Dyrektywa 2014/53 Radio / UE

Dyrektywa 2014/53 Radio / UE

Sicom odbiera wiele próśb o dyrektywę UE Sprzęt radiowy 2014/53 / UE: tutaj jest podsumowanie w odpowiedzi na najczęściej wniosków dotyczących stosowania zasady RED.

Urządzenia radiowe, które są objęte RED

Dyrektywa obejmuje każdy sprzęt elektryczny lub elektroniczny, który celowo emituje i / lub odbiera fale radiowe, w celu:

  • porozumieć się (Komunikacja radiowa);
  • określenia kilku cech przedmiotu, na przykład, jego pozycji i prędkości (oznaczanie radiowy).

W porównaniu z Dyrektywą R&TTE 1999/5 / WE, the RED wprowadza kilka zmian i obecnie obejmuje dźwięk i TV odbiorcze sprzętu, i urządzenia działające poniżej 9 kHz.
Odwrotnie, dyrektywa nie obejmuje telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, Sprzęt radiowy używany przez radioamatorów (chyba że jest ona udostępniona na rynku), wyposażenie pokładowe i morskie (Załącznik I, RED 2014/53/Stany Zjednoczone).

Gdy aplikacja z RED jest wymagane

Począwszy od 13czerwca 2017 tylko stosowanie zasady RED jest dozwolone. Aż do tego dnia, zarówno stara i nowa dyrektywa radiowy może być użyty. Oznacza to, że wszystkie produkty wprowadzane na rynek, to znaczy, że są dostarczane do dystrybucji i używania po raz pierwszy na rynku europejskim, muszą spełniać z RED po 13 czerwca 2017.

Trasa do naśladowania w celu zapewnienia zgodności z RED

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie ma normy zharmonizowane notowane na Dzienniku Urzędowym UE, które dają “domniemanie zgodności”. Wiele pubblished standardy zostały zaktualizowane pod kątem zgodności do czerwonego, a tym samym najbardziej produktu radiowej mogą być poświadczone za pomocą armonized standardy i withou w UE certyfikatem, wydany przez jednostkę notyfikowaną.

Dodatkowe testy wymagane przez RED

Niektóre produkty mogą wymagać dodatkowych badań, Jednakże ten różni się od przypadku do przypadku,, i może obejmować aspekty efektywnego i skutecznego podziału widma radiowego dla nadajników, i w szczególności odporność na odbiorników, które obecnie muszą być odporne przed zakłóceniami.
We wszystkich przypadkach, urządzenia radiowe muszą jeszcze spełniają wymagania kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa, a producenci mogą stosować normy z dyrektywą EMC 2014/30 / UE i LVD 2014/35 / UE.

Kto jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności produktu

Pod RED, wszystkie podmioty gospodarcze w łańcuchu dostaw zostały jasno określone obowiązki w celu zapewnienia, że ​​urządzenia radiowe są zgodne z dyrektywą.
Producenci mają największą odpowiedzialność, oraz RED Zawiera listę zobowiązań muszą przestrzegać, aby umieścić swoje produkty na rynku. Muszą zapewnić, że ich urządzenia są produkowane w taki sposób, że spełnia zasadnicze wymagania określone w dyrektywie, poprzez przeprowadzenie procedury oceny zgodności, poprzez przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji technicznej i deklaracji zgodności UE, a następnie poprzez zapewnienie bieżącej zgodności wyrobu.
upoważnieni także przedstawiciele, importerzy i dystrybutorzy są odpowiedzialni za zapewnienie zgodności sprzętu i muszą upewnić się, że producent przeprowadził procedurę oceny zgodności stosowne, że produkt posiada wymaganą etykietowania (na przykład CE) i że towarzyszy odpowiedniej dokumentacji, w tym instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa w języku łatwo zrozumiałym dla użytkownika końcowego.

Potrzebujesz więcej pomocy?

Przejście do nowej dyrektywy Radio przynosi kilka zmian w wymaganiach testowych i zatwierdzenie urządzeń i może to powodować niepewność w sprawie sposobu postępowania w procesie certyfikacji.

Dzięki bogatemu doświadczeniu w certyfikujących produkty radiowe i trwają prace nad uaktualnieniem, Sicom może pomóc przedsiębiorcy zrozumieć wymagania zgodności ich urządzeń radiowych, świadczenie usług poradnictwa i doradztwa, i dbać o cały certyfikacji produktów, od testów do przygotowania dokumentacji technicznej.

Certyfikacji produktów, kontakt z zespołem w Sicom info@sicomtesting.com

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisać do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

Krata dla anten Testowanie elektroniczna Krótkofalówka Internet przedmiotów 5sol Antena

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.