Badania SAR w laboratorium i weryfikacja narażenia człowieka na częstotliwości radiowe

Bezprzewodowe urządzenia przenośne są teraz częścią naszych codziennych nawyków i stały się niemal przedłużeniem nas samych.
Często korzystamy ze smartfona i nosimy go w kieszeni, albo mamy smartwatch na nadgarstku i nie myślimy, że narażamy części ciała przez dłuższy czas na działanie pola elektromagnetyczne generowane przez te obiekty, które zawsze są podłączone do jakiejś sieci komunikacyjnej.
Sprzęt nadawczy, który może być używany w bliskim kontakcie z ciałem, musi zostać poddany specjalnym testom przed wprowadzeniem do obrotu: ocena narażenie człowieka na pola elektromagnetyczne i tzw Pomiar SAR.

Co to jest SAR?

The JKW, skrót od Specific Absorption Rate definiuje się ją jako ilość energii elektromagnetycznej pochłoniętej przez tkanki ciała ludzkiego na jednostkę masy i mierzy się ją w W/kg.
Dlatego testy SAR mierzą procent energii elektromagnetycznej pochłoniętej przez organizm ludzki, gdy znajduje się on w pobliżu pola magnetycznego o częstotliwości radiowej. Uzyskane w ten sposób wartości pozwalają zweryfikować, czy przestrzegane są ustalone limity bezpiecznego narażenia na pola elektromagnetyczne.

Kierując się wytycznymi określonymi przezMiędzynarodowy Komitet ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP), Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia, Australia i inne kraje zatwierdziły zharmonizowane normy ustalające maksymalne poziomy emisji dozwolone w celu utrzymania tolerancji absorpcji w określonych progach bezpieczeństwa.
Dzięki wdrożeniu tych przepisów na obszarze UE dozwolona wartość SAR wynosi 2 W/kg na 10 gramów tkanki. Przepisy Stanów Zjednoczonych i Kanady narzucają bardziej restrykcyjne parametry, ustalając limit na 1,6 W/kg w przeliczeniu na 1 gram tkanki.

Testy SAR w laboratoriach Sicom Testing

System pomiarowy SAR Sicom Testing wykonuje pomiary SAR sprzętu elektrycznego, elektronicznego i telekomunikacyjnego, który może być używany w pobliżu ciała.
Laboratorium to jest specjalnie wyposażone do pomiaru szybkości specyficznej absorpcji energii elektromagnetycznej przez tkanki ludzkie wystawione na działanie pól EMC.
Sprzęt jaki posiada Sicom Testing umożliwiają wykonywanie pomiarów SAR małych obiektów, takich jak telefony przenośne, czy duże urządzenia.
Wszystkie pomiary można zastosować do różnych wrażliwych części ludzkiego ciała, takich jak głowa, brzuch czy nadgarstek.

Pomiar SAR odbywa się za pomocą maszyny składającej się z ramienia robota, sondy pola elektrycznego oraz poszczególnych zbiorników, których kształt odwzorowuje model głowy i ciała człowieka. Wewnątrz zbiorników znajduje się specjalny płyn, który pozwala na symulację cech tkanki ludzkiej.
Urządzenie, na którym przeprowadzane są badania, umieszcza się następnie pod zbiornikami, aby zasymulować jego użycie w pobliżu głowy lub ciała. Pomiar odbywa się poprzez złożoną procedurę testową, na końcu której wartość uzyskana z pomiarów jest porównywana z wartościami granicznymi określonymi w przepisach odniesienia.

Sicom Testing: doświadczenie, kompetencje i ciągłe innowacje

Termografia głowy Laboratorium Sicom Testing dedykowany tego typu testom i pomiarom, stworzony dzięki współpracy Instytutu Badawczego Area Science Park i regionu Friuli-Wenecja Julijska, od 2006 roku jest wyjątkową rzeczywistością w obszarze i ugruntowaną w całym kraju dzięki uznanym umiejętnościom w tej dziedzinie z sprawdza narażenie ludzi.
W tym związku Sicom Testing posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie technik pomiarowych, obliczeniowych i symulacyjnych dla Pomiar SAR, weryfikując zgodność różnych urządzeń z różnymi obowiązującymi normami.

Ciągłej ewolucji wzorców odniesienia towarzyszą ciągłe prace aktualizacyjne, ukierunkowane na umiejętności i przygotowanie personelu oraz aparaturę laboratoryjną.

Sicom Testing oferuje pełną usługę oceny ryzyka narażenie człowieka na pola elektromagnetyczne i Pomiar SAR swoich produktów.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

narażenie_człowieka telefon deszczowy Analiza schematu elektrycznego Dom rodzinny Bezpieczeństwo

104 komentarze do “Prove SAR in laboratorio e verifica dell’esposizione umana alle radiofrequenze”

 1. Nie rozumiem, dlaczego niektóre produkty mają wartość „SAR dla ciała”, podczas gdy inne mają wartość SAR podzieloną pomiędzy „kończyny” i „tułów” (przy czym SAR-tułów ma wartości ogólnie porównywalne z SAR-ciało, podczas gdy SAR -kończyny o wartościach znacznie wyższych od obu).

  – Czy można w jakiś sposób porównać/przeliczyć wszystkie te wartości ekspozycji?

  – Czy korpus SAR odpowiada magistrali SAR?

  – Dlaczego w niektórych modelach nie znajdziemy wartości dla kończyn, mimo że jest w tym zakresie określony limit (4 W/kg)? Czy da się to obliczyć wychodząc z wartości ciała?

  Dziękuję za uwagę

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   na poziomie europejskim istnieją dwie zharmonizowane normy oceny SAR: jedna dotyczy urządzeń trzymanych blisko ucha (np. smartfona podczas rozmowy), druga dotyczy urządzeń trzymanych blisko ciała (SAR-body); norma dla „ciała SAR” opisuje procedurę oceny wartości SAR odnoszących się zarówno do tułowia, jak i kończyn, procedura jest taka sama w obu przypadkach.
   Wartość graniczna dla tułowia SAR wynosi 2 W/kg, natomiast wartość graniczna dla kończyn wynosi 4 W/kg.
   Różne wartości zmierzone dla tułowia SAR i kończyn SAR mogą wynikać z różnych odległości pomiarowych: na przykład, jeśli producent zaleca, aby urządzenie było przymocowane do pasa za pomocą wspornika, tułów SAR zostanie oceniony poprzez pomiar urządzenie + system wspornika, w tym przypadku antena urządzenia będzie również dalej od ciała ze względu na obecność wspornika; jeżeli to samo urządzenie można odłączyć od wspornika i trzymać w dłoni, SAR-arti zostanie ocenione bez wsparcia.
   Jeżeli nie ma warunków podobnych do opisanych wcześniej, SAR-tułowia i SAR-kończyny muszą być oceniane w ten sam sposób. W tym przypadku, jeśli urządzenie spełnia limity SAR-torn, to mieści się ono również w granicach SAR-kończyny.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom.

   Odpowiedz

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.