Il 6 wrzesień 2018 Sicom Testing mi Uckham / Ciesz się test Oni podpisali umowę o współpracy w celu utworzenia nowej synergii w dziedzinie badań i certyfikacji wyposażenia morskiego.

Sicom Testing Jest to laboratorium badania i certyfikacji urządzeń elektrycznych, elektronicznych i radiowych, ekspert w Testowanie elektroniczna Ship aw badaniu zagadnień inżynierskich pokładzie roślin.

Uckham / Ciesz się test è un Organismo Notificato che esegue tutte le procedure di verifica e di certificazione per la marcatura CE di unità da diporto e componenti contemplate dalla Dyrektywa 2013/53 / UE oraz dyrektywy w sprawie wyposażenia okrętowego (Z) Dyrektywa 2014/90 / UE.

Umowa, podpisany przez Dr. Robert Porter, dyrektor Sicom Testing, e dall’ingeniere Adriano Bortoluzzi, dyrektor działu komponentów Udicer, To stawia początek nowej współpracy w zakresie certyfikacji silników elektrycznych do łodzi.

W tym kontekście, Sicom Testing Udostępnia wiedzę i doświadczenie w zakresie weryfikacji i testowania produktów morskich, ze zwróceniem szczególnej uwagi na aspekty kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, bezpieczeństwa i narażenie ludzi na działanie pól elektromagnetycznych.

Kolejny krok naprzód Sicom Testing, który rozszerza swoją sieć partnerów i umacnia swoją pozycję jako laboratorium i certyfikacji.

pytania

Jeśli masz pytanie lub komentarz
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. wymagane pola są zaznaczone *