Handel w Europie produktów ze Zjednoczonego Królestwa

Ten Komisja Europejska wydał dokument dotyczący konsekwencji Brexitu dla handlu w Europie produktami z Wielkiej Brytanii.

Dokument ten obejmuje wszystkie produkty wprowadzane do Wspólnoty, inne niż żywności i rolnictwa, od daty 30 marzec 2019, data, która będzie uwolnienie Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty Europejskiej (chyba że zostanie przedłużona).

Komitet podkreślił, że, począwszy od daty wydania, Producenci i importerzy z siedzibą w Wielkiej Brytanii nie będą już uznawane podmioty ustanowione we Wspólnocie Europejskiej.

Rezultatem jest to, że firma założona w jakimkolwiek innym państwie członkowskim, że przed Brexit uznano za dystrybutorem, Będzie on automatycznie stać się importerem i będzie podlegał ustawie o produkty z krajów trzecich.

Z praktycznego punktu widzenia, będzie musiał wypełniać obowiązki importerów, które różnią się od tych dystrybutorów.

Jest więcej. przepisy europejskie dotyczące produktów nie będzie już rozpoznać upoważniony przedstawiciel posiadający siedzibę w Zjednoczonym Królestwie. Tak więc firmy spoza UE, które obecnie zatrudniają upoważnionego przedstawiciela (lub środek) za wprowadzanie ich produktów na rynku europejskim, przeniesie tę funkcję do drugiego z krajów UE.

Również zgodnie z dokumentem, jednostek notyfikowanych Wielka Brytania nie będzie tak do prawa europejskiego i nie będzie mógł wypowiedzieć się na temat Certyfikat CE produktów warunki określone w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym.

Europe & WIELKA BRYTANIACo sprawi, że osoby pracujące w dziedzinie?
Muszą mieć pewność, że każda certyfikat oceny (Badanie typu UE) Pochodzi z notyfikowana jednym z państw członkowskich Wspólnoty.

Producent nadal będą musiały być na bieżąco Deklaracja zgodności UE swoich produktów i upewnij się, że odpowiedzialna za wprowadzenie na rynek leży we Wspólnocie Europejskiej.

Również w kontekście zmian po Brexicie Europejska Agencja Leków i Europejski Urząd Nadzoru Bankowego również będą musiały opuścić swoje biura w Wielkiej Brytanii i przenieść się do jednego z krajów Komisji 30 marzec 2019.

Jeśli chodzi o Europejską Agencję Leków (EMA), w danych 20 Listopad 2017, Rada Europejska wybrała Amsterdam jako nową lokalizację.
Jednakże rząd włoski poprosił, aby anulować tę decyzję, podkreślając, że nie będzie “zapewnienie, że Agencja może funkcjonować iw pełni funkcjonalny od daty wydania Zjednoczonego Królestwa Unii Europejskiej (30 marzec 2019), biorąc pod uwagę potrzebę przestrzeni i odpowiednich rozwiązań logistycznych dla biur, sale konferencyjne, archiwa i odpowiednie standardy bezpieczeństwa infrastruktury”.

Europejski Organ Nadzoru Bankowego (EBA) Zostanie on przeniesiony do Paryża.
Decyzja ta została określona przez losowanie po trzeciej turze głosowania. W trzeciej rundzie przyszedł Paryż i Dublin.

Sicom Testing oferuje kompletną obsługę Certyfikat CE produktów.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.