Głośniki Bluetooth: Oznakowanie CE głośników

Niezwykle popularne urządzenia w dziedzinie’rozrywka domowa, Głośniki Bluetooth są w stanie pogodzić dobry stopień praktyczności i jakościowe renderowanie reprodukcji dźwięku zgodne z oczekiwaniami związanymi z produktem.

Ich wyraźna afirmacja na rynku wynika z praktyczności wymiany danych cyfrowych na niewielką odległość z wyjątkowo niskie zużycie baterii w porównaniu z innymi technologiami. Głośniki Bluetooth – możliwość ładowania przez komputer lub samochód, teraz może łączyć się z różnymi wirtualnymi asystentami inteligentnego domu – prezentują się jako skuteczny wybór audio na rynku, łączenie mocy, koszt, lekkość i praktyczność.

Działanie głośników Bluetooth

Głośniki Bluetooth, a dokładniej głośniki, odbierają sygnał z aparatury, do której są podłączone przez fale radiowe – sam system Bluetooth – wzmacniając go w stosunku do mocy, jaką mogą rozwinąć.

Głośniki Bluetooth mogą zazwyczaj pomieścić analogowe wejście audio i różne komponenty Hi-Fi według uznania modelu. Bluetooth działa w Pasmo ISM 2.45 Ghz (2400-2483.5 Mhz), cecha, która kojarzy go jako technologię o zmniejszonych zakłóceniach, stabilny i idealny do przesyłania sygnałów niskiego zasięgu.

Technologia Wi-Fi, główny konkurent pod względem wyboru audio, pozwala na transport większej ilości danych i na dużych przestrzeniach, ale potrzebujeinstalowanie sieci lokalnej , aby podłączyć wszystkie urządzenia, których dotyczy problem.

Głośniki Bluetooth i oznakowanie CE

Jak wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne, Głośniki Bluetooth – ale także słuchawki i słuchawki, które wykorzystują tę samą technologię – musi nosić oznakowanie CE i są zgodne z normami określonymi w różnych dyrektywach.

Jak wiadomo,, Ce gwarantuje konsumentowi zgodność produktu z wymaganiami takie same jak wszystkie przepisy Wspólnoty Europejskiej, w zakresie ochrony zdrowia, Bezpieczeństwo i ochrona środowiska. Ł’uzyskanie oznakowania CE dla głośników Bluetooth – co wiąże się przede wszystkim z postacią producenta, ale na różnych poziomach liczby upoważnionych przedstawicieli, importer i dystrybutor – jest podzielony na różne fazy.

Zaczyna się od określenia wymagań niezbędnych do spełnienia dyrektyw Wspólnoty Europejskiej, aby następnie przystąpić do ich weryfikacji. L”stosowanie norm zharmonizowanych kompleksowo jest to najłatwiejsza i najtańsza droga do oceny zgodności produktu i, po zakończeniu fazy weryfikacji, dokumentacja techniczna jest przygotowana.

Ten dokumentacja techniczna wygląda jak kolekcjoner całej dokumentacji niezbędnej do identyfikacji produktu, w tym przypadku głośniki Bluetooth, oraz poświadczają ich zgodność z wymaganiami obowiązujących dyrektyw. Po zakończeniu tej fazy umieszczany jest znak CE., jawnie, czytelny i trwały,. Na końcu procesu sporządza się Deklaracja zgodności UE co wskazuje, że dany produkt spełnia wszystkie wymogi prawne.

Jakie obowiązki spoczywają na PRODUCENCIE, IMPORTER i DYSTRYBUTOR

Jak wspomniano, figura producent jest najbardziej zaangażowana na poziomie operacyjnym i biurokratycznym w proces oceny, weryfikacja i kontrola zgodności produktu. On zajmie się robieniem sporządzić deklarację zgodności UE, przygotowanie dokumentacji technicznej i prowadzenie całej dokumentacji dla 10 wiek. Jest to obowiązek producenta umieszcza znak CE, ale także rozwój Naprawcze zapewnienie zgodności produktu z dyrektywami europejskimi przez cały okres jego użytkowania.

L”importer musi sprawdzić, czy przywożony przez niego produkt jest wyposażony w Certyfikat zgodności CE; posiada dokumentację umożliwiającą identyfikowalność i musi zapewnić, że:, w okresie czasu, który jest na własną odpowiedzialność, nie została zmieniona w sposób, który mógłby zagrozić jej zgodności, informowanie producenta i organów nadzoru o dostępie.

Ten dystrybutor, analogicznie, ma obowiązek zapewnić, że: zgodność produktów utrzymuje się w czasie i że nie ma żadnych zmian, starając się wskazać wszelkie niespójności.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.