Urządzenia elektroniczne dla wojska i policji między oznakowaniem CE a bezpieczeństwem

Elektronika obronna – i ogólnie elektronika wojskowa oraz te dedykowane organom policyjnym – składa się z: Złożone urządzenia i systemy elektroniczne, których bardzo wysokie walory technologiczne są w stanie chronić bezpieczeństwo narodowe.

To coś więcej niż wyrafinowane systemy, Angażowanie się w zadania, takie jak śledzenie, komunikacja, Ochrona i atak, które znajdują zastosowanie w środowisku powietrznym, doczesny, morski. Tego typu urządzenie – ze względu na niezwykle delikatny charakter użytkowania – musi zapewniają wysoką wydajność dla powodzenia operacji, minimalizacja ryzyka związanego z użytkowaniem.

Ogólnie, Rynek firmy Dell’Elektronika w dziedzinie obronności jest świadkiem modernizacja oraz wzrost wykorzystania zaawansowanych systemów elektronicznych, teraz niezbędne do wykonania stosunkowo prostych operacji, ale także projektów wysokiego kalibru.

Główne zastosowania elektroniki w Korpusie Zbrojnym

Wśród najbardziej rozległych makroobszarów interwencji systemów elektronicznych, Z pewnością znajdujemy osoby związane z sondaż i Komunikacji. Są jego częścią, Nowy rok, wszystkie te urządzenia, które produkują Sygnały elektromagnetyczne w celu uzyskania informacji strategicznych. Są to sygnały, takie jak zakłócenia, Zaburzenia, Łuki, korony – i wiele innych – które pozwalają wykryć szeroki zakres pojęć, szczególnie związane z pozycjonowaniem "obiektów" przeciwnika. Weźmy na przykład, wśród wielu, ten systemy radarowe (Wykrywanie RAdio i zasięg) które umożliwiają wykrycie obiektu w określonym promieniu, wysyłanie sygnału, który odbija się od niego, aby móc poznać jego odległość.

Wraz z tą makro-kategorią urządzeń, znajdź rolę wierzchołkową I Systemy komunikacyjne, i Nagrywanie wideo i audio. Te urządzenia elektroniczne, radio, mają szczególne cechy wymiarowe i funkcjonalne oraz są podstawą wyszukiwania innych kategorii informacji. Myśleć, na przykład, Jak niezbędne jest perfekcyjne funkcjonowanie podsłuchu noszonego przez agenta lub kamery kasku, noszone na misji przez członków armii, w celu zapewnienia im bezpieczeństwa.

Ogólnie, Biorąc pod uwagę znaczenie Urządzenia elektroniczne na poziomie strategicznym Konieczne jest, aby nie znalazły problemy związane z ich stosowaniem, czynnik mogący zagrozić powodzeniu działań Korpusu Zbrojnego.

Oznakowanie CE sprzętu elektronicznego przeznaczonego dla wojska i policji

Na poziomie legislacyjnym urządzenia elektroniczne dla wojska i policji są zwolnieni z obowiązku posiadania certyfikatu iumieszczenie oznakowania CE. Jednakże, we Włoszech i reszcie Europy, W sektorze jesteśmy świadkami Rosnące zapotrzebowanie na testy i certyfikację w sprawie przedmiotowych produktów.

Są to produkty, które w przeszłości nie były certyfikowane, przetwórz, że zamiast tego, spotykać się z kimś, jest uznawany za konieczny. W wielu przetargi publiczne związane z Korpusem Zbrojnym, W zasadzie, ten Ce na produktach elektrycznych i elektronicznych jest wymagany lub postrzegany jako Element preferencyjny.

Jedną z kluczowych kwestii tej ewolucji jest rosnąca uwaga na: Prawa operatorów sił zbrojnych jako pracownicy. I’ niezbędny, W zasadzie, aby pracownicy otrzymywali wszelkie zabezpieczenia dedykowane innym rodzajom pracowników w zakresie bezpieczeństwa, Zdrowie i zapobieganie zagrożeniom.

Ce, W dodatku, jest najważniejsza, jeśli weźmiemy pod uwagę Cykl życia produktów elektronicznych przeznaczonych do użytku wojskowego. Różnica między cyklem życia produktów wojskowych i konsumenckich jest znaczna: Produkty elektroniczne dedykowane "prostemu" użytkownikowi mają stosunkowo krótką żywotność – średnio około trzech lat, z określonymi wariantami w zależności od rodzaju produktu – podczas gdy urządzenia elektroniczne dedykowane do użytku Korpusu Zbrojnego mają znacznie dłuższą żywotność.

Istnieją instrumenty elektroniczne, które – dzięki bardzo wyrafinowanemu i najnowocześniejszemu wzornictwu – mogą dążyć do życia, które idzie od dziesięciu do trzydziestu lat. Systemy te, W zasadzie, charakteryzują się Niezawodności, Najnowocześniejsze technologie, Wysoki wydajność i często są wynikiem specjalistycznej pracy zespołów multidyscyplinarnych, często we współpracy z komercyjnymi i akademickimi odpowiednikami.

I’ w związku z tym bardzo prawdopodobne, że, w ich długiej żywotności produktów elektronicznych, ten urządzenia dedykowane Korpusowi Zbrojnemu muszą zostać zaktualizowane w niektórych ich komponentach, Utrzymywane, lub po prostu przerobione w świetle nowych potrzeb. W tym kontekście oznakowanie CE i wszystkie powiązane testy są niezbędne do tworzenia skutecznych produktów w czasie., które chronią ogromną liczbę operatorów, z którymi będą miały kontakt.

Wyjątkowy charakter produktów wojskowych pod względem zgodności

Ze względu na ich bardzo wyrafinowany charakter i funkcjonalność związaną z operacjami strategicznymi, ten Projektowanie tych systemów stawia wiele wyzwań. W tym kontekście testy ocena zgodności urządzeń elektronicznych dla wojska i policji do dyrektyw europejskich i umieszczania Ce są niezwykle ważne. Nie zapomnij, ale, l’wyjątkowość niektórych urządzeń związanych z Korpusem Zbrojnym pod względem zgodności, w porównaniu z produktami elektronicznymi dedykowanymi konsumentom.

Przypominamy, że sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz produkty dedykowane konsumentom muszą być zgodne z różne dyrektywy w sprawie oznakowania CE i bezpieczeństwa, w tym dyrektywa niskonapięciowa; (LVD), dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej;, Dyrektywa RoHS, dyrektywa WEEE, dyrektywa w sprawie ekoprojektu, Dyrektywy dotyczące narażenia ludzi i pól elektromagnetycznych.

Należy zauważyć, że niektóre produkty elektroniczne przeznaczone do użytku wojskowego są, za ich precyzyjną funkcjonalność, nie można przejść niektórych testów certyfikacyjnych przeznaczonych dla produktów standardowych, w stosownych przypadkach, tylko, wszystkich urządzeń zaprojektowanych do zakłócania telekomunikacji.

Rozumieć, dlatego, że na "wyjątkowych" produktach będzie można zweryfikować poprawne działanie i przetestuj wszystkie komponenty, które tego wymagają, podczas gdy produkty, które na to pozwalają, mogą korzystać z oznakowania CE i umieścić się na rynku zapewniając jakość, Bezpieczeństwo i skuteczność.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

Produkty bezpieczeństwa i elektryczności

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.