Dyrektywa 2014/53 / UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwiecień 2014

w danych 22.05.2014 w Dzienniku Urzędowym opublikowano nowy Dyrektywa 2014/53 / UE wydane przez Parlament Europejski i Radę oraz skierowane do sprzęt radiowy transmitowanie, celowo emitują lub odbierać fale radiowe, w celu ustalenia łączności radiowej lub radia i systematycznie pomocą częstotliwości radiowych.

Zestawy urządzeń końcowych-line nie mają być zawarte w dyrektywie.

Niedawna publikacja uchylająca dyrektywę 1999/5 / WE, ponieważ jest przedmiotem różnych i znaczących zmian, a zatem opuszczony dla celów jasności.

krótko mówiąc, 10 punkty wzięte z dyrektywy

1 – Nadajnik nie musi generować zakłócenia i emisji niepożądanych fal radiowych, powinno być ograniczone do poziomu, stan zaawansowania technologicznego osiągnięty, pozwala na uniknięcie szkodliwych zakłóceń.

2 – odbiornik, kiedy to, Musi posiadać poziom wydajności, który umożliwia regularne fuznionamento i chronić go przed ryzykiem zakłóceniami.

3 – Możliwość odbioru odbiornika jest uważany za ważny czynnik w zapewnieniu efektywnego wykorzystania widma: musi mieć odpowiednią odporność na szkodliwe i niepożądane sygnały zakłócające.

4 – Interoperacyjność sprzętu i akcesoriów radiowej, dla poszczególnych kategorii lub klas, Musi ona dostarczyć standard (ładowarki) w celu zmniejszenia gromadzenia się odpadów elektronicznych i zbędnych kosztów.

5 – Ochrona danych osobowych i prywatności użytkowników urządzeń radiowych, jak również ochrona oszustwa, Muszą one zostać poprawione poprzez rozwój odpowiednich funkcji realizowanych w produktach.

6 – Urządzenie musi obsługiwać dostęp do służb ratunkowych i projekt musi obejmować rozwój, łatwy w użyciu nawet przez osoby niepełnosprawne.

7 – Możliwość przesyłania lub zmienić oprogramowanie czy sprzęt spełnia nie jest zagrożona.

8 – Wymóg rejestracji dla scentralizowanego systemu urządzeń radiowych być wprowadzane do obrotu w celu zwiększenia efektywności i skuteczności nadzoru rynku oraz przyczynić się do podniesienia poziomu zgodności z niniejszą dyrektywą. Obowiązek ten pociąga za sobą dodatkowych obciążeń dla podmiotów gospodarczych, a zatem powinny być wprowadzane wyłącznie w kategoriach sprzętu radiowego, dla których jeszcze nie osiągnęła wysoki poziom zgodności.

9 – Dla producentów to nie jest warunkiem uprzedniego powiadomienia informacji na temat warunków korzystania z urządzeń radiowych wykorzystujących niezharmonizowanych pasm częstotliwości.
System Częstotliwość ECO Information System (EFIS) Europejski Urząd Komunikacji (ECO) Jest ona dostępna dla producentów, którzy mogą przeszukiwać informacje o częstotliwości dla wszystkich państw członkowskich i ocenić, czy, i na jakich warunkach, takie urządzenia radiowe mogą być stosowane w każdym państwie członkowskim.

10 – Do celów promocji, działań demonstracyjnych w ramach handlu, wystawy i imprezy możliwe jest wykazują sprzęt radiowy niezgodnymi z niniejszą dyrektywą i nie mogą być wprowadzane do obrotu, pod warunkiem że wystawcy zagwarantować, że zapewniono odpowiedni poziom informacji do wiadomości publicznej.

(foto przez sscreations)

pytania

Jeśli masz pytanie lub komentarz
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. wymagane pola są zaznaczone *