Dobre praktyki w zakresie certyfikacji FCC i ISED

Federalna Komisja Łączności (FCC) Stanów Zjednoczonych reguluje wszystkie produkty zawierające nadajniki radiowe – takich jak sprzęt telekomunikacyjny, Komunikacja satelitarna i kablowa – zapewnienie prawidłowego stosowania ustawy o łączności radiowej. Na rynek kanadyjski, zamiast, te same produkty są regulowane przez Innovation, Nauka i rozwój gospodarczy (ised).

Kluczową funkcją tych dwóch organów jest określenie minimalnych wymagań, aby sprzęt elektroniczny nie był produkowany niebezpieczne emisje radiowe dla zdrowia ludzi i telekomunikacji.

Procedura ta wymaga, aby firma odpowiedzialna za produkt uzyskała od FCC identyfikator o nazwie Grant Code. Ten identyfikator jest wymagany tylko raz i będzie pierwszymi znakami wszystkich numerów identyfikacyjnych FCC, które zostaną przypisane do różnych produktów tej firmy.

Ponadto powołanie Agent FCC w USA, odpowiedzialny za reprezentowanie producenta lub importera we wszystkich kontaktach z FCC dotyczących certyfikacji i autoryzacji ich sprzętu. Pracownik musi mieć Z siedzibą w USA oraz być upoważnionym do otrzymywania informacji prawnych i innych oficjalnych dokumentów w imieniu producenta lub importera.

Certyfikaty FCC i ISED: produkty, których to dotyczy

Powyższy system regulacyjny wpływa na pasmo od 9 KHz 3.000 GHz i obejmuje trzy rodzaje sprzętu. Porozmawiajmy o celowe emitery (że, jak sama nazwa wskazuje, celowo nadawać częstotliwość radiową), z niezamierzone emitery (gdzie generowana jest energia elektromagnetyczna, ale nie promieniuje) iz emitery incydentalne generujących zakłócenia jako efekt uboczny ich funkcjonowania.

Wprowadzanie tego typu urządzeń na rynek amerykański i kanadyjski wymaga zgodności z określonymi wymogami prawnymi, jak również sporządzenie prawidłowej dokumentacji technicznej.

Aby usprawnić i ułatwić etapy oceny zgodności i certyfikacji produktu, warto podkreślić pewne kluczowe aspekty w fazie rozwoju. Poniżej znajduje się kilka uwag, „dobrych praktyk” efektywnego projektowania, zapewnienie większej liniowości w procesach certyfikacji.

Projekt z uwzględnieniem Regulaminu

Idealny projekt produktu – jak również uwzględnienie wymagań technicznych, koszty i tak dalej – nie powinno być obojętne uwzględnienie rynków docelowych oraz prawa, które będą miały zastosowanie do tego produktu.

W rozwoju jest zatem właściwe znaleźć wszystkie informacje na temat przepisów i aktów prawnych i planuj, idealnie, z testów wstępnych (testy przed zgodnością) w kompetentnym laboratorium. Na tym etapie zostanie przygotowana dokumentacja, aby projekt był sprawny; dlatego zdecydowanie zaleca się kontakt z laboratorium posiadającym odpowiednie umiejętności w zakresie certyfikacji FCC/ISED.

Rozważ przyszłe perspektywy

W fazie projektowania kluczowe jest podejście związane z koncepcja elastyczności. Uczynienie urządzenia łatwym do modyfikacji w celu dostosowania go do nowych warunków przyszłego rynku to zwycięskie podejście. W tej perspektywie właściwe będzie dokonywanie wyborów bezpieczne i elastyczne technologie i zidentyfikować komponenty dobrze pozycjonowanych i zaufanych marek, aby zapewnić długotrwałą stabilność.

Wybierz odpowiedni moduł radiowy

Przed zakupem modułu radiowego wskazane byłoby upewnienie się, jakie pasma są używane, sam moduł radiowy, Są kompatybilna z rynkami, na których urządzenie będzie sprzedawane. W perspektywie uzyskać certyfikat FCC lub ISED, jednym z aspektów, który należy ocenić, jest wybór między modułem radiowym, który ma już certyfikat, a modułem radiowym, który wymaga certyfikacji od podstaw.

W pierwszym przypadku, W zasadzie, będziesz kwalifikować się do łatwiejsza ścieżka certyfikacji produktów, obniżenie kosztów, anche se varrà comunque l’obbligo di valutare la conformità del modulo radio all’interno dell’applicazione finale. Nel caso in cui il modulo radio necessitasse di certificazione, zamiast, sarà necessario effettuare una serie di prove che renderà l’intero iter più lungo, dispendioso e complesso. Ove possibile, optare per un modulo radio già certificato è una buona strategia di semplificazione.

Documentazione tecnica ed etichettatura

Ten Dokumentacja techniczna ha un ruolo di primaria importanza nellottenimento di Certificazioni FCCe ISED e dovrebbe essere portata avanti di pari passo alle fasi di progettazione e alle prove di laboratorio e con la stessa considerazione prioritaria. L’etichetta, poi, andrà adeguata ai requisiti specifici relati al paese in cui commercializzare il dispositivo, considerando le słowa obowiązkowe i hipotetycznych potrzeb opakowanie dla małych produktów.

Przypomnijmy, że na rynek amerykański, w zależności od rodzaju sprzętu radiowego, możliwe są dwie procedury zatwierdzania: ten Deklaracja zgodności dostawcy (gdzie strona odpowiedzialna przeprowadza pomiary i testy, aby upewnić się, że produkt jest zgodny z normami) I Certyfikacja, wymagane do zatwierdzenia dowolnego urządzenia bezprzewodowego.

W przypadku urządzeń, które zawierają zarówno nadajniki radiowe, jak i obwody cyfrowe wymagane są obie procedury. Ewentualnie, Certyfikacja może być wykorzystana wyłącznie do wykazania zgodności kompletnego połączonego produktu.

Sicom Testing oferuje swoim klientom Pełna obsługa Oznakowanie FCC we wszystkich powyższych przypadkach, Zawarte rejestracja spółki w FCC (Ogony grantobiorcy) I Funkcja odpowiedzialnego przedstawiciela. Podobne usługi są również oferowane dla Kanady zgodnie ze szczegółowymi przepisami.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

Kontrola dostępu RFID zgodność Modem-Router Kompatybilność elektromagnetyczna Rocznica

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.