Dyrektywa RoHS: analiza chemiczna materiałów w celu uzyskania certyfikacji

Na temat ograniczenia w korzystaniu z substancje niebezpieczne w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, (ESA), Dyrektywa 2011/65/UE – nazywany również RoHS II – zastąpiona dyrektywą 2002/95/WE. Zdefiniowany przezakronim „Restriction of Hazardous Substances Directive”, ten RoHS ma na celu zjednoczenie ustawodawstwa państw członkowskich dotyczące ograniczeń w stosowaniu substancji niebezpiecznych w wyżej wymienionym sprzęcie oraz ochrony zdrowia ludzkiego, związane z odzyskiem i ekologiczną utylizacją odpadów z urządzeń AGD.

RoHS i jego główne zmiany

Na pierwszym miejscu, nowa dyrektywa rozszerzyła zakres substancji objętych ograniczeniami, dopracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej, łącznie z Deklaracja zgodności (Doc) i oznakowanie CE. Dyrektywa, W dodatku, zdefiniowanie dodatkowych obowiązków dla operatorów w łańcuchu produkcji/dystrybucji oraz zharmonizowanie listy substancji objętych ograniczeniami z podobnymi przepisami np. REACH.

Na poziomie rozszerzenie zakresu, Trzy kategorie produktów podlegających RoHS II, co przeszło z ósmej do jedenastej. Kategorie, o których mowa, to:

• Kategoria 1 – Duże urządzenia;
• Kategoria 2 – Małe AGD;
• Kategoria 3 – sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny;
• Kategoria 4 – Sprzęt konsumencki;
• Kategoria 5 – Sprzęt oświetleniowy;
• Kategoria 6 – Narzędzia elektryczne i elektroniczne;
• Kategoria 7 – Zabawki i sprzęt do rekreacji i sportu
• Kategoria 8 – placówek medycznych;
• Kategoria 9 – Narzędzia do monitorowania i kontroli, w tym narzędzia do monitoringu i sterowania przemysłowego,;
• Kategoria 10 – Automat;
• Kategoria 11 – Inne wyposażenie (ESA) które nie należą do żadnej z powyższych kategorii.

Jeśli chodzi o substancje z ograniczeniami stosowania oraz wartości maksymalnych tolerowanych stężeń wagowych w materiałach jednorodnych, RoHS podkreśla: Ołów (0,1 %), Rtęć (0,1 %), Kadm (0,01 %), Sześciowartościowy chrom (0,1 %), Polibromowane bifenyle (PBB) (0,1 %), Polibromowane etery difenylowe (PBDE) (0,1 %).

urządzenia-medyczne-rohs

OZNAKOWANIE CE i DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Jak wspomniano, od wejścia w życie dyrektywa RoHS wprowadziła l’obowiązkowe oznakowanie CE oraz wymagania dotyczące deklaracji zgodności. W celu wprowadzenia na rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ESA), dlatego, każdy podmiot gospodarczy musi przestrzegać procedura oceny zgodności zgodna z przepisami. Zgodność z wymaganiami RoHS musi być poparta niezbędną dokumentacją techniczną; co następnie zaowocuje deklaracją zgodności (Doc) oraz oznakowanie CE, które ma być umieszczone na gotowym produkcie.

W tym kontekście, ten producent musi zapewnić, że urządzenie elektryczne lub elektroniczne spełnia wymogi ograniczenia dotyczące substancji objętych ograniczeniami, sporządzanie dokumentacji technicznej,, po przeprowadzeniu wewnętrznej kontroli produkcji. Producent jest również odpowiedzialny za wydawanie Deklaracja zgodności, umieścić oznakowanie CE zapewniające jego identyfikowalność, i przechowywać dokumentację do wglądu 10 od wprowadzenia na rynek. Ogólnie, W dodatku, wszystkie podmioty - Wytwórca, upoważniony przedstawiciel, importer i dystrybutor – mieć odpowiedzialność za zapewnić zgodność produktu, stosowanie – w razie potrzeby – najwłaściwszych środków naprawczych.

Jak uzyskać certyfikat RoHS

Istnieć dwa tryby aby uzyskać certyfikat RoHS. Ten pierwszy - szeroko rozpowszechnione w ostatnich latach – zapewnia analizę wszystkich komponentów i materiałów użytych do produkcji produktu, mające na celu zebranie dotyczących ich indywidualnych deklaracji zgodności z RoHS. Ten tryb opiera się na zasadzie, że jeśli wszystkie użyte komponenty i materiały są zgodne z ustalonymi limitami, w związku z tym nawet kompletny produkt je szanuje.

dzisiaj, zamiast, działasz za pomocą druga metodologia polegająca na przyjmowaniu produktu, dosłownie zrób to w małych kawałkach, zebrać próbki wszystkich użytych materiałów – zarówno części elektryczne, jak i plastikowe – za poddać wszystkie te próbki analizie chemicznej. Wynika z tego, że liczba analiz jest duża, niezwykle dokładny, do tego stopnia, że ​​powierza się je dedykowanym laboratoriom, które te działania wykonują z dużą skutecznością.

Jak zwykle, Sicom Testowanie odpowiada potrzeby rynku szybko i skutecznie. Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom certyfikacji RoHS z zastosowaniem metody analizy chemicznej materiałów, Testowanie Sicom zaostrzyło się nowe umowy z laboratoriami specjalistycznymi i oferuje swoim klientom kompleksową obsługę, szybko i bezpiecznie.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.