Umowa o współpracy między Sicom i Udicer

Umowa o współpracy między Sicom i Udicer

Sicom Testing e Udicer/Nautitest collaborano per fornire un servizio di collaudo e certificazione degli equipaggiamenti marittimi unendo le rispettive competenze in modo sinergico.

Sicom Testing è un laboratorio di test e certificazioni di apparecchiature elettriche, elektronika i radio, esperto nel Testowanie elektroniczna Ship e nell’indagine di problemi all’impiantistica di bordo.

Uckham / Ciesz się test jest jednostką notyfikowaną, która przeprowadza wszystkie procedury weryfikacji i certyfikacji dotyczące oznakowania CE jednostek rekreacyjnych i komponentów objętych przez Dyrektywa 2013/53 / UE oraz dyrektywy w sprawie wyposażenia okrętowego (MED) Directive 2014/90/EU.

Umowa, sottoscritto dal dottor Robert Porter, direttore di Sicom Testing, i przez inżyniera Adriano Bortoluzzi, dyrektor działu komponentów Udicer, To stawia początek nowej współpracy w zakresie certyfikacji silników elektrycznych do łodzi.

W tym kontekście, Sicom Testing Udostępnia wiedzę i doświadczenie w zakresie weryfikacji i testowania produktów morskich, ze zwróceniem szczególnej uwagi na aspekty kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, bezpieczeństwa i narażenie ludzi na działanie pól elektromagnetycznych.

Kolejny krok naprzód Sicom Testing, który rozszerza swoją sieć partnerów i umacnia swoją pozycję jako laboratorium i certyfikacji.

Sicom Testing i Udicer oferują kompletną usługę dla Testowanie elektroniczna Ship.

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO MIESIĘCZNEGO NEWSLETTERA

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

elektryczny silnik zaburtowy

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.