Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo pracy obejmuje szereg działań mających na celu ochronę osób pracujących w sytuacjach ryzykownych oraz ochronę ich zdrowia przed wypadkami lub chorobami zawodowymi.
Środowisko pracy może stwarzać różne zagrożenia ze względu na czynniki fizyczne, chemiczne, elektryczne lub narażenie na pola elektromagnetyczne.

Chociaż większość źródeł pól EMC, obecnych zarówno w środowisku domowym, jak i w miejscu pracy, wytwarza poziomy inne niż niebezpieczne narażenie człowieka na pola elektromagnetyczne, niektóre z najbardziej intensywnych sztucznych źródeł elektromagnetycznych występują w miejscach pracy.

Fizjologiczne oddziaływanie pól elektromagnetycznych na organizm ludzki zależy przede wszystkim od częstotliwości, ponieważ różne częstotliwości oddziałują na organizm w różny sposób: po przekroczeniu pewnego poziomu narażenia i natężenia niskie częstotliwości mogą powodować stymulację nerwów i mięśni, natomiast wysokie częstotliwości może powodować podgrzanie tkanek biologicznych.
W każdym razie są to skutki krótkoterminowe, ponieważ obecnie nie ma konkretnych dowodów na skutki długoterminowe.

Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Ryzyko narażenia na pola elektromagnetyczne często wynika z używania sprzętu, który ze względu na łatwość obsługi i słabe rozproszenie nie podlega sztywnej kontroli rynkowej.
To menedżerowie ds. bezpieczeństwa w firmach wykrywają powiązane problemy i są następnie odpowiedzialni za ich rozwiązanie.

Menedżer ds. bezpieczeństwa to często profesjonalista posiadający wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania i zarządzania wszystkimi aspektami zapobiegania i ochrony pracowników w firmie.
Dba także o informowanie pracowników o potencjalnych zagrożeniach występujących w miejscu pracy, środkach ochrony, jakie należy wdrożyć oraz o konieczności ich stosowania Sprzęt ochrony osobistej które należy wdrożyć, aby chronić ich zdrowie psychofizyczne.

Menedżer ds. bezpieczeństwa odgrywa zatem w firmie bardzo ważną rolę, ponieważ jest w stanie wykryć problemy, ryzyka i niebezpieczeństwa oraz uruchomić niezbędne procedury gwarantujące bezpieczeństwo.

Kierownik Służby Prewencji i Ochrony

We Włoszech liczba ta jest identyfikowana jako RSPP, Kierownik Służby Prewencji i Ochrony, o którym mowa w art.2 ust Dekret legislacyjny z 9 kwietnia 2008 r., n. 81 jako „osoba posiadająca umiejętności zawodowe i wymagania [...] wyznaczona przez pracodawcę, której podlega, w celu koordynowania służby zapobiegania i ochrony ryzyka”.
Do zadań RSPP należy identyfikacja i ocena czynników ryzyka, opracowywanie środków zapobiegawczych i ochronnych oraz procedur bezpieczeństwa dla różnych działań przedsiębiorstwa, dostarczanie pracownikom niezbędnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy.
RSPP to często konsultant zewnętrzny, który współpracuje z pracodawcą, przekazując swoją wiedzę techniczną i regulacyjną oraz umiejętności organizacyjne i rozwiązywania problemów.

Coraz bardziej RSPP e Tak naprawdę menedżerowie ds. bezpieczeństwa zwracają się do ekspertów branżowych o ocenę ryzyka związanego z narażeniem na pola elektromagnetyczne, aby móc wdrożyć odpowiednie środki ochrony i tym samym zagwarantować bezpieczeństwo pracowników.

Dzięki kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu w zakresie certyfikacji, Sicom Testing jest w stanie ocenić zgodność różnych urządzeń, oferując również ukierunkowane testy:

  • Tam Pomiar SAR, specyficzne dla małych urządzeń nadawczych radiowych używanych blisko ciała;
  • Usługa testowania na miejscu firmy narażenie człowieka na pola elektromagnetyczne, niezbędne w przypadku dużych urządzeń, takich jak maszyny przemysłowe.

Sicom Testing oferuje kompleksową obsługę testy bezpieczeństwa elektrycznego, ocena ryzyka narażenie człowieka na pola elektromagnetyczne i Pomiar SAR produktów i systemów przemysłowych.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

narażenie_człowieka telefon deszczowy Analiza schematu elektrycznego Dom rodzinny System pomiarowy SAR

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.