Zestrzel urządzenia: bezpieczeństwo dla samotnych pracowników

Urządzenia Man Down - zwane także urządzeniami Man Down - to szczególna technologia bezpieczeństwa stosowana w przypadku pracowników wykonujących swoją działalność izolowane konteksty, w samotności, lub w środowiskach z systemem komunikacji, który jest trudny w użyciu. Urządzenia te mogą wykrywać i monitorować pliki postawa pracownika, generowanie różnego rodzaju alarmów w korespondencji ze zdarzeniami, takimi jak długotrwały brak ruchu czy utrzymanie pozycji leżącej.

Chociaż nie ma regulacyjnej definicji „samotnego pracownika”, pojęcie to obejmuje pracowników, którzy działają pod nieobecność innych bliskich podmiotów, bez bezpośredniego kontaktu wzrokowego lub głosowego z pobliskimi operatorami. Ta kategoria, dlatego, obejmuje nie tylko pracowników, którzy wykonują swoją działalność w trudno dostępnych miejscach, ale także ci, którzy nadal pracują poza godzinami kanonicznymi, zapewnienie ich obecności w nocy lub w święta.

W dodatku, Samotni pracownicy to wszyscy pracownicy, którzy - choć z kolegami na miejscu - pracują w szczególnie trudnych warunkach pod względem wysiłku fizycznego, tryb niełatwa komunikacja, niekorzystne czynniki środowiskowe lub trudno dostępne miejsca. W celach ilustracyjnych, pracownicy w chłodniach są objęci tą definicją, do czyszczenia, do służb bezpieczeństwa, ale także rolnicy, straż górska lub leśna, pracownicy na głębokości i na wysokości; wszystkie zawody, które oznaczają pewien stopień potencjalnej trudności w porozumiewaniu się z kolegami lub ratownikami.

OBSŁUGA urządzeń Man Down

System musi mieć możliwość automatycznego wysyłania sygnału alarmowego we wszystkich przypadkach, w których pracownik znajduje się w pozycji poziomej lub sytuacja mikromotliwości. Zgłoszenie przez zagrożonego pracownika może odbywać się zarówno automatycznie, jak i ręcznie, używając odpowiedniego przycisku.

Urządzenie w dół – umieszczony na pasku, do szyi, w stosunku do komfortu pracownika – wykrywa warunki określone jako niebezpieczne - na przykład nachylenie powyżej 70 ° powyżej 50 sekundy – nadające własne koordynować GPS za pośrednictwem sieci komórkowej do podmiotów przydzielonych do usługi pomocy.

Jeśli operator pozostaje w pozycji poziomej, W zasadzie, urządzenie wysyłaj raporty do centrum kontroli, co prowadzi do rozmów telefonicznych, SMS-y, Telefony GSM, cykliczne i aktywujące alarmy akustyczne i wizualne na miejscu. Spowoduje to ratowanie na miejscu i pożądane uratowanie pracownika złapanego w wyniku choroby lub wypadku.

Również w przypadku urządzeń składowanych wymagane jest, aby przed wprowadzeniem sprzętu do obrotu producent lub importer upewnił się, że został on zaprojektowany i wyprodukowany w zgodność z dyrektywami w odpowiednich krajach europejskich. Będąc sprzętem radiowym, obowiązującą dyrektywą jest RED (Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych) 2014/53/UE. Niniejsza dyrektywa nakłada wymagania dobre wykorzystanie widma radiowego, z bezpieczeństwo i kompatybilność elektromagnetyczna. Typowe procedury Testowanie urządzeń radiowych.

PRAWO O PRACY ODDZIELONEJ

Jak wiadomo, obowiązujące przepisy - w szczególności Dekret prawny 81/08 – nakłada na pracodawcę obowiązek oceny i zapobiegania wszelkim zagrożeniom dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, zapewnienie im „niezbędnego i odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej”.

Takie recepty, określone w art. 45 z D.. LG. 81/08, zostały przewidziane w dekrecie ministerialnym nr. 388 z 15 Lipiec 2003 który wyraźnie wspomniał o potrzebie ze strony pracodawcy zapewnienia „a odpowiednie środki komunikacji szybko uruchomić system ratunkowy Państwowej Służby Zdrowia ”.

Na poziomie regulacyjnym warto o tym pamiętać, W dodatku, że w oczekiwaniu na użycie urządzeń unieruchamiających konieczne jest sformalizowanie a umowa o prywatności firma związana z geolokalizacją i przetwarzaniem powiązanych danych.

Podsumowujemy pozytywnie, jeśli chodzi o zarządzanie przedsiębiorstwem: zachęcanie do korzystania z urządzeń typu man down, l’INAIL • włączyli ich wyposażenie w wymagania dotyczące obniżenie średniej stawki celnej, żądanie faktur zakupu lub umowy najmu systemów detekcji jako dowodu. Dodatkowy element, który trzeba bardzo starać się kupić – aw produkcji - tych urządzeń skierowanych na coraz większy segment rynku.

Wszystkie urządzenia oddawane do użytku przez firmę muszą nosić Ce potwierdzające pomyślne zakończenie procesu Certyfikat CE produktów przestrzegając w szczególności szczegółowych procedur dotyczących Certyfikacja urządzeń radiowych.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

Technologia RFID Technologia RFID przenośny_komputer Testy elektroniczne Krótkofalówka

1 komentarz do "Urządzenia człowiek w dół: bezpieczeństwo dla samotnych pracowników”

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.