Badania SAR w laboratorium i weryfikacja narażenia człowieka na częstotliwości radiowe

Bezprzewodowe urządzenia przenośne są teraz częścią naszych codziennych nawyków i stały się niemal przedłużeniem nas samych.
Często korzystamy ze smartfona i nosimy go w kieszeni, albo mamy smartwatch na nadgarstku i nie myślimy, że narażamy części ciała przez dłuższy czas na działanie pola elektromagnetyczne generowane przez te obiekty, które zawsze są podłączone do jakiejś sieci komunikacyjnej.
Sprzęt nadawczy, który może być używany w bliskim kontakcie z ciałem, musi zostać poddany specjalnym testom przed wprowadzeniem do obrotu: ocena narażenie człowieka na pola elektromagnetyczne i tzw Pomiar SAR.

Co to jest SAR?

The JKW, skrót od Specific Absorption Rate definiuje się ją jako ilość energii elektromagnetycznej pochłoniętej przez tkanki ciała ludzkiego na jednostkę masy i mierzy się ją w W/kg.
Dlatego testy SAR mierzą procent energii elektromagnetycznej pochłoniętej przez organizm ludzki, gdy znajduje się on w pobliżu pola magnetycznego o częstotliwości radiowej. Uzyskane w ten sposób wartości pozwalają zweryfikować, czy przestrzegane są ustalone limity bezpiecznego narażenia na pola elektromagnetyczne.

Kierując się wytycznymi określonymi przezMiędzynarodowy Komitet ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP), Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia, Australia i inne kraje zatwierdziły zharmonizowane normy ustalające maksymalne poziomy emisji dozwolone w celu utrzymania tolerancji absorpcji w określonych progach bezpieczeństwa.
Dzięki wdrożeniu tych przepisów na obszarze UE dozwolona wartość SAR wynosi 2 W/kg na 10 gramów tkanki. Przepisy Stanów Zjednoczonych i Kanady narzucają bardziej restrykcyjne parametry, ustalając limit na 1,6 W/kg w przeliczeniu na 1 gram tkanki.

Testy SAR w laboratoriach Sicom Testing

System pomiarowy SAR Sicom Testing wykonuje pomiary SAR sprzętu elektrycznego, elektronicznego i telekomunikacyjnego, który może być używany w pobliżu ciała.
Laboratorium to jest specjalnie wyposażone do pomiaru szybkości specyficznej absorpcji energii elektromagnetycznej przez tkanki ludzkie wystawione na działanie pól EMC.
Sprzęt jaki posiada Sicom Testing umożliwiają wykonywanie pomiarów SAR małych obiektów, takich jak telefony przenośne, czy duże urządzenia.
Wszystkie pomiary można zastosować do różnych wrażliwych części ludzkiego ciała, takich jak głowa, brzuch czy nadgarstek.

Pomiar SAR odbywa się za pomocą maszyny składającej się z ramienia robota, sondy pola elektrycznego oraz poszczególnych zbiorników, których kształt odwzorowuje model głowy i ciała człowieka. Wewnątrz zbiorników znajduje się specjalny płyn, który pozwala na symulację cech tkanki ludzkiej.
Urządzenie, na którym przeprowadzane są badania, umieszcza się następnie pod zbiornikami, aby zasymulować jego użycie w pobliżu głowy lub ciała. Pomiar odbywa się poprzez złożoną procedurę testową, na końcu której wartość uzyskana z pomiarów jest porównywana z wartościami granicznymi określonymi w przepisach odniesienia.

Sicom Testing: doświadczenie, kompetencje i ciągłe innowacje

Termografia głowy Laboratorium Sicom Testing dedykowany tego typu testom i pomiarom, stworzony dzięki współpracy Instytutu Badawczego Area Science Park i regionu Friuli-Wenecja Julijska, od 2006 roku jest wyjątkową rzeczywistością w obszarze i ugruntowaną w całym kraju dzięki uznanym umiejętnościom w tej dziedzinie z sprawdza narażenie ludzi.
W tym związku Sicom Testing posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie technik pomiarowych, obliczeniowych i symulacyjnych dla Pomiar SAR, weryfikując zgodność różnych urządzeń z różnymi obowiązującymi normami.

Ciągłej ewolucji wzorców odniesienia towarzyszą ciągłe prace aktualizacyjne, ukierunkowane na umiejętności i przygotowanie personelu oraz aparaturę laboratoryjną.

Sicom Testing oferuje pełną usługę oceny ryzyka narażenie człowieka na pola elektromagnetyczne i Pomiar SAR swoich produktów.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

narażenie_człowieka telefon deszczowy Analiza schematu elektrycznego Dom rodzinny Bezpieczeństwo

104 komentarze do “Prove SAR in laboratorio e verifica dell’esposizione umana alle radiofrequenze”

 1. CZEŚĆ,
  Naprawdę mam wątpliwości co do wyboru smartfona z niskim współczynnikiem SAR.
  SAR głowy: 0,279 W/kg
  SAR ciała: 1525 W/kg
  Czy są to wartości wysokie czy niskie?
  Czy telefon z niższą wartością SAR jest bezpieczniejszy?
  Jaki powinien być SAR dla głowy lub dolnej części tułowia?
  Dziękuję,
  Racheli

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   aby zrozumieć, czy wartość SAR urządzenia radiowego jest wystarczająco niska, należy pamiętać, że w Europie dopuszczalny limit wartości SAR wynosi 2 W/kg na 10 gramów tkanki, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie limit wynosi 1, 6 W/kg mierzone na 1 gramie tkaniny.
   Urządzenie, którego wartość SAR mieści się w tych granicach, można uznać za wystarczająco bezpieczne.
   Pozdrowienia od Sicom Testing

   Odpowiedz
  • Dzień dobry, proszę o informację, jaki powinien być maksymalny próg wartości SAR dla osoby ważącej 100 kg, aby porównać dopuszczalny w Europie limit wartości SAR wynoszący 2 W/kg na 10 gramów tkanki. Dziękuję

   Odpowiedz
   • Dzień dobry,
    Wartość graniczna SAR nie ulega zmianie i nie zależy od masy ciała danej osoby. Wartość ta wynosi zawsze 2 W/kg, biorąc pod uwagę 10 gramów, w których następuje maksymalna absorpcja mocy.
    Pozdrowienia od Sicom Testing

    Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Badania SAR można wykonywać wyłącznie w wyspecjalizowanych laboratoriach.
   Generalnie wartość SAR telefonu jest podana w instrukcji obsługi produktu.
   Pozdrowienia od Sicom Testing

   Odpowiedz
 2. Witam, chciałbym się dowiedzieć, czy limity amerykańskie są bardziej restrykcyjne, czyli bezpieczniejsze, niż europejskie. Z wyrazami szacunku

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   istnieją pewne różnice w sposobie przeprowadzania pomiarów, które nie pozwalają na dokładne, bezpośrednie porównanie wyników.
   Jednak amerykański podstawowy limit jest bardziej restrykcyjny niż europejski i wynosi 1,6 W/kg w porównaniu z 2,0 W/kg.
   Pozdrowienia od Sicom Testing

   Odpowiedz
 3. Dzień dobry
  Dlaczego SAR jest ujednolicony dla ilości cieczy 1 g i 10 g, dlaczego nie 1 kg lub 80 kg… ..itd.?

  Z góry dziękuję
  Z wyrazami szacunku

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   obszar ciała, na który wpływają pola elektromagnetyczne wytwarzane przez sprzęt konsumencki, jest zazwyczaj dość skoncentrowany. Pomiarów dokonujemy na dość dużej powierzchni, np. na całej głowie lub na obszarze ciała wielkości biustu, jednak spośród wszystkich pomiarów szukamy tej części, która otrzyma największą moc.

   Ze względów technicznych rozdzielczość tej oceny nie odnosi się do punktu, ale do małej objętości. Objętość tę w normach europejskich określano na 10 g tkanki, natomiast w normach amerykańskich (opracowanych później) określano ją na 1 g tkanki.

   To trochę jak z rozdzielczością telewizora: w przypadku USA jest to nieco wyższa rozdzielczość, ale to nie zmienia znaczenia obrazu, który widzimy, ponieważ w każdym przypadku pomiar wyraża się w zaangażowanej mocy/objętości, to zmienia nieco ostrość obrazu.
   We wszystkich przypadkach pełny obraz obejmuje większą część ciała.

   Pozdrowienia od Sicom Testing

   Odpowiedz
 4. Dzień dobry.
  Czy zgodność (lub awaria) urządzenia elektronicznego z oczekiwanymi limitami SAR ma wpływ na certyfikację CE samego produktu?
  Dziękuję za odpowiedź

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   z pewnością produkt, który przekracza oczekiwane limity SAR, nie może zostać wprowadzony na rynek.
   Pozdrowienia od Sicom Testing

   Odpowiedz
 5. Dzień dobry.
  Przepraszam za pytanie, właściwie nie rozumiem różnicy między pomiarami europejskimi i amerykańskimi.
  Na przykład mój telefon ma znacznie niższe wartości przy pomiarze amerykańskim, ale przy europejskim bardzo wysokie wartości.
  W związku z tym właściwie zastanawiam się, dlaczego i czy faktycznie może to stwarzać problemy, biorąc pod uwagę, że w Europie wyznaje tak wysokie wartości?
  Dziękuję

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Istnieją różne szczegóły techniczne, które powodują, że europejski pomiar SAR różni się od amerykańskiego.
   Jeśli produkt posiada wartości mieszczące się w narzuconych granicach, można go uznać za bezpieczny.
   Pozdrowienia od Sicom Testing

   Odpowiedz
 6. Witam, mam kilka pytań,
  -Kupiłem telefon Samsung z 1,6 Sar w obudowie z wymiarami Unii Europejskiej.Czy ma to jakieś negatywne skutki?
  -Czy obudowa może wnioskować i tworzyć więcej fal?
  -Czy w trybie samolotowym Sar jest zredukowany do 0?
  -Czy testy SAR są przeprowadzane przy maksymalnej mocy? Bluetooth, połączenie, komórkowa transmisja danych itp.?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   – maksymalny europejski limit wartości SAR wynosi 2 W/Kg, zatem wartość 1,6 mieści się w dopuszczalnych granicach;
   – obudowa w zasadzie nie ma wpływu na powstawanie fal elektromagnetycznych;
   – tryb samolotowy nie gwarantuje wyłączenia wszystkich funkcji bezprzewodowych. Jednakże elektrosmog wytwarzany przez telefon komórkowy, tablet lub inne instrumenty w tym trybie pracy jest bardzo niski, a wynikające z tego narażenie na fale elektromagnetyczne należy uznać za nieistotne;
   – w laboratorium badania SAR wykonywane są na urządzeniach pracujących z maksymalną mocą.
   Pozdrowienia od Sicom Testing

   Odpowiedz
 7. Dzień dobry,
  1 – czy w przypadku częstotliwości 5G wynoszących 27,5 GHz częstotliwość nośna pól elektromagnetycznych telefonów komórkowych będzie się również zmieniać w przypadku, gdy do chwili obecnej narażenie oblicza się w przedziale od 100 kHz do 10 GHz?
  Dziękuję

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Narażenie człowieka na pola elektromagnetyczne pochodzące z telefonów komórkowych ocenia się za pomocą pomiarów SAR. W przypadku urządzeń przenośnych pracujących w częstotliwości 27,5 GHz, jeżeli w momencie przeprowadzania oceny nie będzie na rynku dostępnych systemów dopuszczonych do pomiaru SAR na tych częstotliwościach, zastosowane zostaną inne dostępne techniki pomiarowe narażenia człowieka. Limity narażenia ludności są od dawna określone także dla tych częstotliwości, zarówno dla ogółu społeczeństwa, jak i pracowników.
   Pozdrowienia od Sicom Testing

   Odpowiedz
 8. Witam, 1. Jakich wskaźników SAR powinienem używać przy zakupie telefonu (USA czy UE)??? 2. Dlaczego niektóre telefony nie mają wartości sar w specyfikacjach technicznych, a jedynie wskazują, że posiadają certyfikat UE??? 3. Dlaczego ten sam sar ma różne wartości sar dla pomiarów w USA i UE?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   1. Limit SAR dla Stanów Zjednoczonych wynosi 1,6 W/kg w przeliczeniu na masę jednego grama tkanki ludzkiej, natomiast limit SAR dla Europy wynosi 2 W/kg w przeliczeniu na masę 10 g tkanki ludzkiej. Pomiary SAR są wykonywane w dwóch trybach: głowy i ciała: głowa odnosi się do używania produktu blisko ucha, ciało odnosi się do wszystkich pozostałych przypadków, w których produkt jest używany blisko ciała.
   2. Jeżeli sprzęt mieści się w granicach europejskich wskazanych powyżej, produkt uznaje się za bezpieczny w rozumieniu przepisów europejskich i może zostać wprowadzony na rynek europejski.
   Wartości SAR uzyskane w różnych warunkach użytkowania stanowią informację dodatkową.
   3. Ponieważ wartość odnosi się do różnych ilości masy eksponowanej, ponadto w niektórych przypadkach występują niewielkie różnice techniczne w wykonaniu badania.
   Pozdrowienia od Sicom Testing

   Odpowiedz
 9. Cześć, zastanawiałem się, czy występują różnice w SAR w telefonie komórkowym z włączoną funkcją Wi-Fi lub komórkową transmisją danych i bez Wi-Fi/mobilnej transmisji danych? Czy istnieje korelacja między pojemnością baterii smartfona a współczynnikiem SAR?
  Dziękuję.
  Z wyrazami szacunku

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Pomiar SAR służy do sprawdzenia, czy produkt spełnia wymagania zdrowotne użytkowników. Odbywa się to z uwzględnieniem wszystkich obecnych interfejsów radiowych.
   Narażenie każdego indywidualnego użytkownika jest inne i zależy od wielu zmiennych. Przede wszystkim odległość, na jaką produkt jest używany. Po drugie, aktywowane usługi mogą mieć wpływ, ale tylko wtedy, gdy produkt jest utrzymywany w kontakcie z ciałem lub blisko niego.
   Zużycie baterii nie jest odpowiednim wskaźnikiem SAR, ponieważ zależy od wielu czynników: uruchomiona aplikacja lub aktywny odbiornik GPS może zwiększyć zużycie bez żadnych konsekwencji dla narażenia.
   Jednak nawet gdybyśmy zmierzyli zużycie samego nadajnika radiowego, nie byłoby to istotne dla oceny współczynnika SAR, ponieważ charakterystyka i położenie anteny w produkcie znacząco wpływają na wartość ekspozycji.

   Pozdrowienia od Sicom Testing

   Odpowiedz
 10. Dobry wieczór, bardzo proszę o informację dotyczącą wartości SAR smartfona, dla którego znany jest jedynie poziom SAR USA

  Głowa: 0,28 W/kg
  Korpus: 0,76 W/kg
  Transmisja jednoczesna: 0,92 W/kg
  Hotspot SAR: 0,70 W/kg

  Czy istnieje sposób na obliczenie lub zrozumienie, jakie są wartości w EU SAR?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   nie ma możliwości wyprowadzenia europejskich wartości SAR z amerykańskich, pomiar należy przeprowadzić stosując metodę przewidzianą w normie europejskiej.
   Ze względu na brak europejskiej wartości SAR, produkt prawdopodobnie wymaga pełnej certyfikacji na rynek europejski, obejmującej wszystkie aspekty wymagane do wykorzystania widma, kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa.
   Pozdrowienia od Sicom Testing

   Odpowiedz
 11. Dziękuję za poprzednią odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie: wyobrażam sobie, że wartości SAR odnoszące się do głowy odnoszą się do korzystania z telefonu komórkowego podczas rozmowy telefonicznej. Zastanawiam się jednak, czy dla wartości SAR odnoszących się do ciała są to wartości zawsze mierzone podczas rozmowy (co w odniesieniu do ciała moim zdaniem miałoby niewielkie znaczenie) czy podczas normalnej aktywności człowieka telefon komórkowy podłączony do Internetu (odbieranie wiadomości, WhatsApp, powiadomienia itp.). Dziękuję

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   SAR mierzony jest przy przetworniku pracującym z maksymalną mocą i we wszystkich warunkach pracy. Wskazana wartość jest największą z zmierzonych. W ten sposób postępujemy zarówno w przypadku głowy, jak i tułowia.
   W rzeczywistym użyciu rzeczywista transmitowana moc zależy od odległości od stacji bazowej, szumu występującego w kanale radiowym i treści informacyjnej, która ma zostać przesłana. Przepływ danych może być zmienny również w przypadku połączeń głosowych.
   Są też aplikacje, w których sprzęt przesyła kilka pakietów informacji dziennie i zastanawialiśmy się, czy słuszne jest wskazanie współczynnika SAR najgorszego stanu pracy, nawet jeśli w konkretnym przypadku nigdy nie zostałby on zastosowany.
   Zarówno europejska, jak i amerykańska komisja FCC stwierdziła, że nadal należy podawać SAR dla najgorszych warunków pracy.
   Pozdrowienia od Sicom Testing

   Odpowiedz
  • Dobry wieczór, mam 3 pytania:
   1-Czytałem, że terminal, który efektywniej wykorzystuje moduł radiowy, pomimo posiadania wyższej maksymalnej wartości SAR, mógłby wytwarzać mniej emisji elektromagnetycznych niż ten, który wykorzystuje go mniej efektywnie. Jeśli więc SAR nie wystarczy do oceny „bezpieczeństwa” smartfona, na co jeszcze można zwrócić uwagę?
   2-Ponadto, czy testy amerykańskie i europejskie są wykonywane w tej samej odległości od źródła?
   3-Jeśli częściej używasz telefonu do przesyłania wiadomości lub filmów, czy lepiej porównywać smartfony tylko pod kątem SAR ciała lub SAR głowy (ponieważ SAR dla niskiej głowy nie zawsze jest równoznaczny z SAR dla małej części ciała)?
   Dziękuję

   Odpowiedz
   • Dzień dobry,

    1 – Bezpieczeństwo smartfona gwarantuje fakt, że mieści się on w ustalonych wcześniej granicach SAR. Produktu przekraczającego te limity nie wolno wprowadzać do obrotu. Produkt mieszczący się w podanych limitach może zostać wprowadzony do obrotu i należy go uznać za bezpieczny. Próba dalszych rozróżnień czy klasyfikacji prowadzi nas na dość zdradliwy teren.
    2 – Testy amerykańskie i europejskie przeprowadzane są w tej samej odległości. Istnieją jednak różnice techniczne w testowaniu, które prowadzą do nieidentycznych wyników w obu przypadkach.
    3 – SAR „głowy” oznacza sytuacje, w których smartfon jest używany przy uchu. „Ciało” SAR oznacza przypadki, w których smartfon ma kontakt z ciałem lub dłonią.

    Pozdrowienia od Sicom Testing

    Odpowiedz
   • CZEŚĆ! Pojawiło się pytanie: zgodnie ze wzorem SAR konieczna jest znajomość gęstości tkanek ludzkich. Jeśli urządzenie SAR wykorzystuje te dane, jakie parametry ustawia dla gęstości tkanki? A może gęstość tkanki ludzkiej nie różni się zbytnio u różnych ludzi?

    Odpowiedz
    • Dzień dobry.
     Nie gęstość jest ważna, ale właściwości elektromagnetyczne. Są one zdefiniowane w normach, różnią się częstotliwością i istnieją pewne różnice między standardami europejskimi i amerykańskimi.
     Pozdrowienia od Sicom Testing

     Odpowiedz
 12. Niechcący zostawiłem włączony telefon komórkowy w odległości od 70 do 90 cm od ciała.
  Pytanie brzmi: jak bardzo wartości SAR wpływają na organizm na podobnych dystansach? A jak bardzo WiFi do którego był podłączony telefon wpływa na wartość SAR?
  Dziękuję.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Wartość SAR szybko maleje wraz z odległością od ciała. Kilka centymetrów robi dużą różnicę. Przy wskazanych przez Ciebie odległościach narażenie jest znikome.

   Pozdrowienia od Sicom Testing

   Odpowiedz
   • Witam, rozglądam się za modelami smartfonów biorąc pod uwagę niski poziom SAR. Nie wiem, czy priorytetem jest to, że jest niżej niż głowa, czy tułów. Jeśli chodzi o ciało, korzystamy z odległości, ale jeśli korzystanie z telefonu komórkowego jest mniejszością w zakresie rozmów i korzystam ze słuchawek. Czy nie jest to już dla mnie wygodne, zwłaszcza jeśli współczynnik SAR w organizmie jest niski?

    Odpowiedz
    • Dzień dobry Anno,
     generalnie niskie wartości SAR oznaczają większe bezpieczeństwo. Badania laboratoryjne wykonywane są na urządzeniach pracujących z maksymalną mocą, a wyniki są wartościami maksymalnymi stwierdzonymi w najgorszym przypadku. Podczas normalnego użytkowania urządzenia zawsze wskazane jest korzystanie z zestawu głośnomówiącego i zestawu słuchawkowego, dlatego należy wziąć pod uwagę niską wartość SAR dla ciała.
     Pozdrowienia od Sicom Testing

     Odpowiedz
 13. Dzień dobry. Wartości sar telefonu komórkowego zwykle odnoszą się do ekspozycji głowy (ucha) osoby podczas rozmowy telefonicznej. W tabelach, które znajduję w Internecie, nie znajduję żadnej zgodności pomiędzy tymi wartościami a wartościami dotyczącymi narażenia ciała. Te drugie są średnio znacznie wyższe niż te pierwsze. Jak się je mierzy? Czy coś się zmienia w systemie wykrywania? Dziękuję

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Pomiar SAR względem ciała przeprowadza się ze wszystkich stron produktu, umieszczając go blisko płaskiej powierzchni. Pomiar SAR w odniesieniu do głowy przeprowadza się umieszczając produkt blisko powierzchni w kształcie głowy, kierując głośnik w stronę ucha.
   Wyższy pomiar SAR w stosunku do ciała niż do głowy uzyskuje się, jeśli emisja następuje głównie w stronę tyłu telefonu oraz jeżeli antena jest ustawiona tak, aby podczas użytkowania w pobliżu ucha nie sięgała do policzka.
   Pozdrowienia od Sicom Testing

   Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   zgodnie z normą europejską wartość SAR wyrażana jest jako średnia wartość na sześcianie odpowiadająca 10 g tkanki. (Idealną) kostkę umieszcza się w obszarze maksymalnej ekspozycji. Wartość SAR wyrażana jest w watach mocy na kilogram tkanki.
   Według amerykańskiej normy wartość wyrażona jest w kostce o masie zaledwie 1 g tkaniny. Zmierzona w ten sposób wartość jest większa niż wartość europejska, ponieważ średnią oblicza się na objętości stanowiącej podzbiór wartości europejskiej i zawierającej maksymalny szczyt ekspozycji.
   Pozdrowienia od Sicom Testing

   Odpowiedz
 14. Czy wartość SAR jest energią wytwarzaną przez pola RF? emituje 1,73 w/kg, co emituje X. Czy jest to energia kaloryczna wytwarzana przez RF pochłaniane przez organizm?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Wartość SAR wyraża pomiar procentu energii elektromagnetycznej pochłoniętej przez organizm ludzki, gdy jest on wystawiony na działanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej. Wartość 1,73 W/kg odnosi się do ilości energii pochłoniętej przez ciało na jednostkę masy.
   Pozdrowienia od Sicom Testing

   Odpowiedz
  • Dzień dobry. Mam pytanie. Czy w oparciu o kryteria pomiaru sar tego samego smartfona odpowiednia wartość w USA nie powinna być zawsze wyższa niż wartość w UE?

   Odpowiedz
   • Dzień dobry,
    Tak, zazwyczaj tak jest, jednak pasma transmisji są różne w obu obszarach geograficznych, więc mogą wystąpić nieoczekiwane rezultaty.
    Pozdrowienia od Sicom Testing

    Odpowiedz
    • Dzień dobry,
     W przypadku 5G pomiar SAR odbywa się w taki sam sposób, jak w przypadku innych urządzeń transmitujących fale radiowe, przy czym należy przestrzegać tych samych limitów (niezależnie od zastosowanej technologii).

     Z wyrazami szacunku
     Test Sicom

     Odpowiedz
  • Cześć, jeśli będę korzystać z telefonu komórkowego tylko z Wi-Fi i włączę tryb samolotowy, wartość SAR będzie znacznie niższa niż gdybym używał go z transmisją danych

   Odpowiedz
   • Dzień dobry.
    Tryb samolotowy nie gwarantuje wyłączenia wszystkich funkcji bezprzewodowych. Jednakże elektrosmog wytwarzany przez telefon komórkowy, tablet lub inne instrumenty w tym trybie pracy jest bardzo niski, a wynikające z tego narażenie na fale elektromagnetyczne uważa się za nieistotne.
    Pozdrowienia od Sicom Testing

    Odpowiedz
 15. Dzień dobry, chciałbym wiedzieć, czy SAR terminala obniża się poprzez noszenie ciepłych ubrań (mam na myśli SAR ciała). Dziękuję

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Możliwe jest, że poziom SAR urządzenia może zostać obniżony, jeśli nosisz odzież. Ogólnie rzecz biorąc, wartość SAR zależy od odległości między ciałem a urządzeniem nadawczym radiowym.
   Pozdrowienia od Sicom Testing

   Odpowiedz
   • Dzień dobry,
    Nie jest dla mnie jasne, dlaczego dane SAR głowy i ciała z telefonów mogą często być bardzo rozbieżne. Ostatnio kupiłem np. telefon ze zdecydowanie niskim sarem na główce (0,27 w/kg), ale sar na korpusie nie jest najlepszy (1,39 w/kg). Spodziewałbym się, że jeśli urządzenie będzie miało niski sar umieszczony blisko głowy, będzie zachowywało się tak samo w przypadku ciała. Czy można również stwierdzić, że parametr sar head jest z punktu widzenia ryzyka ważniejszy niż sar body? Dziękuję za uwagę.

    Odpowiedz
    • Dzień dobry,
     Istnieją różnice techniczne w metodach pomiaru SAR pomiędzy głową a ciałem, ponadto pozycja urządzenia w testach głowy jest taka, jak typowa dla telefonu podczas rozmowy, w tym przypadku antena jest zwykle dalej, ponieważ znajduje się z tyłu telefon i większość mocy jest emitowana w kierunku przeciwnym do głowy; w przypadku pomiarów ciała pomiary powtarza się wszystkimi 6 twarzami skierowanymi w stronę ciała i uwzględnia się najwyższą wartość. To, który z nich jest najważniejszy, zależy od przeznaczenia urządzenia.
     Z wyrazami szacunku
     Test Sicom

     Odpowiedz
 16. Pozdrowienia. Przez 21 lat mieszkałem 60 metrów od wieży komórkowej. Jaki test wykazałby, czy człowiek lub pies może cierpieć z powodu wspomnianego promieniowania RF?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Można przeprowadzić środowiskowe testy terenowe w celu sprawdzenia, czy promieniowanie RF mieści się w granicach określonych przepisami. Badania te przeprowadzane są najczęściej przez zespoły wyspecjalizowanych techników, wyposażonych w odpowiedni sprzęt.
   Pozdrowienia od Sicom Testing

   Odpowiedz
 17. Czy współczynnik SAR danej osoby może wynosić „X” ze względu na emisję promieniowania niejonizującego przez telefon? Krótko mówiąc, czy można wiedzieć, w jaki sposób dana osoba pochłania promieniowanie z anteny?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry Krystianie,
   dziękujemy za kontakt.
   Pomiar współczynnika SAR i ogólna ocena narażenia człowieka na pola elektromagnetyczne mają na celu określenie, ile promieniowania pochłania organizm ludzki pod wpływem określonego źródła pola elektromagnetycznego, na przykład telefonu komórkowego lub stacji bazowej.
   Zwykle wartość SAR uzyskuje się przeprowadzając testy urządzenia radiowego w laboratorium. W przypadku stacji bazowej badaniami związanymi z narażeniem człowieka, które można przeprowadzić, są badania pól elektrycznych.
   Z wyrazami szacunku
   Personel Sicom

   Odpowiedz
  • Dzień dobry. Jaka jest różnica między SAR głowy i ciała? Dlaczego w telefonie współczynniki są różne: dla głowy - 0,3, dla ciała - 1,38?

   Odpowiedz
   • Dzień dobry.
    Głowowy SAR ocenia narażenie człowieka podczas stosowania produktu przy uchu, tak jak ma to miejsce w tradycyjnej telefonii.
    Body SAR ocenia narażenie człowieka, gdy produkt jest używany blisko ciała, na przykład przymocowany do paska, trzymany w kieszeni lub w dłoni.
    Istnieją pewne różnice techniczne między tymi dwoma środkami. W przypadku SAR głowy zwykle tylko jedna strona produktu jest zwrócona w stronę głowy, natomiast w przypadku SAR ciała badanie jest zwykle powtarzane na wszystkich stronach produktu. To ostatnie może być jedną z przyczyn różnicy w uzyskanych wartościach.
    Pozdrowienia od Sicom Testing

    Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   wartość SAR wyrażona jest w watach na kilogram (W/kg) i podana w instrukcji obsługi produktu.
   Pozdrowienia od Sicom Testing

   Odpowiedz
  • Dobry wieczór,
   Uprzejmie proszę o informację poniżej:
   – jakiego rodzaju cieczy używa się w zbiornikach badawczych i w jakim sensie pozwala to na symulację cech tkanki ludzkiej?
   – jak wartość 2 W/kg na 10 g ma się do drugiego progu transmisji radiowej ustawionego (na razie) na 6 V/m?
   – Pamiętam, że w odniesieniu do parametru SAR mówiliśmy o skutkach termicznych (właściwie podałeś kolorowy obraz termograficzny) wzrostu temperatury na powierzchni styku skóry z telefonem komórkowym. Ale czy istnieją również badania nad możliwymi wzajemnymi powiązaniami z komórkami głębszych warstw i to nie tylko na poziomie termicznym?
   Wyobrażam sobie, że Wasze systemy pozwalają również na obliczanie SAR i efektów generowanych przez inne urządzenia w zakresie mikrofal (piekarniki itp.), mam rację?
   Dziękuję bardzo i do zobaczenia wkrótce
   Alberto

   Odpowiedz
   • Dzień dobry,
    – ciecz używana w zbiornikach badawczych symuluje tkankę ludzką, mając takie same właściwości transmisyjne i absorpcyjne jak pole elektromagnetyczne;
    – wartość 2W/Kg na 10 g nie ma bezpośredniego związku z limitem środowiskowym wynoszącym 6V/m;
    – niektóre badania medyczne podają, że wzrost temperatury większy niż 1°C nie jest bez znaczenia. Jednak przy definiowaniu technik pomiaru SAR eksperci woleli metodę opartą na pomiarze pola elektrycznego, ponieważ była ona bardziej niezawodna i precyzyjna. Obecnie należy ocenić narażenie człowieka na pola elektromagnetyczne w przypadku wszystkich systemów elektrycznych i elektronicznych. Zastosowana technika i wymagane pomiary laboratoryjne zależą od sposobu użytkowania sprzętu.
    W konkretnym przypadku kuchenki mikrofalowej pomiar SAR nie ma zastosowania.
    Pozdrowienia od Sicom Testing

    Odpowiedz
    • Dobry wieczór,
     przy wyborze terminala, która skala pomiarowa jest sztywniejsza i bardziej wiarygodna, amerykańska czy europejska?
     Dziękuję

     Odpowiedz
     • Dzień dobry,
      Limity i różne parametry pomiarowe różnią się w normach amerykańskich i europejskich, dlatego nie jest możliwe bezpośrednie porównanie pomiarów ważnych dla każdego terminala. W każdym razie, jeśli chcesz wprowadzić produkt na rynek europejski, będziesz musiał go ocenić według standardów europejskich, jeśli chcesz wprowadzić go na rynek amerykański, będziesz musiał zostać oceniony według standardów amerykańskich.
      Pozdrowienia
      Test Sicom

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.