US Market i certyfikacja FCC

US Market i certyfikacja FCC

Aby uruchomić swoje produkty na rynkach międzynarodowych, firmy mają kilka kroków do podjęcia.
Uszkodzony jest wymagana w celu poświadczenia, że ​​produkty, które mają zostać wprowadzone do obrotu spełniają wymagania techniczne określone przez ustawodawstwo krajowe.

W branży elektroniki i telekomunikacji jednym z najbardziej poszukiwanych miejsc przez producentów, importerów i dystrybutorów jest rynek amerykański.
Podobnie jak w innych krajach, sprzedaż produktów jest regulowane przez certyfikacji i organów regulacyjnych.
W Stanach Zjednoczonych FCC zezwala na sprzedaż sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego tylko wtedy, gdy spełnia on wszystkie kryteria zgodności z obowiązującymi normami..
Produkty, które przejdą procedury weryfikacji i zatwierdzenia, uzyskać certyfikat FCC i może być wprowadzony na rynek.

FCC: standardy dla sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego

W Stanach Zjednoczonych, ten Federalna Komisja Łączności (FCC) Jest to właściwy organ, który określa zasady i standardy techniczne dotyczące różnych typów urządzeń elektronicznych, w tym urządzenia o częstotliwości radiowej, końcowe urządzenia telekomunikacyjne i urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne.

Wszystkie szczegółowe przepisy, które odnoszą się do tych i innych urządzeń, zawarte są w różnych częściach, które tworzą Tytuł 47 Kodeksu Przepisów Federalnych Stanów Zjednoczonych (Code of Federal Regulations).
Zestawy FCC, na przykład, maksymalne granice Sar (Specific Absorption Rate) dla 'narażenie ludzi na pola elektromagnetyczne.
w części 15 reguluje limitu ilościowego zakłócenia elektromagnetyczne emitowane z zamierzonymi emiterów, Radia, które nadawane bez konieczności udzielenia licencji, i niezamierzone emitery, urządzenia elektryczne, które zawierają w sobie układ cyfrowy i który działa przy wyższej częstotliwości w 9kHz.
Normy dla telefonów komórkowych, Nadajniki telefon satelitarny i radiowe są dostępne w różnych punktach innych części, które składają się przepisy.

Uzyskanie certyfikacji FCC?

FCC posiada trzy różne procedury zezwoleń: Sprawdź, Deklaracja Zgodności i Certyfikacja.
W zależności od produktu i procedur, zatwierdzenie do uwolnienia certyfikatu FCC Są one w gestii Federal Communications Commission lub organ certyfikujący dla telekomunikacji Telecommunications Certification Body (TCB).
TCB instytucje są uprawnione do sprawdzenia, że ​​dany produkt spełnia wymagania, aby otrzymać zatwierdzenie.
W praktyce, Urządzenia elektroniczne, które wymagają certyfikatu FCC, muszą one być najpierw testowane w laboratoriach badawczych.
Raporty z badań i dokumentację techniczną koniecznością urządzenia mają zostać zbadane przez podmiot TCB, który oceni wyniki badań.
Jeżeli instytucja uznaje, że spełnia produktów, zainicjuje procedur administracyjnych niezbędnych do zatwierdzenia certyfikacji.

Jeżeli producent sprzętu elektronicznego chciał rozszerzyć swój rynek amerykański, powinien dostać certyfikatu FCC.

Sicom Testing, we współpracy z wiodącą jednostką certyfikującą i innymi partnerami wyspecjalizowane laboratoria, Oferuje swoim klientom pełne doradztwo w harmonogramach certyfikacyjnych, Wykonuje wszystkie testy i przygotowanie dokumentacji do certyfikacji różnych rodzajów produktów elektronicznych i telekomunikacji.

Sicom Testing oferuje kompletną usługę dla certyfikatu FCC produkty.

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO MIESIĘCZNEGO NEWSLETTERA

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

Kontrola dostępu RFID zgodność Modem-Router Zgodność elektromagnetyczna Rocznica

46 komentarze na temat "Rynek amerykański i certyfikacja FCC”

  • dzień dobry
   Certyfikat FCC nie wygasa.
   Jednakże właściwe jest, aby, w przypadku zmian produktu lub aktualizacji regulacyjnych, przeprowadzana jest odpowiednia weryfikacja oraz, w razie potrzeby, certyfikat został ponownie wydany, w celu zagwarantowania zgodności produktu w czasie.
   Serdeczne pozdrowienia
   Test Sicom

 1. dzień dobry
  Gdybym chciał wprowadzić na rynek amerykański aparat porównywalny z głośnikiem ( konkretnie byłby to wzbudnik ) jakich procedur muszę przestrzegać?

  • dzień dobry,
   Aby wprowadzić na rynek produkt tego typu, konieczne jest wykazanie jego zgodności z przepisami FCC., musi być poddany badaniom emisji elektromagnetycznej, takim jak: “niezamierzony grzejnik”.
   Serdeczne pozdrowienia
   Test Sicom

 2. Maść,
  Mam do ciebie pytanie,
  aparatura zatwierdzona przez FCC jest “automatycznie” legalnie użytkowe we Włoszech / Europa ?
  w szczególności mam na myśli urządzenie, które przesyła strumień audio wideo z małym opóźnieniem, w którego specyfikacjach jest wskazany “Częstotliwości zatwierdzone przez FCC (5190/5230/5790/5830)”
  Dziękuję Ci

  • dzień dobry,
   Procedura FCC jest ważna dla wprowadzenia produktu na rynek amerykański, ale nie jest ważna na rynku europejskim; w celu wprowadzenia produktu do obrotu w Unii Europejskiej konieczne jest wykazanie jego zgodności z dyrektywami europejskimi, którymi podlega.
   W tym konkretnym przypadku “Częstotliwości zatwierdzone przez FCC (5190/5230/5790/5830)”, nie zapewniają prawidłowego wykorzystania widma radiowego w Europie, dlatego korzystanie z produktu może powodować zakłócenia z innymi urządzeniami, które używają tych samych częstotliwości.
   Serdeczne pozdrowienia.
   Test Sicom

  • dzień dobry,
   Kto zajmuje się certyfikacją, zgodnie z przepisami FCC, jest tym, który wprowadza produkt na rynek.
   W przypadku zastosowania procedury deklaracji zgodności Dostawcy do produktu (Sdoc •) Firmy spoza USA muszą zidentyfikować osobę odpowiedzialną zamieszkałą w USA; w przypadku zastosowania procedury certyfikacji do produktu, producent musi skontaktować się z Certyfikowaną Jednostką Telekomunikacyjną(TCB) komu będziesz musiał dostarczyć dokumentację wymaganą do uzyskania numeru FCC-ID niezbędnego do sprzedaży produktu w Stanach Zjednoczonych.

   Serdeczne pozdrowienia
   Test Sicom

  • Dzień dobry,
   Testy FCC należy powtarzać za każdym razem, gdy produkt jest modyfikowany, przed wprowadzeniem zmodyfikowanego produktu do obrotu.
   Serdeczne pozdrowienia
   Test Sicom

  • dzień dobry.
   Każdy produkt telekomunikacyjny przeznaczony do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych musi posiadać certyfikat FCC.
   Jeśli produkt posiadający już certyfikat FCC zostanie zmodyfikowany, mogą być wymagane pomiary laboratoryjne, zaktualizuj dokumentację i zaktualizuj lub powtórz certyfikację FCC.
   Pozdrowienia od Sicom Testing

   • Czy mogę umieścić znak FCC wymagany do uzyskania certyfikatu? alternatywnie, Mogę umieścić symbol FCC, a w międzyczasie poprosić o certyfikację? Produkt jest przenośną ładowarką – powerbank, spełnia wymogi zgodności z wymogami UE.

    • dzień dobry,
     Wprowadzanie do obrotu produktu i znakowanie znakiem FCC może mieć miejsce wyłącznie po wykazaniu zgodności produktu z przepisami USA.
     Serdeczne pozdrowienia
     Test Sicom

 3. dobry wieczór,
  na produkt telekomunikacyjny, który mieści się w ramach regulacyjnych 47CFR, przewiduje się testy bezpieczeństwa elektrycznego podobne do tych wymaganych przez EN62368-1?
  Jeśli tak, jakie są odniesienia prawne w USA?
  Dziękuję Ci

  • dzień dobry.
   to tytuł 47 CFR dotyczy tylko aspektów kompatybilności elektromagnetycznej, podczas gdy nie ma określonych ram regulacyjnych dotyczących bezpieczeństwa tego typu produktów, ponieważ zgodność w zakresie bezpieczeństwa jest weryfikowana na zasadzie dobrowolności.
   Generalnie międzynarodowe standardy IEC (na przykład IEC 62368-1) są akceptowane w Stanach Zjednoczonych, innym razem wymagany jest znak UL. Zależy to od umów zawartych między producentem a importerem w Stanach Zjednoczonych.
   Pozdrowienia od Sicom Testing

  • dzień dobry,
   Certyfikat FCC nie wygasa. Jednak jeśli produkt z certyfikatem FCC przechodzi zmiany, należy je ocenić pod względem technicznym, a produkt ponownie przetestować, całkowite lub częściowe, i certyfikowany.
   Pozdrowienia od Sicom Testing

 4. Dzień dobry, nazywam się inż. Ernesto Tamez Escamilla, ekspert ds. telekomunikacji w Meksyku i dyplom z radia i telewizji w E.E.CC. Chcę uzyskać certyfikat na nadajniku radiowym FCC FM w paśmie od 88 a 108 Mhz, która byłaby modulowaną częstotliwością.
  Jaka byłaby procedura Dzięki.

 5. dzień dobry,
  Jeśli wszystkie elementy (zwłaszcza moduły radiowe) zastosowane wewnątrz panelu przemysłowego posiadają certyfikat FCC, panel musi być ponownie certyfikowany zgodnie z FCC część B w przypadku niezamierzonego promieniowania?

  • dzień dobry, dzięki za pisanie.
   W celu wprowadzenia na rynek, panel przemysłowy musi być certyfikowany zgodnie z FCC część 15B (lub część 15C, jeśli wykorzystuje on więcej niż jeden moduł radiowy) nawet jeśli wszystkie elementy są już certyfikowane.
   Pozdrowienia od Sicom Testing

  • Dzień dobry Marco, dzięki za pisanie. Aby sprzedać produkt w Stanach Zjednoczonych, Zgodność z FCC jest obowiązkowa w przypadku sprzętu elektronicznego, który wykorzystuje częstotliwości powyżej 9 Khz.
   Pozdrowienia od Sicom Testing

 6. Maść,
  Byłbym zainteresowany, aby wiedzieć, kiedy ê konieczne przeprowadzenie certyfikacji wyrobu ponownie.
  podczas produkcji, może trzeba wymienić pewne elementy z różnych powodów, takie EOL lub optymalizacja produktu. Jakie są warunki, które gwarantują przydatności produktu oraz niepodlegania konieczność wykonania nowych testów?

  Dziękuję Ci

  • dzień dobry
   Wytwórca (i ewentualnie jego przedstawiciela lub importera w przypadkach przewidzianych) jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich produktów zamiennych wprowadzonych na rynek. mi’ normalne, że w życiu produktu niektóre elementy mogą być zastąpione. Na każdej zmianie trzeba ocenić, czy może to mieć wpływ na wymogi regulacyjne.
   Zmiana składnika biernego z których jedna posiada te same cechy innego dostawcy jest zwykle uważany za bezpieczny, jeżeli modyfikacja ta nie zdarza się w szczególnie delikatnych obwodów.
   Zmiana krytycznym komponentem dla bezpieczeństwa, taki jak bezpiecznik lub ogranicznika zwykle wymagają częściowe powtórne.
   Jeśli chodzi o składniki pod koniec ich życia (EOL), To może myśleć komponentów, które wykonują złożone funkcje, dla których odbywa ewolucję jako nałożenie kolejnych modeli lub wersji. Są to na przykład elementów z funkcjami radia, lub przetwórcy lub wspomnienia. Kiedy te elementy są zmieniane należy częściowego powtórnego testowania.
   Zmiany układ obwodów drukowanych zawsze wymagają powtórzenia testów kompatybilności elektromagnetycznej.
   To musi kompetentną osobę do oceny możliwego wpływu wszelkich zmian.
   Do oznaczania grupy badawczego jest powtarzane można powierzyć laboratorium badawczego.
   szczerze
   Pracownicy Testowanie Sicom

 7. Jeden z naszych klientów korzysta drony kupić online, FCC znakowania i płyty nośnej, na przykład, skrót CE890 lub CE1313, ale oni nie mają obsługi w języku włoskim, Oznakowanie klasyczny CE, Deklaracja zgodności WE i nie przekazują dane na temat zagrożeń dla użytkowników, itp. Są one znaczne zakazana we Włoszech? Mogą one być wykorzystane przez pracowników, nie napotykając sankcje związane z bezpieczeństwem w pracy?

  • Znakowanie notyfikowana numer CE sugeruje wcześniejszą dyrektywą R&TTE nieaktualne.
   Brak deklaracji zgodności i instrukcji znajduje się w nieprawidłowościach włoskich.
   Produkt, Na podstawie tych informacji, Jest zakazana we Włoszech i Europie.
   Jeśli chodzi o bezpieczeństwo pracy, Ten rodzaj produktu musi być odpowiedni certyfikat na rynek europejski, tak też włoski.
   Poza tym, jeżeli produkt stwarza zagrożenie, muszą one zostać uwzględnione w dokumencie firmie oceny ryzyka.

  • Dzień dobry Paul,
   które przeszły testy FCC, To nie pozwala na stosowanie znaku CE, ani na wprowadzenie produktu na rynek europejski. Są to dwie różne procedury, które przewidują wykonanie wielu prób, chociaż w niektórych przypadkach pewne dowody mogą być takie same lub bardzo podobne.

   Ponadto do przeprowadzenia testów na reprezentatywnej próbce produktu, musimy upewnić się, że wszystkie części produkowane są zgodne z tą normą. poprawnie musimy przechowywać dokumenty, którymi dysponują organy kontroli rynku. Istnieją zasady i opłaty za usuwanie odpadów elektronicznych. Musimy zapewnić, że konsumenci są przestrzegane diitti. Niektóre produkty muszą być zarejestrowane przed wprowadzeniem na rynek.

   Wszystkie te procedury istnieją i ich wariantów w Europie i Stanach Zjednoczonych, ale muszą być stosowane zgodnie z lokalnymi przepisami i w lokalnych biurach kompetencji.
   Serdeczne pozdrowienia
   pracownicy Sicom

 8. dzień dobry,

  możemy podłączyć klucz 3G do jednego z naszych produktów. Musielibyśmy otrzymywać informacje o ważności certyfikatu klucza radiowego. To jest nadal ważny po zainstalowaniu w urządzeniu programowalnym? Lub powinny być ponownie certyfikat RED, FCC i IC?

  Dziękuję Ci

  • dzień dobry,
   dzięki za skontaktowanie się z nami.
   W przypadku wyrobu zawierającego produkt radiowy już certyfikat, mamy następujący scenariusz:
   – przez FCC i Kanady są raportowane na zewnątrz urządzenia radiowego dane świadectwo wewnątrz
   – w przypadku CE, powtórz cały test radiowy
   Po więcej informacji, napisz do nas info@sicomtesting.com
   Serdeczne pozdrowienia
   pracownicy Sicom

  • dzień dobry,
   dzięki za skontaktowanie się z nami.
   Chociaż FCC i związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną CE są różne, nie ma ani jednego od drugiego bardziej rygorystyczne.
   Produkt przetestowany i uznany za odpowiedni Strony WE, wciąż ma być poddany testom wymaganym do FCC, ponieważ badania mogą różnić.
   Serdeczne pozdrowienia
   pracownicy Sicom

    • dzień dobry.
     Z reguły nie ma potrzeby powtarzania testów, ale na pewno nowy produkt musi być certyfikowany. Cała dokumentacja produktu i oryginalne testy muszą być dostępne i muszą być zgodne z aktualną wersją obowiązujących norm.
     Pozdrowienia od Sicom Testing

 9. Dzień dobry Chciałbym wiedzieć, czy me.podrian pracować ze standardem znanej marki telefonu K8 Lenovo, ponieważ rzekomo nie FCC byłoby bardzo pomocne dla mnie, bo tu w Kolumbii kwestie te są bardzo nudne

  • Witam Roxana,
   autentyczność zgodą FCC zależy od rodzaju certyfikatu wyrobu. Weryfikacja zgodności produktów, Przepisów FCC określają różne ścieżki w zależności od rodzaju produktu, która ma być poświadczone (radio, elektroniczny, itp). Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat certyfikacji FCC swoich produktów, Można skontaktować się z nami tutaj https://www.sicomtesting.com/es/richiesta-di-preventivo/
   Serdeczne pozdrowienia
   pracownicy Sicom

    • dzień dobry,
     w przypadku nieradiowego sprzętu elektronicznego konieczne jest przeprowadzenie badań w specjalistycznym laboratorium oraz przygotowanie dokumentacji technicznej wyrobu.
     Do urządzeń zawierających moduły radiowe z certyfikatem FCC (tj. bez identyfikatora FCC), testy muszą być wykonywane w laboratorium akredytowanym przez FCC, przygotować dokumentację techniczną produktu i przedłożyć ją Komisji FCC, aby produkt znalazł się w oficjalnej bazie danych.
     Pozdrowienia od Sicom Testing

 10. dzień dobry,
  Chciałbym mieć jakieś informacje na temat zasad FCC; procedury certyfikacji, wykonanie wszystkich badań i przygotowanie dokumentacji do certyfikacji różnych rodzajów produktów elektronicznych.
  Dziękuję Ci.
  Pozdrowienie

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.