Oznakowanie CE mierników i czujników do uprawiania sportu zawodowego

Gwałtowny wzrost technologie związane z czujnikami dla sportu otwiera nowe granice w nauka zawodowej aktywności sportowej. Z tego typu urządzenia można uzyskać wiele korzyści, takich jak zwiększenie efektywności gestu sportowego, możliwość pomiaru wyników, możliwość przewidywać problemy i wypadki i ogólnie, aby szybko wyodrębnić ważne informacje na temat wyników sportowych.

Kluczowymi elementami tej zmiany perspektywy w sektorze sportowym – podobnie jak w wielu innych – są: Systemy mikroelektromechanicznelub MEMS, technologię, którą w najbardziej ogólnej formie można zdefiniować jako serię zminiaturyzowanych elementów mechanicznych i elektromechanicznych.

Sposób użycia układy mikroelektromechaniczne Umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym zjawisk mechanicznych, termicznych, biologicznych, chemicznych, optycznych i magnetycznych oraz ekstrapolację danych opisowych na temat obciążenia treningowego lub jakości ruchu w wielu kontekstach.

Układy mikroelektromechaniczne

Układy mikroelektromechaniczne mogą prezentować się jako konstrukcje stosunkowo proste, bez elementów ruchomych, aż po złożone układy z wieloma elementami ruchomymi sterowanymi przez zintegrowaną mikroelektronikę.

W panoramie elementów funkcjonalnych układów mikroelektromechanicznych ważne miejsce zajmują mikroczujniki i mikroaktuatory, to znaczy przetworniki odpowiedzialne za przekształcanie energii z jednej formy w drugą.

Rozwój coraz bardziej inteligentnych urządzeń gwarantuje fakt, że mikroczujniki, mikroaktuatory, mikroelektronika i inne technologie mogą być zintegrowane w jednym chipie. Czujniki odpowiedzialne za zbieranie informacji działają w synergii z elektroniką, która sama przetwarza informacje i kieruje elementami wykonawczymi do reakcji, osiągając zamierzony cel.

Technologia MEMS jest niezwykle różnorodna i płodna, zarówno pod względem zamierzonych obszarów zastosowań, jak i sposobu projektowania i wytwarzania urządzeń. Ich produkcja seryjna – stosowane w branży układów scalonych – mogą również skutkować niskimi kosztami produkcji w przeliczeniu na urządzenie.

Inteligentne czujniki i mierniki dla profesjonalnych sportów

Do tej pory w świecie sport zawodowyNa rynku obecne są niezwykle wyrafinowane czujniki i mierniki. Niektóre z nich integrują akcelerometry, magnetometry i żyroskopy. Akcelerometry zwracają pomiar przyspieszenia liniowego; żyroskopy mierzą prędkość kątową, natomiast magnetometry odpowiadają za wskazanie kierunku północy magnetycznej Ziemi.

Co więcej, w niektórych realiach sportowych instrumenty zdolne do zwracania złożonych pomiarów są szeroko rozpowszechnione dzięki integracji z modułami czujniki inercyjne z maksymalnie dziewięcioma osiami. Są to akcelerometry, które integrują żyroskopy z wysokościomierzami, czujnikami akustycznymi i np. magnetometrami. W tym scenariuszu mikroelektronika wspomaga przetwarzanie danych, algorytmy fuzji danych i nauczanie maszynowe.

W związku z rodzaj sportowego gestu, który należy zmierzyć i zdefiniuj, że możesz wybrać technologie o innej strukturze. Przykładowo przyspieszenie pływaka będzie można zmierzyć dzięki jednoosiowemu akcelerometrowi, a atletyczny gest pływaka piłkarz zostanie zidentyfikowany przez a czujnik trójosiowy zdolny do działania w trójwymiarowości.

Do tego dochodzi tego typu perspektywa technologiczna, która przekłada się – w dużej mierze – na różnego rodzaju urządzenia pomiarowe do zainstalowania na obrzeżach pola lub na ciele sportowca, w świecie sportu coraz większą uwagę poświęca sięanaliza predykcyjna urazu a co za tym idzie – bezpieczeństwo sportowców. Poprawa wyników sportowców i zachowanie ich integralności fizycznej to obecnie zadanie nakolanników, kasków, inteligentnych bransoletek z zintegrowane zminiaturyzowane czujniki. Dzięki korekcja ruchu poparta analizą ilościową i powiadomienia w czasie rzeczywistym, ta gama urządzeń może zapewnić bezpieczne wrażenia sportowe w oparciu o cechy fizyczne i psychofizyczne sportowca.

Mierniki i czujniki marketingowe dla sportu

Uzyskanie znaku CE dla urządzeń podłączonych do czujników i pomiaru wyników sportowych opiera się na weryfikacji zgodności z wymaganiami określonymi przez obowiązujące dyrektywy europejskie, m.in. Dyrektywę 2014/30/UE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej, Dyrektywę 2014/35/UE (Niskie Dyrektywa Napięciowa), rozporządzenie 2002/95/WE (Dyrektywa RoHS) i Dyrektywa 2014/53/UE (RED) w sprawie urządzeń radiowych.

Aby zapewnić zgodność urządzeń i uzyskać oznakowanie CE konieczna jest weryfikacja produktów poprzezstosowanie norm zharmonizowanych, sporządzenie a plik techniczny który gromadzi całą dokumentację związaną z kontrolą produktu oraz Deklaracja zgodności UE co wskazuje na legalność produktu pod względem wymagań prawnych. Proces weryfikacji zgodności tego typu produktu jest związane z figurą producenta, ale obejmuje dane importera i dystrybutora na kilku poziomach. W rzeczywistości ci aktorzy procesu marketingowego biorą udział w kontroli rynku utrzymanie zgodności, z przechowywanie dokumentów oraz zgłaszanie władzom ewentualnych usterek.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.