Nowości i zmiany w oznakowaniu CE: Nowy EMC, LVD i Radio

Nowości i zmiany w oznakowaniu CE: Nowy EMC, LVD i Radio

Il 20 kwiecień 2016 stawia na wejście w życie nowych dyrektyw europejskich obowiązkową częścią znacznie szerszego procesu dostosowania do nowych ram Legislacji.
Wśród nowych reguł, istnieją dwa szczególnie ważne dla sektora urządzeń elektronicznych: la Dyrektywa 2014/30 / EU EMC o kompatybilności elektromagnetycznej oraz Dyrektywa 2014/30 / UE LDV w sprawie bezpieczeństwa niskiego napięcia urządzeń elektrycznych, zastępują one, odpowiednio, 2004/108 / WE i 2006/95 / WE.

Chociaż nie wpływając dziedzinach podlegających jego stosowania oraz wymaganiami zasadniczymi, Dyrektywy te nie składają żadnych istotnych zmian na różnych poziomach, zharmonizowane definicje obowiązków podmiotów gospodarczych uczestniczących w łańcuchu dystrybucji produktów elektronicznych, według procedur Deklaracja zgodności WE w ścisłym znaczeniu.
Istniejące produkty zostaną następnie ponownej certyfikacji zgodnie z nowymi wytycznymi przed 20 kwiecień 2016; elementy obecne w łańcuchu dystrybucji przed tą datą mogą nadal być wprowadzane do obrotu.

Dla nowych Dyrektywa 2014/30 Radio / UE RE, który zastępuje 1999/5 / WE, Jest natomiast przewidziane na okres przejściowy z 13 czerwiec 2016 glin 12 czerwiec 2017, gdzie można stosować zarówno starą i nową dyrektywę.

Co zmieni się dla handlowców

Szczególnie ważne są zmiany mające wpływ na obowiązki podmiotów gospodarczych w zakresie wprowadzania do obrotu sprzętu elektronicznego na rynku europejskim.
Z jednej strony, dyrektywy jasno określać obowiązki producentów, az drugiej wprowadzają nowe dla importerów i dystrybutorów, który musi nie tylko zapewnić, że producent przeprowadził prawidłowo procedur oceny zgodności wyrobów sprzedawanych, ale również te, które są powiązane z odpowiednią dokumentacją techniczną i regularnie przywrócić znak CE, szczegóły kontaktu producenta, w stosownych przypadkach, importer.

Europa

To spada na producentów w pierwszej kolejności, jednak, odpowiedzialność za prawidłowo sprawdzenia zgodności każdego produktu wprowadzanego na rynek, dostosowanie się do zmian wynikających z nowych dyrektyw i norm zharmonizowanych zaktualizowanych, w razie potrzeby powtórzenie testów zgodności z produktami.

Dzięki długiemu i udokumentowanym doświadczeniem w dziedzinie, Sicom Testing Wspiera przedsiębiorstwa wzdłuż całej drogi certyfikat CE ich produktów.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisać do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

Modem-Router Śniadanie-ce action-łódź-skuter wodny Kompatybilność elektromagnetyczna Brexi

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.