fbpx
Dziesięć punktów w europejskiej dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych

Dziesięć punktów w europejskiej dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych

Dyrektywa 2014/53 / UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwiecień 2014

w danych 22.05.2014 Dziennika Journal opublikował Dyrektywa 2014/53 / UE wydane przez Parlament Europejski i Radę oraz skierowane do sprzęt radiowy transmitowanie, celowo emitują lub odbierać fale radiowe, w celu ustalenia łączności radiowej lub radia i systematycznie pomocą częstotliwości radiowych.

Zestawy urządzeń końcowych-line nie mają być zawarte w dyrektywie.

Niedawna publikacja uchylająca dyrektywę 1999/5 / WE, ponieważ jest przedmiotem różnych i znaczących zmian, a zatem opuszczony dla celów jasności.

krótko mówiąc, 10 punkty wzięte z dyrektywy

 1. Nadajnik nie musi generować zakłócenia i emisji niepożądanych fal radiowych, powinno być ograniczone do poziomu, stan zaawansowania technologicznego osiągnięty, pozwala na uniknięcie szkodliwych zakłóceń.
 2. odbiornik, kiedy to, Musi posiadać poziom wydajności, który umożliwia regularne fuznionamento i chronić go przed ryzykiem zakłóceniami.
 3. Możliwość odbioru odbiornika jest uważany za ważny czynnik w zapewnieniu efektywnego wykorzystania widma: musi mieć odpowiednią odporność na szkodliwe i niepożądane sygnały zakłócające.
 4. Interoperacyjność sprzętu i akcesoriów radiowej, dla poszczególnych kategorii lub klas, Musi ona dostarczyć standard (ładowarki) w celu zmniejszenia gromadzenia się odpadów elektronicznych i zbędnych kosztów.
 5. Ochrona danych osobowych i prywatności użytkowników urządzeń radiowych, jak również ochrona oszustwa, Muszą one zostać poprawione poprzez rozwój odpowiednich funkcji realizowanych w produktach.
 6. Urządzenie musi obsługiwać dostęp do służb ratunkowych i projekt musi obejmować rozwój, łatwy w użyciu nawet przez osoby niepełnosprawne.

 7. Możliwość przesyłania lub zmienić oprogramowanie czy sprzęt spełnia nie jest zagrożona.
 8. Wymóg rejestracji dla scentralizowanego systemu urządzeń radiowych być wprowadzane do obrotu w celu zwiększenia efektywności i skuteczności nadzoru rynku oraz przyczynić się do podniesienia poziomu zgodności z niniejszą dyrektywą. Obowiązek ten pociąga za sobą dodatkowych obciążeń dla podmiotów gospodarczych, a zatem powinny być wprowadzane wyłącznie w kategoriach sprzętu radiowego, dla których jeszcze nie osiągnęła wysoki poziom zgodności.
 9. Dla producentów to nie jest warunkiem uprzedniego powiadomienia informacji na temat warunków korzystania z urządzeń radiowych wykorzystujących niezharmonizowanych pasm częstotliwości.
  System Częstotliwość ECO Information System (EFIS) Europejski Urząd Komunikacji (ECO) Jest ona dostępna dla producentów, którzy mogą przeszukiwać informacje o częstotliwości dla wszystkich państw członkowskich i ocenić, czy, i na jakich warunkach, takie urządzenia radiowe mogą być stosowane w każdym państwie członkowskim.
 10. Do celów promocji, działań demonstracyjnych w ramach handlu, wystawy i imprezy możliwe jest wykazują sprzęt radiowy niezgodnymi z niniejszą dyrektywą i nie mogą być wprowadzane do obrotu, pod warunkiem że wystawcy zagwarantować, że zapewniono odpowiedni poziom informacji do wiadomości publicznej.

Sicom Testing Oferuje on pełną obsługę certyfikacja urządzeń radiowych działających zgodnie z głównym standardem telekomunikacyjnym.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisać do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

Oznakowanie-UKCA man-down-devices RFID Technologia RFID portable_pc Testowanie elektroniczna

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.