Rynek amerykański i certyfikacja FCC

Przy 332 milionach nabywców i niemal stałym wzroście zużycia sprzętu elektronicznego, elektrycznego i radiowego, firma Rynek amerykański wygląda jak jeden z najbardziej dochodowych i bezpieczne dla producentów w branży.

Produkty wprowadzane na rynek amerykański muszą spełniać wymagania techniczne ustanowione przez lokalne przepisy.

Przepisy i wymagania dotyczące zgodności mogą pojawiać się jako: wymagający kontekst dla firm chcących wejść na rynek amerykański.

Najskuteczniejszą strategią jest współpracować z kompetentnym laboratorium, takim jak Sicom Testingktóra oferuje kompleksową obsługę Certyfikaty FCC I ISED, współpracując z organami certyfikującymi i regulacyjnymi, których przegląd znajduje się poniżej.

FCC: normy dotyczące sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego

W Stanach Zjednoczonych Federal Communications Commission (FCC) jest organem właściwym, który określa przepisy i standardy techniczne dotyczące różnych rodzajów sprzętu elektronicznego, w tym urządzeń o częstotliwości radiowej, terminali telekomunikacyjnych oraz sprzętu przemysłowego, naukowego i medycznego.

Wszystkie szczegółowe przepisy, do których odnoszą się te i inne urządzenia, zawarte są w różnych częściach tworzących niniejszy dokument Tytuł 47 Kodeksu przepisów federalnych Stanów Zjednoczonych (Code of Federal Regulations).

Urządzenia pracujące na częstotliwości radiowej są uregulowane w Części 15 Kodeksu. W tej części określono dopuszczalną ilość zakłóceń elektromagnetycznych emitowanych przez sprzęt zawierający w sobie obwód cyfrowy i pracujący na częstotliwości wyższej niż 9 kHz, który dzieli się na:

 • celowe grzejniki (emitery celowe), urządzenia celowo wytwarzające i emitujące energię o częstotliwości radiowej w drodze promieniowania lub indukcji;
 • niezamierzone grzejniki (niezamierzone emitery), urządzenia, które celowo wytwarzają energię o częstotliwości radiowej do wykorzystania w urządzeniu lub które wysyłają sygnały o częstotliwości radiowej poprzez przewodzenie do powiązanego sprzętu za pośrednictwem przewodów połączeniowych, ale które nie są przeznaczone do emitowania częstotliwości radiowych w drodze promieniowania lub indukcji;
 • przypadkowy grzejnikS (emitery przypadkowe), urządzenia wytwarzające w trakcie działania energię o częstotliwości radiowej, mimo że nie są celowo zaprojektowane do wytwarzania lub emitowania energii o częstotliwości radiowej. Przykładami przypadkowych emiterów są silniki prądu stałego, mechaniczne włączniki światła itp.

Zmienia się w zależności od rodzaju sprzętu rodzaj procedury autoryzacyjnej aby móc wprowadzać produkt na rynek Stanów Zjednoczonych.

Jak uzyskać autoryzację FCC?

Rozporządzenie FCC zapewnia dwa różne procedury autoryzacyjne: Deklaracja zgodności dostawcy i Orzecznictwo.

Tam Deklaracja zgodności dostawcy to procedura, według której menedżer produktu podejmuje niezbędne kroki, aby zapewnić zgodność sprzętu z obowiązującymi normami technicznymi. W takim przypadku nie jest konieczne przesyłanie dokumentacji doFCC lub zarejestruj sprzęt w bazie danych Komisji.

Sprzęt dopuszczony do procedury SdoC muszą zostać poddane badaniom technicznym w laboratorium badawczym.

Po pozytywnym zaliczeniu testów dokumentację należy zebrać w a plik techniczny które należy udostępnić władzom FCC Jeśli wymagane.

Oto kilka przykładów sprzętu objętego tą procedurą:
• Odbiorniki telewizyjne
• Odbiorniki transmisji FM
• Odbiorniki CB
• Urządzenia interfejsu telewizyjnego
• Komputery osobiste klasy B i urządzenia peryferyjne
• Zewnętrzne zasilacze impulsowe klasy B
• Inne urządzenia cyfrowe i urządzenia peryferyjne klasy B
• Urządzenia cyfrowe klasy A, urządzenia peryferyjne i zewnętrzne zasilacze impulsowe

Tam procedura Orzecznictwo jest najbardziej rygorystyczna, gdyż dotyczy urządzeń nadawczych o największym prawdopodobieństwie zakłócania usług radiowych.

Procedura ta wymaga od firmy odpowiedzialnej za produkt uzyskania FCC zwany identyfikatorem Kod beneficjenta. Identyfikator ten jest wymagany tylko raz i będzie stanowić pierwsze znaki wszystkich kodów Identyfikator fcc które zostaną przypisane do różnych produktów tej firmy.

Ponadto, powołanie A Agent FCC w USA, odpowiedzialny za reprezentowanie producenta lub importera we wszelkich kontaktach z FCC dotyczące certyfikacji i autoryzacji ich sprzętu. Agent musi mieć z siedzibą w Stanach Zjednoczonych oraz być upoważnionym do otrzymywania powiadomień prawnych i innych oficjalnych dokumentów w imieniu producenta lub importera.

Konieczne jest poddanie sprzętu odpowiednim badaniom w akredytowanym laboratorium FCC. Następnie całą dokumentację techniczną i raporty z testów należy przesłać do: jednostka certyfikująca telekomunikację, Telecommunications Certification Body (TCB).

TO TCB są to jednostki uprawnione do sprawdzenia, czy wyrób spełnia wymagania do uzyskania homologacji.

Po zatwierdzeniu przez instytucję zgodności produktu, procedury administracyjne niezbędne dozatwierdzenie certyfikatu i zostanie przypisany kod identyfikacyjny FCC ID które muszą być umieszczone na etykiecie produktu.

Następnie cała dokumentacja zostanie przesłana do bazy danych FCC.

Oto kilka przykładów sprzętu objętego tą procedurą:
• Urządzenia Bluetooth
• Urządzenia WiFi
• zdalne sterowanie
• Urządzenia RFID

Sicom Testing oferuje swoim klientom A pełen serwis cechowanie FCC we wszystkich przypadkach wskazanych powyżej, dołączony rejestracja firmy A FCC (Kod dotacji) i funkcję odpowiedzialnego przedstawiciela. Podobne usługi oferowane są również dla Kanady, zgodnie ze szczegółowymi przepisami.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

kontrola dostępu rfid zgodność Router z modemem Zgodność elektromagnetyczna

48 komentarzy do “Mercato USA e la certificazione <span class="no_translate">FCC</span>”

  • Dzień dobry
   Certyfikat FCC nie wygasa.
   Zaleca się jednak, aby w przypadku zmian w produkcie lub aktualizacji przepisów przeprowadzić odpowiednią kontrolę i w razie potrzeby ponownie wystawić certyfikat, aby zagwarantować zgodność produktu z upływem czasu.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 1. Dzień dobry
  Gdybym chciał wprowadzić na rynek amerykański urządzenie porównywalne z głośnikiem (konkretnie miałby to być wzbudnik), jakie procedury powinienem zastosować?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Aby produkt tego typu mógł zostać wprowadzony na rynek, musi on wykazać zgodność z przepisami FCC i zostać poddany testom emisji elektromagnetycznej jako „niezamierzony grzejnik”.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 2. Pozdrowienia,
  Mam do ciebie pytanie,
  Czy urządzenie zatwierdzone przez FCC „automatycznie” nadaje się do legalnego użytku we Włoszech/Europie?
  w szczególności mam na myśli urządzenie przesyłające strumień audio-wideo z niskim opóźnieniem, którego specyfikacja wskazuje „częstotliwości zatwierdzone przez FCC (5190/5230/5790/5830)”.
  Dziękuję

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Procedura FCC obowiązuje w przypadku wprowadzenia produktu na rynek amerykański, ale nie obowiązuje na rynku europejskim; w celu wprowadzenia produktu na rynek Unii Europejskiej konieczne jest wykazanie jego zgodności z dyrektywami europejskimi, którym podlega.
   W tym konkretnym przypadku „częstotliwości zatwierdzone przez FCC (5190/5230/5790/5830)” nie zapewniają prawidłowego wykorzystania widma radiowego w Europie, dlatego korzystanie z produktu może powodować zakłócenia z innymi urządzeniami korzystającymi z tych samych częstotliwości .
   Z wyrazami szacunku.
   Test Sicom

   Odpowiedz
 3. Cześć, jestem z Meksyku i moje pytanie brzmi: kto musi certyfikować produkt, producent czy dostawca? ponieważ obaj są w Meksyku.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Osoba odpowiedzialna za certyfikację, zgodnie z przepisami FCC, to osoba wprowadzająca produkt na rynek.
   Jeżeli do produktu ma zastosowanie procedura deklaracji zgodności dostawcy (SDoC), firmy, które nie mają siedziby w Stanach Zjednoczonych, muszą wyznaczyć stronę odpowiedzialną mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych; Jeżeli do produktu ma zastosowanie procedura certyfikacji, producent musi skontaktować się z jednostką certyfikującą w dziedzinie telekomunikacji (TCB), do której należy dostarczyć dokumentację wymaganą do uzyskania kodu FCC-ID niezbędnego do wprowadzenia produktu na rynek w Stanach Zjednoczonych.

   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Testy FCC należy powtarzać za każdym razem, gdy produkt jest modyfikowany, zanim zmodyfikowany produkt zostanie wprowadzony na rynek.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Każdy produkt telekomunikacyjny, który zamierzasz sprzedawać w Stanach Zjednoczonych, musi posiadać certyfikat FCC.
   Jeśli produkt już posiadający certyfikat FCC zostanie zmodyfikowany, prawdopodobnie konieczne będzie wykonanie pomiarów laboratoryjnych, aktualizacja dokumentacji oraz aktualizacja lub ponowne wydanie certyfikatu FCC.
   Pozdrowienia od Sicom Testing

   Odpowiedz
   • Czy mogę umieścić znak FCC wymagany do uzyskania certyfikatu? Czy mogę w międzyczasie umieścić symbol FCC i poprosić o certyfikację? Produkt jest przenośną ładowarką – powerbankiem, spełnia wymogi zgodności UE.

    Odpowiedz
    • Dzień dobry,
     Marketing produktu i oznakowanie znakiem FCC może nastąpić wyłącznie po wykazaniu zgodności produktu z przepisami USA.
     Z wyrazami szacunku
     Test Sicom

     Odpowiedz
 4. Dobry wieczór,
  Czy istnieją testy bezpieczeństwa elektrycznego podobne do tych wymaganych przez normę EN62368-1 dla produktu telekomunikacyjnego objętego ramami regulacyjnymi 47CFR?
  Jeśli tak, jakie są odniesienia regulacyjne dla USA?
  Dziękuję

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Tytuł 47 CFR dotyczy wyłącznie aspektów kompatybilności elektromagnetycznej, natomiast w zakresie bezpieczeństwa tego typu produktów nie ma określonych ram regulacyjnych, ponieważ zgodność w zakresie bezpieczeństwa jest weryfikowana na zasadzie dobrowolności.
   Ogólnie rzecz biorąc, międzynarodowe standardy IEC (na przykład IEC 62368-1) są akceptowane w Stanach Zjednoczonych, w innych przypadkach wymagany jest znak UL. Zależy to od ustaleń zawartych pomiędzy producentem a importerem w Stanach Zjednoczonych.
   Pozdrowienia od Sicom Testing

   Odpowiedz
 5. Dobry dzień,
  Jeśli produkt posiada certyfikat zgodności z FCC, czy wymaga corocznej ponownej certyfikacji? lub jak długo trwa certyfikacja?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Certyfikat FCC nie wygasa. Jeśli jednak produkt z certyfikatem FCC zostanie poddany zmianom, należy je poddać ocenie technicznej, a produkt musi zostać ponownie przetestowany, całkowicie lub częściowo, i certyfikowany.
   Pozdrowienia od Sicom Testing

   Odpowiedz
 6. Dzień dobry, nazywam się inż. Ernesto Tamez Escamilla, ekspert ds. telekomunikacji w Meksyku, posiadający certyfikat radia i telewizji w EECC. Chcę certyfikować sprzęt nadajnika radiowego FCC FM w paśmie od 88 do 108 MHz, który będzie modulowany częstotliwością.
  Jaka byłaby procedura? Dziękuję.

  Odpowiedz
 7. Dzień dobry,
  Jeśli wszystkie komponenty (zwłaszcza moduły radiowe) użyte w panelu przemysłowym posiadają certyfikat FCC, czy panel musi zostać ponownie certyfikowany zgodnie z częścią B FCC w przypadku niezamierzonego promieniowania?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry, dziękujemy, że do nas napisałeś.
   Aby panel przemysłowy mógł zostać wprowadzony na rynek, musi posiadać certyfikat FCC część 15B (lub część 15C, jeśli zawiera więcej niż jeden moduł radiowy), nawet jeśli wszystkie komponenty są już certyfikowane.
   Pozdrowienia od Sicom Testing

   Odpowiedz
  • Dzień dobry Marco, dziękujemy, że do nas napisałeś. Aby móc sprzedawać produkt w Stanach Zjednoczonych, w przypadku sprzętu elektronicznego korzystającego z częstotliwości powyżej 9 kHz wymagana jest zgodność z przepisami FCC.
   Pozdrowienia od Sicom Testing

   Odpowiedz
 8. Pozdrowienia,
  Chciałbym dowiedzieć się, kiedy konieczna jest ponowna certyfikacja produktu.
  Podczas produkcji niektóre komponenty mogą wymagać wymiany z różnych powodów, takich jak EOL lub optymalizacja produktu. Jakie warunki gwarantują przydatność produktu i brak konieczności przeprowadzania nowych badań?

  Dziękuję

  Odpowiedz
  • Dzień dobry
   Producent (i alternatywnie jego przedstawiciel lub importer w określonych przypadkach) jest odpowiedzialny za zgodność wszystkich wyprodukowanych części wprowadzanych na rynek. To normalne, że niektóre elementy wymagają wymiany w trakcie życia produktu. W przypadku każdej zmiany należy ocenić, czy może ona mieć wpływ na wymogi regulacyjne.
   Wymiana elementu pasywnego na element o tych samych właściwościach od innego dostawcy jest zwykle uważana za bezpieczną modyfikację, jeśli nie ma ona miejsca w szczególnie delikatnych obwodach.
   Wymiana elementu krytycznego dla bezpieczeństwa, takiego jak bezpiecznik lub ogranicznik, zwykle wymaga częściowego ponownego przetestowania.
   Kiedy mówimy o komponentach u schyłku życia (EOL), na myśl przychodzą nam komponenty, które pełnią złożone funkcje i w przypadku których następuje ewolucja wymagająca zmiany modeli lub wersji. Są to na przykład komponenty posiadające funkcje radiowe, procesory lub pamięci. W przypadku wymiany tych elementów zaleca się częściowe ponowne badanie.
   Zmiany w układzie obwodów drukowanych zawsze wymagają powtarzania testów kompatybilności elektromagnetycznej.
   Dlatego potrzebna jest kompetentna osoba, która oceni możliwy wpływ każdej zmiany.
   Aby określić grupę badań, które należy powtórzyć, możesz zdać się na laboratorium badawcze.
   Z wyrazami szacunku
   Personel Sicom Testing

   Odpowiedz
 9. Jeden z naszych klientów korzysta z dronów zakupionych w Internecie, z oznakowaniem FCC i łożyskiem płytkowym np. akronimem CE890 lub CE1313, ale nie posiada instrukcji w języku włoskim, klasycznego oznakowania CE, deklaracji zgodności CE i nie zawiera danych o zagrożeniach dla użytkowników itp. Czy we Włoszech uważa się ich za wyjętych spod prawa? czy pracownicy mogą z nich korzystać bez ponoszenia sankcji związanych z bezpieczeństwem pracy?

  Odpowiedz
  • Oznaczenie CE z numerem jednostki notyfikowanej przywodzi na myśl poprzednią, już nieaktualną dyrektywę R&TTE.
   Brak deklaracji zgodności oraz instrukcji w języku włoskim stanowi nieprawidłowości.
   Na podstawie tych informacji produkt jest zakazany we Włoszech i Europie.
   Jeśli chodzi o bezpieczeństwo pracy, tego typu produkt musi posiadać odpowiednią atest na rynek europejski, a więc także włoski.
   Ponadto, jeśli produkt stwarza ryzyko, należy je uwzględnić w dokumencie oceny ryzyka firmy.

   Odpowiedz
  • Dzień dobry Pawle,
   pozytywne zdanie testów FCC nie pozwala na nałożenie oznakowania CE ani na wprowadzenie produktu na rynek europejski. Są to dwie różne procedury, które wymagają wykonania różnych testów, chociaż w niektórych przypadkach niektóre testy mogą się pokrywać lub być bardzo podobne.

   Oprócz przeprowadzenia testów na reprezentatywnej próbce produktu należy upewnić się, że wszystkie wyprodukowane części są zgodne z tą próbką. Dokumentacja dostępna organom kontroli rynku musi być odpowiednio przechowywana. Obowiązują zasady i opłaty za utylizację odpadów elektronicznych. Musimy zadbać o poszanowanie praw konsumentów. Niektóre produkty przed wprowadzeniem na rynek wymagają rejestracji.

   Wszystkie te procedury istnieją z różnymi odmianami zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, należy ich jednak przestrzegać zgodnie z lokalnymi przepisami i we właściwych lokalnych urzędach.
   Z wyrazami szacunku
   Personel Sicom

   Odpowiedz
 10. Dzień dobry,

  podłączyliśmy klucz sprzętowy 3G do jednego z naszych produktów. Musielibyśmy otrzymać informację o ważności certyfikatu radiowego klucza. Czy po zainstalowaniu w urządzeniu programowalnym nadal obowiązuje? A może powinien ponownie uzyskać certyfikat RED, FCC i IC?

  Dziękuję

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   dziękujemy za kontakt.
   W przypadku sprzętu, który zawiera już certyfikowany produkt radiowy, mamy następujące scenariusze:
   – w przypadku FCC i Kanady dane certyfikowanego produktu radiowego zawarte w środku są pokazane na zewnątrz urządzenia
   – w przypadku oznakowania CE wszystkie badania radiowe są powtarzane
   Aby uzyskać więcej informacji, możesz napisać do nas na adres info@sicomtesting.com
   Z wyrazami szacunku
   Personel Sicom

   Odpowiedz
 11. Dzień dobry,
  ogólnie rzecz biorąc, czy w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej FCC jest mniej restrykcyjna niż oznakowanie CE?
  Czy jest możliwe, że produkt, który przeszedł testy oznakowania CE, nie przejdzie testów FCC?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   dziękujemy za kontakt.
   Chociaż przepisy FCC i CE dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej są różne, nie ma jednego bardziej rygorystycznego od drugiego.
   Produkt przetestowany i uznany za odpowiedni dla części CE musi nadal zostać poddany testom wymaganym przez FCC, ponieważ testy mogą się różnić.
   Z wyrazami szacunku
   Personel Sicom

   Odpowiedz
   • Dzień dobry, chciałbym się dowiedzieć, czy produkt, który posiadał już certyfikat FCC, zmienia markę i musi zostać ponownie certyfikowany, czy też stary certyfikat pozostaje ważny

    Odpowiedz
    • Dzień dobry.
     Z reguły nie ma konieczności powtarzania testów, jednak nowy produkt z pewnością musi posiadać certyfikat. Wszelka dokumentacja produktu oraz oryginalne badania muszą być dostępne i te ostatnie muszą być zgodne z aktualną wersją obowiązujących norm.
     Pozdrowienia od Sicom Testing

     Odpowiedz
 12. Dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć, czy me.podrian może pracować ze standardem telefonu marki Lenovo Note K8, ponieważ prawdopodobnie nie ma on FCC, byłoby to dla mnie bardzo pomocne, biorąc pod uwagę, że tutaj, w Kolumbii, te kwestie są bardzo nudne

  Odpowiedz
  • Dzień dobry Roksano,
   autentyczność certyfikatu FCC zależy od rodzaju certyfikowanego produktu. Aby zweryfikować zgodność produktu, rozporządzenie FCC ustanawia różne ścieżki w zależności od rodzaju produktu, który ma być certyfikowany (radiowy, elektroniczny itp.). Jeśli potrzebujesz dalszych informacji na temat certyfikacji FCC swoich produktów, możesz skontaktować się z nami tutaj https://www.sicomtesting.com/es/richiesta-di-preventivo/
   Z wyrazami szacunku
   Personel Sicom

   Odpowiedz
    • Dzień dobry,
     w przypadku sprzętu elektronicznego nieradiowego konieczne jest przeprowadzenie badań w specjalistycznym laboratorium i sporządzenie dokumentacji technicznej wyrobu.
     W przypadku sprzętu zawierającego moduły radiowe nie posiadające certyfikatu FCC (tj. bez identyfikatora FCC) konieczne jest przeprowadzenie testów w laboratorium akredytowanym przez FCC, przygotowanie dokumentacji technicznej produktu i przesłanie dokumentacji do Komisji FCC, aby produkt znajduje się w oficjalnej bazie danych.
     Pozdrowienia od Sicom Testing

     Odpowiedz
 13. Dzień dobry,
  Chciałbym uzyskać pewne informacje dotyczące przepisów FCC; procedury certyfikacyjne, przeprowadzanie wszelkich badań i przygotowywanie dokumentacji do certyfikacji różnych typów produktów elektronicznych.
  Dziękuję.
  Pozdrowienie

  Odpowiedz

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.