Umowa o współpracy między Sicom i Udicer

Sicom Testing i Udicer/Nautitest współpracują w celu świadczenia usług testowania i certyfikacji sprzętu morskiego, łącząc swoje umiejętności w synergiczny sposób.

Sicom Testing jest laboratorium badań i certyfikacji urządzeń elektrycznych, elektronika i radio, ekspert w Testowanie elektroniczna Ship oraz w badaniu problemów z systemami pokładowymi.

Udicer / Nautitest jest jednostką notyfikowaną, która przeprowadza wszystkie procedury weryfikacji i certyfikacji dotyczące oznakowania CE jednostek rekreacyjnych i komponentów objętych przez Dyrektywa 2013/53 / UE oraz dyrektywy w sprawie wyposażenia okrętowego (MED) Dyrektywa 2014/90/UE.

Umowa, podpisany przez dr Roberto Passini, Dyrektor Sicom Testing, i przez inżyniera Adriano Bortoluzzi, dyrektor działu komponentów Udicer, To stawia początek nowej współpracy w zakresie certyfikacji silników elektrycznych do łodzi.

W tym kontekście, Sicom Testing Udostępnia wiedzę i doświadczenie w zakresie weryfikacji i testowania produktów morskich, ze zwróceniem szczególnej uwagi na aspekty kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, bezpieczeństwa i narażenie ludzi na działanie pól elektromagnetycznych.

Kolejny krok naprzód Sicom Testing, który rozszerza swoją sieć partnerów i umacnia swoją pozycję jako laboratorium i certyfikacji.

Sicom Testing i Udicer oferują kompletną usługę dla Testowanie elektroniczna Ship.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

elektryczny silnik zaburtowy

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.