uproszczenia jest wybór już certyfikowanego modułu radiowego.

Dokumentacja techniczna i oznakowanie

Tam dokumentacja techniczna odgrywa pierwszoplanową rolęuzyskanie certyfikatów FCC i ISED i powinno być przeprowadzane równolegle z fazami projektowania i badaniami laboratoryjnymi, z takim samym priorytetem. Etykietę należy wówczas dostosować do szczególnych wymogów kraju, w którym wyrób będzie sprzedawany, biorąc pod uwagę sformułowanie obowiązkowe i hipotetyczne potrzeby opakowanie dla produktów o małych rozmiarach.

Przypominamy, że na rynku amerykańskim, w zależności od rodzaju sprzętu radiowego, istnieją dwie możliwe procedury homologacji: Deklaracja zgodności dostawcy (gdzie strona odpowiedzialna przeprowadza pomiary i testy w celu zapewnienia zgodności produktu z normami) oraz Orzecznictwo, wymagane do zatwierdzenia dowolnego urządzenia bezprzewodowego.

W przypadku urządzeń zawierających zarówno nadajniki radiowe, jak i obwody cyfrowe obie procedury są konieczne. Alternatywnie, do wykazania zgodności kompletnego połączonego produktu można wykorzystać wyłącznie certyfikację.

Sicom Testing oferuje swoim klientom m.in pełen serwis Oznaczenie FCC we wszystkich przypadkach wskazanych powyżej, dołączony rejestracja firmy w FCC (kod beneficjenta) i funkcję odpowiedzialnego przedstawiciela. Podobne usługi oferowane są również dla Kanady, zgodnie ze szczegółowymi przepisami.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

kontrola dostępu rfid zgodność Router z modemem Zgodność elektromagnetyczna FCC">Znak FCC

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.